سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟


موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید جهت هرگونه مشاوره ثبت برند با ما تماس بگیرید

انواع سهام شرکت سهامی – انواع سهام بانام و سهام بی نام و تبدیل سهام بانام به بی نام

انواع سهام شرکت سهامی, گفتنی است که سهام شرک یک سری خصوصیات و ویژگی هایی دارد که در زمان ثبت شرکت باید به آن دقت شود، ما در این مقاله می خواهیم اطلاعاتی در مورد انواع سهام شرکت، تعریف آن در مقوله ثبت شرکت، را در اختیار شما عزیزان قرار داده و این مبحث را بررسی کنیم. در این مقاله مطاله می کنید تبدیل سهام بانام به بی نام و تبدیل سهام بی نام به بانام و همچنین درباره سهام ممتاز شرکت سهامی چیست ؟

تعریف سهام شرکت

انواع سهام شرکت سهامی, سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی خاص است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است و ورقه سهم، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. به همین خاطر است که در شرکت سهامی خاص به سهامداران شرکت، «سهامدار» گفته می شود و در شرکت هایی مانند شرکت بامسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی و غیره به شرکاء شرکت، «صاحبان سهم الشرکه» گفته می شود.

شرح انواع سهام شرکت سهامی خاص

باید بگوییم که به آن قسمت از سرمایه شرکت که متعلق به سهامدار است و مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع دارنده سهام در ثبت شرکت سهامی عام و یا ثبت شرکت سهامی خاص می باشد را سهام گویند، لذا درصورتی که ۱۰۰۰۰ سهم هر یک به ارزش اسمی ۱۰٬۰۰۰ ريال داشته باشد، مجموعه سرمایه شرکت مبلغی معادل ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و هر ورقه سهم معادل یک ده هزارم سرمایه شرکت خواهد بود.

در ثبت شرکت سهامی خاص موسسین تعداد سهام هر یک از سهامداران را به شکل توافقی تعیین می کنند در شرکت های سهامی عام موسسین 20 درصد از مجموع سهام را توافقی برای خود تعیین می کنند، بقیه سرمایه را به همراه تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند در طرح اعلامیه پذیره نویسی برای اطلاع عمومی آگهی می کنند.

انواع سهام شرکت سهامی

انواع مختلف سهام شرکت سهامی

سهام مختلف شرکت سهامی به انواع زیر تقسیم می شود:

 • سهام بانام
 • سهام بی نام
 • سهام ممتاز
 • سهام وثیقه
 • سهام مدیریتی
 • سهام کنترلی

سهام بانام شرکت سهامی

سهام بانام همانطور که از اسم آن پیدا می باشد، سهامی است که مالک آن مشخص و معین است و چنین سهامی جزء دارایی های شخصی است که سهام فوق، در دفتر سهام شرکت به نام وی به ثبت رسیده باشد. نقل و انتقال سهام بانام، باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر انتقال سهام امضاء کند.

در مواردی که تمامی مبلغ اسمی سهام بانام پرداخت نشده باشد و شخص دارنده سهام تصمیم به انتقال آن سهم را داشته باشد، باید نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید شود و به امضاء انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد.

چنانچه نقل و انتقال سهام بانام برخلاف تشریفات ماده لایحه اصلاحی قانون تجارت (مذکور در دو بند قبلی) و همچنین برخلاف اساسنامه شرکت انجام بگیرد، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

در نتیجه صاحب چنین سهمی از برخی از مهمترین حقوق خود محروم خواهد ماند و درست در چنین مواردی است که سهامداران شرکت و همچنین خود شرکت با چالش ها و مشکلات مهم و بزرگی مواجه می شوند.

نکته: چنانچه اشخاص محجور و یا اشخاص صغیر در زمره سهامداران شرکت وجود داشته باشند، به منظور حفظ هرچه بهتر حقوق آن ها، باید سهامشان حتماً از نوع بانام باشد.

سهام بی نام شرکت سهامی

سهام بی نام سهمی است که به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود و هر شخصی که آن را در اختیار داشته باشد، مالک این نوع سهم شناخته می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. همچنین نقل و انتقال سهام بی نام به صرف قبض و اقباض صورت می گیرد و نیاز به رعایت تشریفات خاصی ندارد.

در شرکت های سهامی، هیچ منعی برای «بانام» بودن تمام سهام شرکت وجود ندارد ولی تمام سهام هیچ یک از شرکت های سهامی نمی تواند «بی نام» باشد.

