چه کسانی بنیانگذار نئو هستند؟


لقب نئو را اتریوم پیشرفته چینی نامگذاری کرده اند.

اخباریان


اَخْباریان‌ گروهی از فقیهان امامی كه‌ اخبار و احادیث‌ امامان شیعه را تنها منبع فقه و تنها مبنای استنباط احکام شرعی می‌دانند. این گروه که از قرن ۱۱ قمری به بعد ظهور کردند، به کارگیری روش‌های‌ اجتهادی و دانش اصول فقه را روا نمی‌شمارند. در مقابل‌ آنان‌، فقیهان‌ اصولی، روش‌های اجتهادی‌ و اصول فقه را در استنباط احکام فقهی لازم می‌دانند.

تقابل میان اخباریان و اصولیان امامی، پیش از قرن یازدهم قمری نیز به صورت غیررسمی و نه چندان آشکار وجود داشت؛ اما در این قرن تقابل شدت گرفت و دو اصطلاح اخباری و اصولی رواج یافت و این دو گروه به صورت آشکار و رسمی در مقابل یکدیگر برخاستند.

اختلافات عمده اخباریان و اصولیان در مسائلی چون حرمت و جواز اجتهاد، انحصار ادله به کتاب و سنت، منع از تحصیل ظن، شیوه تقسیم‌بندی احادیث، جواز تقلید از غیر معصوم، اخذ به ظواهر کتاب، حسن و قبح عقلی، اجرای اصالة البرائة در برخی موارد، حرمت کاربرد برخی از انواع قیاس، صحیح دانستن تمامی احادیث کتب اربعه و . است.

فهرست

زمینه‌های تاریخی شکل‏ گیری

تقابل نگرش اخباری و اصولی به فقه امامی، در سده‌های نخستین اسلامی ریشه دارد. در مطالعه مکاتب فقهی امامیه در سه قرن آغازین، می‌توان جناح‌هایی را بازشناخت که در برابر پیروان متون روایت چه کسانی بنیانگذار نئو هستند؟ به گونه‌هایی از اجتهاد و استنباط دست می‌زدند. [۱]

اوج گرایش به حدیث

سده ۴ ق /۱۰م را دوره تسلط مکتب حدیث ‏گرای قم محسوب کرده‌اند. فقیهان اهل استنباط، چون ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی در اقلیت بودند. از فقیهان برجسته حدیث گرا در این دوره، می‌‏توان کسانی همچون محمد بن یعقوب کلینی (د ۳۲۸ یا ۳۲۹ق /۹۴۰ یا ۹۴۱م )، علی ابن بابویه قمی (د ۳۲۸ ق )، ابن قولویه (د ۳۶۸ یا ۳۶۹ق /۹۷۹م ) و محمد ابن بابویه قمی (د ۳۸۱ق / ۹۹۱م ) را برشمرد که در تألیف کهن‌ترین مجموعه‌های فقهی - حدیثی نقش عمده‌ای ایفا نموده‌اند. [۲]

گرایش به فقه استدلالی

با ظهور شیخ مفید (د ۴۱۳ق / ۱۰۲۲م ) و در پی او سید مرتضی (د ۴۳۶ق /۱۰۴۴م ) و شیخ طوسی (د ۴۶۰ق /۱۰۶۸م ) و تألیف نخستین آثار در اصول فقه امامیه، حرکتی نوین در فقه امامی آغاز شد که تا قرن‌ها گرایش فقها به استنباط را بر حدیث گرایی برتری داد. تقابل دو گرایش در جای جای آثار عالمان یاد شده، به چشم می‌خورد. در اوائل المقالات شیخ مفید از فقیهان اهل استنباط، با تعبیر مطلق «‌فقها‌» و از حدیث گرایان با تعبیرهای «‌اهل النقل»، «‌اصحاب الآثار‌» و تعبیرهای مشابه بارها یاد شده است. [۳] در رساله‏‌ای از سید مرتضی، تعبیر فقیهان «‌اصحاب حدیث‌» در مقابل فقیهانی به کار رفته است که روش اصولی داشته، و مورد حمایت مؤلف بوده‌اند. [۴]
محمدباقر صدر بر این باور است که از علل مخالفت اخباری‌ها با اصول فقه و فقه استدلالی، رواج این دانش در میان اهل سنت و استفاده آنها از مفاهیمی همچون اجماع، اجتهاد و قیاس بود که شیعیان آنها را نامعتبر می‌دانستند. شهید صدر توضیح می‌دهد که مجتهدان شیعه با بازتفسیر این مفاهیم و تحول در اصول فقه، دنباله‌روی اهل سنت نبودند و چه کسانی بنیانگذار نئو هستند؟ به همین جهت، با اخباری‌ها در طرد این دانش، موافق نبودند. [۵]

ظهور اصطلاح اخباری در قرن ۶ق

کاربرد اصطلاح اخباری نخست بار در نیمه نخست سده ۶ق /۱۲م در ملل و نحل اثر شهرستانی به چشم می‏‌آید [۶] و به دنبال آن در کتاب نقض عبدالجلیل قزوینی رازی، عالم امامی سده ۶ق دو اصطلاح اخباری و اصولی در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند [۷] .

مکتب فقیهان اهل حدیث که در اواخر سده ۴ و نیمه نخست سده ۵ق با کوشش فقیهان اصول گرا ضعیف گردید، وجود محدود خود را در مجامع فقهی امامیه حفظ کرد تا آنکه در اوایل سده ۱۱ق /۱۷م بار دیگر به وسیله محمد امین استرآبادی (د ۱۰۳۳ یا ۱۰۳۶ق /۱۶۲۴ یا ۱۶۲۷م ) در قالبی نو مطرح شد [۸] و لبه تیز حملات خود را متوجه اصولیان ساخت. برخی معتقدند ابن ابی جمهور احسایی (زنده در ۹۰۴ق /۱۴۹۹م ) از جمله کسانی بود که راه را بر اخباریان هموار گردانید. او در رساله‌ای با عنوان «‌العمل باخبار اصحابنا »، به اقامه ادله‌ای در این زمینه پرداخت [۹] .

با عنایت به پیشینه تاریخی اخباری گری، رواج و اطلاق عنوان اخباری بر گروهی خاص و با معنی و اصطلاح مشخص امروزین از سده ۱۱ق و با ظهور پیشوای حرکت نوین اخباری، یعنی محمد امین استرابادی آغاز شده است که برخی او را با صفت «‌اخباری صلب‌» وصف کرده‌اند. [۱۰]

افول اخباری‌گری

با آغاز تقابل آشکار میان اخباریان و اصولیان در قرن ۱۱ق. و ادامه آن در قرون بعدی و ظهور بزرگان اصولی مانند آیت الله وحید بهبهانی(م. ۱۲۰۵ق.)اخباریان رفته رفته نفوذ خود را در حوزه‌های علمیه از دست دادند. وحید بهبهانی از تاثیرگذارترین عالمان اصولی در شکست اخباریان بود. او دامنه مبارزه خود با اصولیان را از حوزه نظری به عمل نیز کشاند و از جمله، نماز گزاردن به امامت شیخ یوسف بحرانی پیشوای اخباریان را حرام اعلام کرد. [۱۱] پس از او عالمان اصولی دیگر همچون شیخ مرتضی انصاری(م. ۱۲۸۱ق.) [۱۲] ، شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاء(م. ۱۲۲۷ یا ۱۲۲۸ق.) [۱۳] و دیگران، با تبلیغ و ترویج اصولی‌گری و تدوین و تدریس علم اصول، اخباریان را به کلی از میدان به در کردند و امروزه بر حوزه‌های علمیه شیعه، اندیشه اصولی حاکم است و از اخباریان جز به صورت پراکنده نفوذ و فعالیتی دیده نمی‌شود. [نیازمند منبع]

