چرا استفاده از حساب دمو اجباری است؟نکته: شما می‌توانید عملیات انتقال اطلاعات را به تعداد نامحدود انجام دهید و در هر بار انتقال با توجه به تغییرات داده شده، سند افتتاحیه بروز می‌شود.
پس از انتقال به دوره مالی جدید جهت ورود به دوره مالی به وسیله Alt+m می‌توانید دوره مالی را انتقال دهید یا از منوی عملیات روزانه > عملیات پایان دوره مالی > تغییر دوره مالی را انتخاب کنید. در پنجره بازشده می‌توانید دوره مالی مورد نظر خود را انتخاب کرده، وارد آن دوره مالی شوید.

بستن حساب ها و انتقال به سال مالی جدید

بروزرسانی اسفند ۱۴۰۰ : مشتریان محترم می توانند، سوالات متداول در رابطه با بستن حساب‌ها و انتقال به سال مالی جدید را در لینک زیر مشاهده فرمایند.

مراحل بستن حساب‌ها و انتقال اطلاعات به سال مالی جدید در نرم افزار حسابگر شرکت شایگان سیستم عبارتند از :
۱- بررسی اصلاح مقدماتی

 • کنترل حساب‌ها
 • کنترل اقلام موجودی
 • کنترل اسناد حسابداری
 • کنترل فاکتور

۲- بستن حساب‌ها
۳- انتقال به دوره مالی جدید
نکته: قبل از انجام عملیات بستن حساب‌ها و انتقال به سال مالی جدید از اطلاعات خود، یک نسخه پشتیبان تهیه نمایید.

جهت آشنایی با نحوه بستن حساب‌ها و انتقال به دوره مالی جدید می‌توانید مقاله یا ویدیوی آموزشی قرار داده شده را مشاهده نمایید.

۱- بررسی اصلاح مقدماتی
در این مرحله باید مانده حسابها، موجودی اقلام و اسناد حسابداری و فاکتورها بررسی شود. برای بررسی موارد فوق از منو پرونده > اصلاح اطلاعات > اصلاح مقدماتی وارد فرم اصلاح مقدماتی شوید.
نکته: تمام موارد در اصلاح مقدماتی مهم می‌باشد در این مقاله فقط به بررسی موارد مهم جهت انتقال به سال مالی جدید پرداخته می‌شود جهت آشنایی با زبانه‌های دیگر می‌توانید به کتابچه راهنما مراجعه نمایید.
کنترل حساب‌ها
در زبانه “کنترل حساب‌ها” لیست حساب‌هایی که مانده آن‌ها دارای اشکال است نمایش داده می‌شود. در ستون نوع خطا، علت خطای هر ردیف نمایش داده می‌شود. با استفاده از دکمه‌های “تصحیح حساب” و “تصحیح تمامی حسابها” اشکالات موجود را برطرف نمایید.

زبانه کنترل حسابها در برنامه حسابگر

کنترل حسابها در اصلاح مقدماتی

کنترل اقلام موجودی
در زبانه “کنترل اقلام موجودی” لیست کالاها با موجودی یا فی منفی و یا با کاردکس دارای اشکال نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید در ستون نوع خطا علت خرابی کاردکس را مشاهده کنید. در مواردی که کاردکس نیاز به محاسبه مجدد داشته باشد با استفاده از سری عملیات تصحیح کاردکس می‌توانید کاردکس را تصحیح کنید. در مواردی که تاریخ کاردکس ایراد دارد (قبل از تاریخ خرید اقدام به فروش کالا شده است) با استفاده از سری عملیات تصحیح تاریخ کاردکس می‌توانید کاردکس را تصحیح کنید. در مواردی که فی کالا در رسید و حواله انبار دارای مغایرت باشد با استفاده از دکمه “تصحیح فی در رسید انبار تولید” و در مواردی که فی کالا در رسید و حواله انتقال دارای مغایرت باشد با استفاده از دکمه “تصحیح فی در رسید انبار انتقال” می‌توانید کاردکس را تصحیح کنید. در صورتی که ضریب واحد ۲ کالا را تغییر کرده باشد، برای بروز کردن مقادیر واحدها در فاکتور بر روی دکمه “دوباره سازی واحد ۲ از روی واحد ۱” کلیک نمایید.
نکته: در مواردی که خطا موجودی منفی بود باید موجودی کالا را تصحیح نمایید برای این کار از طریق صدور فاکتور تعدیل اقدام به تصحیح موجودی نمایید.

زبانه کنترل اقلام موجودی در برنامه حسابگر

کنترل اقلام موجودی در اصلاح مقدماتی

کنترل اسناد حسابداری
در زبانه “کنترل اسناد حسابداری” لیست سندهای خالی و غیر تراز نمایش داده می‌شوند. در ستون نوع خطا، علت خطای هر ردیف نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که برای انتقال صحیح مانده حساب‌ها در این زبانه باید سندهای غیر تراز اصلاح شوند و در صورتی که بخواهید سندهای خالی حذف شوند، می‌توانید از قسمت مرتب‌سازی اسناد استفاده نمایید.

کنترل اسناد حسابداری در اصلاح مقدماتی شایگان

کنترل اسناد حسابداری در اصلاح مقدماتی

کنترل فاکتورها
در زبانه “کنترل فاکتورها” لیست فاکتورهای بدون سند، فاکتورهای خالی و فاکتورهای با سند اشتباه نمایش داده می‌شود. در ستون نوع خطا، علت خطای هر ردیف نمایش داده می‌شود. در مواردی که فاکتور بدون سند یا با سند اشتباه صادر شده باشد، با استفاده از دکمه “تصحیح اسناد” می‌توانید اسناد فاکتور انتخاب شده و با استفاده از دکمه “تصحیح تمامی اسناد-لیست” می‌توانید اسناد تمامی فاکتورهای لیست را تصحیح و مجددا صادر نمایید. در مواردی که بخواهید شرح اتوماتیک اسناد مربوط به چرا استفاده از حساب دمو اجباری است؟ فاکتورها مجددا بازنویسی شوند می‌توانید از دکمه “اصلاح شرح تمامی اسناد” استفاده نمایید. در مواردی که بخواهید برای کلیه فاکتورها سند صادر نمایید، می‌توانید از دکمه “صدور سند کلیه فاکتورها” استفاده نمایید. در مواردی که بخواهید ترتیب هزینه‌های زیر فاکتور را اصلاح نمایید، می‌توانید دکمه “اصلاح تمامی شماره هزینه ها” را انتخاب کنید.

زبانه کنترل فاکتورها در برنامه حاسبگر

کنترل فاکتورها در اصلاح مقدماتی

۲- بستن حساب‌ها
نکته: بستن حساب‌ها برای انتقال به سال مالی بعد اجباری نمی‌باشد.
در این قسمت می‌توانید حساب‌های موقت و دائم را ببندید. حساب‌های دائمی که از نوع تراز دائمی هستند مانده آن‌ها به دوره مالی بعد انتقال می‌یابد و حساب‌هایی که از نوع سود و زیان موقت هستند، در عملیات بستن حساب‌ها، مانده آن‌ها صفر می شود و بدون مانده به سال بعد انتقال داده می‌شوند. برای بستن حساب‌ها از منو عملیات روزانه > عملیات پایان دوره مالی > عملیات بستن حسابها را انتخاب کنید. در بستن حساب‌ها نکته مهم، معرفی صحیح حساب‌ها در نمودار سطحی برنامه است. در نرم افزار حسابداری حسابگر هنگام تعریف حساب‌ها، نوع هر حساب که می‌تواند از نوع دائمی یا موقتی باشد، با توجه به سرگروه آن مشخص می‌شود. برای آشنایی با نوع حساب‌ها به پیوست ۱ در این مقاله مراجعه کنید.
در فرم بستن حسابها در قسمت “حساب سود و زیان عملکرد(سال جاری)” حساب سود و زیان سال جاری، در قسمت “حساب سود و زیان سنواتی(انباشته)” حساب سود و زیان انباشته و در قسمت “حساب اختتامیه” حساب مرتبط جهت بستن حساب‌ها را انتخاب کنید. حساب سود و زیان عملکرد (سال جاری)، مجموع سود و زیان شرکت در سال جاری و حساب سود و زیان سنواتی (انباشته) مجموع سود و زیان کلی شرکت از ابتدای افتتاح شرکت را نمایش می‌دهد.

