بازار دوطرفه و تأثیرات آن بر بورس


کارگزاری فارابی

رابطه بین شاخص بورس اوراق بهادار و رشد اقتصادی در ایران

در جریان رشد اقتصادی، اهمیت سرمایه به عنوان عامل مهم تولید و نقش آن در تامین مالی طرحها و پروژه ها بیشتر نمایان می شود. از طرفی بازار سرمایه به دلیل آثار ضد تورمی در مقایسه با بازار پول در تامین طرحهای مالی طرحهای سرمایه گذاری از اولویت بیشتری برخوردار است. بازار بورس از طریق اثرگذاری بر سرمایه گذاری در کلیه بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی روی بازدهی این بخشها و در نهایت کل اقتصاد ،اثر می گذارد. همچنین نقش بورس در خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت حائز اهمیت است. با توجه به اینکه بورس تهران می تواند به عنوان یکی از ابزارهای مهم در اقتصاد کشور در جهت خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد و نیز به عنوان یک ابزار بسیار پیشرفته در تامین مالی بلند مدت شرکتهای تولیدی عمل نماید و از طرف دیگر عدم توسعه کافی بازار بورس به دلیل وجود موانع عمده ای که بر سر راه این بازار قرار دارد ، باعث عدم پویایی و عدم تحقق آثار مثبت آن می گردد لذا در این تحقیق سعی خواهد شد مشکلات و نارساییها شناسایی و پس از بررسی به آثار مثبت بازار بورس توسعه یافته بر رشد اقتصادی پرداخته شود. . مطالعات مختلفی در زمینه اثر شاخص بورس بر رشد اقتصادی انجام گرفته است.اکثر مطالعات، وجود بازارهای بورس توسعه یافته را در ارتقای رشد موثر می دانند. همچنین اکثر مطالعات تایید میکنند رابطه دو طرفه ای بین رشد اقتصادی و شاخص بورس وجود دارد، ولی در بعضی کشورها، ارتباط از سوی شاخص بورس به رشد اقتصادی است. فرضیه تحقیق وجود رابطه بین شاخص بازار بورس و رشد اقتصادی است و اینکه این رابطه در بلندمدت و کوتاه مدت به چه شکل می باشد. با استفاده از آزمون علیت گرنجر و روشهای ardl و ecmبه برآورد الگوی تحقیق پرداخته و در نهایت نتایج بدست آمده حاکی از آنست که رابطه بین شاخص بورس و رشد اقتصادی در ایران از سوی رشد اقتصادی به سمت شاخص بورس اوراق بهادار بوده و وجود این رابطه در کوتاه مدت معنی دار نیست ولی در در بلند مدت این رابطه معنی دار می باشد.

منابع مشابه

بررسی رابطه ی متغیّرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه­ی بلندمدت بین نرخ رشد شاخص بازده نقدی سهام و مجموعه­ای از متغیّرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز و درآمد نفتی، انجام شده است. در این تحقیق داده­ها به صورت فصلی و برای دوره­ی زمانی 1377-1386 و با استفاده از روش خود رگرسیون برداری با وقفه­های توزیعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­است. آزمون ریشه‌ی واحد دیکی فولر تعمیم یافته نشان داد .

بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین نرخ رشد شاخص قیمت سهام و مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، انجام شده است. در این تحقیق داده‌ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی1371-1391 و با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار .

بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین تغییرات نماگرهای پیشرو اقتصادی و تغییرات شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

ریسک و بازده دو عامل مهم در تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری می باشند . به منظور کاهش ریسک و افزایش بازده ، مشاهده سریهای زمانی که تغییرات آنها می تواند علامت تغییر در قیمت های اوراق بهادار باشد مفید است . این تحقیق به بررسی کاربرد تغییرات و نوسانهای نماگرهای پیشرو در پیش بینی تغییرات قیمت سهام پرداخته است . نماگرهای پیشرو شاخص هایی هستند که با مشاهده بروز تغییرات در آنها باید منتظر بروز تغییرا.

بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازار و شاخص های ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران

ارزش افزوده بازار شرکتها معیار بااهمیتی در ارزیابی عملکرد آنها میباشد. هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه ارزش افزوده بازار و چند معیار ارزیابی عملکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده دارایی ها، بازده سالانه سهام، سود قبل از کسر مالیات به فروش و جریانهای نقدی عملیاتی بازار دوطرفه و تأثیرات آن بر بورس در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در راستای این هدف، تعداد 189 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 10 ساله مو.

بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تأثیر اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت نقدینگی نیز کنترل شده است. بدین منظور از داده­های مربوط به 173 شرکت برای دوره زمانی 1382-1390 استفاده شد. در ابتدا پس از بررسی متون که به نوعی رابطه غیر خطی بین رشد و سودآوری شرکت­ها را تایید کرده، اقدام به بررسی پایایی داده­ها با اس.

بورس بین الملل چیست؟ | 0 تا 100 بررسی معایب و مزایا بورس بین الملل

حتما این روزها با اخبار بورس بین الملل برخورد داشته‌اید. اما بازار بورس بین الملل چیست؟ در بورس بین الملل کالا، اوراق بهادار و ارزهای مختلف مبادله می‌شود. به عبارتی در این بورس بازارهای گوناگونی وجود دارد که در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

فعالیت‌های این بازار جهانی گسترده است. از خرید و فروش ارزهای کشورهای گوناگون برای انجام واریزهایی که یک کشور به کشوری دیگر انجام می‌دهد یا خرید و فروش ارزهای ملی کشورها توسط معامله‌گران، تا خرید و فروش کالاهای اساسی یا گرانبها و حتی معامله سهام شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای عرضه به عموم به بورس وارد‌ شده است، همه و همه بازار دوطرفه و تأثیرات آن بر بورس در این بازار بزرگ بین المللی قابل انجام است.

از گوشه اهمیت بازار بین الملل می‌توانیم به این مسئله اشاره کنیم که ممکن است کشورها برای تسویه بدهی تجاری خود به دیگر کشورها، سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها یا حتی دیگر اهداف، نیاز به پرداخت مبالغی با پول رایج کشور دوم را داشته باشند. از طرفی صادرکنندگان و واردکنندگان کالاها، شرکت‌ها‌ و یا اشخاص نیز ممکن است مشابه حالت قبل تمایل به ارسال پول داشته باشند. در بورس بین الملل می‌توان بدون دردسر این تبادلات مالی را بین دو یا چند پول رایج انجام داد.

دامنه معاملات در بازار بورس بين الملل اکثرا رو به رشد است. این پیشرفت قیمتی به ارتقای تجارت بين الملل و محدوديت‌های ارزی که گریبانگیر بسياری از کشورها است، بستگی دارد. بازار جهانی بورس 24 ساعته است؛ بنابراین نیاز به معامله در زمان خاص ندارد. در این بازار می‌توانید از هر نقطه از دنیا با ابزارهای آنلاین معاملاتی در پروژه‌های گوناگون کشورهای مدرن مشارکت نمایید و به این ترتیب در سود یا زیان آن‌ها سهیم باشید.

انواع بورس‌های بین المللی

همانطور که در ابتدای متن اشاره کردیم، بورس‌ بین الملل انواع گوناگونی دارد. در ادامه به طور مختصر با انواع بورس بین الملل آشنا خواهیم شد.

بازار کالا (Market Commodity)

در بازار کالا قیمت تبادل کالاها به شکل جهانی یا منطقه‌ای ارزش‌گذاری می‌شود. این ارزش‌گذاری طبق عرضه و تقاضا انجام می‌شود. بازار کالا یکی از انواع مهم بورس‌ بین الملل است که خود بخش‌های گوناگونی دارد. در بازار کالاهای سخت کالاهایی نظیر فلزات گران بها، سیمان و یا دیگر کالاهایی از این قبیل خرید و فروش می‌شود. در بازار نرم کالا نیز انواع کالاهای خوراکی، که البته متقاضیان چشمگیری دارد، عرضه شده و روزانه معاملات آن‌ها انجام می‌شود. در بخش‌های دیگر از بازار کالا نیز می‌توان شاهد تبادل نفت، گاز، زغال سنگ و یا برق بود.

بازار سهام (Market Stok)

بازار سهام در بورس بین الملل را می‌توانیم مشابه بازار بورس ایران در نظر بگیریم. بازاری که شرکت‌های گوناگون می‌توانند برای تامین نقدینگی مورد نیاز جهت گسترش فعالیت‌های شرکت، بخشی از سهام‌ خود را برای عرضه به عموم بگذارند. در بازار سهام شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های چند ملیتی فعالیت دارند. شما می‌توانید با خریداری سهام یک شرکت، به نسبت سرمایه خود در شرکت سرمایه‌گذاری انجام داده و در سود و زیان آن شریک شوید.