زیرا اعضاء هیات مدیره شرکت های سهامی مکلف هستند به تعداد مقرر در اساسنامه و یا به تعدادی که بعداً مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعیین می نماید، دارای سهام وثیقه باشند که این سهام، حتماً باید بانام باشد و همانطور که از نام آن پیدا است، چنین سهامی، وثیقه عملکرد مدیران شرکت است و برای جبران خسارات ناشی از تقصیرات احتمالی مدیران شرکت در نظر گرفته می شود و همچنین لازم به ذکر است که این نوع سهام غیر قابل انتقال است و تا زمان ارائه مفاصاحساب دوران تصدی مدیران در شرکت، در صندوق شرکت به عنوان وثیقه و ضمانت باقی خواهد ماند.

برخی شرکت های سهامی عام، به منظور رعایت هرچه بیشتر حقوق صاحبان سهام و همچنین به منظور رعایت و حفظ نظم عمومی، نمی توانند هیچگونه سهام بی نامی داشته باشند.

قوانین حاکم بر سهام بی نام

قوانین حاکم بر این گونه سهام در صورت مفقود شدن مفاد 320 تا 334 قانون تجارت بوده (اسناد در وجه حامل می باشد) که بالای ماده 320 قانون مزبور بیان می کند:

 1. دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق به شمار می رود به جز انکه خلاف آن ثابت شود.
 2. درصورتی که اوراق سهام بی نام مفقود شود، ذینفع می تواند با اقامه دعوی در دادگاه، درخواست ابطال سند مربوط به سهم را بکند.

برای عدم پرداخت امتیاز سهم مزبور به اشخاص ثالث اقدامات تامینی و پیشگیرانه را درخواست می کند. بعد از بررسی اسناد و مدارک موجود، درصورتی که دادگاه ادعای ذینفع یا مدعی را وارد بداند به دارنده سهم بی نام مجهول مجوز اعلان از طریق جراید را صادر می کند؛ بعد از سه مرتبه اعلان در روزنامه رسمی و گذشت سه سال، در صورتی که ابراز کننده سهم محکوم و یا اصولاً سندی به دادگاه ابراز نگردد، دادگاه سهام بی نام را باطل دانسته و ذینفع حق دارد که سهم بی نام جدیدی (المثنی) را از شرکت درخواست نماید.

چگونگی تشخیص سهامداران بی نام

در این مورد باید بگوییم که دارندگان سهام بی نام باید در مجامع عمومی تشخیص داده شده و هویت آن ها احراز شود، تا هم از مزایای سود سهام بهره مند شوند و هم نام و مشخصات آن ها همراه با اظهارنامه مالیاتی شرکت به حوزه های مالیاتی مربوطه ارائه گردد.

واضح است که دارندگان این گونه سهام وظیفه دارند پیش از تشکیل مجمع به شرکت مراحعه و ورقه حضور در مجمع را دریافت کرده و در روز تشکیل مجمع مشخصات کامل خود را به همراه نشانی و تعداد سهام و تعداد رای در ورقه حضور و غیابی که برای تشخیص هویت ایشان و تعیین حد نصاب قانونی جهت تشکیل مجمع بر اساس ماده 99 قانون تجارت قید کنند.

افرادی که با این روش از جمله سهامداران شرکت به حساب می آیند، ورقه سهم مربوط به آن ها محسوب و از مزایای آن بهره مند می شوند، مگر این که با پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام به میزان 10 درصد ارزش اسمی سهام و اخذ حساب مالیاتی حقوق سهام خود را به شخص دیگری انتقال داده و نامبرده را به عنوان سهامدار جدید به شرکت معرفی کنند که در این شرایط باید نقل و انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت ثبت شود.

سهام ممتاز شرکت سهامی

افرادی که شرکت را تشکیل می دهند و یا همان موسسین قادر می باشند که با توجه به تخصص، اعتبار و موقعیت اشخاص، برای خود یا اشخاص ثالث سهام ممتازی را لحاظ کنند، به عنوان مثال موسسین سهام شرکت را جمعاً به 2000 سهم تقسیم کرده و بیان کنند که سهام داران از شماره 1 تا 500 حق دارند سه عضو از 5 عضو هیئت مدیره شرکت را انتخاب کنند یا از حق رای بیشتری دارند و یا اینکه می توانند از سود بیشتری برخوردار شوند.