اخباریان تندرو

 • گفته‌اند محمد امین استرآبادی به عنوان مؤسس مکتب اخباری در میان شیعیان متأخر نخستین کسی بود که باب نقد علم اصول و مجتهدان را گشود و امامیه را به دو بخش اخباریان و مجتهدان (اصولیان ) تقسیم کرد [۱۴] . او در آغاز، خود در سلک مجتهدان بود و از مجتهدان بزرگی اجازه أخذ کرد، اما از روش آنان روی برتافت [۱۵] . گویا او به شدت تحت تاثیر افکار استادش میرزا محمد استرابادی بوده است [۱۶] . محمدامین، تعالیم خود را در کتابی با عنوان الفوائد المدنیة تدوین کرد که از مهم‌ترین منابع اخباریان محسوب می‌گردد.
 • از پیروان تندرو و متعصب مکتب اخباری در سده ۱۱ق، عبدالله بن صالح سماهیجی نویسنده کتاب منیة الممارسین است. [۱۷] . شیخ یوسف بحرانی آورده است که وی به اهل اجتهاد بسیار ناسزا می‏‌گفت، در حالی که پدرش ملا صالح اهل اجتهاد بود [۱۸] .
 • ابو احمد جمال الدین محمد بن عبدالنبی، محدث نیشابوری استرابادی (م. ۱۲۳۲ق /۱۸۱۷م )، معروف به میرزا محمد اخباری از مجتهدان نامدار اصولی مانند میرزا ابوالقاسم قمی، شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاء، میر سیدعلی طباطبایی، سید محمدباقر حجت الاسلام اصفهانی و محمدابراهیم کلباسی به زشتی یاد می‏‌کرد و با آنان دشمنی آشکار داشت [۱۹] . بدین رو، حکم قتلش توسط علمای بنام آن زمان ازجمله سیدمحمد مجاهد، پسر میر سیدعلی طباطبایی و شیخ موسی، پسر شیخ جعفر کاشف الغطاء و سید عبدالله شبر و نیز شیخ اسدالله کاظمینی امضا شد.

اخباریان میانه ‏رو

  (د ۱۱۸۶ق /۱۷۷۲م )، روشی میانه بین اخباریان و اصولیان برگزید [۲۰] . بحرانی، مدعی بود که در شیوه فقهی بر مسلک محمد تقی مجلسی است که حد وسط میان اخباری‏ گری و اصولی‏ گری است [۲۱] . وحید بهبهانی از مخالفت با شیخ یوسف بحرانی پرهیز نداشت و مردم را از چه کسانی بنیانگذار نئو هستند؟ خواندن نماز جماعت با او نهی می‌‏کرد. [۲۲] . شیخ یوسف بحرانی، به عنوان پیشوای اخباریان هرجا که مناسب می‌‏دید، آنان را از انتقادات تند و ناسزا، که موجب بروز شکاف میان شیعیان و نزاع میان علمای اصولی و اخباری می‌‏شد، برحذر می‌‏داشت. (درگذشت ۱۱۱۲ق /۱۷۰۰م ) با اینکه اخباری بوده، در تأیید مجتهدان و هواداران ایشان و ارج نهادن به نظرات آنان تلاش بسیاری داشته است. [۲۳]
 • برخی ملا محسن فیض کاشانی (درگذشت ۱۰۹۱ق/ ۱۶۸۰م ) را نیز از اخباریان شمرده ‏اند. [۲۴] فیض کاشانی می‌‏گوید: «مقلد قرآن و حدیثم و از غیر آن بیگانه.» [۲۵] هر چند به ظاهر، مراد او در اینجا تقابل با تصوف است نه اجتهاد و علم اصول؛ اما فیض معتقد بوده که عقول مردم عادی(غیر معصوم)، ناقص و غیر قابل اعتماد است و حجت نیست. [۲۶] فیض در بعضی آثارش از جمله الکلمات الکمنونه آشکارا بر مجتهدان تاخته و روش اصولی آنان را نقد کرده است. بررسی آرای او در برخی آثارش از جمله این کتاب، تردیدی در گرایشش به اخباری‌گری باقی نمی‌گذارد. او معتقد است که اصولیان با بازکردن باب اجتهاد اصولی، تکلیف را بر مکلفان سخت کردند و در چیزهایی سخن گفتند که خداوند سخن نگفته و حکمت در آن بوده که مسکوت بمانند. [۲۷] (درگذشت ۱۰۷۰ق/۱۶۶۰م ) نیز از پیروان متعادل مکتب اخباری بوده، و چنان که گفته شده، آموزش‌های محمد امین استرابادی را صریحاً تأیید می‌کرده است. [۲۸] (درگذشت ۱۰۸۹ق/۱۶۷۸م ) که از معاصران شیخ حر عاملی، محمدباقر مجلسی و ملامحسن فیض کاشانی و از شاگردان شیخ بهایی و میرداماد بود و با اجتهاد کاملاً مخالفت ورزیده، آن را انکار می‌‏کرد. [۲۹] (درگذشت ۱۰۹۸ق/ ۱۶۸۷م )، نیز از اخباریان میانه‌‏رو به شمار می‌‏آید. [۳۰] (درگذشت ۱۱۰۴ق/۱۶۹۳م ) در خاتمه کتاب معروفش، وسائل الشیعه، به اخباری بودن خود اشاره کرده است. [۳۱]

مبارزه با اخباری‌‏گری

وحید بهبهانی

مبارزه اصولیان و اخباریان که از سده ۱۱ق آغاز گردید و با تندروی ‏های اخباریان ادامه یافت، در نهایت از سوی مجتهدان و در رأس ایشان آقا وحید بهبهانی (د ۱۲۰۵ق /۱۷۹۱م ) به مبارزه‌ای جدی و منسجم بر ضد اخباری ‏گری تبدیل شد [۳۲] . در زمان وحید بهبهانی، شهرهای عراق به ویژه کربلا و نجف، پایگاه اخباریان بود و ریاست ایشان را در آن زمان شیخ یوسف بحرانی برعهده داشت. در همان حال طرفداران اصول و اجتهاد، شدیداً در انزوا قرار گرفته بودند، تا اینکه وحید به کربلا مهاجرت کرد [۳۳] و به مبارزه‌ای جدی و شدید بر ضداخباری‏ گری پرداخت.

او در کنار بحث‌ها و استدلال‌های علمی خود در رد اخباری ‏گری و اثبات طریقه اجتهاد، از برخوردهای عملی نیز در راه مبارزه با اخباری ‏گری روی‏گردان نبود، و چنان که گفته شد، نماز گزاردن به امامت شیخ یوسف بحرانی _پیشوای اخباریان_ را تحریم کرد [۳۴] . در پی اقدامات وحید بهبهانی و دیگر فقیهان اصولی برجسته آن زمان، اصولیان از انزوا به درآمدند و در برابر اخباریان به قدرت رسیدند.

از جمله کتب وحید که در رد اخباریان و دفاع از مجتهدان به رشته تحریر در آمده، رساله الاجتهاد و الاخبار است. وحید بهبهانی را به سبب مبارزۀ نظری و عملی شدید و طولانی‌اش با اخباریان، مروج مذهب، رکن طایفه شیعه، پایه استوار شریعت در سده ۱۳ ق و نیز مجدِد مذهب و مروج طریقه اجتهاد دانسته‌اند [۳۵] .