بازار اوراق قرضه (Market Bond)

جهت توصیف این بازار باید یادآور شویم که مشابه این بازار نیز در ایران وجود دارد. در این نوع بازار انواع اوراق مشارکت دولتی و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه به افراد واگذار می‌شوند. این نوع اوراق معمولا توسط دولت‌ها منتشر می‌شود. با این بازار دوطرفه و تأثیرات آن بر بورس حال امکان خریداری و کسب سود از آن برای تمام افراد وجود دارد.

بازار تبادلات ارزی (Forex)

یکی از نام آشنا‌ترین انواع بورس‌ بین الملل بازار فارکس است. در فارکس ارز کشورهای گوناگون عرضه و معامله می‌شود. در واقع ارزش پول هر کشور در قبال دیگر کشورها بازار دوطرفه و تأثیرات آن بر بورس معیار معامله و سرمایه‌گذاری در این بازار محسوب می‌شود. بنابراین می‌توانید نرخ برابری ارزهای مختلف را نسبت به یکدیگر، در این بازار بررسی نمایید.
برای مثال اگر شما مقداری دلار در دست داشته باشید و قصد داشته باشید تا آن را به یورو تبدیل کنید، می‌توانید در بازار فارکس این کار را انجام دهید. تغییر ارزهای مبادلاتی نسبت به یکدیگر مهم‌ترین کلید بازار بورس بین المللی تبالات ارزی محسوب می‌شود.
معاملات بازار فارکس در ارزهای رایج کشورهای مختلف، از هر کجای دنيا شکل می‌گيرد. نرخ تبادل ارزهای مختلف بسيار انعطاف پذير است و طی زمان تغییر می‌کند. بنابراين هر روزه معاملات زيادی در این بازار انجام می‌شود.

مزایای بازار بورس بین المللی فارکس چیست؟

بازار فارکس مزیت‌های بسیاری را برای فعالین عرصه خود ایجاد می‌کند. بارزترین مزیت این بازار برای سرمایه‌گذاران این است که با توجه به ارزش و حجم معاملات بالا، عملا نقد شوندگی در آن بسیار زیاد است. به این ترتیب می‌توان در هر لحظه انتظار خرید و فروش هر نوع جفت ارزی را داشت. سایر مزایای این بازار عبارتند از:

 • دیگر مزیت این بازار نوسان قیمتی کمتر آن به نسبت دیگر بازارهای بورس است. در فارکس به علت خرید و فروش‌های بالا در قیمت‌های معین، هر جفت ارز می‌تواند حداکثر 3 الی 5 درصد نوسان قیمتی را تجربه ‌کند. این اعداد در مقایسه با هر بازاری کمتر است.
 • مزیت دیگر بازار فارکس در دو طرفه بودن آن است. دو طرفه بودن یعنی علاوه بر این‌ که فرد در حالت صعود قیمتی سود می‌برد، در زمان افت قیمت‌ها نیز می‌تواند سود کسب کند. در بازار جذاب فارکس همه چیز به پیش‌بینی درست قیمت‌ها بستگی دارد. مزیت برجسته دیگری که بازار فارکس دارد این است که ساعت معاملات آن 24 ساعته است. این بازار دوطرفه و تأثیرات آن بر بورس یعنی به غیر از شنبه و یک ‌شنبه، بازار فارکس در تمام ساعات باز است و همواره در آن معاملات مختلف انجام می‌گیرد. با توجه به این که بازار جفت ارزها به کشورهای مختلف وابسته است، این مسئله منطقی به نظر می‌رسد.
  برای مثال برای مبادلات جفت ارز یورو به یوان چین نیاز نیست تا زمانی خاص را برای معامله انتخاب کنید که بانک‌های اروپا و بانک‌های چین همزمان باز باشند. به این منظور بانک‌های کشورها و بازار مدام در حال ارسال قیمت‌های جدید به سیستم هستند.