مزایای سهام ممتاز

سهام ممتاز سهامی است که با رعایت مقررات قانون تجارت، دارای مزایای خاص و ویژه ای باشد. به عنوان مثال:

 • چنین سهامی سود بیشتری تعلق بگیرد
 • برای دارنده چنین سهامی حق رای بیشتری در مجامع عمومی قائل شوند
 • اعضاء هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت صرفاً از بین دارندگان سهام ممتاز انتخاب شوند
 • دارندگان سهام ممتاز دارای حق تقدم خرید سهام جدید شرکت باشند
 • دارندگان سهام ممتاز در صورت انحلال شرکت دارای حقوق و مزایای بیشتری نسبت به سایرین باشند
 • دارندگان چنین سهامی امکان استفاده ویژه از اموال, دارایی ها و املاک شرکت داشته باشند

در نظر گرفتن سهام ممتاز یا توسط مجمع عمومی موسسین شرکت و در هنگام تنظیم و تصویب اساسنامه شرکت صورت می گیرد که در اساسنامه شرکت و همچنین در روزنامه رسمی ثبت تاسیس شرکت و روزنامه کثیرالانتشار مربوط به آگهی های شرکت منعکس و قابل مشاهده است و یا بعداً توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم گیری و تصویب می شود که این موضوع در روزنامه رسمی ثبت تغییرات شرکت و روزنامه کثیرالانتشار مربوط به آگهی های شرکت قابل مشاهده است.

امتیازات سهام ممتاز شرکت سهامی

امتیازات مربوط به سهام ممتاز و همچنین نحوه و تشریفات مربوط به استفاده از امتیازات مربوط به سهام ممتاز، باید به صورت کاملاً واضح قید شود.

هرگونه تغییری در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید یا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و یا با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام بگیرد.

در شرکت های سهامی عام که در بورس پذیرفته شده اند، معمولاً سهام ممتاز وجود ندارد و بیشتر سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس از نوع سهام بانام و عادی است.

فقط بخشی از سهام شرکت می تواند از نوع سهام ممتاز باشد و نا گفته پیداست که اگر برای تمام سهام یک شرکت، امتیازاتی یکسان در نظر گرفته شود، چنین سهامی به دلیل آنکه مزیتی خاص و انحصاری ندارد، اساساً به کار بردن وصف ممتاز برای آن بی معنی و اصطلاحاً سالبه به انتفاع موضوع است.

دلیل اختصاص سهام ممتاز ممکن است مواردی همچون دانش شخص مورد نظر، تخصص خاص و ویژه در اموری همچون تجارت، داشتن اعتبار و روابط خاص، داشتن فکر و ایده ای ناب و اختراع و مواردی از این دست باشد.

به همین دلایل است که اختصاص سهام ممتاز به صاحب آن در اکثر موارد جنبه فردی دارد و به جهت آنکه قائم به شخص است، با فوت شخص و یا انتقال آن، امتیازات مربوط به آن از بین می رود و اینگونه سهام به سهام عادی تبدیل می شوند که معمولاً این موارد مهم در اساسنامه شرکت یا در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ای که سهام ممتاز را تصویب می نماید ذکر می گردد.

سهام وثیقه شرکت سهامی

سهام وثیقه که به نام سهام وثیقه مدیران نیز شناخته می شود، صرفاً در مورد اعضاء هیات مدیره شرکت های سهامی وجود دارد. هیات مدیره شرکت های سهامی صرفاً باید از بین سهامداران شرکت انتخاب شوند و به منظور وجود تضمینی برای جبران خساراتی که ممکن است از سوء مدیریت و تقصیرات مدیران شرکت وارد شود، در نظر گرفته می شود.

سهام وثیقه الزاماً از نوع سهام بانام است و قابل نقل و انتقال نیست. زمانی که مدیر یا مدیران شرکت مفاصا حساب دوران تصدی و مدیریت خود در شرکت را ارائه ننمایند، سهام وثیقه در صندوق شرکت به عنوان وثیقه و ضمانت باقی خواهد ماند.

سهام مدیریتی شرکت سهامی

سهام مدیریتی مقدار سهامی از یک شرکت است که دارنده آن، طبق اساسنامه شرکت اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره شرکت دارد.

سهام کنترلی شرکت سهامی

سهام کنترلی حداقل سهامی است که دارنده آن نیاز دارد تا بوسیله آن بتواند اکثریت اعضاء هیات مدیره شرکت را انتخاب نماید تا از این طریق هدایت و کنترل شرکت را به اشخاصی که خودش می خواهد بسپارد.