شیخ انصاری

پس از وحید بهبهانی، شیخ مرتضی انصاری (د ۱۲۸۱ق /۱۸۶۴م ) را باید بنیان گذار علم اصول فقه دانست. از او نقل شده که گفته است اگر امین استرابادی زنده بود، این اصول را می‌‏پذیرفت [۳۶] .

کاشف الغطاء

از دیگر مبارزان بر ضد اخباریان، شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاء (د ۱۲۲۷ یا ۱۲۲۸ق /۱۸۱۲ یا ۱۸۱۳م ) است که از مخالفان میرزا محمد اخباری بود و علیه او رساله‌ای با عنوان کشف الغطاء عن معایب میرزا محمد عدو العلماء تألیف کرد. او این رساله را برای فتحعلی شاه قاجار فرستاد تا از حمایت میرزا محمد دست بردارد [۳۷] .

پراکندگی جغرافیایی اخباریان

رواج اخباری‏گری در سده‌های ۱۱ تا ۱۳ق بیشتر در شهرهای مذهبی ایران و عراق و نیز در بحرین و هندوستان بوده است [۳۸] . در عصر رواج اخباری‏ گری بیشتر بخش غربی قزوین، جایگاه اخباریانی بود که از شاگردان و مریدان ملاخلیل قزوینی (د ۱۰۸۹ق ) بودند [۳۹] ، از این رو این شهر پایگاه مهمی برای پیروان این مکتب به شمار می‌‏رفت. اما پس از مبارزات اصولیان با اخباریان و ضعف روزافزون اخباری ‏گری، دامنه نفوذ این مکتب نیز بسیار محدود گردید.

امروزه تنها جایی که آثار اخباری‏گری به شکل آشکار در آنجا دیده می‌شود، برخی از مناطق خوزستان (به ویژه خرمشهر و آبادان) است.

اختلافات اصلی چه کسانی بنیانگذار نئو هستند؟ اخباریان و اصولیون

سید نعمت الله جزایری در منبع الحیاة و ملا رضی قزوینی در لسان الخواص اختلافات عمده میان اخباریان و اصولیان را ذکر کرده‌اند. همچنین عبدالله بن صالح سماهیجی در منیة الممارسین ۴۰ فرق میان اخباریان و اصولیان را بر شمرده است. شیخ جعفر کاشف الغطاء نیز در الحق المبین فرق‌های میان اخباریان و اصولیان را مورد بررسی قرار داده، و نیز میرزا محمد اخباری در کتاب الطهر الفاصل به ۵۹ فرق اشاره کرده است. سید محمد دزفولی در فاروق الحق اختلافات را به ۸۶ رسانیده است و حر عاملی نیز در فائده ۹۲ از الفوائد الطوسیة، به ذکر اختلافات این دو گروه پرداخته است.

حرمت اجتهاد

اخباریان، اجتهاد را حرام می‌‏دانند، اما اصولیان آن را واجب کفایی و حتی برخی از آنان واجب عینی می‌‏دانند. محمدامین استرآبادی در کتاب الفوائد المدنیه منکر اجتهاد شده، و گفته است که روش علمای پیشین اجتهادی نبوده است چه کسانی بنیانگذار نئو هستند؟ [۴۰] .

انحصار ادله به کتاب و سنت

اخباریان ادله را به کتاب و سنت منحصر می‌دانند و بر خلاف اصولیان، اجماع و عقل را حجت نمی‌شمارند.

سایر اختلافات

 1. منع از تحصیل ظن؛ اخباریان تحصیل احکام از طریق «‌ظن‌» را منع کرده، بر خلاف مجتهدان فقط «‌علم‌» را حجت می‌‏دانند.
 2. تقسیم بندی احادیث؛ احادیث، نزد اخباریان بر دو نوع صحیح و ضعیف است، اما در آثار مجتهدان اخبار بر ۴ نوع صحیح، موثق، حسن و ضعیف تقسیم می‌‏شود.
 3. تقلید از غیر معصوم (ع)؛اصولیان مردم را به دو گروه مجتهد و مقلد تقسیم می‌‏کنند، اما اخباریان تقلید از غیر معصوم را مجاز نمی‌‏دانند.
 4. اخذ به ظواهر کتاب؛ اصولیان ظاهر قرآن را حجت می‌‏دانند و آن را بر ظاهر خبر ترجیح می‌‏دهند، اما اخباریان تمسک به ظاهر کتاب را تنها در صورت وجود تفسیری از معصوم مجاز می‌‏شمارند.
 5. صحت تمامی احادیث کتب اربعه؛ اخباریان، بر خلاف اصولی ‏ها، کلیه اخبار کتب اربعه را صحیح و قطعی الصدور می‌‏دانند.
 6. حسن و قبح عقلی؛ اخباریان حسن و قبح عقلی را می‌پذیرند، اما برخلاف اصولیان، احکام مستقل عقلی را حجت شرعی نمی‌‏شمارند.
 7. حرمت عمل به برخی از انواع قیاس؛ اخباریان، گونه هایی از قیاس چون قیاس اولویت، قیاس منصوص العلة و نیز تنقیح مناط را که اصولیان آنها را معتبر می‌شمارند، در شمار قیاس‌های نهی شده در احادیث شمرده‌اند و آن را باطل می‌‏انگارند [۴۱] .
 8. اصالة البرائة؛ اصولیان هم در شبهه حکمیه تحریمیه و هم در شبهه حکمیه وجوبیه، اصالة البراءة را جاری می‌‏دانند، اما اخباریان تنها در مورد دوم با آنان موافقند.
 9. اصالة البراءة در تعارض اخبار؛ اخباریان بر خلاف اصولیان در هنگام تعارض اخبار، ترجیح را با تمسک به برائت اصلیه جایز نمی‌شمارند، چنان که استرابادی در فوائد المدنیه می‌گوید:

ارتباط شیخیه و اخباریه

درباره ارتباط مسلک شیخیان با اخباریان نظرات گوناگونی وجود دارد. گر چه بزرگان شیخیه خود منکر هرگونه ارتباط با اخباریان هستند، اما مخالفان ایشان قائل به نوعی ارتباط ریشه‌ای میان شیخیه و اخباریه‌اند و معتقدند که پیدایی مسلک شیخیه متأثر از اندیشه اخباری‏گری بوده است [۴۳] . همچنین برخی معتقدند که شیخیان نه کاملاً پیرو اصولیان بوده‌اند و نه کاملاً پیرو اخباریان، بلکه مسلک آنان راهی میان اصولی و اخباری بوده است.

توجه پژوهشگران اروپایی به این مبحث

در نیمه دوم سده ۲۰ میلادی تحقیقات اروپاییان درباره اخباریان فزونی یافت؛ در ۱۹۵۸م اسکارچا در مقاله‌ای با عنوان «‌درباره مباحثات میان اخباریان و اصولیان امامیه ایران‌» به تفصیل، آراء و نظرات آنان را نقد و بررسی کرد و به بیان برخی اختلافات میان ایشان پرداخت. پس از وی مادلونگ در ۱۹۸۰م طی مقاله‌ای در «‌دائره المعارف اسلام‌» ضمن تحقیق، به شناساندن این فرقه پرداخت [۴۴] کولبرگ نیز در ۱۹۸۵م مقاله‌ای با عنوان «‌اخباریان‌» تألیف کرد [۴۵] .

آشنایی با ارز دیجیتال نئو (NEO)

آشنایی با ارز دیجیتال نئو (NEO)

نئو NEO خود را به عنوان یک اکوسیستم به سرعت در حال رشد و در حال توسعه معرفی می کند که هدف آن تبدیل شدن به بنیادی برای نسل بعدی اینترنت است، اقتصادی جدید که در آن پرداخت ها، هویت ها و دارایی های دیجیتالی شده در کنار هم قرار می گیرند.