تعیین حسابها در بستن حساب برنامه حسابگر

تعیین حسابها در بستن حساب

در قسمت شرایط بستن حساب‌ها با انتخاب حالت “تفصیلی شناور” در صورتی که حساب با چندین تفصیلی شناور گردش داشته باشد، به ازای هر تفصیلی شناور یک ردیف سند ایجاد و بسته می‌شود. با انتخاب حالت “مرکز هزینه” در صورتی که حساب با چندین مرکز هزینه گردش داشته باشد، به ازای هر مرکز هزینه یک ردیف سند ایجاد و بسته می‌شود. با انتخاب حالت “ارز” در صورتی که حساب با چندین واحد ارز گردش داشته باشد، به ازای هر واحد ارز یک ردیف سند ایجاد و بسته می‌شود. با انتخاب حالت “پروژه” در صورتی که حساب با چندین پروژه گردش داشته باشد، به ازای هر پروژه یک ردیف سند ایجاد و بسته می‌شود.
نکته: بستن حساب‌ها بر اساس تفصیلی شناور، مرکز هزینه و ارز از نسخه ۹ حسابگر و بستن حساب‌ها بر اساس پروژه از نسخه ۱۰ حسابگر امکان‌پذیر می‌باشد.

شرایط بستن حساب حسابگر

شرایط بستن حساب

در صورتی که می‌خواهید فقط حساب‌های سود و زیان را ببندید گزینه “حسابهای سود / زیان موقت” و در صورتی که می‌خواهید تمام حساب‌ها را ببندید “همه حسابها” را انتخاب کنید. سپس دکمه شروع را فشار دهید.
نکته: بستن حساب‌های دائمی از نسخه ۹ حسابگر امکان‌پذیر می‌باشد.

بستن حساب های موقت یا حسابهای موقت و دائمی در حسابگر

بستن حساب های موقت یا حساب های موقت و دائمی

اگر می‌خواهید حساب را با حسابی غیر از حساب‌های تعیین شده ببندید، گزینه “بستن حسابها بر اساس حسابهای انتخابی” را انتخاب کنید. در جدول بازشده تمام حساب‌هایی که نوع آنها دائمی یا س/ز – م انتخاب شده است، نمایش داده می‌شوند. در هر ردیف می‌توانید در ستون حساب برای بستن، شماره حساب و در ستون نام حساب برای بستن، نام حساب مورد نظر برای بستن حساب‌ها را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که حساب را می‌توانید به تفکیک مرکز هزینه و پروژه انتخاب و ببندید.

-

۳- انتقال به دوره مالی جدید
با این قابلیت می‌توانید یک دوره مالی جدید تعریف و اطلاعات مورد نیاز جهت کار در دوره مالی جدید را طبق تنظیمات تعیین شده، انتقال دهید. برای این منظور از منوی عملیات روزانه > عملیات پایان دوره مالی > انتقال به دوره مالی جدید را انتخاب کنید. در این قسمت نام دوره مالی جدید و تاریخ آن را مشخص کنید و در قسمت سند افتتاحیه شماره سند افتتاحیه را انتخاب کنید.

انتقال به دوره مالی جدید در حسابگر

انتقال به دوره مالی جدید

در قسمت انتقال حسابها اگر “انتقال کلیه حسابها – مشتریان – فروشندگان (بدون مانده حساب ها)” را انتخاب کنید، فقط اسامی حسابها (بدون مانده) به دوره مالی جدید منتقل می‌شوند. اگر گزینه “انتقال کلیه حسابها – مشتریان – فروشندگان (با مانده حساب ها)” را انتخاب کنید، علاوه بر حسابها، مانده حسابها نیز به دوره مالی جدید منتقل و سند افتتاحیه صادر می‌شود .
نکته: در صورتی که حساب‌ها را با مانده انتقال دهید، چک‌های پاس نشده، برگشتی، برگشتی نزد صندوق، تضمینی و در جریان به سال مال جدید انتقال و چک‌های با وضعیت انتقالی در صورتی که تاریخ سر رسید آن‌ها تا ۱۵ روز قبل از تاریخ عملیات انتقال باشد، به دور مالی جدید چرا استفاده از حساب دمو اجباری است؟ منتقل می‌شوند.

انتقال حساب ها در حسابگر

تعیین نحوه انتقال حساب ها

در قسمت تنظیمات انتقال حساب‌ها با انتخاب حالت “انتقال مانده حسابها تفکیک شده بر اساس مرکز” در صورتی که حساب با چندین مرکز هزینه گردش داشته باشد، مانده حساب به تفکیک هر مرکز هزینه در یک ردیف سند انتقال داده می‌شود. با انتخاب حالت “انتقال مانده حسابها تفکیک شده بر اساس پروژه” در صورتی که حساب با چندین پروژه گردش داشته باشد، مانده حساب به تفکیک هر پروژه در یک ردیف سند انتقال داده می‌شود. با انتخاب حالت “انتقال مانده حسابها تفکیک شده بر اساس ارز” در صورتی که حساب با چندین واحد ارز گردش داشته باشد، مانده حساب به تفکیک هر واحد ارز در یک ردیف سند انتقال داده می شود.
نکته :انتقال حساب‌ها بر اساس پروژه از نسخه ۱۰ حسابگر امکان‌پذیر می‌باشد.

تفکیک انتقال حسابها در حسابگر


در قسمت اقلام موجودی با انتخاب حالت “انتقال اطلاعات اقلام موجودی (بدون مانده اقلام موجودی)” فقط اسامی کالاها (بدون مانده) منتقل می‌شوند و با انتخاب حالت “انتقال اطلاعات اقلام موجودی (با مانده اقلام موجودی)” اسامی کالاها به همراه مانده اقلام موجودی منتقل می‌شوند.

انتقال اقلام موجودی حسابگر

انتقال اقلام موجودی

در قسمت سفارشات در صورتی که می‌خواهید سفارشات باز به سال جدید منتقل نشود گزینه “سفارشات به سال جدید منتقل نشود” را انتخاب کنید. در صورتی که می‌خواهید سفارشات باز یک به یک (به صورت جدا گانه) منتقل شوند گزینه “انتقال سفارشات یک به یک” و در صورتی که می‌خواهید سفارشات باز هر مشتری به صورت تجمیع‌شده در قالب یک سفارش به سال جدید منتقل شود گزینه “انتقال سفارشات خلاصه” را انتخاب کنید.
نکته: سفارشات و دفتر چرا استفاده از حساب دمو اجباری است؟ چرا استفاده از حساب دمو اجباری است؟ قسط فقط در اولین انتقال به دوره مالی جدید، منتقل می‌شوند.

انتقال سفارشات در حسابگر

سپس دکمه تایید را فشار دهید.
نکته: در زمان انتقال چنانچه کالاهای دارای موجودی منفی مقداری یا مبلغی داشته باشید و انتقال حساب‌ها را با مانده انتخاب کرده باشید، لیست این کالاها نمایش داده می‌شود و سیستم اجازه انتقال را به شما نمی‌دهد. برای اصلاح موجودی منفی مقداری کالا، بر روی دکمه تراز موجودی منفی و برای اصلاح موجودی منفی مبلغی کالا، بر روی دکمه اصلاح مبالغ کلیک کنید و در لیست حساب باز شده، حساب تعدیل موجودی را انتخاب نمایید.


نکته: شما می‌توانید عملیات انتقال اطلاعات را به تعداد نامحدود انجام دهید و در هر بار انتقال با توجه به تغییرات داده شده، سند افتتاحیه بروز می‌شود.
پس از انتقال به دوره مالی جدید جهت ورود به دوره مالی به وسیله Alt+m می‌توانید دوره مالی را انتقال دهید یا از منوی عملیات روزانه > عملیات پایان دوره مالی > تغییر دوره مالی را انتخاب کنید. در پنجره بازشده می‌توانید دوره مالی مورد نظر خود را انتخاب کرده، وارد آن دوره مالی شوید.