تبدیل سهام بانام به بی نام

تبدیل انواع سهام شرکت سهامی خاص از بانام به بی نام موقعی اتفاق می افتد که شرکت به علت عدم تائیدیه قیمت سهام ناچار بوده سهام بانام منتشر نماید و بعداً که تمام آن پرداخت شد، برای تسهیل در فروش سهام، قصد دارد سهام بانام خود را به بی نام تبدیل نماید برای این که تمام دارندگان سهم از تصمیم شرکت مطلع شوند باید این تصمیم فقط در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود درج و مهلتی کمتر از دو ماه نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.

پس از انقضاء مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر شده و در مرکز شرکت نگاه داری شود تا هر موقع که دارندگان سهام بانام مراجعه نمودند, سهام بانام آنان اخذ و باطل و سهام بی نام به آن ها داده شود.

تبدیل سهام بی نام به بانام

زمانی که شرکت بخواهد به جهت مصالح اقتصادی، شرکاء خود را بشناسد، می تواند سهام بی نام را که معلوم نیست در دست چه اشخاصی است به سهام بانام تبدیل کند. چون این قبیل سهام در دست اشخاص متفرقه بوده و شرکت از هویت و محل اقامت آن ها اطلاع ندارد. قانون تشریفات و مهلت بیشتری به جهت آن قائل شده است تا حقی از کسی ضایع نشود.

در این مورد به موجب ماده ۴۴ باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از یک شش ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.

مسلم است در صورتی مراجعه دارندگان سهام بی نام ورقه سهم آن ها باطل شده و شرکت باید سهام جدیدی بانام صادر کند و سپس در مورد شرکت های سهامی عام باید سهام مزبور را در بورس اوراق بهادار و در صورتی که در بورس پذیرفته نشود و یا این که سهام مربوط به شرکت های سهامی خاص باشد از طریق حراج فروخته شود.

سخن آخر در زمینه انواع سهام شرکت سهامی

برای تبدیل انواع سهام و سایر موارد مربوط به آن، نیاز به حضور یک یا چند کارشناس و یا مشاور ثبتی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

ما با ارائه مشاوره رایگان و ارایه خدمات بهینه همیشه همراه شما خواهیم بود. هزینه کمتر خود را با مشاوره های دقیق ما حس کنید.

درصورتی که تمایل به ثبت انواع تغییرات شرکت سهامی خود دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید٬ فرم زیر را پرینت گرفته و تکمیل کنید.

به همراه مدارک مورد نیاز جهت تغییرات مد نظر که در مطالب فوق ذکر شده است برای موسسه ثبتی ذهن ناب توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و بهترین کیفیت تغییرات شرکت سهامی شما به ثبت برسد.

موسسه ثبتی ذهن ناب برای تغییر انواع سهام به یکدیگر از هر کجا آمادگی همراهی را دارد.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره ثبت برند با ما تماس بگیرید

سپاه پاسداران در بازار سهام

بازار بورس تهران

روزنامه «تهران امروز» نزديک به محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، چهارشنبه گذشته خبر داد که احتمال خريد سهام شرکت مخابرات از سوی بنياد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جدی شده است.

بر اساس گزارش‌ها، سهام شرکت مخابرات ايران روز ۱۸ شهريور در بورس تهران عرضه خواهد شد و اگر بنياد تعاون سپاه پاسداران در خريد اين سهام موفق شود، مالک ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات خواهد بود.

به نوشته اين روزنامه، براساس پروانه‌ای که برای ورود شرکت مخابرات به بورس تنظيم شده، همه بخش‌های زير پوشش شرکت، از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، ارتباطات ديتا و زيرساخت‌های آن، يک‌ جا از انحصار بخش دولتی خارج می شود و به بخش خصوصی منتقل خواهد شد.

تهران امروز افزود: «بنياد تعاون سپاه هم‌اکنون ۴۵ درصد سهام گروه بهمن، چهار درصد سهام گروه سايپا و ۲۵ درصد سهام پتروشيمی کرمانشاه را در اختيار دارد. همچنين اين بنياد در بورس بسيار فعال بوده و سهام برخی شرکت‌های بورسی چون شرکت "باما" را خريداری کرده است.»

بر اساس اين گزارش، از جمله شرکت‌های معروفی که صد ‌در‌صد سهام آنها متعلق به بنياد تعاون سپاه است، می‌توان به شرکت‌های کشت و صنعت شاداب خراسان، خدمات هوايی پارس و صنايع غذايی مائده اشاره کرد.