این پروژه در ابتدا به عنوان Antshares شناخته می شد، و اعتقاد بر این بود که این پروژه اولین بلاک چین عمومی در کشور چین است که در فوریه 2014 راه اندازی شد. پس از آن سه سال بعد این پلتفرم منبع باز به نئو تغییر نام داد.

علاوه بر ایجاد یک جامعه جهانی از توسعه دهندگان که زیرساخت های جدیدی را برای شبکه ایجاد می کنند و موانع موجود را کاهش می دهند، تیم سازنده نئو یک ابتکار به نام اکو بوست را اجرا می کنند که برای تشویق مردم به ساخت اپلیکیشن های غیرمتمرکز و قراردادهای هوشمند در بلاک چین آن طراحی شده است.

نئو اغلب به نسخه چینی شبکه اتریوم تشبیه شده است.

چه کسانی بنیانگذار نئو هستند؟

بنیانگذاران نئو و پیش از آن Antshares ، دا هونگفی و اریک ژانگ هستند. هر دو به عنوان رئیس بنیاد نئو خدمت می کنند که هدف آن ترویج پذیرش بلاک چین است.

دا هونگفی گفته است که اگر چه اینترنت اختراع بزرگی است، اما دارای نقایص بسیاری است، و این بدان معنی است که مصرف کنندگان روزمره همیشه بر داده های خود کنترل ندارند. این کارآفرین معتقد است که برنامه های بلاک چین در نهایت به جریان اصلی تبدیل می شوند.

اریک ژانگ نویسنده الگوریتم «تحمل خطای بیزانس تفویض شده» است، که هدف آن جلوگیری از مشارکت کنندگان غیرقابل اعتماد برای شرکت در عملیات بلاک چه کسانی بنیانگذار نئو هستند؟ چین است. این فناوری در زنجیره بلوکی نئو مورد استفاده قرار گرفت.

وی همچنین به عنوان توسعه دهنده اصلی این شبکه فعالیت کرد و در توسعه «نئو 3.0»، نسخه بعدی زیرساخت های پروژه، نقشی اساسی دارد.

چه چیزی نئو را منحصر به فرد می کند؟

همانطور که قبلاً ذکر شد، این پروژه نئو 3.0 را توسعه داده است که منجر به افزایش امنیت شبکه و تعداد پردازش های بیشتری در ثانیه می شود.

برخلاف بسیاری از بلاک چین های دیگر، این شبکه همچنین دارای دو توکن بومی NEO و GAS است .در حالی که NEO به عنوان توکن سرمایه گذاری عمل می کند و به مردم امکان می دهد در رای گیری مربوط به بهبود بلاک چین مشارکت کنند، GAS برای پرداخت کارمزد تراکنش های انجام شده در شبکه استفاده می شود.

همچنین تعداد کمی از پروژه های بلاک چین مانند نئو به راه اندازی صندوق توسعه می پردازند. اکو بوست سال 2019 آغاز به کار کرد و به عنوان ابتکاری ارائه می شود که پشتیبانی کاملا تمام وقت برای پروژه های با پتانسیل بالا، از جمله کمک هزینه، پشتیبانی فنی و تبلیغ در رسانه های اجتماعی را ارائه می دهد.

چه تعداد سکه نئو (NEO) در گردش وجود دارند؟

در زمان نوشتن این مقاله، 70.5 میلیون NEO در گردش است و در مجموع 100 میلیون توکن عرضه می شود. توکن های NEO استخراج نمی شوند و در واقع، تمام 100 میلیون آنها هنگام راه اندازی بلاک چین تولید شده اند.

این توکن ها به صورت 50/50 توزیع شدند، نیمی از آن به شرکت کنندگان در فروش توکن اختصاص یافت و نیمی دیگر بین توسعه دهندگان و شورای نئو تقسیم شد. در آن زمان تأیید شد که این وجوه برای سرمایه گذاری در پروتکل بلاک چین دیگری که این سازمان پشتیبانی می کند استفاده خواهد شد.

در همین حال، هر زمان که بلوک جدیدی ایجاد شود، تقریبا هر 20 ثانیه GAS تولید می شود. تعداد توکن های ایجاد شده به تدریج هر ساله کاهش می یابد و تخمین زده می شود که 22 سال طول بکشد تا کل عرضه 100 میلیونی در گردش باشد.

امنیت شبکه نئو چگونه است؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، نئو از تحمل خطای بیزانس استفاده می کند و تخمین زده می شود که بلاک چین قادر به پردازش هزاران تراکنش در ثانیه باشد.

به گفته نئو، مکانیسم تحمل خطای بیزانس تفویض شده (dBFT) از الگوریتم تحمل خطای بیزانس عملی الهام گرفته شده است.

از طریق dBFT ، زمانی که حداقل دو سوم نمایندگان به اجماع برسند، بلوک ها به زنجیره بلوک اضافه می شوند، و امید می رود که این امر از ورود بازیگران بد و تضعیف روند روان شبکه جلوگیری کند.

نئو (NEO) را از کجا می توانید خریداری کنید؟

NEO را می توان در تعدادی از صرافی ها خریداری کرد از جمله بایننس، پولونیکس و هیت بی تی سی. اما به صورت جهانی در دسترس نیست و توسط برخی از پلتفرم ها مانند کوین بیس پشتیبانی نمی شود.

نئو (NEO) چیست؟

نئو یک ارز رمز پایه و همچنین یک بستر بلاک چینه که برای کمک به شخص در دیجیتالی کردن دارایی‌های خود با استفاده از قراردادهای هوشمند ساخته شده. یکی از اهداف این ارز رمزنگاری شده NEO تهیه بلاک چین برای همه افراد در این جهانه.

نئو از اصطلاحات معمول برنامه نویسی مانند ++C و همچنین جاوا اسکریپت برخورداره. از آنجا که‌ فناوری تکنولوژی رو بهبود بخشیده، انتظار میره در مقایسه با اتریوم، کمتر در معرض هکرهای بالقوه باشه. هدف دیگه نئو قرار گرفتن بین پروژه‌های شماره یک بلاک چین برای آینده ۲۰۲۰ هست.

توسعه نئو:

پلتفرم ارز رمزنگاری شده و بلاک چین NEO توسط Da Hongfei به عنوان Antshares ارائه شد. با بازگشت در ژوئن ۲۰۱۷، نام Antshares به نئو تغیر کرد.
نئو توسط یک تیم بسیار فعال گسترش یافته که با یک گروه قابل توجه از توسعه دهندگان شخص ثالث و همچنین توسعه دهندگان داخلی فعالیت می‌کنن. این گروه مسئولیت ساخت سیستم عامل نئو رو به عهده داره. این توسعه دهندگان کسانی هستن که به زودی DApps یا برنامه‌های غیرمتمرکز را ایجاد می‌کنن.

تکنولوژی نئو:

باید به عرضتون برسونم که، نئو نو‌عی الگوریتم بلاک چینه که با بقیه ارزها متفاوته. این الگوریتم ارز دیجیتال رو شناسایی و تجارت غیرمتمرکز دارایی‌های مختلف رو پشتیبانی می‌کنه.

نئو هدف خود رو ایجاد بستری قرارداده که در اون برنامه‌های غیرمتمرکز مختلفی توسط کاربر ساخته میشن و از قراردادهای هوشمند موجود در بلاک چین‌های خود استفاده می‌کنن. و این فقط به معنای گسترش و افزایش دامنه فناوری بلاک چینه.