انتخاب دوره مالی در حسابگر

انتخاب دوره مالی

تعیین دوره مالی

برای حذف یک دوره مالی می‌توانید از ترکیب کلیدهای Alt+U استفاده کرده و یا از منوی عملیات روزانه > عملیات پایان دوره مالی > حذف اطلاعات یک دوره مالی را انتخاب کنید. در پنجره باز شده می‌توانید دوره مالی مورد نظر خود را از قسمت حذف دوره مالی انتخاب کنید. پس از انتخاب دوره مورد نظر بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

نکته: انتقال اطلاعات به دوره مالی جدید براساس شناسه داخلی برنامه حسابگر است در صورت استفاده از چارت های غیر یکسان، ممکن است اطلاعات در شرکت یا دوره مقصد دچار افزونگی شود.

چند نکته برای به کارگیری هوش مصنوعی در سازمان

چند نکته برای به کار گیری هوش مصنوعی در سازمان

قبل از پرداخت به مباحث مربوط به هوش مصنوعی در سازمان یا ارتباط آن با فرایندکاوی، بیایید تا نگاهی به خود AI یا هوش مصنوعی بیندازیم. مطمئنا هوش مصنوعی متحول کننده ترین فناوری عصر دیجیتال به حساب می آید. چرا که شرکت های مختلف از آن برای یادگیری ماشین و طراحی دیگر ابزار ها همچون نرم افزار فرایندکاوی استفاده می کنند. این ابزار ها برای مهار بینش مشتریان، شناسایی استعداد ها، ایجاد شبکه های مختلف و بالا بردن امنیت شرکت کاربرد دارد. با اینکه دپارتمان فناوری اطلاعات هر سازمان در حال تلاش برای به کار گیری هوش مصنوعی در سازمان است، CIO ها نقش کلیدی در انجام این کار دارند. این افراد باید بتوانند فرایند ها را مدیریت کنند و به فناوری های به کار رفته در سازمان توجه ویژه ای داشته باشند.

هوش مصنوعی در سازمان، از یک مشکل بزرگ رنج می برد. آن مشکل هم مربوط به نحوه استفاده از این سیستم در سازمان های مختلف می باشد. مثلا محققان MIT و دانشگاه تورنتو دریافتند که نرم افزار تشخیص چهره این دانشگاه زنان را با مردان اشتباه می گیرد. این اتفاق در مورد زنان سیاه پوست خیلی رایج تر است. بر اساس نظرسنجی گارتنر از 3000 مدیر ارشد فناوری، تعداد شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند از 10 درصد چهار سال پیش به 37 درصد در سال 2019 افزایش یافته است. در کوتاه‌مدت، شرکت‌ها باید سعی کنند اخلاقیاتی را پیرامون استفاده از هوش مصنوعی ایجاد کنند. اما آنها همچنین باید به دنبال ادغام هوش مصنوعی در تجارت استراتژیک باشند.

رفع تعصبات فرهنگی مربوط به هوش مصنوعی در سازمان

رفع تعصبات فرهنگی مربوط به هوش مصنوعی در سازمان

مفهوم تست و شکست برای معرفی هوش مصنوعی به صورت موفقیت آمیز در سازمان ضروری است. هوش مصنوعی در سازمان به فرهنگی نیاز دارد که در آن شکست پذیرفته شود. فرهنگی که با فرهنگ سنتی مبتنی بر فناوری اطلاعات مخالف است. با اتخاذ رویکرد آزمون و خطا، الگوریتم‌های هوش مصنوعی را می‌توان به طور مداوم اصلاح کرد و بهبود بخشید و در نهایت بهترین راه بازگشت سرمایه را در شرکت پیدا کرد.

دیگر مسئله مهمی که در مورد هوش مصنوعی در سازمان شما باید به آن توجه داشته باشید، عامل خطر است. عامل خطر مربوط به پذیرش هوش مصنوعی، یک مانع مهم برای پذیرش سازمانی به حساب می‌آید. بخش خصوصی و بخش دولتی معمولاً فقط به سه تا چهار ماه آینده فکر می‌کنند. آنها ترجیح می‌دهند تا به جای بازی با شغل خود، هیچ کاری انجام ندهند. تغییر این نگرش رفتاری در صورتی ضروری خواهد بود که شرکت‌ها در خط مقدم پذیرش فناوری‌های نوآورانه باشند و از رقبای خود جلوتر باشند.

اضافه کردن مسئولیت و مسئولیت پذیری در سازمان

اضافه کردن مسئولیت و مسئولیت پذیری در سازمان

برای اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌های هوش مصنوعی در سازمان و مربوط به حوزه‌های بسیار حساس همچون امور مالی، باید مسئولیت‌پذیری برای عوامل خاص مرتبط با مقررات اجباری را در نظر بگیرید. در حوزه‌هایی همچون حوزه‌های مالی، رعایت انواع خاصی از مقررات اجباری است. در نتیجه، کارمندان خیلی آزادی عمل ندارند. پاسخگویی به سؤالات زیر می‌تواند به شما کمک کند.

 • چه کسی مسئول سیستم هوش مصنوعی است؟
 • آیا سازمان شما می‌تواند تضمین کند که تصمیمات اتخاذ شده توسط هوش مصنوعی دقیق هستند؟
 • آیا کنترل‌های انطباق وجود دارد؟

با فعال کردن پاسخگویی برای این نوع مسائل، شفافیت و یک سیستم هوش مصنوعی پاسخگو ایجاد می‌کند.

برای استفاده از هوش مصنوعی در سازمان، یک دپارتمان هوش مصنوعی داخلی ایجاد کنید

راه اندازی یک تیم هوش مصنوعی در سازمان به صورت داخلی یکی از ابزارهایی است که به شما امکان می‌دهد پروژه‌های هوش مصنوعی خود را توسعه دهید. با فراخوانی استعدادهای هوش مصنوعی در بخش‌های خاص، یک تیم قوی خواهید داشت که می‌تواند به شما در جذب و حفظ کارمندانتان کمک کند. تیم‌های جدید مرتبط با هوش مصنوعی و شرح وظایف، باید با افزودن دانشمندان، مهندسان داده و مهندسان یادگیری ماشین به تیم ایجاد شوند.

دپارتمان هوش مصنوعی

تمرین طراحی مشارکتی برای به کار گیری هوش مصنوعی در سازمان

اگر شما هم به دنبال یک راه پایدار و مطمئن برای ایجاد هوش مصنوعی در سازمان خود هستید، شما می‌توانید از انسان‌هایی استفاده کنید که به صورت مستقیم بر روی نتیجه نهایی و راه حل‌های نهایی تأثیر گذار هستند.

این مبحث را تصور کنید که اگر قرار باشد از یک نرم افزار خودکار در محل تماس شرکت استفاده کنید، چه چیزی را ترجیح می‌دادید؟ شما قصد دارید به کارمندانتان کمک کنید بارشان سبک‌تر شود و کارهای مد نظر شما را بهتر انجام دهند. مطمئناً در تیمی که بر روی این هوش مصنوعی تمرکز دارد، شما باید سرپرست مرکز تماس و کارمند مرکز تماس را مورد استفاده قرار دهید. شما باید از اعضای داخلی خود دپارتمان مورد نظر استفاده کنید تا بتواند بازدهی زیادی را دریافت نمایید.

بودجه هوش مصنوعی خود را برنامه ریزی کنید

آخرین نکته‌ای که امروز ما قصد بررسی آن را داریم، مربوط به برنامه ریزی برای هوش مصنوعی در سازمان است. مطمئناً هیچکس بودجه نامحدود ندارد تا آن را در اختیار یک دپارتمان خاص قرار دهد. نوآوری‌های هوش مصنوعی ارزش استفاده را دارند. آنها به شما اجازه می‌دهند تا به خوبی آنها را استخراج کنید و به کار گیرید. ولی، شما باید به این مسئله توجه داشته باشید که هوش مصنوعی در برابر بودجه صفر تحملی ندارد.

