بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانیسوالات متن درس دوم اقتصاد دهم انسانی ویرایش ۱۴۰۰

در این نوشته با سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم همراه شما دهمی های انسانی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین جزوه پرسش و پاسخ درس دوم اقتصاد پایه دهم رشته انسانی را در ادامه نوشته می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم

1 – انواع روش های شروع کسب وکار ازنظر سازمان تولید را بنویسید:

3 :کسب وکار شرکت

4 :کسب وکار تعاونی

5 :کسب وکار غیرانتفاعی وخیریه

2 – اکثرکسب وکارها درایران با چه عناوینی مشغول به فعالیت هستند؟

اکثر کسب و کارها در ایران به عنوان کسب وکاری شخصی، شرکتی سهامی یا تعاونی مشغول به فعالیت اند.

3 – امروزه اغلب کسب وکار ها درایران به چه شکلی هستند؟

4 – کسب وکارهای شخصی دارای چه ویژگی هایی هستند؟

1:متعلق به یک شخص است.

2:بیشتر آنها کوچک مقیاس اند.

3:به صورت خویش فرما هستند.(یعنی یک نفرمالک وکارفرما است)

4 :طیف وسیعی از مشاغل را دربرمی گیرد.( تعمیرکاران خودرو و لوازم خانگی، بنگاه های معاملات ملکی، خرده فروشان، کشاورزان، صنعتگران خرد و هنرمندان، نمونه هایی از کسب و کارهای شخصی هستند؛ حتی در زمینه های تخصصی مانند پزشکی، دندان پزشکی، وکالت و حسابداری اغلب کسب وکارها شخصی اند.)

5 – درچه صورتی شما یک کارفرماهستید؟ وچه وظایفی برعهده دارید؟

اگر کسی را برای کارتان به کار گرفتید، شما کارفرمای او هستید و بایدحقوق او را طبق قانون کار پرداخت کنید و او را بیمه کنید.

6 – کسب وکارهای شخصی بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی دارای چه مزایایی هستند ؟

1 :راه اندازی آسان و هزینه های نسبتا اندک

2 :آزادی عمل و سهولت در تصمیم گیری( تصمیم گیری در مورد بازاریابی، تغییر شرایط بازار و)…

3 :مالکیت کامل سود

4 :منافع مالیاتی( فقط یک بار مالیات بر درآمد می دهید)

7 – کسب وکارهای شخصی دارای چه معایبی هستند؟

1 :بار سنگین مسئولیت(همه چیز به شما برمی گردد، حتی در ناخوشی و سفر)

2 :مشکل تأمین مالی( پس انداز شخصی و قرض از دوستان وخانواده

3 :مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی

8 – شراکت چیست؟

شراکت، کسب وکاری متعلق به دو نفر یا بیشتر است که شریک نامیده می شوند؛ هرکدام هم متناسب باسهمشان در سود کسب وکار سهیم اند .کسب وکارشخصی شما، مشابه بیشتر کسب وکارهای شراکتی کوچک، مانند برخیا ز مغاز هها، رستورا نها و پیمانکاران است.

9 -کسب وکارهای شراکتی چه شباهت وتفاوتی با کسب وکارهای شخصی دارند؟

شباهت:کسب وکارهای شراکتی همانند کسب و کارهای شخصی بسیار آسان راه اندازی می شوند؛گام های اولیه راه اندازی آنها کاملا مشابه کسب وکار شخصی است، از جمله ثبت اسم، اخذپروانه ها و مجوزها و . …تفاوت: آن هم نگارش قرارداد شراکت بین افراد است.

10-در قراردادهای شراکت بین افراد،چه مواردی مطرح بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی می شود؟

مواردی از جمله محدودۀ اختیارات و وظایف افراد، نحوۀتقسیم سود یا زیان، حل اختلافات بین آنها، تصمیم گیری در مورد انحلال و …مطرح می شود. اگرچه برای وجود این قرارداد، الزامی قانونی وجود ندارد؛

ولی از جهت روشن شدن حقوق وتکالیف شرکا، به داشتن آن توصیه می شود؛ ضمن اینکه در صورت ثبت رسمی قرارداد، عملبه محتوای آن الزام قانونی پیدا می کند.

11 – کسب وکارهای شراکتی دارای چه مزایایی هستند؟

راه اندازی نسبتا آسان،دسترسی به منابع و سرمایه های مالی بزرگ تر،تقسیم بار مسئولیت و هم افزایی توانایی ها،

12 – کسب وکارهای شراکتی دارای چه بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی معایبی هستند؟

افزایش برخی هزینه ها جهت تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی با وکیل ،مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی،آزادی عمل محدود تر افراد و تصمیم گیری سخت تر به دلیل لزوم توافق شرکا

13 -نوع کسب وکار شرکت را توضیح دهید:

پیچیده ترین نوع کسب وکار شرکت است . شرکت کسب وکاری است که خودش هویت قانونی دارد؛ یعنی قانون با یک شرکت، مشابه با یک فرد و یا انسان رفتار می کندو یک شرکت شخصیت حقوقی دارد. برای مثال، یک شرکت می تواند دارایی داشته باشد، با دیگرشرکت ها یا افراد وارد قرارداد شود و حتی علیه آنها شکایت کند و مورد شکایت قرار بگیرد.