منظور از “قرارداد هوشمند”، به قرارداد خود اجرایی اطلاق می‌شه که در اون کلمه توافق نامه به طور مستقیم در کد نوشته می‌شه، و این باعث می‌شه تا اعتماد به اشخاص ثالث مختلف انجام بگیره.

از طرف دیگه، قراردادهای هوشمندی که می‌تونید در اتریوم پیدا کنید فقط با استفاده از زبانی معروف به Solidity چاپ می‌شن. خبر خوب اینه که نئو دارای قراردادهای هوشمندیه که می‌تونه به زبان‌های برنامه نویسی مختلفی مانند پایتون، جاوا اسکریپت، ++ C و بسیاری دیگر چاپ بشه. این تنها به این معنیه که بسیاری از افراد به راحتی می‌تونن به نئو دسترسی پیدا کنن.

این سیستم عامل رمز ارز و بلاک چین به جای استفاده از فناوری معمولی اثبات کار (Proof-of-Work)، از گسل بیزانس (dBFT) استفاده می‌کنه، که نوعی ساز و کار همگانیه. این dBFT کمترین هزینه برق رو برای شما فراهم و از احتمال تقسیم زنجیره ای جلوگیری می‌کنه. با استفاده از این ساز و کار همگانی، نئو دستیابی به هدف خود رو که دیجیتالی کردن دارایی‌های مالی فیزیکی یک شخص هست رو بسیار‌‌ آسان‌تر می‌کنه.

نحوه ذخیره و خرید سکه نئو:

خرید ارز رمزنگاری شده نئو با استفاده از ارز فیات پشتیبانی نمی‌شه. اما، شما می‌تونید ارز فیات خود رو به انواع دیگر ارزهای رمزپایه مانند ETH ، LTC و BTC تغییر دهید. در این روز‌ها، نئو برای بیش از ۴۰ صرافی در سراسر جهان ذکر شده. جایی که می‌تونید ارز فیات خود، ETH ، USDT و همچنین BTC را به روپیه هند یا حتی یورو تبدیل کنید. صرافی‌های برتر مثل Hitbtc ،Bitfinex ،Bittrex ،binance این رمز (نئو) را لیست کرده اند..

مزایای استفاده از نئو:

DApp‌ها و نئو از طریق ساختن تکنیک‌ها و ابزا‌رهای مختلف هوشمند به طور مداوم از ساخت برنامه‌های غیرمتمرکز، از جمله بودجه‌های هوشمند پشتیبانی خواهند کرد.

سیستم قراردادهای هوشمند نئو از اون جایی که زبان‌های مختلف برنامه نویسی پشتیبانی می‌کنه و ۸۰ درصد از توسعه دهندگان رو شامل میشه، نقش سرنوشت سازی داره. این فقط به این معنیه که دیگه نیازی به دانستن زبان جدید برای استفاده از ارز رمزنگاری شده نئو نیست.

هویت دیجیتال نئو امکان تولید اطلاعات هویتی الکترونیکی رو فراهم می‌کنه. این اطلاعات برای نهادها، شغل‌ها و افراد مناسب هستن و توسط سیستم‌های احراز هویت چند عاملی که شامل شناسایی چهره، پیام کوتاه، اثر انگشت و تشخیص صدا هست، استفاده می‌شه.

دارایی‌های دیجیتال، دارایی‌های قدیمی شما رو با کمک قراردادهای هوشمند به دارایی‌های دیجیتال غیرمتمرکز تبدیل می‌کنن.

معرفی ارز دیجیتال نئو (NEO)

معرفی و بررسی ارز دیجیتال نئو (NEO)

بلاک چین نئو، یک رقیب اصلی برای بلاک چین اتریوم محسوب می‌شود. در این مقاله از ارز تودی قصد داریم به بررسی جامع نحوه طراحی نئو و اینکه چرا به‌ عنوان رقیبی قدرتمند برای تعدادی از ارز‌های دیجیتال شناخته می‌شود، به طور کامل بپردازیم. شبکه نئو به عنوان پاسخ و رقیبی توسط چین برای اتریوم در نظر گرفته می‌شود؛ اگرچه هر دو بلاک چین از قرارداد‌های هوشمند پشتیبانی می‌کنند، اما نئو، برای بهبود شبکه اتریوم نیز استفاده می‌شود و به عنوان شبکه توزیع شده اقتصاد هوشمند تعریف شده است.

منظور از عبارت “اقتصاد هوشمند” دارایی‌هایی است که هویت دیجیتالی دارند و توسط قرارداد‌های هوشمند پشتیبانی می‌شوند. نام نئو در ابتدا Antshares بود. برای اجماع بلاک چین، NEO از پروتکل بیزانسی (bDFT) واگذار شده استفاده می‌کند که مکانیزم اثبات سهام اصلاح شده است. به طور خلاصه، NEO یک ارز دیجیتال است که از قرارداد‌های هوشمند قابل برنامه‌ریزی برای انتقال بدون اعتماد دارایی‌های دنیای واقعی در بلاک چین استفاده می‌کند.

طراحی ویژه بلاک چین نئو (NEO)

بلاک چین نئو دارای دو توکن به نام‌های neoGAS و NEO است. همه‌ توکن‌های شبکه NEO به طور کامل استخراج شده‌اند. حدود ۱۰۰ میلیون توکن وجود دارد که برای ایجاد بلوک، اداره شبکه و برآورده کردن هر معیار توافقی استفاده می‌شود. توکن GAS نیز هم به عنوان هزینه کارمزد و هم به عنوان یک توکن امنیتی برای بلاک چین NEO شناخته می‌شود. GAS از قبل استخراج نشده و قرار است برای تخصیص منابع و حفظ بلاک چین به صورت روزانه و همچنین برای پاداش دادن به کاربرانی که بلاک چین را به روز نگه می‌دارند، استفاده شود.

طراحی ویژه بلاک چین نئو (NEO)

قرارداد‌های هوشمند

برای توسعه اقتصاد آینده، NEO بر بستر رمز ارز و شبکه اتریوم استوار است. در حال حاضر، اساسی‌ترین مسأله در اقتصاد، اعتماد است. چگونه می‌توانید با کسی که به او اعتماد ندارید تجارت کنید؟ قرارداد‌های هوشمند توسط NEO و Ethereum برای مقابله با این مشکل طراحی شده‌اند. اگر کاربران قصد انجام معامله داشته باشند، ابتدا باید دارایی‌های خود را دیجیتالی کرده و به NEO تبدیل کنند.

سپس یک قرارداد هوشمند می‌سازند که در بلاک چین غیرمتمرکز ذخیره شده و معامله بر اساس مشخصات دقیق قرارداد انجام می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که هیچ یک از طرفین به طور مستقیم در معامله دخالت ندارند و شما مجبور نخواهید بود که برای حفظ نیمی از قرارداد خود به دیگران تکیه کنید زیرا بلاک چین آن را اجرا خواهد کرد.