شرکت مخابرات ايران در سال ۱۳۵۰ با سرمايه‌ای بالغ بر پنج ميليارد ريال تأسيس شد. به نوشته تهران امروز، در حال حاضر ميزان سرمايه اين شرکت برای واگذاری در بورس، به بيش از ۳.۵ ميليارد دلار رسيده است. بيش از ۴۷ هزار نفر در اين شرکت و زيرمجموعه‌های آن شاغل هستند.

احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در همین ارتباط به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.

 • رادیو فردا:آقای علوی، هدف از تلاش بنياد تعاون سپاه برای خريد سهام شرکت مخابرات و يا شرکت‌های ديگر چیست؟

احمد علوی: اين نخستين بار نيست که خبری در اين مورد از سپاه پاسداران به عنوان يک بازيگر اقتصادی مطرح می‌شود. پيش از اين هم سپاه پاسداران در امور بازرگانی، چه به شکل قانونی و چه به شکل غير قانونی، دخالت داشت.

سپاه پاسداران تمايل دارد خود را از دولت و ساير نهادها مستقل کند و شرط يکه تازی سياسی آن هم، استقلال هرچه بيشتر از بودجه دولت است. بنابراين طبيعی است که سپاه تلاش می‌کند به عنوان يک عنصر بخش خصوصی ظاهر شود تا هم از امکانات بخش دولتی استفاده کند و هم از امکانات بخش خصوصی.

انگيزه مالکيت بر سهام شرکت‌های گوناگون، انگيزه کنترلی يا انگيزه سوداگرانه و يا حتی انگيزه بلندمدت توسعه‌گرايانه است. انگيزه توسعه‌گرايانه معمولاً در واحدهای اقتصادی است که در کار خود تخصص دارند و معمولاً در پی سود کوتاه‌مدت هم نيستند. انگيزه سپاه، اما احتمالاً از دو نوع نخست؛ يعنی کنترلی و سوداگرايانه است.

انگيزه سوداگرانه که در اينجا و برای خريد سهام شرکت مخابرات می‌تواند مطرح باشد، خريد سهام زير قيمت و فروش آن در بازار انحصاری به قيمتی بسيار بالاتر و بدست آوردن يک سود رانتی هنگفت در زمان کوتاه است.

معمولاً وقتی قيمت سهام يک شرکت برای اولين بار به بازار بورس عرضه می‌شود، پايين‌تر از قيمت بازار است. اما قيمت سهام ظرف چند روز به سرعت بالا می‌رود و می‌توان از شکاف ميان قيمت عرضه و قيمت بازار سود سرشاری را نصيب خود کرد. با توجه به اينکه کسی نمی‌تواند با امکانات انبوه و قدرت سياسی و امنيتی سپاه رقابت کند، اين گزينه دور از ذهن نيست.

  آيا اين اقدام سپاه پاسداران برخلاف مقررات مربوط به اصل ۴۴ که بر خصوصی‌سازی تأکيد می‌کند، نيست؟

بنابراين به طور صوری، می‌توان موانع را دور زد. هر چند حتی اگر قوانين دقيقی هم وجود داشت، سپاه می‌توانست آنها را نيز به گونه‌ای خنثی کند. زيرا الان بخش عمده بدنه و رأس قوای سه‌گانه ايران در دستان سپاه است. سپاه در نبود قوه قضائيه و مجريه مستقل و کارا و همزمان، در اختيار داشتن دولت، هر کاری بخواهد، می‌کند.

 • آيا بازار سهامی که مؤسسات دولتی و نظامی چنين نقش مهمی در آن دارند، با فلسفه بورس که در آن ايجاد رقابت برای سرمايه ريسک‌پذير است، سازگاری دارد؟

چنين بازار سهامی، البته با الگوی بورس رايج در ساير کشورهای شباهتی ندارد. چون نخستين پايه فعاليت در بورس خصوصی، بودن آن و دوری از انحصار و اقتصاد دولتی است. اما اين تنها مشکل بورس ايران نيست. چون قوانين حاکم بر اين بورس هم چندان دقيق نيست و رعايت هم نمی شود.

يک بازار سهام فعال، بازاری است که بازيگران آن چنان زياد باشد که نتوان در آن انحصار ايجاد کرد. اين بازيگران همچنين بايد مستقل از يکديگر باشند تا ضمن کنترل يکديگر نتوانند تبانی کنند. تنها در چنين صورتی است که قيمت‌ها به شکل آزاد و عادلانه بازتاب پيدا می‌کند.