دارایی هر شرکت به تعداد معینی سهم تقسیم می شود و هر کس با خرید سهام شرکت به سهام دار آن تبدیل می شود که به اندازه سهمش مالکیت نسبی آن را دارد و در منافع و مسئولیت ها به همان اندازه سهیم است.

14 -منظور از سهام چیست؟

سهام یک سند مالکیت است و نشان می دهد که دارندۀ آن، بخشی از مالکیت شرکت را در اختیار دارد و درسود و زیان آن، شریک است؛ مثال اگر دارایی شرکتی به 100000سهم تقسیم شده باشد، سرمایه گذاری که 10000سهم آن را خریداری می کند، مالک 10 درصد شرکت است.

15 -یک شرکت فرضی دارای یک میلیون سهم به ارزش 811 میلیارد تومان است، طبق جدول زیر درصد مالکیت و میزان ارزش هریک از سهام داران رامشخص کنید.

سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم

سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم

1 6 -شرکت سهامی عام چگونه شرکتی است؟

یکی از انواع شرکتهای سهامی است که قسمتی از سرمایهی آن از طریق فروش سهام به غیر مؤسسان یعنی مردم تأمین شود.سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد میشود . تعداد شرکا در شرکت سهامی عام زیادتر از سایر انواع شرکت های سهامی است؛

این امر میتواند منجر به جمع شدن سرمایه های کوچک و ایجاد یک سرمایه بزرگ بشود که انجام فعالیت های اقتصادی سنگین را میسر میسازد. در این نوع شرکت ها نقل و انتقال سهام آسان است و محدود به رضایت دیگر سهامداران نیست .

17 -اساسنامه شرکت چیست؟

مجموعه قوانینی که بیان می کندکه شرکت برای چه کسب وکاری تشکیل شده است؛سهام آن چه میزان است و چگونه تقسیم و فروخته می شود؛ چگونه شرکت سرمایه اولیۀ خود را تأمین می کند و چگونه سود و زیان تقسیم می شود؛ سهام داران چه حقوق و مسئولیت هایی در شرکت دارند؛ شرکت چگونه منحل می شود و. …

18 -شرکت سهامی خاص چگونه شرکتی است؟

نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست . هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه آن در موقع تأسیس توسط مؤسسان تأمین شده باشد . مدیر شرکت سهامی خاص نمیتواند خارج از سرمایه گذاران شرکت باشد .

19 -شرکت با مسئولیت محدود چگونه شرکتی است؟

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهر یک از شرکا ، بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است .

20 -ساختارسازمانی شرکت سهامی چگونه است؟

ساختارسازمانی به نحوه ورود وارتباط بین اعضای یک شرکت گفته می شود. از بین سهام داران تعدادی به عنوان هیئت مدیره انتخاب می شوند وازبین هیئت مدیره رییس هیئت مدیره انتخاب می شود و به انتخاب هیئت مدیره ،مدیر عامل منصوب می شود.مدیر عامل مدیران بخش های شرکت را انتخاب می کند.

بنیاد اتریوم چیست؟ آشنایی با مسئول توسعه اکوسیستم اتریوم

آشنایی با بنیاد اتریوم

بنیاد اتریوم (Ethereum Foundation) یک سازمان غیرانتفاعی سوئیسی و متشکل از یک تیم از توسعه‌دهندگان پرشور بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی و متخصص است. مأموریت اصلی این بنیاد ترویج و پشتیبانی از توسعه لایه‌های پایه و پلتفرم اتریوم است تا پروتکل‌ها و ابزارهای غیرمتمرکز را به جهان بیاورد و توسعه‌دهندگان برای تولید برنامه‌های غیرمتمرکز نسل بعدی (dapps) توانمند کند. در نهایت تمامی افراد در جهان بتوانند به اینترنت رایگان و قابل‌اعتماد دسترسی داشته باشند.

حتماً می‌دانید اتریوم چیست و تا کنون چه تحولی را در دنیای کریپتوکارنسی ایجاد کرده است. در این مقاله از بلاگ والکس، خواهیم دید که بنیاد اتریوم چگونه توانسته است موقعیت‌های ویژه‌ای را برای اتریوم ایجاد کند.

معرفی بنیاد اتریوم

بنیاد اتریوم (EF) یک سازمان غیرانتفاعی است بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی که هدف اصلی آن حمایت از پروژه اتریوم است. این بنیاد در گزارش سالانه ۲۰۲۲ خود را به‌عنوان یک شرکت فناوری توصیف کرده است. همان‌طور که اتریوم به فناوری و مفاهیم جدید نیاز دارد، نوع جدیدی از سازمان را ایجاد کرده است. این سازمان به‌صورت مستقیم از بلاک‌ چین قدرتمند اتریوم پشتیبانی می‌کند بدون آنکه کنترلی روی آن داشته باشد. به عبارت دیگر بنیاد اتریوم سازمانی است که به تقویت و پیشبرد چشم‌انداز اتریوم از یک دنیای غیرمتمرکز بدون ادعای مالکیت اتریوم اختصاص دارد.

تا به امروز بنیاد اتریوم تأثیرگذارترین سازمان در اکوسیستم اتریوم است و اقدامات آن در سراسر جهان کریپتو رصد می‌شود. یکی از بنیانگذاران معروف اتریوم، ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin) اجزای کلیدی موقعیت تأثیرگذار EF است که بخش فعال هیئت اجرایی این بنیاد را تشکیل می‌دهد.