بررسی معایب و مزایا بورس بین الملل

بورس بین الملل مزیت‌های بسیاری دارد که در نگاه اول برای فعالیت شما را وسوسه‌ می‌کند. در این بازار جهانی میتوانید سهام شرکت‌ها، بخش‌ها و مناطق مختلف را انتخاب کنید و با تنوع در سرمایه‌گذاری، خطرات از دست رفتن سرمایه خود را کاهش دهید. در ادامه برخی از مزایای این بازار جهانی را بررسی کرده‌ایم:

 • در میان مدت و بلند مدت، بازارهای مالی علاقه به ثبت بازدهی بیشتر دارند و سرمایه‌گذار می‌تواند برای حفظ ارزش پول خود، در بازار بورس بین الملل سرمایه‌گذاری کند و به این ترتیب ایجاد ثروت کند.
 • در بازار بورس بین الملل به دلیل پرطرفدار بودن و حجم معاملات بالا، نقدینگی بسیار بالا بوده و به همین خاطر هر زمان می‌توان دارایی خود را به پول نقد تبدیل کرد.
 • با سرمایه‌گذاری در بورس بین الملل می‌توانید برای مثال با سرمایه کم نیز در سهام شرکت‌ها یا در ارزهای رایج کشورها سرمایه‌گذاری کنید.
 • همانطور که در متن نیز اشاره شد، با توجه به این که این بازار 24 ساعته است، در هر ساعتی از شبانه‌ روز می‌توانید به خرید و فروش بپردازید، دارایی خود را کنترل کنید و یا با توجه به رویدادهای موثر واکنش نشان دهید.
 • دسترسی به این بازار به صورت آنلاین انجام می‌شود. بنابراین این که برای معامله‌گران محدودیت جغرافیایی وجود ندارد، می‌تواند یکی از ویژه‌ترین مزایای این بازار جهانی باشد.
 • با توجه به اهمیت این بازار و نقش آن در تجارت جهانی، استانداردهای بین المللی برای آن تعریف شده که امکان معاملات آسان‌تر را به معامله‌گران می‌دهد.
 • برای فعالیت در بازار بورس بین الملل فقط کارمزد پرداخت می‌شود و غیر از این هزینه‌ای برای فعالین وجود ندارد. به این ترتیب برای استفاده از این فضای مناسب برای تجارت، نیاز به پرداخت هزینه غیرمنطقی ندارید.
 • در بورس بین ‌الملل می‌توانید از اعتبار نیز بهره‌مند شوید. به عبارتی می‌توانید بیش از سرمایه نقدی خود برای خرید اقدام کنید.

با تمام این مزایا نکته غم‌انگیز داستان بورس بین الملل این است که به علت تحریم‌های مالی و بانکی که ایران را احاطه کرده است، یک سرمایه‌گذار ایرانی به راحتی نمی‌تواند در بورس بین‌المللی کشورهای آمریکایی یا اروپایی حضور داشته باشد. به این ترتیب به عنوان یک سرمایه‌گذار ایرانی با تابعیت ایرانی، نمی‌توانید به راحتی سهام‌ شرکت‌های نام آشنای مایکروسافت، اپل، تسلا یا … را خریداری کنید.

با این وجود علاوه بر این محدودیت‌ها، همچنان می‌توان در بورس بین المللی حضور داشت. حضور در بازار بورس جهانی به واسطه ورود به بازار ارز جهانی می‌تواند ساده‌تر محقق شود. بنابراین اگر علاقه به فعالیت در این فضا را دارید، می‌توانید با ثبت نام در یک بروکر معتبر و شناخته شده، خرید و فروش و سرمایه‌گذاری جهانی را آغاز کنید و از مزیت‌های فعالیت در آن بهره‌مند شوید.

سخن پایانی

بازار بورس بین المللی به سرمایه‌گذاران از تمام نقاط جغرافیایی امکان حضور و بهره‌مندی از مزیت‌های فعالیت در فضای جهانی را می‌دهد. علاوه بر این، این بازار بین المللی است و قوانین و استانداردهای مخصوصی دارد که اعتماد بیشتری را به خود جذب می‌کند. البته ذات بازارهای مالی سود و ضرر در کنار هم است. پس باید قبل از ورود به بازار دانش کافی تحلیل و انجام معاملات را فرا بگیرید و از مشاوره افراد با تجربه در این حوزه استفاده کنید.

سوالات متداول

سود بازار بورس بین الملل چقدر است؟

سوددهی بورس بین الملل میزان مشخصی ندارد؛ اما عمدتا از بازارهای محلی بیشتر است. این مسئله یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای ترغیب ‌کننده مشارکت در این بازار جهانی است.