اگر بودجه سیستم هوش مصنوعی در سازمان شما پایین باشد و یا اینکه به آن بودجه‌ای اختصاص ندهید، مطمئناً در میان راه با مشکلات مختلفی مواجه می‌شوید. در حال حاضر، هوش مصنوعی تأثیر قابل توجهی بر توسعه اقتصادی و باز تعریف نقش‌های حرفه‌ای دارد. در نتیجه، شما حتی می‌توانید از هوش مصنوعی برای مدیریت دارایی‌ها و امور مالی خود هم استفاده نمایید. این فرایند شاید کمی دشوار باشد ولی نتایج مطلوبی را برای سازمان شما به همراه خواهد داشت.

تیم Deloitte برای بهبود وضعیت سیستم‌ها و هوش مصنوعی در سازمان خود، یک نظرسنجی جالب انجام داد. این شرکت در تلاش بود تا روشن کند که مدیران سازمان و مسئولین مختلف، چگونه سفر خود را از طریق هوش مصنوعی آغاز کردند، چه مقدار بودجه‌ای را خرج کردند و دوست دارند خرج کنند و چه انتظاری از بازگشت سرمایه دارند. 51 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که مایلند سرمایه گذاری خود را در زمینه هوش مصنوعی در سال آینده 10 درصد افزایش دهند.

بنابراین، یک اقدام کلیدی برای انجام سریع این است که بودجه پروژه آینده هوش مصنوعی خود را تعریف کنید، زیرا به بودجه زیادی نیاز دارد. عدم وجود آن منجر به شکست کامل پروژه خواهد شد.

همین الان می‌توانید برای رزرو جلسه فرایندکاوی با تیم بهفالب، با ما تماس بگیرید.

آموزش نحوه کار با متاتریدر 4 به زبان ساده برای مبتدیان

پیشتر با نرم افزار متاتریدر و مخصوصا با نسخه های 4 و 5 این نرم افزار آشنا شدیم، و مزایا و معایب آن را برای شما بیان کردیم، همچنین لینک دانلود متاتریدر 4 و 5 را نیز در اختیار شما قرار دادیم. علاوه بر آن نسخه فارسی نرم افزار متاتریدر، با نام مفید تریدر را نیز در مقاله ای جداگانه معرفی نموده ایم. در این مقاله، قصد داریم تا نحوه کار با نرم افزار متاتریدر 4 را به شما آموزش دهیم، تا بتوانید آشنایی بیشتری با این نرم افزار به دست بیاورید.

  چرا استفاده از حساب دمو اجباری است؟
 • 1. متاتریدر 4
 • 2. آموزش نصب متاتریدر 4
 • 3. نحوه کار با متاتریدر 4
  • 3.1. انواع نمودارهای متاتریدر و نحوه کار با آن ها
   • 3.1.1. نمودار خطی و نحوه کار با آن در متاتریدر
   • 3.1.2. نمودار میله ای
   • 3.1.3. نمودار کندل استیکی و نحوه کار با آن در متاتریدر
   • 3.2.1. دستور معامله در قیمت‌های فعلی بازار یا Market Order
   • 3.2.2. دستور پندینگ یا Pending Order
   • 3.2.3. دستور حد ضرر یا Stop Loss
   • 3.2.4. دستور حد سود یا Take Profit
   • 3.2.5. حد ضرر متحرک یا Trailing Stop
   • 4.1. باز کردن معاملات جدید در متاتریدر
   • 4.2. نحوه بستن معامله در کار با متاتریدر

   متاتریدر 4

   نرم افزار تحلیل تکنیکال متاتریدر (MetaTrader) و آخرین نسخه های آن یعنی نسخه های چهارم و پنجم، یکی از معروف ترین پلتفرم های تجاری امروزه است که برای انجام معاملات در بازارهای فارکس و CFD به کار می رود. ده ها هزار معامله گر بر سادگی و راحتی کار با این پلتفرم تاکید می کنند.

   در MetaTrader 4 زبان برنامه نویسی MetaQuotes Language 4 می باشد. با کمک آن معامله گران می توانند اندیکاتورها و اکسپرت های خود را ایجاد کنند و با استفاده از آزمایش گر استراتژی می توانند استراتژی خود را بر اساس داده های تاریخی آزمایش کنند.

   سکوی تجاری MetaTrader 4 دارای تمام امکانات و خصوصیات لازم برای تجارت است. معامله گران امکان استفاده از ابزار خطی و ترسیمی و اندیکاتورها و دریافت اخبار و مشاهده نمودارها و نوسانات واقعی قیمت ها را دارند. در MetaTrader 4 شما می توانید با نمودارهای متعددی با تنظیمات و اندیکاتورهای گوناگون کار کنید (مثلا نمودارهای شمعی، میله ای، خطی).

   هرکدام از بروکرهای بازار ارز و بازار فارکس یا الیمپ ترید با فراهم کردن نسخه خاص این نرم افزار برای مشتریان خود می کوشند تا سهم بیشتری از این بازار پر رقابت را در اختیار بگیرند.

   از آن جایی که نسخه های مختلف این نرم افزار ارائه شده توسط شرکت ها و بروکرهای مختلف دارای تفاوت های جزیی (و البته گاهی مهم و اساسی) هستند٬ انتخاب یک نسخه خوب از این نرم افزار که توسط یک بروکر مجاز و با سابقه ارائه شده باشد یکی از اصول و نیازهای اولیه ورود در بازار فارکس و سی اف دی ها می باشد.

   البته باید در نظر داشت که بسیاری از بروکرها هم هستند که هیچ نسخه ای از این نرم افزار ارائه نکرده اند و تمامی نیازهای تجاری مشتریان را به صورت آنلاین بر روی سایت خود عرضه می کنند.

   آموزش نصب چرا استفاده از حساب دمو اجباری است؟ متاتریدر 4

   1. ابتدا نرم افزار MetaTrader 4 را دانلود نمایید. (لینک دانلود متاتریدر 4 و 5 را پیشتر در اختیار شما قرار داده ایم.)
   2. سپس فایل نصبی را در محیط ویندوز باز کرده و کلید Run را فشار دهید.
   3. زبان نصب را انتخاب نموده و سپس بر روی Next کلیک نمایید.
   4. مراحل نصب را همانند سایر نرم افزارهای ویندوزی تا انتها به پایان برسانید، سپس متاتریدر را باز کنید.
   5. فرم ثبت اطلاعات کاربری را پر کرده و بروی Next کلیک کنید تا یک حساب آزمایشی (حساب دمو) بسازید.
   6. اطلاعات حساب دمو خود را بر روی یک کاغذ بنویسید و سپس با آن اطلاعات در متاتریدر لاگین کنید.
   7. تبریک می گوییم! شما هم اکنون MetaTrader 4 را با موفقیت نصب کردید. حالا به آموزش کار با این نرم افزار می پردازیم.

   نحوه کار با متاتریدر 4

   انواع نمودارهای متاتریدر و نحوه کار با آن ها

   انواع نمودارهای متاتریدر و نحوه کار با آن ها

   نمودارها به شما امکان می دهد قیمت ابزارهای بازار را ردیابی کنید و این داده ها را با استفاده از اندیکاتورها و اکسپرت ها تجزیه و تحلیل نمایید. در MetaTrader سه نوع مختلف نمودار وجود دارد:

   • نمودار خطی (Line Chart)
   • نمودار میله ای (Bar Chart)
   • نمودار کندل استیکی (Candlestick Chart)

   نمودار خطی و نحوه کار با آن در متاتریدر

   نمودار خطی قیمت بسته شدن در هر تایم فریم را نشان می دهد؛ قیمت ها با خطوط مستقیم متصل می شوند. شما می توانید تایم فریم معامله را در دقیقه، ساعت یا روز تنظیم کنید. برای باز کردن یک نمودار خطی، یکی از موارد زیر را انجام دهید:

   • Alt + 3 را فشار دهید.
   • Line Chart را در منوی Charts انتخاب کنید.
   • نمودار خطی را از پنجره Chart Setup2 باز کنید.