مأموریت اصلی بنیاد اتریوم، تضمین موفقیت طولانی‌مدت پروژه بزرگ اتریوم است و این سازمان منابع را به پروژه‌های حیاتی اختصاص می‌دهد، تحقیقات و توسعه و آموزش را از بودجه خود تأمین می‌کند، صدای جامعه اتریوم است و از این پروژه در جهان خارج از بلاک چین حمایت می‌کند. هدف اصلی این بنیاد توانمندسازی توسعه‌دهندگان برای ایجاد پروتکل‌های غیرمتمرکز نسل بعدی و پایه‌گذاری یک اینترنت رایگان و قابل اعتماد است.

چه کسی بنیاد اتریوم را کنترل می کند؟

تیم بنیاد اتریوم

این بنیاد توسط یک تیم متخصص ۳ نفره شامل ویتالیک بوترین، آیا میاکوچی (Aya Miyaguchi) و پاتریک استور چنگر (Patrick Storchenegger) اداره و کنترل می‌شود. آیا میاکوچی به‌عنوان مدیر اجرایی و دو نفر دیگر در هیئت‌مدیره مشغول فعالیت هستند. بنیاد اتریوم از نزدیک با تیم‌های توسعه‌دهنده و جامعه اتریوم همکاری می‌کند.

بنیاد EF کنترلی روی پروژه اتریوم ندارد، اما می‌تواند منابع بنیاد را بر اساس چشم‌اندازش برای اتریوم تخصیص دهد. از آنجایی که انجام یک مأموریت به‌تنهایی توسط بنیاد اتریوم با شکست مواجه می‌شود به همین دلیل باید ارتباط نزدیکی با جامعه داشته باشد تا مطمئن شود منافع آنها همسو با یکدیگر است.

مؤسس بنیاد اتریوم کیست؟

ویتالیک بوترین بنیان‌گذار بنیاد اتریوم

بنیاد اتریوم در ۶ جولای سال ۲۰۱۴ در برن (سوئیس) کار حرفه‌ای خود را توسط ویتالیک بوترین، گاوین وود (Gavin Wood) و سایر اعضای تیم مؤسس اتریوم آغاز کرد. این سازمان غیرانتفاعی برای مدیریت تلاش‌های توسعه اتریوم و مدیریت خزانه‌داری سازمان ایجاد شده است. در فوریه سال ۲۰۱۴، تیم اتریوم یک شرکت در سوئیس را برای مدیریت توسعه اتریوم تحت یک ساختار قانونی تأسیس کرد. برای تأمین مالی این پروژه تصمیم گرفتند که یک فروش عمومی آنلاین را از جولای تا آگوست ۲۰۱۴ انجام دهند. در این فروش سرمایه‌گذاران می‌توانستند ۲۰۰۰ واحد اتریوم را به‌ازای پرداخت ۱ بیت کوین خریداری کنند.

در آن زمان ابهامات قانونی زیادی درباره فروش این‌گونه توکن دیجیتالی وجود داشت. سؤالی که حتی وکلای باتجربه به دنبال پاسخش بودند این بود که آیا فروش توکن در نهایت به‌عنوان فروش اوراق بهادار بدون مجوز طبق قانون واجد شرایط می‌شود و در نهایت منجر به مشکلات حقوقی می‌شود. برای به حداقل رساندن خطر مسائل حقوقی و رویدادهای مشمول مالیات، تیم اتریوم تصمیم گرفتند بنیاد اتریوم را قبل از فروش عمومی ایجاد کنند و فروش توکن را تحت نام بنیاد انجام دهند. فروش عمومی موفقیت بزرگی بود و EF توانست در عرض ۴۲ روز حدود ۱۸ میلیون دلار ارز دیجیتال بیت کوین جمع‌آوری کند. از آن زمان به بعد این بنیاد مسئول مدیریت برنامه‌های اتریوم شد. از سوی دیگر، سازمان اتریوم سوئیس با مدیریت محدود مورد استفاده قرار نرفت و در سال ۲۰۱۸ به طور کامل تعطیل شد.

بنیاد اتریوم، چه مقدار اتر (ETH) دارد؟

طبق گزارش سالانه، بنیاد اتریوم مالک ۰.۲۹۷% از کل عرضه رمزارز اتر است که تقریباً حدود ۳۵۰۰۰ اتر می‌شود. علاوه بر آن، EF دارای ۳۰۰ میلیون دلار دارایی غیر کریپتویی است که در ارزهای فیات نگه‌داری می‌شوند. این دارایی‌ها تضمین می‌کند که بنیاد اتریوم منابع نقدینگی کافی در صورت رکود چند ساله بازار، بدون نیاز به فروش اتر خود با قیمت پایین دارد. موقعیت نقدی با فروش بخشی از دارایی‌های اتریوم بنیاد در سال‌های اخیر ایجاد شده است. ویتالیک بوترین ثابت کرده است که توانایی استثنایی در زمان‌بندی بازار دارد زیرا توانست دو بار هیئت‌مدیره EF را متقاعد کند تا حجم‌های بزرگ اتریوم را در بالاترین قیمت بفروشند.