چطور می‌توانیم به بورس بین الملل اعتماد کنیم؟

با توجه به اهمیت این بازار و نقش آن در تجارت جهانی، استانداردهای بین المللی برای آن تعریف شده که اعتمادسازی می‌کند. علاوه بر این مشکلات منطقه‌ای یا سیاست‌های دولتی به ندرت روی این بازار تأثیر می‌گذارند. به همین خاطر است که بورس بین ‌الملل می‌تواند مکان مطمئنی برای سرمایه افراد باشد.

آیا می‌توانیم از بازار بورس بین الملل فارکس سود مناسبی کسب کنیم؟

اگر تکنولوژی تجارت مناسبی داشته باشيم، می‌توانيم تجارتی درخور و سودده در فارکس داشته باشیم. به همین دلیل هم برخی از بانک‌های بزرگ برای تهیه تجهيزات الکترونيکی هزینه می‌کنند تا در این بازار فعال باشند.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش زهرا هادی زاده و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

فارکس یا بورس | در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟

مشخصا بزرگترین تفاوت بین بازار فارکس و بورس، کالایی است که در آن‌ها معامله می‌شود. فارکس (Foreign Exchange) بستری برای خرید و فروش ارز است. در حالی که در بازار بورس، سهام خرید و فروش می‌شود. بنابراین گام اول برای انتخاب سرمایه‌گذاری در بازار فارکس یا بورس، انتخاب بین معامله ارز و یا سهام است. این اولین معیار برای انتخاب فارکس یا بورس می باشد. البته عوامل تاثیرگذار دیگری نیز وجود دارند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

ساعت‌های معاملات

ساعت‌هایی که یک بازار مالی باز بوده و کاربران امکان فعالیت در آن را دارند، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر معاملات شما و زمانی که برای نظارت بر بازار نیاز دارید، بگذارد. بنابراین محدودیت های زمانی معیار دیگر برای انتخاب فارکس یا بورس می باشد.

از آنجا که فارکس بازار کاملا جهانی است، شما امکان معامله طی ۲۴ ساعت شبانه روز و ۵ روز در هفته (دوشنبه تا جمعه) را دارید. نبود محدودیت زمانی، یک امتیاز مثبت برای معامله در فارکس محسوب می‌شود.

البته خطر تغییرات بازار در بازه‌ی زمانی که شما امکان نظارت بر آن را ندارید، نیز وجود دارد. بنابراین برای فعالیت در بازار فارکس باید از استراتژی‌ها و محدودیت‌های مناسب برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید.

برای اینکه یک انتخاب درست داشته باشید، باید ساعات معاملات هر یک از بازارهای فارکس یا بورس را بدانید. در مقابل فارکس که بازار جهانی بوده و شما امکان معامله در طی شبانه روز را دارید، بورس ساعت‌های کاری بسیار محدودتری دارد. معمولا بازار بورس ۳ تا ۴ ساعت در طی شبانه روز باز است. این ۳ تا ۴ ساعت بسته به کشور و بازار بورس‌های گوناگون متفاوت است. بازار بورس در ایران از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر شنبه تا چهارشنبه فعالیت می‌کند.

فارکس بازار دو طرفه!

در بازار بورس شما تنها می‌توانید از افزایش قیمت سهام سود ببرید. بدین صورت که وقتی سهامی را خریداری می‌کنید اگر آن سهام رشد کند شما از مابه التفاوت خرید و فروش آن سود می‌برید. اما در صورتی که سهام با افت قیمت رو به رو شود، عملا کاری از دست شما ساخته نبوده و نمی‌توانید سودی بدست آورید.

شاید تصور کنید این یک روند منطقی است و در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس یا بورس، معامله‌گران از رشد قیمت‌ها سود کرده و سرمایه خود را افزایش می‌دهند. باید بگوییم که اینطور نیست.

فارکس بازاری مالی است که شما می‌توانید با پیش بینی افت قیمت یک ارز نیز سود کنید. برای مثال نرخ جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۳ است و شما پیش بینی کرده‌اید که این عدد به ۱.۱ کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی شما از دستور Sell یا Short استفاده کرده و از کاهش قیمت جفت ارز سود می‌کنید. بنابراین اگر قدرت تحلیل و پیش بینی خوبی دارید، در فارکس امکان سود بردن، هم از افزایش قیمت‌ها و هم از کاهش قیمت‌ها را دارید. بنابراین سودگیری دوطرفه نیز معیار دیگر انتخاب فارکس یا بورس می باشد که شرح داده شد.