بنیانگذار شرکت OnChain
زمان عرضه اکتبر ۲۰۱۵
شیوه عرضه توکن‌های نئو از قبل استخرج شده‌اند و توکن‌های گس به عنوان پاداش ساخت بلاک جدید ارائه می‌شوند.
حداکثر عرضه ۱۰۰ میلیون توکن NEO و ۱۰۰ میلیون توکن NEOGAS
پروتکل اثبات سهام اصلاح شده
الگوریتم اثبات سهام
هدف خودکارسازی مدیریت دارایی‌های دیجیتالاز طریق قراردادهای هوشمند

مزایای برنامه‌نویسی شبکه NEO

قرارداد‌های اتریوم و نئو هر دو با زبان‌های برنامه‌نویسی نوشته شده‌اند. تنها تفاوت بین این دو مدل قرارداد این است که اتریوم با زبان مادری خود یعنی Solidity و نئو به زبان سی شارپ و جاوا کامپایل (ترجمه) می‌شود. البته تیم نئو قصد دارد امکاناتی فراهم کند که کاربران بتواند با زبان‌های پایتون و Go نیز قرارداد‌های هوشمند ایجاد کنند. یعنی کاربران NEO می‌توانند یک توسعه‌دهنده برای پروژه‌های دیگر استخدام کنند و همچنین بتوانند قرارداد‌های هوشمند ایجاد کنند. برای ساخت قرارداد‌های هوشمند، یک کاربر اتریوم باید شخصی را استخدام کند.

منظور از هویت دیجیتالی چیست؟

در نظر داشته باشید که NEO از یک هویت دیجیتال برای محافظت از کاربران استفاده می‌کند. افراد و مؤسسات می‌توانند هویت دیجیتالی خاص خود را ایجاد کنند و همچنین کاربران این شبکه قادر خواهند بود که تنها با احزابی که تأیید شده‌اند، معامله کنند. این موضوع از کاربران در برابر کلاهبرداری محافظت می‌کند و به NEO اجازه می‌دهد تا راحت‌تر از قوانین بین‌المللی پیروی کند.

تفاوت بیت کوین و نئو

تفاوت‌های کلیدی نئو و بیت کوین در چیست؟ اصلی‌ترین تفاوت این دو رمز ارز در هدف شکل گیری آن‌ها است. هدف نئو، سیستم قرارداد‌های هوشمند می‌باشد، در حالیکه بیت کوین یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز است. ارزش بازار نئو بیش از ۱ میلیارد و ارزش بازار بیت کوین حدود ۳۰۰ میلیارد است و در آخر جالب است بدانید، نرخ هش شبکه یا مکانیزم ماینینگ برای NEO کاربردی ندارد، چرا که هیچ استخراجی برای این رمز ارز انجام نمی‌شود. بر اساس مبلغ جمع‌آوری شده در ICO ۲۰۱۶، تعداد ارز‌های NEO از پیش تعیین شده و در حال حاضر وجود دارد.

تفاوت بیت کوین و نئو

نحوه ایجاد رمز ارز NEO

نئو، مانند اکثر ارز‌های دیجیتال، یک پروژه جامعه محور است اما برخلاف اکثر رمز ارزهای بازار کریپتوکارنسی، به جای اثبات سهام یا اثبات کار، از یک سیستم چه کسانی بنیانگذار نئو هستند؟ اثبات سهام بیزانسی استفاده می‌کند. کوین‌های بیت‌کوین‌ زمانی ایجاد می‌شوند که «ماینرها» از ASIC برای حل تراکنش‌های پیچیده و افزودن بلاک‌های بیشتری به بلاک چین استفاده کنند. سپس بیت کوین به عنوان پاداش به آن‌ها داده می‌شود؛ اما کاربران NEO بر اساس تعداد کوین‌هایی که دارند به جای تعداد تراکنش‌هایی که با رایانه خود انجام می‌دهند، پاداش دریافت می‌کنند. این موضوع به این معناست که هر ارز NEO به عنوان یک سهم مبتنی بر بلاک چین عمل می‌کند.

چگونه توکن neoGAS به عنوان پاداش استفاده می‌شود؟

هر بار که یک بلوک جدید در بلاک چین این رمز ارز ساخته می‌شود، به کاربران توکن neoGAS پاداش داده می‌شود؛ این کار تا رسیدن به سقف ۱۰۰ میلیون کوین GAS ادامه خواهد داشت. سپس، بخشی از کارمزد تراکنش بین دارندگان NEO توزیع خواهد شد.

قیمت نئو وابسته به چیست؟

نئو NEO، مانند سایر ارز‌های دیجیتال، به ترند‌های بازار وابسته است. اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد، مطمئن باشید که NEO و سایر آلتکوین‌ها نیز کاهش پیدا می‌کنند زیرا معامله گران وحشت دارند و سعی می‌کنند دارایی‌های خود را قبل از ضرر بیشتر بفروشند. مانند اکثر ارز‌های دیجیتال، NEO نسبتاً بی‌ثبات است. باید انتظار داشته باشید که فراز و نشیب‌های چشمگیری را ببینید.

توکن neoGAS چیست و چگونه به عنوان پاداش استفاده می‌شود؟

رسانه‌ها نیز تأثیرات قابل توجهی بر قیمت نئو دارند. زمانی که این رمز ارز طراحی و ساخته شد، تنها صرافی Bittrex از آن پشتیبانی می‌کرد. در نتیجه درخواست برای خرید آن به شدت زیاد شد و قیمت سر به فلک کشید. اما فراموش نکنید هر گونه افزایش قیمتی که توسط تیتر‌ها تحریک شود، احتمالاً یک دوره اصلاح به دنبال خواهد داشت، زیرا معامله گران سود می‌برند و ارزش توکن کاهش می‌یابد.

آینده قیمت NEO چیست؟

آینده قیمت NEO کمی مبهم است، سرمایه‌گذاران در کوتاه مدت از ابهامات پیرامون آینده ارز‌های دیجیتال استفاده خواهند کرد، بنابراین انتظار نوسانات را داشته باشید. در میان مدت و بلندمدت، این امکان وجود دارد که دولت چین سرکوبی شدید بر روی ارز‌های رمزنگاری شده آغاز کند، در این صورت ممکن است ارزش NEO به شدت کاهش یابد. به طور کلی، کارشناسان دیدگاه مثبتی نسبت به آینده ارز دارند، اگرچه نگرانی‌هایی در مورد آسیب‌پذیری آن در برابر مقررات از سوی مقامات چینی وجود دارد.

محدودیت ICO‌ها در چین دیگر کارشناسان را چه کسانی بنیانگذار نئو هستند؟ نگران کرده است. به گفته برایان ایوانز، آینده NEO به پذیرش ICO چین بستگی دارد. بسیاری از مردم بر این باورند که ممنوعیت اخیر مشکل بزرگی برای NEO و سایر ارز‌های دیجیتال در آینده خواهد بود. با این حال، NEO به صورت شفاف مشخص کرده است که می‌خواهد با دولت چین همکاری کند و هدف بلندمدت آن‌ها ایجاد یک اقتصاد هوشمند است.

پایگاه کاربر اصلی NEO کجاست؟

اکثر کاربران NEO در چین هستند. این بدان معناست که اخبار مربوط به این رمز ارز در آن منطقه تأثیر بیشتری دارد. اگر به دنبال معاملات NEO هستید، باید مراقب قوانین جدید دولت چین و نیز آنچه در چین می‌گذرد باشید. اگر NEO با دولت چین شراکت داشته باشد، ارزش آن احتمالاً سر به فلک می‌کشد. با این حال، ارز دیجیتال بانک چین (CBDC) که به سرعت در حال گسترش است، به احتمال زیاد با NEO رقابت می‌کند.

آیا احتمال قانون‌گذاری برای نئو وجود دارد؟

نئو (NEO)، مانند مونرو و دش، مطمئناً در برابر هر قانونی مقاومت می‌کند. این موضوع به این دلیل است که این ارز‌ها به دنبال ناشناس بودن هستند و ظاهراً از کاربران خود محافظت می‌کنند. اما نئو علناً اعلام کرده‌ است که مایل به همکاری با مقامات می‌باشد. این مسئله ممکن است دولت چین را متقاعد کند که با پروژه آن‌ها همکاری کند. وضعیت بازار در چین و همچنین قوانین موجود در آن منطقه، محرک‌های اصلی NEO خواهد بود. باید ببینیم آیا شرکت‌های چینی شروع به استفاده از NEO به عنوان راه حل اصلی بلاک چین خود می‌کنند یا خیر.