بنیاد اتریوم چگونه کسب درآمد می کند؟

زمان راه‌اندازی شبکه اتریوم در ۳۰ جولای ۲۰۱۵، حدود ۷۲ میلیون اتریوم از قبل استخراج شده بود. ۶۰ میلیون اتر به سرمایه‌گذارانی که در پیش‌فروش عمومی سال قبل شرکت کرده بودند، انتقال داده شد. ۶ میلیون دیگر به سازندگان و توسعه‌دهندگان اتریوم تعلق گرفت و ۶ میلیون اتر باقی‌مانده در بنیاد اتریوم سپرده شد. از آن روز بنیاد اتریوم تمام فعالیت‌های خود را با اهدای اولیه بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی اتر تأمین کرد. از نظر فنی، بنیاد اتریوم در حال حاضر هیچ درآمدی ندارد و یا جریان نقدینگی از شبکه اتریوم دریافت نمی‌کند. با این وجود این بنیاد به لطف قدردانی زیاد از اتر، وضعیت خیلی بهتری نسبت به ابتدای کار دارد.

مقدار اتر موجود در کیف پول آنها به طور پیوسته در حال کم‌شدن است، اما خزانه آنها که با دلار آمریکا ارزش‌گذاری می‌شود در حال افزایش است. تا زمانی که قیمت اتر در حال افزایش باشد این بنیاد می‌تواند تا سال‌های آینده خود را حفظ کند. با تغییر سازوکار الگوریتم اتریوم از “Proof-of-Work” به “Proof-of-Stake” این بنیاد می‌تواند بخش‌هایی از دارایی‌های اتر خود را در شبکه به اشتراک بگذارد تا بازدهی ثابت در اتریوم ایجاد کند و حتی ممکن است برای پرداخت تمام هزینه‌های آن کافی باشد.

کمک های مالی بنیاد اتریوم

در طول این سال‌ها، بنیاد اتریوم استراتژی‌های مختلفی را برای پیشبرد اکوسیستم اتریوم امتحان کرده است. این امر منجر به ساخت لایه‌هایی شده‌ است که در آن گروه‌های مختلف زیادی در تصمیم‌گیری درباره محل تخصیص منابع و چگونگی توسعه بیشتر این پروژه درگیر هستند. لایه اول تیم‌های بنیاد اتریوم هستند که در این سیستم کار می‌کنند و مستقیماً به اکوسیستم اتریوم کمک می‌کنند. در لایه دوم کمک‌های مالی قرار دارند که خارج از تیم بنیاد اتریوم هستند و توسط EF برای یک هدف خاص تأمین مالی می‌شوند. در لایه سوم تخصیص دهندگان دامنه قرار دارند که این گروه در مورد اینکه چه چیزی در حوزه‌های خاص تأمین مالی شود، کمک می‌کنند. لایه نهایی، تأمین مالی شخص ثالث است و بنیاد اتریوم مستقیماً به گروه‌های خارج از سیستم پول می‌دهد و به آنها اجازه تصمیم‌گیری می‌دهد که چگونه آن را به طور مؤثر تخصیص دهند.

فلسفه بنیاد اتریوم چیست؟

به حداکثر رساندن ارزش و پتانسیل‌های شبکه اتریوم، فلسفه‌ای است که بنیاد اتریوم را به فعالیت وا می‌دارد. ایده اصلی تیم توسعه‌دهنده این بنیاد هم همین است و تا به امروز بر این اصل متمرکز بوده‌اند. این بنیاد نقش مهمی در تصمیم‌گیری جهت تکامل ارز دیجیتال اتر دارد.

این تصمیم‌گیری‌ها به‌ویژه در موارد مرتبط با تحقیق و توسعه که به نفع اکوسیستم است کمک می‌کند. با این وجود، برخی از افراد در بنیاد اتریوم درجه بالایی از تمرکز و قدرت را می‌بینند که ممکن است خطرناک باشد. برای مواجه با این ترس‌ها بنیاد FE فلسفه‌ای را ایجاد کرده که همه بخش‌های آن را پذیرفته‌اند. این فلسفه چیزی شبیه به ویژگی‌های رایگان سیستم‌عامل لینوکس است. به طور کلی بنیاد اتریوم فلسفه خود را در ۴ بخش نشان می‌دهد:

  • به‌جای گرفتن فرصت‌ها، فرصت‌ها را بین دیگران تقسیم می‌کنیم.
  • زمانی که دیگران ارزشی را ایجاد می‌کنند به‌جای اینکه حالت دفاعی بگیریم، خوشحال می‌شویم.
  • ما به‌جای افزایش به دنبال کم کردن ورودی هستیم.
  • در نهایت هر فلسفه به‌اندازه انتخاب‌هایش زیبا است.

معرفی برترین ابتکارات بنیاد اتریوم

در سال‌های گذشته بنیاد اتریوم کارهای ویژه‌ای را انجام داده است که از آن‌ها به‌عنوان ابتکار یاد می‌شود. این اقدامات توانسته‌اند تغییرات مثبتی را در فعالیت‌های شبکه اتریوم ایجاد کنند.

برنامه DEVgrants: در آوریل سال ۲۰۱۵، بنیاد اتریوم برنامه DEVgrants را معرفی کرد. این برنامه به‌منظور حمایت و پاداش داده به کار توسعه‌دهندگانی که در پروژه اتریوم مشارکت دارند ایجاد شد.