   نمودار میله ای

   نمودار میله ای نشان دهنده هر بازه زمانی تجاری به عنوان یک میله عمودی است. یک میله اطلاعات زیر را نشان می دهد:

   • حداکثر قیمت – بالای میله
   • حداقل قیمت – پایین میله
   • قیمت باز شدن – خط افقی به سمت چپ میله
   • قیمت بسته شدن – خط افقی به سمت راست میله

   برای باز کردن یک نمودار میله ای، یکی از موارد زیر را انجام دهید:

   • Alt + 1 را فشار دهید.
   • نوار Bar Chart را در منوی Charts انتخاب کنید.
   • نمودار میله را از پنجره Chart Setup باز کنید.

   نمودار کندل استیکی و نحوه کار با آن در متاتریدر

   نمودار کندل استیکی اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای میله ارائه می دهد. آن ها نشان دهنده عرضه و تقاضا هستند و منعکس کننده تعادل میان خرس ها و گاوهای بازار هستند. کندل استیک شامل موارد زیر است:

   • یک بدنه مستطیلی اصلی: نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن
   • یک خط بالا: نشان دهنده بالاترین قیمت
   • یک خط پایین: نشان دهنده پایین ترین قیمت

   رنگ بدنه کندل اطلاعات بیشتری را فراهم می کند:

   • بدنه کندل وقتی قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شدن است، پر نمی شود.
   • بدنه کندل وقتی قیمت پایانی پایین تر از قیمت باز است، پر می شود.

   برای باز کردن یک نمودار کندل استیک، یکی از موارد زیر را انجام دهید:

   • Alt + 2 را فشار دهید.
   • Candlestick Chart را در منوی نمودار انتخاب کنید.

   انواع دستورات معاملاتی در متاتریدر

   انواع دستورات معاملاتی در متاتریدر

   متاتریدر به معامله گران اجازه می دهد تا درخواست اجرای دستور معاملاتی را به کارگزار ارسال کنند. علاوه بر این، معامله گر می تواند به کمک متاتریدر موقعیت ها یا همان دستورات معاملاتی را مدیریت و کنترل کند. برای مدیریت و کنترل موقعیت های معاملاتی از دستورات متنوعی استفاده می شود که در ادامه با جزئیات بیشتری آن ها را بررسی می کنیم.

   دستور معامله در قیمت‌های فعلی بازار یا Market Order

   اگر می خواهید معامله ای را از نرخ های فعلی بازار انجام دهید، باید از دستور Market Order استفاده کنید. اجرای این دستور باعث می شود تا معامله گر سریعا از قیمت های آنی بازار وارد معامله شود. این دستور باعث می شود تا معامله گر از قیمت ASK وارد معامله خرید و از قیمت BID وارد معامله فروش شود. شما می توانید دستورات حد ضرر (Stop Loss یا SL) و حد سود (Take Profit یا TP) را هم به این دستور ضمیمه کنید.

   دستور پندینگ یا Pending Order

   اگر می خواهید از سطوح قیمتی خاص و مشخصی وارد بازار شوید، باید از دستور پندینگ استفاده کنید. به طور مثال اگر قیمت فعلی یورو در برابر دلار آمریکا ۱٫۱۳۰۰ است و شما می‌خواهید از ۱٫۱۲۵۰ وارد معامله خرید شوید، باید دستور پندینگ ایجاد کنید. این دستور پندینگ کارگزار را متعهد می کند که با رسیدن قیمت ها به ۱٫۱۲۵۰ دلار، دستور معاملاتی شما را اجرا کند. دستور پندینگ به شما کمک می کند تا از قیمت های از پیش تعریف شده و در آینده (نه در زمان حال) وارد معامله شوید. دستور پندینگ چهار نوع دارد:

   • Buy Limit: قیمت فعلی بازار بالاتر از قیمتی است که شما می‌خواهید وارد بازار شوید. به همین دلیل دستور پندینگ ایجاد شده از نوع Buy Limit خواهد بود. این دستور برای خرید از سطوح حمایتی مناسب است. به عبارت دیگر دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.
   • Buy Stop: قیمت فعلی و آنی بازار پایین تر از قیمتی است که شما می خواهید وارد معامله خرید شوید. این دستور برای خرید از شکست مقاومت‌ها مناسب است. به عبارت دیگر دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.
   • Sell Limit: شرایطی که می خواهید وارد معامله فروش شوید، اما قیمت های فعلی خیلی پایین تر از قیمت مورد نظر شما هستند. دستور Sell Limit برای فروش از مقاومت های پیش روی بازار مناسب است. به عبارت دیگر دستور سل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.
   • Sell Stop: فرض کنید حمایت قوی در بازار وجود دارد که از نظر شما با شکست نزولی آن، بازار به شدت سقوط خواهد کرد. در واقع شکست حمایت فرصت معاملاتی خوبی را ایجاد می کند. اما در حال حاضر قیمت های فعلی بالاتر از حمایت قرار دارند. پس شما یک دستور پندینگ از نوع Sell Stop ایجاد می کنید، تا با شکسته شدن حمایت، وارد معامله فروش شوید. به عبارت دیگر دستور سل استاپ دستوری است که سفارش چرا استفاده از حساب دمو اجباری است؟ فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

   دستور حد ضرر یا Stop Loss

   دستور حد ضرر به معامله گر کمک می کند تا زیان های ناشی از معامله را محدود کند. اگر قیمت ها بر عکس پیش بینی معامله گر حرکت کنند، این دستور سریعا باعث بسته شدن معامله خواهد شد. دستور حد ضرر به دستورات Market Order و Pending Order ضمیمه می شوند. اگر دستور معاملاتی خرید باشد، دستور حد ضرر بر اساس قیمت BID فعال خواهد شد. اگر دستور معاملاتی فروش باشد، دستور حد ضرر آن بر اساس قیمت ASK فعال خواهد شد.

   دستور حد سود یا Take Profit

   با رسیدن بازدهی معاملات به حد مشخصی، دستور حد سود فعال می شود و معامله بسته می شود. فعال شدن دستور حد سود هم مانند دستور حد ضرر موجب پایان معامله می گردد. دستور حد سود معامله خرید معمولا بر اساس قیمت BID تعیین می شود و دستور حد سود معامله فروش هم بر اساس قیمت ASK مشخص می شود.

   دستورات حد سود و حد ضرر به تنهایی قابل اجرا نیستند. این دستورات ضمیمه دستورات اصلی هستند. دستورات اصلی، معامله از قیمت های فعلی بازار و معامله پندینگ است. دستورات حد ضرر و حد سود تنها زمانی اجرا خواهند شد که معامله باز باشد. یعنی شما می توانید برای دستورات پندینگ حد ضرر و حد سود تعیین کنید، اما زمانی این دستورات اجرا خواهند شد که دستور پندینگ عمل کند و معامله باز شود. دستورات حد ضرر و حد سودی که برای معامله پندینگ تعریف شده اند، با تغییر دادن محل معامله پندینگ به طور خودکار تغییر می کنند.

   حد ضرر متحرک یا Trailing Stop

   دستور حد ضرر برای زمانی است که بازار در جهت خلاف تحلیل ها حرکت کند و موجب زیان معامله گر شود. دستور حد ضرر به معامله گر کمک می کند تا زیان های احتمالی را کنترل کند. نوع دیگری از دستور حد ضرر وجود دارد که می تواند زیان معامله را به تدریج کم کند و در نهایت به سطح سر به سر معامله برساند.

   فرض کنید وارد معامله خرید شده اید و دستور حد ضرر شما هم ۵۰ پیپ است. اگر قیمت کاهش یابد شما حداکثر با ۵۰ پیپ زیان از بازار خارج خواهید شد. اما اگر قیمت افزایش یابد، حد ضرر هم همراه با آن به سطوح بالاتری انتقال می یابد و در نهایت حد ضرر به محل سر به سر یا همان محل ورود به معامله می رسد. در این صورت ریسک معامله خرید از بین می رود، چرا که با فعال شدن دستور حد ضرر، معامله بدون زیان بسته خواهد شد.