نقد شوندگی

به سهولت خرید و فروش در بازار، نقد شوندگی می‌گویند. نقد شوندگی یک مسئله مهم در بازارهای مالی فارکس یا بورس است. زیرا هر چه تعداد معامله‌گران بیشتر و حجم پول بیشتری در بازار جریان داشته باشد، یافتن افراد برای خرید و یا فروش راحت‌تر می‌گردد.

در بازار فارکس به دلیل حجم بالای گردش مالی، صف خرید و فروش وجود ندارد. نبود صف خرید و فروش به این معناست که شما می‌توانید در هر لحظه هر بازار دوطرفه و تأثیرات آن بر بورس پوزیشنی را که مایل باشید باز کرده و یا ببندید و نیاز به یافتن خریدار و یا فروشنده ندارید.

بازار بورس برخلاف بازار فارکس دارای صف‌های طولانی خرید و فروش است. انتظار در این صف‌های طولانی و زمان‌بر، می‌تواند موقعیت‌ها را به طور کلی تغییر دهد و ضررهای زیادی را به معامله‌گر وارد گرداند. پس نقدشوندگی را نیز در انتخاب فارکس یا بورس در نظر بگیرید.

سرمایه مورد نیاز برای معامله

فارکس دارای یک ویژگی مهم به نام اهرم است،که امکان شروع معامله با هر میزان سرمایه‌ای را به کاربر می‌دهد. معامله‌گران بدون دغدغه‌ی میزان سرمایه اولیه،می‌توانند با استفاده مناسب از اهرم‌ها هر معامله‌ای را آغاز کنند. برای آشنایی بیشتر با اهرم، مقاله اهرم در بازار فارکس به چه معناست را مطالعه کنید.

هریک از بازارهای فارکس یا بورس نیاز به سرمایه دارند. سرمایه اولیه در بازار بورس و سهام برخلاف بازار فارکس، مسئله‌ی بسیار مهمی است. قوانینی که برای خرید سهام و سرمایه‌گذاری در بازار بورس اعمال می‌شود، امکان شروع معامله با هر میزان سرمایه‌ی اولیه را از کاربر می‌گیرد.

عوامل تاثیرگذار بر بازار

یکی از مهمترین عواملی که قبل از شروع سرمایه‌گذاری در بازار فارکس یا بورس باید مد نظر قرار داد، عوامل تاثیرگذار بر هر کدام از این دو بازار هستند.

در مرحله اول هم بازار فارکس، هم بازار بورس و هم هر بازار مالی دیگری تحت تاثیر عرضه و تقاضا بوده و این دو مورد بیشترین تاثیر را بر رشد و یا افت بازارهای مالی می‌گذارند. علاوه بر عرضه و تقاضا، برای هر کدام از بازارهای فارکس یا بورس، عوامل تاثیرگذار دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند قیمت‌ها را تغییر دهند.

در بازار بورس عواملی همانند بدهی‌های شرکت، جریان‌های نقدی، درآمد، گزارش‌های اقتصادی و… تاثیر دارند، که مستقیما مربوط به شرکتی است که سهام آن را خریداری کرده‌اید. به علاوه ارزش پول کشور، تولید داخلی، تورم و تمام مسائل اقتصادی و سیاست‌های کلان دولت نیز بر ارزش پول رایج کشور و در نتیجه سرمایه شما تاثیر خواهد گذاشت.

در بازار فارکس از آن جایی که شما سرمایه خود را به ارز تبدیل کرده و امکان خرید و فروش ارزهای گوناگون را دارید، ارزش سرمایه و پول شما حفظ می‌گردد. بازار فارکس یا بورس هرکدام عوامل تاثیر گذار خود را دارند، با این حال در بازار فارکس باید عوامل بیشتری را نسبت به بازار بورس در نظر بگیرید. برای مثال سیاست‌های کلان، اقتصاد، تورم، نرخ بیکاری و… را باید برای حداقل دو کشور به بالا در نظر بگیرید.

اما همانطور که گفته شد در صورتی که نسبت به بازار آگاه باشید، امکان معامله و تبادل ارزهایتان را داشته و سرمایه شما قربانی عوامل سیاسی و اقتصادی که تحت کنترل شما نیستند، نمی‌گردد!