Olympic testnet: تقریباً در همان زمان، برنامه Olympic testnet راه‌اندازی شد. این برنامه در حقیقت رویدادی بود که در آن اعضا جامعه اتریوم دعوت شدند تا تلاش کنند سیستم اتریوم را به هر طریقی که می‌توانند شکست دهند. اعضایی که در این برنامه موفق شدند، به‌عنوان پاداش توکن اتر دریافت کردند.

برنامه Ethereum Bug Bounty: این برنامه برای هر کاربری که بتواند آسیب‌پذیری‌هایی را در نرم‌افزار زیربنای پلتفرم اتریوم پیدا کند، به‌عنوان پاداش ارز دیجیتال بیت کوین پرداخت می‌کند. این برنامه هم اکنون هم در حال انجام است و با مراجعه به سایت bounty.ethereum.org می‌توانید شرایط آن را مشاهده کنید. البته در حال حاضر این برنامه به شرکت‌کنندگان اتریوم پاداش می‌دهد. برنامه Ethereum Bounty از سیستم امتیازی استفاده می‌کند و توسط کاربرانی که باگ‌ها را پیدا می‌کنند به دست می‌آید. هرچقدر بتوانید خطای بیشتری را پیدا کنید، امتیاز شما بالاتر خواهد بود.

برنامه Ethereum Bug Bounty

مشارکت در حل مقیاس‌پذیری: ویتالیک بوترین در ژانویه سال ۲۰۱۸، پستی را در وبلاگ رسمی اتریوم منتشر کرد که بنیاد اتریوم فرآیند ایجاد دو برنامه را برای کمک به تأمین مالی تلاش‌های توسعه‌دهندگانی که روی مشکل مقیاس‌پذیری اتریوم کار کنند، آغاز کرد. ویتالیک اعلام کرد که این برنامه رایانه‌هایی هستند که نمی‌توان به‌عنوان منبع سود در نظر گرفته شود. در عوض برای پوشش هزینه‌های کاربران که در این طرح شرکت می‌کنند، امتیازاتی در نظر گرفته شود و به‌عنوان پاداش در توسعه اتریوم ۲ مشارکت داده می‌شوند.

همکاری با Reddit: در ژانویه سال ۲۰۲۱ بنیاد اتریوم اعلام کرد که قصد شروع همکاری با انجمن Reddit را دارد. ایده پشت این همکاری، این است که هر دو سازمان می‌توانند به یکدیگر کمک کنند تا پروژه‌های جدید را برای جوامع مربوط به خود توسعه دهند.

بنیاد اتریوم؛ سازمانی در جهت رشد و پشتیبانی اتریوم

بنیاد اتریوم در قلب توسعه اتریوم قرار دارد و این بنیاد نه تنها از نظر مالی، بلکه به‌عنوان یک نیروی هماهنگ کننده به رشد اکوسیستم اتریوم کمک می‌کند. حتی با وجود بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی اینکه بنیاد از نظر فنی کنترلی روی اتریوم ندارد، اما تأثیر آن بر جامعه و پروتکل همچنان قوی است. به‌خصوص که ویتالیک بوترین هنوز عضو هیئت‌مدیره این بنیاد است.

درحالی‌که EF برای پیشبرد اهداف اتریوم از اهمیت بالایی برخوردار است، منتقدان بر این باورند که این بنیان یک نیروی متمرکز است که تأثیر زیادی بر پروژه غیرمتمرکز اتریوم دارد. به همین جهت این بنیاد ممکن است پس از ادغام اتریوم ۲.۰ در پس زمینه محو شود.

اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا،جواهر،نقره و سکه تهران

logo-type

قیمت طلا علی‌رغم افزایش 1.8 درصدی در روز گذشته امروز کاهش یافت که می‌توان آن را نتیجه افزایش دوباره ارزش دلار دانست.

صنف طلا و جواهر از شفاف ترین صنوف است/ توصیه های طلایی برای خرید طلا

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن بیان توصیه هایی مهمی برای خرید مطمئن طلا و سکه اعلام کرد که صنف طلا و جواهر از شفاف .

معامله ۷۳ کیلوگرم شمش طلا در بورس کالا

در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا ۷۳ کیلوگرم شمش طلا معامله شد.

قیمت طلا به کانال ۱۴۰۰ دلار می‌رسد؟

قیمت طلا در روز جمعه و در حالی که بازارها بر روی چرخه انقباضی آهسته‌تر فدرال رزرو پس از نشست نوامبر افزایش یافته بودند،یک رالی قوی .

رالی هفت‌ماهه دلار و سکه

قیمت شاخص ارزی در طول نخستین ماه پاییز ۱۴۰۱ حدود ۹۳/ ۳ درصد رشد را ثبت کرد. این در حالی است که قیمت این ارز در .

دلار ضعیف قیمت اونس طلا را افزایش داد

مداخله مالی مقامات ژاپن برای بالا بردن ارزش ین باعث پایین آمدن شاخص دلار و افزایش تقاضا برای طلا شده و قیمت آن را بالا برده‌است.

روند قیمتی بازارهای جهانی طلا در هفته جاری/ بازار طلا شکوفا خواهد شد؟

بازار طلا در اواسط هفته به پایین‌ترین حد خود در دو سال اخیر رسیده است. با این حال، بر اساس آخرین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز، .

افت پلکانی ارز در پایان مهر/ سکه از مرز ۲ کانال فاصله گرفت

در هفته‌ای که گذشت قیمت شاخص ارزی در نیمه دوم کانال۳۲ هزار تومانی نوسانات کاهشی جدیدی را از خود به ثبت رساند.