به دست آوردن نئو با روش ترید

یکی از راه‌های به دست آوردن NEO، ترید آپشن، FX، CFD، آتی و سایر مشتقات از طریق یک کارگزار ثبت شده به جای خرید ارز‌ دیجیتال نئو است. پیدا کردن یک کارگزار تنظیم شده که ابزار‌های NEO را ارائه می‌دهد می‌تواند دشوار باشد. خوشبختانه، ما قبلاً این کار سخت را برای شما انجام داده‌ایم. توکن نئو در صرافی‌هایی مانند جمینای، فورکس و پپراستون (pepperstone) و صرافی ارز دیجیتال ایرانی اوکی اکسچنج قابل معامله است.

سوالات متدوال

سوالات متداول

ارز دیجیتال نئو چیست؟

NEO یک ارز دیجیتال است که از قرارداد‌های هوشمند قابل برنامه‌ریزی برای انتقال بدون اعتماد دارایی‌های دنیای واقعی در بلاک چین استفاده می‌کند.

آینده نئو چه خواهد بود؟

با توجه به اینکه اکثر کاربران نئو در چین هستند، نوسانات و ارزش آن تحت تاثیر اخبار و اتفاقات کشور چین قرار می‌گیرد؛ در نهایت باید بگوییم آینده این ارز دیجیتال تقریبا مبهم است و اگر دولت چین همکاری با نئو را بپذیرد، ین ارز دیجیتال رشد خوبی خواهد داشت.

کاربران نئو در ازای ساخت بلوک جدید چه پاداشی دریافت می‌کنند؟

پس از ایجاد هر بلوک جدید در بلاک چین نئو، کاربران توکن NeoGAS را به عنوان پاداش دریافت می‌کنند؛ این پادش تا زمانی که کوین GAS به سقف ۱۰۰ میلیون واحد برسد.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

خرید نئو NEO

نئو از پیشوند "νεο-" در یونان باستان، ، به معنی "جدید"، "مدرن" و "جوان" گرفته شده است. باید بگویم ایده استفاده از یک کلمه قدیمی با معنای جوان و نو برای کریپتوکارنسی بسیار جالب و دوست داشتنی است. مانند دروازه ای که احساس گذار از دنیای فیزیکی امروزی به دنیای دیجیتال را به ما می دهد.

وقتی اسم نئو را در اینترنت سرچ می کنید ، اکثرا با واژه هایی مانند "اتریوم چینی" یا "نسخه ی چینی اتریوم" مواجه می شوید اما باید گفت اینچنین نبوده و نئو حرف های بیشتری برای گفتن دارد.

NEO، با نام رسمی Antshares ، به عنوان یک پروژه جامعه محور که تامین مالی آن هم توسط کاربران انجام شده ، در ابتدا با هدف استفاده از تکنولوژی بلاکچین برای دیجیتالی کردن دارایی افراد با استفاده از قراردادهای هوشمند و زبانهای برنامه نویسی رایج، تاسیس شد.

شباهت های بین اتریوم و نئو بسیار واضح اند، هر دوی این شبکه ها پلتفورم های توسعه قراردادهای هوشمند هستند که تلاش می کنند تکنولوژی بلاکچین را برای همگان قابل استفاده کنند.

اما باید گفت نئو از اشتباهات اتریوم درسهای ارزشمندی آموخته و به لطف پیشرفت های تکنولوژیکی مختلف، خودش را تبدیل به برترین پلتفرم جهان در زمینه قراردادهای هوشمند کرده است.

گروه نئو با تاکید بر ارزش کارشان در دنیای پست-بلاکچین چین خود را به عنوان "اقتصاد هوشمند" معرفی کرده اند.

خوب همه ی اینها به چه معناست؟

به طور ساده، آنچه نئو به دنبال اجرای آن می باشد این است که کسب و کارها را قادر به مدیریت قراردادهای هوشمند خود به طور موثر، ایمن و قانونی نماید.

این قضیه خود ما را به دو موضوع جداگانه می رساند: دارایی های هوشمند و قراردادهای هوشمند. در این قسمت در مورد این گزینه ها زیاد وارد جزئیات نمی شویم، اما فقط بدانید که یک دارایی هوشمند می تواند به عنوان یک دارایی قابل برنامه ریزی که در قالب داده های الکترونیکی وجود دارد، توصیف شود. این دارایی ها شامل هر چیز باارزشی مثل سهام یک شرکت یا سند یک خانه و امتیازهای وفاداری برای کاربران یک خدمت می تواند باشد.

یک قرارداد هوشمند در واقع یک بلاکچین سفارشی است که شما را قادر می سازد تا به صورت خودکار اقدامات خاصی انجام دهید. به عنوان مثال، هنگامی که یک کاربر اینترنت بخواهد چیزی را بصورت آنلاین بخرد، صاحب فروشگاه باید قبل از ارسال جنس مورد نظر از پرداخت هزینه آن توسط شخص اطمینان حاصل کند. با استفاده از یک قرارداد هوشمند، فروشنده میتواند به صورت خودکار آیتم مورد نظر را پس از پرداخت مبلغ توافق شده ارسال کند. این امر نیاز به یک شرکت پرداخت واسطه (مانند Paypal) و متعاقبا کارمزد 2.6٪ که Paypal برای هر تراکنش می گیرد را نیز حذف می کند.

با استفاده از فن آوری بلاکچین، دارایی های هوشمند و قراردادهای هوشمند می توانند غیر متمرکز، شفاف و بدون واسطه شوند.

نکته ی دیگری که باید به آن اشاره شود، استفاده ی نئو از هویت دیجیتال است. به این معنی که وقتی قراردادهای هوشمند اجرا می شوند، افراد هویت خود را با دارایی های هوشمند مرتبط می کنند. اگر چه تا حدودی، هویت دیجیتال بر خلاف آنچه بلاکچین سعی در رسیدن به آن دارد می باشد ، مزایای مختلفی از جمله افزایش انطباق و توانایی اضافه کردن اقدامات امنیتی مانند تشخیص چهره، صدا، SMS و دیگر ابزارهای احراز هویت نیز دارد.

تیم نئو

تیم نئو از متخصصان بلاکچینی از سراسر جهان بهره می برد. بنیانگذار این پلتفورم Da Hongfei است. او از سال 2011 شروه به فعالیت در دنیای کریپتوکارنسی ها کرده و قبل از تاسیس NEO در پروژه های متعددی کار کرده است.

Erik zhang و Li Jianying توسعه دهندگان اصلی و متخصصین تکنولوژی در این پروژه هستند و تونی تائو (Tony Tao ) مدیرعامل و سرمایه گذار اصلی نئو می باشد.

نئو تیم توسعه ی بسیار قابل اعتماد و فعالی متشکل از توسعه دهندگان داخلی و سایر توسعه دهندگان شخص ثالث مانند City of Zion، NEOtracker و PeterLinX دارد. یکی از نقاط قوت نئو، جامعه بزرگ توسعه دهندگان شخص ثالث این پروژه است. به گفته Hangfei تیم داخلی نئو بر روی توسعه این پلتفرم تمرکز خواهد داشت، در حالی که توسعه برنامه های DAPP (برنامه های غیر متمرکز) توسط کاربران و جامعه ی توسعه دهندگان انجام خواد گرفت.