گردش اطلاعات و آزادی رسانه‌ها، يکی ديگر از شرايط لازم بورس مؤثر است، چون در صورتی که برخی بتوانند از رانت اطلاعاتی استفاده کنند، رقابت بی‌معنا خواهد بود و بورس موضوعيت نخواهد داشت. در غير اين صورت، قيمت‌ها بازتاب تعامل بازيگران بازار نيستند و مکانيسم قيمت معيوب عمل می‌کند و ريسک تقلب افزايش می‌يابد. ممکن است قيمت بالاتر يا پايين‌تر از قيمت بازار تشکيل شود. در چنين حالتی؛ سرمايه ريسک‌پذير از بازار فرار می‌کند. پيامد فرار سرمايه هم روشن است. کاهش معامله و رکود است. لازمه پيشرفت و توسعه بورس، افزايش معامله و مطرح شدن شرکت های جديد در بورس است.

افزون بر آنچه گفته شد، نبود بخش خصوصی قوی و مستقل از دولت، مانع بزرگی برای يک بورس جدی است.

خودزنی با «قرص سمی»

پیشنهاد عجیب ایلان ماسک مدیر‌عامل تسلا برای خرید تمام سهام توییتر، مدیران این شبکه اجتماعی را به تکاپو واداشته تا با استفاده از حربه مشهور به «قرص سمی» مانع از فروش تمام سهام توییتر به ثروتمندترین انسان روی زمین شوند.

خودزنی با «قرص سمی»

پیشنهاد عجیب ایلان ماسک مدیر‌عامل تسلا برای خرید تمام سهام توییتر، مدیران این شبکه اجتماعی را به تکاپو واداشته تا با استفاده از حربه مشهور به «قرص سمی» مانع از فروش تمام سهام توییتر به ثروتمندترین انسان روی زمین شوند.

براساس بیانیه هیئت‌مدیره توییتر، این شرکت با استفاده از ضوابط آیین‌نامه‌ای داخلی خود، طرحی را به اجرا گذاشته است که برای مدت محدود حدود یک سال به هیچ سهامداری اجازه مالکیت بیشتر از ۱۵ درصد سهام این شرکت را نمی‌دهد. در این طرح، به سهامداران کوچک و خرد اجازه داده می‌شود سهام شرکت را با تخفیف خریداری کنند. هدف از این کار مقابله با تجمع سهام در دست یک نفر است. به این طرح که حقوق کوتاه‌مدت سهامداران نام دارد، در اصطلاح بازارهای بورس در آمریکا قرص سمی گفته می‌شود. هیئت‌مدیره توییتر اجرای این طرح را به کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا اطلاع داده است. این اقدام به سهامداران فرصت می‌دهد سهام توییتر را با تخفیف خریداری کنند. هیئت‌مدیره در بیانیه‌ای اعلام کرد: «طرح حقوق برای آن است که همه سهامداران قادر باشند کل بهای سرمایه‌گذاری خود در توییتر را به پول تبدیل کنند».

«طرح حقوق» این احتمال را کاهش می‌دهد که هر نهاد، شخص یا گروهی از راه انباشت سرمایه در بازار آزاد بتواند بدون پرداخت حق بیمه کنترلی مناسب به همه سهامداران یا بدون ارائه مدت‌زمان کافی به هیئت‌مدیره برای قضاوت آگاهانه و انجام اقدام‌هایی که به نفع سهامداران است، کنترل توییتر را به‌ دست آورد. براساس اعلام هیئت‌مدیره توییتر، طرح حقوق تا ۱۴ آوریل ۲۰۲۳ به قوت خود باقی خواهد ماند.

ایلان ماسک اخیرا و پس از خریداری نزدیک به ۱۰ درصد از سهام توییتر که او را به بزرگ‌ترین سهامدار این شرکت تبدیل کرد، به هیئت‌مدیره آن پیشنهاد داد با پرداخت حدود ۴۳ میلیارد دلار، تمام سهام آن را بخرد و آن را به یک شرکت خصوصی تبدیل کند. براساس پیشنهاد ماسک، او هر سهم توییتر را به قیمت ۵۴ دلار و ۲۰ سنت خریداری خواهد کرد که ۱۸ درصد بالاتر از قیمت هفته گذشته سهام این شرکت با بورس است.