افزایش عرضه ارز در بازار/ رئیس‌کل بانک مرکزی: آرامش بازار ارز تداوم خواهد داشت

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی هم از نظر منابع ارزی و هم در حوزه حواله‌ای و هم اسکناس وضعیت خوب و قابل قبولی دارد و .

آرامش بازار طلا و سکه در یکهفته گذشته

بهای طلا و سکه در هفته‌ی گذشته با کاهش بهای اونس طلا و آرامش بازار ارز با افت قیمت همراه بود.

رفتار سینوسی طلای جهانی

تحولات بازارهای جهانی حاکی از آن است که بازارهای جهانی از جمله طلا و بیت‌کوین به تقویت شاخص دلار جهانی در روز‌های اخیر که ناشی از .

ایران در رتبه ۲۱ اقتصاد دنیا قرار گرفت/ قدرت اقتصادی ایران بیشتر از ۱۷۱ کشور

اقتصاد ایران بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان بیست و یکمین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۲ بوده و ۱۷۱ کشور دنیا در این سال .

پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی قیمت طلا در سال آینده میلادی

صنعت جهانی طلا انتظار دارد قیمت این فلز گرانبها طی یک سال بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی آینده ۱۰ درصد بالا رفته و به ۱۸۳۰ دلار و ۵۰ سنت در هر .

صولت مرتضوی وزیر کار شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، صولت مرتضوی به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نمایندگان رأی اعتماد گرفت.

رشد اندک بازار رمزارزها

رشد اندک بازار رمزارزها

بازار رمزارزها امروز روند متعادلی را سپردی کرد بیت کوین، اتریوم و بی ان بی هر سه رشد زیر یک درصد داشتند و شاخص ترس و طمع نیز در همان سطح قبلی باقی ماند، از دلایل رشد اندک بازار امروز می‌توان به برخورد بیت کوین به سطح حمایتی ۱۹ هزار در روز گذشته اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار رمزارزها امروز روند متعادلی را سپردی کرد بیت کوین، اتریوم و بی ان بی هر سه رشد زیر یک درصد داشتند و شاخص ترس و طمع نیز در همان سطح قبلی باقی ماند، از دلایل رشد اندک بازار امروز می‌توان به برخورد بیت کوین به بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی سطح حمایتی ۱۹ هزار در روز گذشته اشاره کرد.

آخرین تحولات قیمتی رمزارزهای برتر بازار

بیت‌کوین (BTC): ۱۹ هزار ۳۰۴ دلار

تغییرات: رشد ۰.۶۵ درصدی

اتریوم (ETH): یک هزار ۳۰۵ دلار

تغییرات: رشد ۰.۶۰ درصدی

بایننس‌کوین (BNB): ۲۷۲ دلار و ۹۱ سنت

تغییرات: رشد ۰.۶۵ درصدی

ریپل (XRP): ۰.۴۶۲ دلار

تغییرات: رشد ۱.۶۱ درصدی

کاردانو (ADA): ۰.۳۵۴ دلار

تغییرات: افت ۰.۵۸ درصدی

سولانا (SOL): ۲۹ دلار و ۳۰ سنت

تغییرات: افت ۱.۶۷ درصدی

دوج‌کوین (DOGE): ۰.۰۶۰۱ دلار

تغییرات: رشد ۲.۰۹ درصدی

پالیگان (Polygon): ۰.۸۴۴ دلار

تغییرات: افت ۲.۵۷ درصدی

پولکادات (DOT): شش دلار و ۱۳ سنت

تغییرات: افت ۰.۲۷ درصدی

ترون (TRON): ۰.۰۶۲۵ دلار

تغییرات: رشد ۰.۰۸ درصدی

اوالانچ (Avalanche): ۱۵ دلار و ۳۸ سنت

تغییرات: رشد ۰.۳۸ درصدی

تحلیل تکنیکال بیت کوین

رشد اندک بازار رمزارزها

حمایت: ۱۸ هزار ۹۵۷ دلار.

مقاومت: ۲۴ هزار ۲۸۱ دلار.

پیش بینی: تا زمانی بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی که محدوده حمایتی سبز رنگ (۱۹ هزار دلار) برای بیت کوین وجود دارد احتمال تغییر روند بازار را اندک میدانیم اما در صورت از دست رفتن پیش بینی ریزشی شدیدی را متصور خواهیم بود، با برخورد به سطح مذکور در ۲۴ ساعت اخیر شاهد رشد بازار هستیم.

(سیگنالی در خصوص خرید و فروش نیست)

دامیننس

دامیننس بیت کوین: ۴۱.۹۵ درصد

دامیننس اتریوم: ۱۸.۰۹ درصد

رشد اندک بازار رمزارزها

(منظور از دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در مقایسه با ارزش دلاری کل ارزهای دیجیتال در دنیا است. یعنی یک ارز دیجیتال چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است)

ارزش بازار رمزارزها در مقابل حوزه دیفای

ارزش بازار رمزارزها ۸۴۲ میلیارد ۲۳۱ میلیون دلار

ارزش بازار حوزه دیفای ۴۱ میلیارد ۱۸۹ میلیون دلار

رشد اندک بازار رمزارزها

شاخص ترس و طمع

پایداری شاخص ترس و طمع در سطح ۲۳ واحد

رشد اندک بازار رمزارزها

اخبار بازار رمزارزها

برنامه بازیابی صرافی FTX می‌تواند ۷۲ درصد از سرمایه کاربران وویجر را بازپرداخت کند