   دستور حد ضرر متحرک ابزار مفیدی برای معامله گر جهت کاهش تدریجی ریسک معامله است. با این حال بایستی توجه داشته باشید که این دستور با دستور حد ضرر یک تفاوت اساسی دارد. دستور حد ضرر ثابت، در سرور متاتریدر ثبت می شود. به همین دلیل اگر شما متاتریدر را در سیستم خود ببندید، باز هم دستور حد ضرر فعال خواهد بود. اما دستور حد ضرر متحرک تنها در بخش کلاینت متاتریدر تعریف و اجرا می شود. یعنی اگر نرم افزار متاتریدر را ببندید، دستور حد ضرر متحرک هم غیر فعال خواهد شد.

   نحوه کار با متاتریدر در باز و بسته کردن معاملات

   نحوه کار با متاتریدر در باز و بسته کردن معاملات

   برای شروع معامله، شما باید یک موقعیت معاملاتی را در یکی از ابزارهای معاملاتی بازار باز کنید. دو راه برای انجام این کار وجود دارد:

   • ایجاد یک Market Order: این مورد بلافاصله معامله را اجرا می کند.
   • ایجاد یک چرا استفاده از حساب دمو اجباری است؟ Pending Order یا سفارش در حال انتظار: در این مورد فقط وقتی قیمت به محدوه مورد نظر شما رسید معامله را اجرا می کند.

   باز کردن معاملات جدید در متاتریدر

   برای اخذ موقعیت معاملاتی جدید، می بایست یک سفارش جدید ارسال کنید. برای انجام این کار چند راه زیر وجود دارد:

   • New Order را از منوی Tools انتخاب کنید.
   • F9 را فشار دهید.
   • روی نماد مورد نظر خود در پنجره Market Watch دو بار کلیک کنید.
   • New Order را از منوی زمینه پنجره Market Watch انتخاب کنید.
   • New Order را از منوی زمینه برگه Trader در پنجره Terminal انتخاب کنید.
   • دکمه New Order را در نوار ابزار استاندارد فشار دهید.

   پنجره Order پارامترهای زیر را نشان می دهد.

   پارامترتوضیحاختیاری/اجباری
   Symbolابزاری که می خواهید معامله کنید.اجباری
   Volumeمقدار حجمی که می خواهید معامله کنید.اجباری
   Stop Lossقیمت بسته شدن معامله اگر در حال ضرر کردن هستید. توجه داشته باشید که این قیمت Bid برای موقعیت های خرید و قیمت Ask برای موقعیت های فروش است. مقدار 0 نشان می دهد حد ضرری وجود ندارد.اختیاری
   Take Profitقیمت بسته شدن معامله اگر در حال کسب سود هستید. توجه داشته باشید که این قیمت Bid برای موقعیت های خرید و قیمت Ask برای موقعیت های فروش است. مقدار 0 نشان می دهد بدون حد سود می باشد.اختیاری
   Commentمتن تا 25 کاراکتر شما نمیتوانید این مورد را بعد از ارسال سفارش تغییر دهید یا بازنویسی کنید.اختیاری
   Typeاین مورد را به Instant Execution تنظیم کنید.اجباری

   پس از وارد کردن تمام پارامترها، یکی از موارد زیر را انجام دهید:

   • دکمه “Buy” را فشار دهید تا یک موقعیت خرید در قیمت Ask فعلی باز شود.
   • دکمه “Sell” را فشار دهید تا موقعیت فروش را در قیمت Bid فعلی باز کنید.

   توجه داشته باشید که تجارت اطلاعات فقط در نمودارها نمایش داده می شود اگر گزینه ‘Show the trade levels’ را فعال کرده اید.

   نحوه بستن معامله در کار با متاتریدر

   برای کسب سود یا زیان خود، باید موقعیت معامله خود را ببندید. این امر می تواند در موارد زیر رخ دهد:

   • به طور خودکار و با رسیدن به حد سود یا حد ضرر بسته شده باشد.
   • هنگامی که موقعیت معامله خود را به صورت دستی می بندید. (با راست کلیک کردن بر روی معامله و انتخاب Close Trade یا کلیک برروی علامت ضربدر کنار معامله در پنجره Trade در Terminal)

   در همه این موارد، اطلاعات مربوط به وضعیت معامله بسته شما در تب Account History پنجره Terminal ظاهر می شود.

   آموزش درون ریزی دمو های المنتور

   در این قسمت از آموزش المنتور شما یاد میگرید که چطور به راحتی زیبا ترین طراحی ها را درون ریزی کنید. شما می توانید با کمک آن وبسایت قدرتمند طراحی کنید. آنها را ویرایش کرده و استفاده نمایید. همچنین در این آموزش دموهای افزونه معرفی می شوند. ( ادامه مطلب … )

   دیدگاه های این ویدئو

   اینستامون

   تلگراممون

   یوتیوبمون

   افزونه المنتور Elementor

   افزونه المنتور ، سایت ساز جهانی وردپرس …

   افزونه المنتور قدرتمندترین پلاگین سایت ساز دنیای وردپرس است که نسخه پرو اورجینال آن توسط گروه ابزار وردپرس در ایران عرضه شده است.

   افزونه المنتور Elementor

   افزونه المنتور ، سایت ساز جهانی وردپرس …

   افزونه المنتور قدرتمندترین پلاگین سایت ساز دنیای وردپرس است که نسخه پرو اورجینال آن توسط گروه ابزار وردپرس در ایران عرضه شده است.

   اورجینال

   کیفیت

   پشتیبانی

   آپدیت

   مهدی جبین پور

   مـهـدی جـبین پـور

   دانشجوی دکتری تجارت الکترونیک ، امیدوارم بتوانم خدمتگزار خوبی برای مردم کشورم باشم.

   مهدی جبین پور

   مـهـدی جـبین پـور

   دانشجوی دکتری تجارت الکترونیک ، امیدوارم بتوانم خدمتگزار خوبی برای مردم کشورم باشم.

   اینستاگرام

   آموزش درون ریزی دمو های المنتور

   ( شنبه ، 7 آبان سال 1401 )

   درون ­ریزی دموها یکی از قابلیت ­های خوب افزونه صفحه ­ساز المنتور است که در نسخه ­ی پروی آن در دسترس طراحان وب­ سایت قرار گرفته است. استفاده از قالب­ ها، بلوک ­ها و دموهای آماده نگاه و طرز فکر شما را نسبت به سبک طراحی و آشنایی با المان­ ها متعدد المنتور و به کار بردن آنها تغییر می­دهد.

   با الگوهای از پیش آماده المنتور قدرت در دستان شماست. استفاده از این دمو­ها علاه ­بر اینکه سرعت شما را در طراحی سایت­ های استاندارد و حرفه­ ای افزایش می ­دهد، در آموزش و یادگیری طرح­ های خلاقانه نیز می­ تواند به شما کمک کند.

   یکی دیگر از مزیت ­های استفاده از دموهای المنتور صرفه ­جویی در وقت است. چون شما پایه و اساس طراحی را در اختیار دارید. فقط لازم است آن را ویرایش و سفارشی ­سازی کنید تا به طرح دلخواه ­تان نزدیک شوید.

   نسخه­ ی اورجینال افزونه المنتور پرو توسط ابزار وردپرس ارائه شده است. در این نسخه تمامی امکانات افزونه از جمله درون ­ریزی دموها، الگوهای ساخت هدر و فوتر و سازنده تم فعال است تا شما به راحتی بتوانید نسبت به طراحی سایت در کمترین زمان و به­طور استاندارد اقدام کنید.

   پس از تهیه پلاگین المنتور با کمک آموزش نصب افزونه المنتور، آن را بر روی سیستم تولید محتوای وردپرس خود نصب و فعال­ سازی کنید.