جهت اطلاع از اخبار و رویدادهای تاثیرگذار بر بازار فارکس، با اخبار اقتصادی نیکس همراه باشید .

سخن پایانی

فارکس یا بورس هرکدام ویژگی هایی دارند که آنها را از همدیگر متمایز می کند و معیاری برای انتخاب به معامله گران می دهد. وقتی نوبت به تصمیم گیری در مورد معامله فارکس یا سهام می رسد ، هیچ پاسخ قطعی وجود ندارد. زیرا هر دو بازار فارکس یا بورس دارای مزایا و معایبی هستند. در نهایت این شما هستید که باید با توجه به نگرش خود نسبت به ریسک و خطرات سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرید.

اگر به معاملات سریع علاقه‌مند هستید ، فارکس فرصت‌های بسیاری را برای معامله‌گران کوتاه مدت فراهم می‌کند. اگر می‌خواهید از روندهای کوتاه مدت تا میان مدت یا نوسانات کمتر برای سرمایه‌گذاری استفاده کنید ، بازار سهام برای شما مناسب‌تر خواهد بود.

همچنین اگر می‌خواهید از سایر روش های سرمایه گذاری مطلع شوید ، توصیه میکنیم مقاله “بهترین روش های سرمایه گذاری در ایران” را مطالعه کنید.

نظرات خود را در رابطه با انتخاب بازار فارکس یا بورس برای ما بنویسید و برای رفع ابهامات خود با مشاورین نیکس تماس حاصل نمایید.

بازار دوطرفه و تأثیرات آن بر بورس

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

اخبار روز 26/07/2021

معامله ارز به طور قابل توجهی با معامله سایر دارایی های مالی در بازار متفاوت است. بعضی از ویژگی های منحصر به فرد ارز خارجی، معاملات آن را بسیار متفاوت می کند. در این مقاله، این ویژگی ‌ها را ذکر کرده ‌ایم و توضیح داده ‌ایم که چگونه بر توانایی فرد در معاملات تأثیر می ‌گذارند.

ارزها به صورت جفت ارز معامله می شوند

بزرگترین تفاوت بین بازار سهام و سایر بازارها این است که شما مجبور نیستید بین خرید و فروش یکی را انتخاب کنید. به طور پیش فرض، شما همیشه هر دو را به طور همزمان انجام می دهید. در بازار فارکس هر زمان که معامله ای انجام می دهید، همیشه یک ارز را می خرید و ارز دیگری را می فروشید. دلیل این امر این است که ارزها همیشه به صورت جفت ارز معامله می شوند.

دلیل این موضوع بسیار ساده است. در بازار سهام وقتی سهامی را می فروشید آن را با پول مبادله می کنید. در بازار فارکس، پول خود کالایی است که معامله می شود. بنابراین، شما یک واحد پولی را با واحد دیگری مبادله می کنید. واحد پولی که می ‌دهید کالای فروخته شده و واحدی که در ازای آن دریافت می کنید، کالای خریداری شده (توسط شما) می باشد.

اکثر سرمایه گذاران مبتدی با درک این واقعیت که بازار فارکس مستلزم خرید و فروش همزمان ارز است، مشکل دارند.

نبود صرافی متمرکز

بازارهای سهام در سرتاسر جهان زیر نظر نهادهای نظارتی متمرکز کار می کنند. این نهادها معمولاً بورس نام دارند. بورس سهام تمام معاملاتی که در بازار انجام می شود را تنظیم می کند؛ همچنین، یک مکانیسم موثر برای پیشگیری از ریسک بالا بازار دوطرفه و تأثیرات آن بر بورس را نیز ارائه می دهد. بورس همه اشخاص، شرکت ها یا سازمان هایی که وارد یک معامله می شوند را وادار می کند تا به تعهدات خود عمل کنند.

اما در بازار فارکس، چنین صرافی متمرکزی وجود ندارد. دلیل این امر این است که یک صرافی با توجه به حجم و اندازه معاملات فارکس در سراسر جهان، به هیچ عنوان نمی تواند بر این حجم عظیم معاملات نظارت کند. نبود صرافی متمرکز پیامدهای خاصی دارد.