به گزارش بلومبرگ، پس از آنکه صرافی FTX با موفقیت دارایی‌های باقی‌مانده کارگزاری ورشکسته ارزهای دیجیتال، وویجر را خریداری کرد؛ این صرافی اکنون یک برنامه بازیابی را پیشنهاد داده است که می‌تواند حدود ۷۲ درصد از سرمایه ازدست‌رفته مشتریان وویجر را بازگرداند. با این حال، تا زمانی که مایکل ای وایلز ، قاضی حوزه ورشکستگی طرح پرداخت ورشکستگی وویجر را تأیید نکند، این برنامه اجرایی نخواهد شد.

افت قابل‌توجه بهای توکن‌های گیمینگ در طول بازار نزولی هفته گذشته

پس از اعلام نرخ تورم در آمریکا در پنجشنبه هفته گذشته، بازار ارزهای دیجیتال با افت ۸.۰۸ میلیارد دلاری مواجه شد. در این میان، چند توکن شاهد افت بیشتر قیمت نسبت به سایر توکن‌ها بودند؛ به‌طوری که ارزهای دیجیتال مرتبط با بازی‌های بلاک چینی همچون اکسی اینفینیتی (AXS)، چیلیز (CHZ) و ایپ کوین (APE) طی هفته اخیر بیش از هشت درصد ارزش خود را از دست دادند.

دسترسی کاربران روسی به صرافی کراکن ممنوع شد

کراکن آخرین صرافی ارزهای دیجیتال است که برای پیروی از تحریم‌های اعمال‌شده از سوی اتحادیه اروپا، دسترسی کاربران روسی را به پلتفرم خود محدود می‌کند. این صرافی در ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) ایمیلی به کاربران روسی خود ارسال کرد تا توقف خدمات خود را در این کشور به اطلاع آن‌ها برساند. گفتنی است که کاربران روسی با ارسال یک درخواست می‌توانند سرمایه خود را از صرافی کراکن خارج کنند.

حجم معاملات همتابه‌همتای بیت کوین در هند نسبت به سال گذشته دو برابر شده است

داده‌های کوین دنس نشان می‌دهند که معاملات همتابه‌همتای بیت کوین در هند طی یک سال اخیر تقریباً دوبرابر شده است. این داده‌ها که براساس حجم معاملات کاربران هندی در پلتفرم پکسفول جمع‌آوری شده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که حجم کنونی معاملات هفتگی کاربران هندی در این پلتفرم ۱۲۱ بیت کوین است؛ درحالی که سال گذشته ۶۵ بیت کوین بوده است.

ماینرها برای مقابله با قیمت‌های بالای انرژی، بیت کوین و ریگ‌های استخراج خود را می‌فروشند

بحران قیمت انرژی در کنار افزایش نرخ هش و سختی شبکه در سال جاری باعث شده تا استخراج‌کنندگان بیت‌کوین روزهای سختی را پشت سر بگذارند. طبق گزارش منتشرشده توسط هش‌ریت ایندکس، قیمت هش استخراج بیت کوین نسبت به سال گذشته ۸۳ درصد کاهش یافته است. این گزارش، خاطرنشان می‌کند که شرکت‌های عمومی استخراج در طول سه ماه سوم سال جاری، برای تأمین هزینه‌های عملیات و پرداخت بدهی‌های خود همچنان به فروش ریگ‌های استخراج و بیت کوین‌های خود ادامه می‌دهند.

تحلیلگر مطرح: بیت کوین درحال آماده‌شدن برای یک رشد ۴۰۰ درصدی است

تون ویز ، تحلیلگر و معامله‌گر باتجربه ارزهای دیجیتال، در مصاحبه اخیر خود با کیتکو نیوز پیش‌بینی کرده است که قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۳ شش رقمی خواهد شد. او عنوان کرد که چرخه هاوینگ بعدی بیت کوین در سال آینده یک بازار صعودی را آغاز خواهد کرد. او در این مصاحبه گفت: «اگر در سال آینده به ۱۰۰٬۰۰۰ دلار نرسیم، شگفت‌زده خواهم شد».‌

خدمات درآمد داخلی آمریکا پیش‌نویس سند مالیاتی ارزهای دیجیتال برای سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد

سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا یک پیش‌نویس از دستورالعمل‌های جدیدی را در رابطه با گزارش فعالیت دارایی‌های دیجیتال برای مالیات‌دهندگان آمریکایی منتشر کرده است. در این پیش‌نویس ذکر شده است که ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک دارایی دیجیتال در راستای اهداف مالیات بر درآمد فدرال تلقی می‌شود. این پیش‌نویس سند مالیاتی، توکن‌های غیرمثلی ، ارزهای دیجیتال و استیبل کوین‌ها را در طبقه دارایی‌های دیجیتال قرار می‌دهد.