   استفاده از دموهای المنتور

   ابتدا در پیشخوان وردپرس و از منوی “برگه­ ها > افزودن جدید” یک برگه جدید بسازید یا یکی از برگه ­های سایت را در حالت ویرایش باز کنید. سپس با کلیک دکمه “ویرایشگر المنتور” وارد محیط المنتور شوید. اگر با فضای اولیه المنتور آشنا نیستید پیشنهاد ما به شما مشاهده قسمت نهم دوره آموزش المنتور با عنوان شروع با المنتور است. در آن جلسه به ­طور کامل محیط المنتور و تنظیمات اولیه برای تنظیم طرح­ بندی صفحه را برای شما توضیح داده­ایم.

   در قسمت محتوایی و ویرایشگر زنده المنتور (سمت چپ صفحه که فضای وسیعی برای طراحی و افزودن ساختار، بخش و المان است)، بر روی آیکن فولدر یا پوشه کلیک کنید. حالا شما وارد کتابخانه دمو های آماده­ ی المنتور شده­اید که از سه بخش بلوک ­ها، برگه­ ها و قالب­ های من تشکیل شده است.

   استفاده از دموهای المنتور

   استفاده از دموهای المنتور

   برگه ­ها

   تب برگه­ ها شامل تعداد زیادی دمو برای صفحه اصلی سایت، تماس با ما، درباره­ ی ما و برگه ­هایی که معمولاً در وب ­سایت خود به آنها نیاز خواهید داشت است. توجه داشته باشید استفاده از این امکانات در نسخه ­ی رایگان المنتور امکان­ پذیر نیست اما در نسخه­ ی المنتور پرو که از ابزار وردپررس تهیه می­ کنید همه­ ی این ویژگی­ ها و البته امکانات بیشتری در دسترس شما و فعال است.

   طراحی خاص و منحصر به ­فرد دموهایی که در تب برگه­ ها وجود دارند آنها را برای استفاده در هر وب­ سایتی از جمله سایت ­های پزشکی، خدماتی و شرکتی نیز فراهم کرده است. اگر کمی با دقت و تمرکز در بین دموها جستجو کنید بدون شک طرح موردنظری که در ذهن دارید را پیدا خواهید کرد.

   حالا فقط کافیست بر روی دکلمه ­ی “درج” هر کدام از دموهایی که می ­پسندید و برای طراحی سایت شما مناسب است کلیک کنید تا دمویی که انتخاب کردید در لحظه درون­ ریزی شود. پس از چند ثانیه صفحه ­ی انتخابی شما به ­طور کامل با بخش­ ها و المان ­های جذاب در ویرایشگر المنتور نمایش داده می­شود. شما می ­توانید شروع به ویرایش سایت و قرار دادن مطالب و محتوای خودتان یا عکس­ های موردنظرتان کنید.

   بخش­ هایی که به آنها نیاز ندارید را حذف کنید و یا حتی قسمت­های جدید به آن اضافه کنید. رنگ و تصویر پس ­زمینه را تغییر دهید و المان ­ها را سفارشی کنید تا طرح دلخواه خود را ایجاد کنید.

   تب برگه ها در المنتور

   تب برگه ها در المنتور

   توجه: ممکن است بعضی از تصاویر دموها به دلیل حقوق کپی رایت نمایش داده نشوند. شما تصویر دلخواه خودتان را از کتابخانه تصاویر چند رسانه ­ای جایگزین کنید و از ظاهر زیبای سایت استانداردی که ایجاد کرده­اید لذت ببرید.

   نکته: دکمه “پیش نمایش” در کنار دکمه سبزرنگ به­ روزرسانی در نوار ابزار المنتور، پیش­ نمایش سایتی که در حال طراحی و ویرایش آن هستید را در مرورگر به شما نمایش می­دهد و شما نمای کاملی از بخش ­ها، المان­ ها و تصاویر را خواهید دید. در این حالت تصمیم ­گیری بهتری برای ادامه طراحی خواهید داشت.

   بلوک­ها

   بلوک­ ها بخش ­های کوچک و کاربردی مثل صفحه 404، بخش­ های ویدیوئی، متنی یا ترکیبی از آنها هستند که در وب ­سایت ­ها مورد استفاده قرار می­گیرند. امکان درون­ ریزی این بخش­ها نیز فراهم شده تا شما راحت­ تر از قبل طراحی خود را پیش ببرید.

   بلوکی که برای جایگذاری در صفحه به آن احتیاج دارید را انتخاب نمایید و سپس دکمه “درج” را کلیک کنید. در مدت کوتاهی بلوک به صفحه اضافه خواهد شد. اگر ضرورت دارد آن را ویرایش کنید و در انتها با کلیک دکمه “به ­روزرسانی” تغییرات را ذخیره کنید. حالا اگر آدرس صفحه سایت را در مروگر وارد کنید خواهید دید که بلوک به زیبایی هرچه بیشتر در آن قرار گرفته است.

   بلوک ها در المنتور

   بلوک ها در المنتور

   قالب­ های من

   شگفتی ­های صفحه ­ساز المنتور به بلوک و برگه­ های آماده ختم نمی ­شود. این امکان برای شما نیز وجود دارد که قالب ­های خاص برای برگه ­ها و وب­ سایت طراحی کنید. سپس یک نام برای آن تعیین کنید و قالب را ذخیره نمایید تا در مصارف بعدی آنها را به کار ببرید. این بخش به شما کمک می­کند تا مجبور نشوید قالب­ هایی که می ­خواهید بارها مورد استفاده قرار دهید را از ابتدا طراحی کنید و باعث صرفه ­جویی در وقت و انرژی شما خواهد شد.

   اگر به دنبال طرح­های خلاقانه برای طراحی سایت هستید یا می ­خواهید در کوتاهترین چرا استفاده از حساب دمو اجباری است؟ زمان یک سایت استاندارد و حرفه ­ای برای خود یا مشتریان پیاده ­سازی کنید، حتماً نسخه­ی المنتور پرو که دمو های آماده در آن فعال است را به کار ببرید. برگه­ ها و بلوک­ های آماده المنتور انقدر جذاب هستند که بدون شک شما از استفاده از آنها لذت خواهید برد.

   توسعه­ دهندگان المنتور هر نوع نیاز و سلیقه ­ای را در نظر گرفته ­اند و متناسب با آن طرح­ های پیش­فرض برگه ­ها و بلوک­ ها را گسترش داده­اند. مطمئن باشید چه با استفاده از دمو های آماده و چه خودتان از صفر تا صد وب­ سایت را طراحی کنید، با صفحه ­ساز فوق­ العاده المنتور شما به یک طراح خبره تبدیل خواهید شد و به موفقیت خواهید رسید.

   امیدواریم در این جلسه به خوبی درون ­ریزی دموهای آماده المنتور را یاد گرفته باشید و بتوانید به درستی از آنها استفاده کنید. اگر سؤالی در این رابطه دارید در قسمت دیدگاه ­ها مطرح کنید. همکاران بخش فنی ما در کمترین زمان پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود.

   به شما پیشنهاد می کنیم آموزش وردپرس و آموزش هاست دانلود ( خرید و استفاده از هاست دانلودی در وردپرس ) را نیز در صورت تمایل مشاهده نمایید.

   کارکرد و مرخصی از دیدگاه قانون کار

   بررسی کارکرد دقیق کارمندان و کارگران از نکات بسیار مهمی است که همه‌ی کارفرمایان باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.
   کارکرد دقیق و درست کارمندان باعث پیشرفت شرکت می‌شود و کارکرد ضعیف آن‌ها موجب ناهماهنگی و شکست در کار تیمی شرکت می‌شود پس لازم است که کارکرد آن‌ها به دقیق‌ترین شکل ممکن کنترل و بررسی شود.

   چرا بررسی کارکرد کارمندان برای شرکت اهمیت دارد؟

   هرکدام از کارمندان یک شرکت، مانند یک چرخ دنده برای شرکت هستند و هرکدام وظیفه‌ی خاص خودشان را دارند.
   اگر هرکدام از این کارمندان کار خود را به درستی انجام ندهد، کل سیستم ممکن است دچار مشکل و خطا شود.
   در نتیجه بررسیدقیق و مرتب کارکرد کارمندان و کارگران باید الویت اصلی برای کارفرما و مدیر شرکت باشد.