اقدام هیئت‌مدیره توییتر برای مقابله با خرید سهام توییتر از سوی ایلان ماسک، این سرمایه‌دار سرشناس را بر آن داشته تا به دنبال جذب شریک برای مزایده توییتر باشد.

براساس گزارش نیویورک‌پست، ایلان ماسک در حال گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران است تا با او در تلاش ۴۳ میلیارد دلاری‌اش برای خرید توییتر به صورت بالقوه شریک شوند. مالک تسلا پیشنهاد خیره‌کننده‌اش برای این رسانه اجتماعی را با یک پیشنهاد نقدی ۵۴.۲۰ دلاری به ازای هر سهم آغاز کرد و تأکید دارد که مدیر مناسبی است و می‌تواند با خصوصی‌کردن توییتر، «ظرفیت فوق‌العاده» این شرکت را «آشکار کند». ماسک که متولد آفریقای جنوبی است، در حال توسعه طرحی جدید است که در روزهای پیش‌رو اعلام می‌شود. به نظر می‌رسد که ماسک می‌تواند با شرکت «سیلور لیک پارتنرز» یک ‌شرکت سهام خصوصی جهانی که در حوزه فناوری سرمایه‌گذاری می‌کند، شریک شود. زمانی که ماسک در سال 2010 به خصوصی‌کردن تسلا فکر می‌کرد، این شرکت سرمایه‌گذار بالقوه‌اش بود. یکی دیگر از عواملی که سبب می‌شود همکاری ماسک و این شرکت محتمل‌تر باشد، این است که «اگون دوربان» از مدیران شرکت سیلور لیک در‌حال‌حاضر یکی از اعضای هیئت‌مدیره توییتر است.

ماسک پیشنهاد خود را برای توییتر در نامه‌ای به برت تیلور، رئیس هیئت‌مدیره این شرکت نوشت و در بخشی از نامه خود نوشت: «خرید صد‌درصد توییتر به قیمت ۵۴.۲۰ دلار به ازای هر سهم به صورت نقدی، ۵۴ درصد حق بیمه در روز قبل از شروع سرمایه‌گذاری‌ام در توییتر و ۳۸ درصد حق بیمه در روز قبل از اعلام عمومی سرمایه‌گذاری‌ام را پیشنهاد می‌دهم».

ایلان ماسک خطاب به برت تیلور نوشت: «من در توییتر سرمایه‌گذاری کردم؛ زیرا به پتانسیل آن برای تبدیل‌شدن به پلتفرمی برای آزادی بیان در سراسر جهان اعتقاد دارم و معتقدم آزادی بیان برای یک دموکراسی کارآمد ضروری است. با این حال، از زمانی که سرمایه‌گذاری خود را انجام دادم، اکنون متوجه می‌شوم که این شرکت نه رشد خواهد کرد و نه به این امر اجتماعی در شکل فعلی آن خدمت می‌کند؛ بنابراین، توییتر باید به یک شرکت خصوصی تبدیل شود. من پیشنهاد خرید صد‌درصد سهام توییتر را به قیمت ۵4.20 دلار به ازای هر سهم به ‌صورت نقدی، ۵۴ درصد حق بیمه در روز قبل از شروع سرمایه‌گذاری در توییتر و ۳۸ درصد حق بیمه در روز قبل از اعلام عمومی سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهم. پیشنهاد من بهترین و آخرین پیشنهاد من است و در صورت عدم پذیرش، باید در جایگاه خود به‌عنوان سهامدار تجدید نظر کنم. توییتر پتانسیل فوق‌العاده‌ای دارد و من آن را محقق می‌کنم». ماسک تأکید کرده که پیشنهاد او یک «تهدید» نیست؛ اما بدون تغییرات، سهامداری توییتر سرمایه‌گذاری خوبی نیست و این تغییرات بدون خصوصی‌سازی شرکت اتفاق نخواهد افتاد.

پیشنهاد هیجان‌انگیز و ۴۳ میلیارد دلاری ایلان ماسک برای خرید توییتر برای آنها که ماسک را می‌شناسند، مضمونی آشنا و رمزآلود‌ دارد. اولین بار نیست که این کارآفرین سرشناس از اعداد خاص و دقیق در معامله‌های تجاری‌اش استفاده می‌کند. ماسک در آگوست سال ۲۰۱۸، در توییتی اعلام کرد که می‌خواهد تسلا را به قیمت ۴۲۰ دلار به‌ازای هر سهم بفروشد. انجمن بورس و اوراق بهادار در شکایتی مطرح کرد که ماسک قیمت سهام را از ۴۱۹ دلار به ۴۲۰ دلار افزایش داده، «به این دلیل که اخیرا از اهمیت این عدد در فرهنگ مصرف ماده مخدر ماری‌جوانا آگاه شده است». او درست چند روز قبل از پیشنهاد ۵۴.۲۰ دلاری‌اش به ازای هر سهم در توییتر، با به اشتراک گذاشتن تصویری ساختگی از خودش در حالی که میهمان پادکست «جو روگان» بود و اطرافش را دود فرا گرفته بود، در مورد مصرف ماری‌جوانا در جلسه‌های هیئت‌مدیره توییتر شوخی کرد.