کمیسیون معاملاتی

یکی دیگر از ویژگی های مهم بازار فارکس این است که در آن صرافی وجود ندارد و در نتیجه بازار دوطرفه و تأثیرات آن بر بورس کمیسیون نیز گرفته نمی شود. بازار فارکس توسط بازارسازانی اداره می شود که ارزهای دو طرفه (جفت ارز) ارائه می دهند. تفاوت بین قیمت خرید و فروش اسپرد نامیده می شود و این همان سودی است که واسطه ها (کارگزاری ها) در بازار فارکس به دست می آورند. بازار فارکس هیچ صرافی ندارد که کمیسیون ثابت بگیرد. حتی واسطه ‌ها در بازار فارکس اگر ریسک ‌هایی را متحمل شوند، سود کسب می ‌کنند؛ یعنی برای مدت کوتاهی ارز پرنوسان را نگه می دارند تا بتوانند خریدار دیگری پیدا کنند. تنها کارگزاری ها برای ارائه این خدمات روی برخی حساب ها کمیسیون معاملاتی دریافت می کنند.

نقش دوگانه بانک های مرکزی

بانک های مرکزی همه کشورها فعالان اصلی بازار فارکس هستند. اولاً، این مؤسسات دارای پشتوانه سرمایه ای عظیمی هستند. بانک های مرکزی قدرت مالی کل کشورها را در دست دارند و در صورت نیاز می توانند به طور قابل توجهی بازار فارکس را تحت تأثیر قرار دهند. ثانیاً، این بانک ها می توانند کالای مورد معامله را کنترل کنند. برای مثال، فدرال رزرو می تواند دلار آمریکا را در بازار فارکس بخرد یا بفروشد. از طرف دیگر، فدرال رزرو تنها نهاد در جهان است که قدرت چاپ دلارهای بیشتری دارد و در نتیجه می تواند تأثیرگذاری چشمگیری بر بازار داشته باشد.

بنابراین این بانک های مرکزی نقش دوگانه ای در بازار دارند. از یک طرف، آنها مانند بقیه فعالان بازار در معاملات مشارکت می کنند. از سوی دیگر، آنها تأثیر نامناسبی بر کالای مورد معامله دارند. از این رو، اقدامات بانک ‌های مرکزی توسط سایر فعالان بازار به دقت زیر نظر گرفته می ‌شود، زیرا این بانک ها غول ‌هایی هستند که می ‌توانند بازار را به دلخواه خود صعودی یا نزولی کنند.

هرچند، در حالت هایی افراد یا بانک های خصوصی توانسته اند این بانک های مرکزی را در بازار شکست دهند. جورج سوروس، میلیاردر و معامله گر فارکس، یکی از بارزترین نمونه های این امر است. معاملات او زمانی بانک مرکزی انگلیس را به هم ریخت و بنابراین به او لقب «شکست دهنده بانک مرکزی انگلیس» داده اند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

بازار دوطرفه و تأثیرات آن بر بورس

تراز پرداخت ها چیست؟

تراز پرداخت ها چیست ؟

در بازار دو طرفه می توانید از هر دو معامله ی خرید و فروش سود به دست آورید.

آشنایی با معاملات دو طرفه

فارم بهره چیست؟

فارم بهره چیست؟

فیپران جزء یکی از واحدهای شرکت فناوری بورس به حساب می آید

سایت فیپیران

حساب پم چیست؟

پم (PAMM) چیست؟

نقش بورس در اقتصاد

نقش بورس در اقتصاد

گام های حرکتی در بازارهای مالی

گام های حرکتی در بازارهای مالی

چگونه یک معامله گر تمام وقت فارکس شوید؟

معامله گر تمام وقت فارکس

نوسان گیری چیست و چه عواملی بر آن تأثیر می گذارند؟

نوسان گیری چیست ؟

دسته‌ها
جدیدترین نوشته ها
 • NFT چیست و موقع ساخت و فروش آن چه زمانی است؟
 • NEP-5 و ERC-20 در بازار ارزهای دیجیتال
 • متاورس چیست؟
 • تپ روت بیت کوین چیست؟
 • صندوق طلا در بورس
دسته‌های دوره های آموزشی
درباره آکادمی طهرانی

ما در آکادمی طهرانی معتقدیم هر کسی با آموزش صحیح می تواند به موفقیت برسد. راه رسیدن به موفقیت برای همه آدمها باز هست و فقط نیاز به آموزش و تمرین و پشتکار دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.