بنیاد سلستیا برای طراحی یک معماری بلاک چین ماژولار ۵۵ میلیون دلار سرمایه جذب کرد

بنیاد سلستیا در ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) اعلام کرد که در دور تأمین مالی جدید خود، ۵۵ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. بین کپیتال کریپتو ، پالی‌چین کپیتال ، پلیس‌هولدر ، گلکسی، دلفی دیجیتال، بلاک چین کپیتال ، ان‌اف‌ایکس ، پروتکل لبز و فیگمنت از جمله شرکت‌هایی هستند که این تأمین مالی شرکت کرده‌اند. سلستیا در حال طراحی یک معماری بلاک چین ماژولار است که هدف آن حل چالش‌های موجود هنگام استقرار و مقیاس‌پذیری شبکه‌های بلاک چین خواهد بود.

ایلان ماسک: برای خرید توئیتر بیشتر از آنچه که باید پرداخت می‌کنم

ایلان ماسک عقیده دارد که او و دیگر سرمایه‌گذاران به‌وضوح بیش از آنچه که باید برای خرید توئیتر پرداخت می‌کنند. مدیر اجرایی شرکت تسلا، توئیتر را مانند یک دارایی توصیف کرد که برای مدتی طولانی تضعیف شده اما دارای پتانسیلی شگفت‌انگیز است. ماسک روز چهارشنبه در جلسه گزارش درآمد سه ماهه تسلا گفت: «پتانسیل بلندمدت این شرکت به‌مراتب بیشتر از ارزش فعلی آن است». بر اساس حکم دادگاه او باید تا ۲۸ اکتبر (۶ آبان) سرمایه ۴۴ میلیارد دلاری برای خرید توئیتر را فراهم کند.

بازار توکن‌های غیرمثلی بلار توکن بومی خود را میان کاربران ایردراپ می‌کند

بازار توکن‌های غیرمثلی بلار قصد دارد تا توکن BLUR را میان کاربران خود ایردراپ کند. این پلتفرم در توئیتر خود اعلام کرد که این توکن را برای هرکسی که در شش ماه گذشته در بازار نزولی حضور داشته است، ارسال می‌کند. طبق اعلام بلار ، کاربران برای دسترسی به این ایردراپ ، باید یک توکن غیرمثلی را طی ۱۴ روز آینده در این پلتفرم فهرست کنند.

تسلا همچنان ۲۱۸ میلیون دلار بیت کوین در اختیار دارد

بر اساس اسنادی که تسلا پیش از جلسه گزارش درآمد سه ماه سوم خود به سرمایه‌گذاران منتشر کرد، ذخایر بیت کوین این شرکت خودروسازی نسبت به سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ بدون تغییر باقی مانده است. طبق این گزارش، تسلا همچنان ۲۱۸ میلیون دلار بیت کوین در اختیار دارد. گفتنی است که این شرکت در ماه ژوئیه (تیر) اعلام کرد که ۷۵ درصد از دارایی بیت کوین خود را به فروش رسانده است که در آن زمان معادل ۹۳۶ میلیون دلار بود.

مشاور جرایم مالی: ارزهای دیجیتال به آسانی قابل ره‌گیری هستند

مایکل گرومک ، رئیس کمیته کارگروه دارایی‌های دیجیتال در ائتلاف جهانی مبارزه با جرایم مالی، در مصاحبه خود با کیتکو نیوز عنوان کرد که ارزهای دیجیتال مخفیگاه مجرمان نیستند، چون تراکنش‌های آن‌ها قابل ره‌گیری است. او دراین‌باره گفت: «این درست نیست که فکر کنیم با انجام تراکنش در شبکه بلاک چین می‌توان از دست قانون فرار کرد. بسیاری از مضنونان به آسانی قابل ردیابی هستند. انجام تراکنش در شبکه بلاک چین از طریق ارزهای دیجیتال شبه ناشناس کار هوشمندانه‌ای نیست.»

فیدلیتی امکان انجام معاملات اتریوم را برای مشتریان سازمانی خود فراهم می‌کند

طبق اطلاعات نامه‌ای که توسط سخن‌گوی فیدلیتی به تأیید کوین دسک رسیده است، امکان انجام معاملات اتریوم از تاریخ ۲۸ اکتبر (ششم آبان) برای مشتریان سازمانی این شرکت فراهم خواهد بود. این شرکت مدیریت سرمایه، در اوایل ماه جاری نیز اعلام کرده بود که صندوق سرمایه‌گذاری اتریوم خود را پس از جمع آوری حدود پنج میلیون دلار راه‌اندازی کرده است. بر اساس این نامه، مشتریان فیدلیتی قادر به خرید و فروش و انتقال اتریوم خواهند بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی بود.

گزارش: نیمی از اکسپلویت‌های دیفای مربوط به هک پل‌های میان‌زنجیره‌ای است

طبق گزارش جدید توکن ترمینال، هکرها طی دو سال گذشته، بیش از ۲.۵ میلیارد دلار با سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های پل‌های میان‌زنجیره‌ای به سرقت برده‌اند. میچل آمادور ، مدیرعامل و کارشناس امنیتی امیون‌فای دراین‌باره گفت: «بسیاری از توسعه‌دهندگان بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی پروژه‌ها را با رونویسی و چسباندن کد پروژه‌های دیگر راه‌اندازی می‌کنند. پس هنگامی که یکی از این پروژه‌ها دارای آسیب‌پذیری باشد، بقیه نیز معمولاً دارای آن آسیب‌پذیری هستند». همچنین، به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از هک پل‌های میان‌زنجیره‌ای در بلاک چین‌های ماشین مجازی اتریوم انجام شده است.

نقشه بازار

رشد اندک بازار رمزارزها
اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.