به طور کلی، نئو حدود شش برنامه نویس تمام وقت مقیم شانگهای داشته و تعداد زیادی نیز توسعه دهنده داوطلب با کدها و ایده های بسیار در جامعه ی خود دارد. ممکن است ده نفر در نگاه اول تعداد کمی به نظر برسد اما به یاد داشته باشید بیتکوین با آن همه عظمت تنها حدود 15 توسعه دهنده اصلی دارد.

رقبا و چالش ها

در حال حاضر در دنیای دیجیتال پلتفورمهای قرارداد هوشمند زیادی در حال توسعه هستند که از میان آنها می توان به QTUM و NEM ، UBIQ و مهمتر از همه اتریوم به عناون معروف ترین پلتفورم قراردادهای هوشمند و دومین ارز دیجیتال بزرگ دنیا اشاره کرد. با توجه به آنچه گفته شد طبیعتا اتریوم مزیت اولین پلتفورم قرارداد هوشمند را نسبت به سایرین دارد و نباید فراموش کرد که اتریوم جامعه ی بسیار قوی و حمایت گری هم دارد که به شدت آن را ساپورت می کند.

وقتی از اریک ژنگ در رابطه با رقابت نئو با اتریوم سوال کردیم گفت نئو حداقل سه مزیت و برتری نسبت به اتریوم دارد و آنها عبارتند از:

قراردادهای هوشمند مورد پسند تر توسط توسعه دهنده

هویت دیجیتال و دارایی دیجیتال برای ادغام راحتتتر با دنیای واقعی

توضیحاتی درباره ی مزایای نئو

همانطور که در دفترچه راهنمای نئو آمده، توسعه دهندگان نئو می توانند پروتوکل های قرارداد هوشمند را با استفاده از زبان های رایج برنامه نویسی مثل جاوا و C# بنویسند. در حالی که اتریوم زبان برنامه نویسی مخصوص خودش را ساخته که توسعه دهندگان باید پیش از شروع ساخت قراردادهای هوشمند آن را بیاموزند.

ماشین مجازی نئو

نئو مکانیزم توافقی مخصوص خود چه کسانی بنیانگذار نئو هستند؟ چه کسانی بنیانگذار نئو هستند؟ با نام dBFT را ساخته که با مکانیزم اتریوم که از توافق اثبات گواه کار استفاده می کند، تفاوت دارد. علاوه بر سرعت بسیار بالا (در مقایسه با اتریوم که تنها 15 تراکنش در ثانیه را انجام می دهد، این مکانیزم قابلیت اجرای 10000 تراکنش در ثانیه را دارد)، این مکانیزم یک مکانیزم دو وجهی است.

در بخش اول، مانند گواه اثبات کار شما با استفاده از سهم خود قادر به رای دهی خواهید بود برای تعیین اینکه چه کسانی در فرایند توافق شرکت کنند. در بخش دوم گره هایی که با رای گیری انتخاب شده اند در توافقی با استایل BFT شرکت خواهند کرد که دارای مزایای بسیاری از جمله حذف فورک ها، تایید نهایی افزوده و همچنین سهولت تایید می باشد.

یکی از تفاوت های کلیدی بین نئو و رقبایش روشی است که شما برای استفاده از خدمات این پلتفورم پرداخت انجام می دهید.در اتریوم شما برای هر سرویسی که استفاده می کنید یک کارمزدی پرداخت می کنید که این پرداخت ها به صورت بخش های کوچک سکه اتریوم می باشد.

در نئو، شما برای استفاده از سرویس های این شبکه با سکه NEO پرداخت نمی کنید، بلکه با Gas پرداخت انجام می گیرد. برای این کار نئو اینگونه استدلال می کند "شما برای خرید مثلا یک کیلو سیب با سهم اپل (شرکت) پرداخت انجام نمیدهید." بنابراین آنها تصمیم گرفتند این قابلیت ها را از سکه ی خود جدا کنند و برای این منظور GAS به وجود آمد.

در بلاک Genesis که نئو 100000000 سکه اولیه اش را ارائه کرد هیچ توکن GAS ای با آنها ساخته نشد. در عوض، GAS به آرامی و در طول 22 سال تولید خواهد شد و با گذشت زمان، تعداد توکن GAS ای که شما در ازای هر NEO می گیرید نیز به نسبت کاهش می یابد. همه دارندگان NEO به عنوان سود سهامشان توکن GAS دریافت خواهند کرد به طوری که طی 22 سال مذکور برای هر یک NEO به شما یک GAS داده می شود. هر چه مقدارNEO شما بیشتر باشد، GAS بیشتری دریافت کنید (در روز). سکه های GAS ای که توسط کاربران استفاده و خرج می شود دوباره به سیستم باز خواهد گشت. هرچه مقدار سکه های چه کسانی بنیانگذار نئو هستند؟ خرج شده بیشتر شود سکه های بیشتری بازیافت شده و سهام داران سود بیشتری دریافت می کنند.

نئو خودش قابل خرج کردن نیست چرا که به عنوان یک نوع سهم تعریف شده اما همانطور که گفته شد Gas قابلیت خرج کردن داشته و از آن می توان برای عملیات های پرداخت استفاده کرد.

آیا نئو همان چیزیست که دنبالش می گردید؟

NEO، یا بعبارتی اتریوم شرقی (منظور آسیا)، طی چند سال گذشته گام های بزرگی برداشته و رشد بسیار چشم گیری داشته است. این گروه دارای رهبری قوی، تیم توسعه با تجربه و یک جامعه مقتدر است که از پلتفرم خود حمایت می کنند.

همکاری نئو با مایکروسافت آنها را در یک موقعیت بسیار مطلوب تر قرار داده و استفاده ی این غول دنیای کامپیوتر از نرم افزار نئو این موقعیت را چندین برابر بهتر خواهد کرد.

البته خوب این به این معنی نیست که همه چیز برای NEO مثبت است. آنها رقبای زیادی دارند و با اینکه برخی معتقدند این چیزی نیست که نئو بخواهد از بابت آن نگران باشد، من چنین اعتقادی ندارم.

یک مشکل دیگر درمورد نئو این است که این پلتفورم نقشه ی راه روشنی برای برنامه های آینده خود ندارد تا سرمایه گذاران و کاربران از آن بهره ببرند. این گاهی منجر به از دست دادن سرمایه داران و اعضای جامعه می شود، چرا که اکثرا ترجیح می دهند بدانند در آینده چه خواهد شد. این مسائل در کنار ممنوعیت عرضه اولیه ارزهای دیجیتال در کشور چین ، منجر به حدس و گمانهای زیادی در آینده ی نئو شده است.

با وجود هر آنچه در رابطه با نئو گفته شد، به عنوان کلام آخر باید گفت نئو اساس محکمی دارد و سرمایه اش هم به اندازه ای می باشد که برای چندین سال چه کسانی بنیانگذار نئو هستند؟ بدون هیچ مشکلی خود را اداره کند. علاوه بر این مشوق ها و پاداش های این پلتفورم در کنار پتانسیل بسیار بالای آن در بازار همه و همه به این معنی است که وقتی صحبت از سرمایه گذاری در نئو می شود می توان هیجان زده شد.

نام ارز نئو
نام انگلیسی Neo
نماد Neo
تاریخ راه اندازی Sep 2016
آیکن
آدرس سایت https://neo.org
قابلیت استخراج
نوع ارز Coin
تعداد کل 100,000,000
الگوریتم
کیف پول ها
صرافی ها

لقب نئو را اتریوم پیشرفته چینی نامگذاری کرده اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.