   مرخصی و ماموریت کارکنان

   چگونه می‌توان کارکرد کارمندان را به درستی بررسی کرد؟

   برای بررسی دقیق کارکردها در کمترین زمان ممکن، به هیچ عنوان نمی‌توان روی روش‌های سنتی و وقت‌گیر حساب باز کرد!
   با استفاده از روش‌های دستی و سنتی این کار ماه‌ها طول می‌کشد و باعث کاهش روند رشد شرکت می‌شود.
   برای اینکه کمترین زمان و بیشترین دقت را به خرج دهیم و از نتیجه‌ی کار نیز رضایت کافی را داشته باشیم لازم است که از یک سیستم محاسبه‌ی کارکرد و مرخصی با تکنولوژی روز استفاده کنیم.
   سیستم محاسبه کارکرد و مرخصی از دو بخش تشکیل می‌شود که مهم‌ترین بخش آن نرم افزار ارزیابی عملکرد می‌باشد.
   در نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان، مدیران موسسات و شرکت‌ها به راحتی می‌توانند اطلاعات دقیقی از ساعت کاری کارمندان، مرخصی‌ها، تشویقی‌ها، تاخیرها و موارد دیگر، در دست داشته باشند.
   در این صورت است که با یک تیر چند نشان می‌زنند و همزمان می‌توانند با استفاده از این نرم افزار حقوق و دستمزد کارگران را نیز محاسبه کنند.
   بخش دیگر این سیستم که خود از اهمیت زیادی برخوردار است، مربوط می‌شود به دستگاه حضور و غیاب.

   دستگاه حضور و غیاب چه تاثیری در بررسی کارکرد کارمندان دارد؟

   دستگاه حضور و غیاب یکی از واجبات همه‌ی شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌باشد که در مکانی نزدیک به درب ورودی نصب می‌شود.
   همه‌ی کارمندان و کارکنان موظف می‌شوند که در هنگام ورود به شرکت با استفاده از دستگاه حضور و غیاب که انواع متنوعی دارد، حضور خود و ساعت دقیق ورود و خروج را به ثبت برسانند.
   پس دستگاه حضور و غیاب وسیله‌ای است برای ثبت اطلاعات ساعت کاری کارمندان، تاخیرها، غیبت‌ها و اضافه کاری‌ها.
   این اطلاعات به کمک یک نرم فزار که به این سیستم متصل است جمع آوری می‌شود و به مدیران براری بررسی کارکرد دقیق کارمندان خود کمک می‌کند.

   نحوه نصب و راه اندازی دستگاه کنترل تردد

   برای بهتر شدن کارکرد کارمندان چه باید کرد؟

   همه‌ی ما گاهی برای بهتر کار کردن و رفع خستگی، نیاز به انگیزه و تشویش داریم.
   در محیط کار به روش‌های مختلفی می‌توان کارمندان را تشویق کرد.

   این‌ها مرسوم‌ترین روش‌های تشویق کارمندان است که همیشه بهترین نتیجه‌ها را در برداشته است.

   ذخیره مرخصی کارمندان

   کارفرما برای محاسبه‎ی دقیق این موارد نیاز دارد که تعاریف مختلفی را بلد باشد و آن را در گزارش خود به کار بگیرد تا بهترین بازدهی را برای شرکت خود داشته باشد.
   تعاریف «کارکرد» و «مرخصی» از دید قانون‎کار، دارای تعاریف مشخص و ثابتی است که همه‎ی کارفرمایان باید درباره‎ی محاسبه حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان خود به این تعارف رجوع کنند و الزامات مطرح شده در شرایط کار را مطابق قانون عملی نمایند.

   در ادامه درباره‎ی این تعاریف توضیح می‎دهیم.

   کارکرد عادی :

   بر طبق تبصره ماده ۵۱ قانون کار داریم :
   ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‎دهد به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.
   تبصره ۱ – کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‎تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین مشروط به آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.
   با توجه به اینکه در تبصره ماده فوق الذکر ساعات کار در هفته ۴۴ ساعت در نظر گرفته شده است پس با فرض ۶روز کاری در هفته ، ساعت کار در هر روز برابر با ۷.۳۳ می باشد و با فرض ۵ روز کاری ، ساعات کار برابر با ۸.۸ ( = ۹ ) می شود. که این ساعت‌ها با سیستم حضور و غیاب ثبت می‌شوند!

   مرخصی اضطراری کارمندان دولت

   کار کرد موثر :

   ( غیبت + مرخصی بدون حقوق +تاخیر ) کسر کار- کارکرد عادی=کارکرد موثر
   همانطور که در فرمول بالا مشاهده می‎شود کارکرد موثر در حقیقت کارکرد خالص افراد بدون در نظر گرفتن کسورات کارکرد نظیر غیبت، تاخیرات و تعجیل در خروج می‎باشد که به مجموع موارد ذکر شده کسر کار نامیده می‎شود.
   کارکرد موثر همانطور که در فرمول مشاهده می‎شود شامل مرخصی با حقوق می‎باشد. در خصوص مرخصی قانون کار توضیحات زیر را ارئه نموده است.

   مرخصی :

   در رابطه با مرخصی و تعطیلات هم بطور مفصل در مواد ۶۲ الی ۷۴ قانون کار توضیحات لازم ذکر شده است :

   ماده ۶۲:
   روز جمعه ، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.
   تبصره ۱ – در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوس رانی ویا در کارهاییکه حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین ، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هرحال تعطیل یک روزمعین درهفته اجباری است ۰
   کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کارمی کنند در مقابل عدم استفادهاز تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

   تبصره ۲ – در صورتکیه روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر کعادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.

   تبصره ۳ – کارگاه هایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند ، مزد هر یک ازدو روز تعطیل هفتگی برابر با مزدروزانه کارگران خواهد بود.

   ماده ۶۳:

   علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر ( ۱۱ اردیبهشت ) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.

   ماده ۶۴:

   مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا” یکماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

   ماده ۶۵:

   مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد . استفاده از این مرخصی ، حتی الامکان دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد.

   ماده ۶۶:

   کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز مرخصی سالانه خودرا ذخیره کند.

   ماده ۶۷:

   هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یکماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

   ماده ۶۸:

   میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماههای کارکرد تعیین می شود.

   ماده ۶۹:

   تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراء است.

   تبصره – در مورد کارهای پیوسته ( زنجیره ای ) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضاء می نماید ، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تائید شورای کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید .

   ماده ۷۰:

   مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود.

   ماده ۷۱:

   در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی واز کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه ، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه اوپرداخت می شود.

   ماده ۷۲:

   نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او وکارفرما تعیین خواهد شد.

   ماده ۷۳:

   کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:

   الف – ازدواج دائم

   ب – فوت همسر ، پدر مادر و فرزندان

   ماده ۷۴:

   مدت مرخصی استعلاجی ، با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

   حداقل دستمزد 99

   در انتها …

   باید بدانیم که برای محاسبه ساعات غیبت یا تاخیر کارگران، در قانون کارکرد و مرخصی تکلیفی تعیین نشده است. محاسبات آن (تعیین نرخ آن) را کمیته انضباطی شرکت‎ها تعیین می‌کنند.
   سعی کردیم تا در مورد تعاریف کارکرد و مرخصی به طور کامل و مفیدی صحبت کنیم و اطلاعات را به طور کامل در اختیارتان قرار بدهیم.
   در انتها پیشنهاد می‎‌کنیم که اگر نیازمند اطلاعات بیشتری در این مورد هستید، به خود قانون کار مراجعه کنید و یا با نهادهای مشاوره‌ای مشورت نمایید.
   برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نرم افزار های حقوق و دستمزد و سیستم حضور و غیاب، همین حالا با پشتیبانی جهان گستر پارس تماس بگیرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.