منشأ عدد ۴۲۰ در فرهنگ ماری‌جوانا دقیقا مشخص نیست و مجموعه‌ای از نظریه‌های عمدتا رد‌شده درباره دلیل گره‌خوردن این دو به یکدیگر وجود دارد. از قبیل رمزهای رادیویی پلیس برای کشیدن ماری‌جوانا، رمز مخفی بین دانش‌آموزان دبیرستانی دهه ۱۹۷۰ و اشاره به رمز جنایی کالیفرنیا که هیچ‌کدام دقیق به نظر نمی‌رسد. اما ۲۰ آوریل یا «۴۲۰» بین مصرف‌کنندگان ماری‌جوانا به نام «روز علف» شناخته شده است.

به نوشته دیلی‌میل، قیمت پیشنهادی ماسک ۵۴٫۲ دلار به ازای هر سهم است که نشان‌دهنده برتری ۳۸ درصدی آن نسبت به قیمت پایانی سهام توییتر در اول آوریل است. پس از این پیشنهاد، سهام توییتر قبل از بازشدن بازارهای مالی نزدیک به ۱۲ درصد جهش کرد. با این حال ارزش سهام آن همچنان از بالاترین رقم ۵۲ هفته اخیر خود یعنی حدود ۷۳ دلار به ازای هر سهم، کمتر است. در همین حال، سهام تسلا، سازنده خودروهای الکتریکی که ماسک ریاست آن را بر عهده دارد، حدود ۰٫۹ درصد کاهش یافت.

اگرچه ماسک این قیمت را بهترین و آخرین پیشنهاد خود خوانده، اما جزئیاتی در مورد نحوه تأمین مالی ارائه نکرد. این پیشنهاد الزام‌آور نیست و مشروط به تأمین مالی و سایر شرایط است. قید واژه «دیگر» برای منبع مالی در برخی اسناد نشان می‌دهد که منبع پول فقط خود ماسک نیست و یا شاید اصلا از پول او نباشد. ثروت ماسک بالغ بر ۲۵۹ میلیارد دلار است اما بیشتر ثروت او در سهام است. ماسک گفت بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی مشاور مالی این پیشنهاد بود و بر اساس تخمین‌ها ارزش کل معامله بر اساس ۷۶۳٫۵۸ میلیون سهم موجود محاسبه شده است. ماسک در اوایل این هفته پس از افشای سهام خود در این شرکت، پیشنهاد پیوستن به هیئت‌مدیره توییتر را رد کرد. اقدامی که به گفته تحلیلگران نشان‌دهنده قصد او برای تصاحب این شرکت بود که سهام او را به کمتر از ۱۵ درصد محدود می‌کرد.

با پیشنهاد ۴۳ میلیارد دلاری ایلان ماسک، مالک شرکت خودروسازی تسلا و اسپیس ایکس برای خرید توییتر، بهای هر سهم این شرکت معادل تقریبا ۵۴ دلار می‌شود. ماسک خود برای خرید توییتر قدم پیش گذاشته است. به این معنا که توییتر پیشنهادی به ماسک برای خرید این شرکت نداده بود.

تهدیدی علیه اعمال سانسور چپ‌گرایان

ماسک در نامه‌ای به هیئت مدیره توییتر ضمن پیشنهاد ۴۳ میلیون دلاری برای خرید آن نوشت که در توییتر سرمایه‌گذاری کرده چون به قابلیت آن برای تبدیل‌شدن به پلتفرم آزادی بیان در سراسر جهان معتقد بوده است. او تأکید کرد که آزادی بیان برای هر دموکراسی ضروری است. ماسک همچنین افزود که از زمان پیوستن به هیئت مدیره توییتر مجاب شده است که توییتر در وضعیت فعلی این شرکت، به کار آزادی بیان، این الزام اجتماعی، نمی‌آید و هرگز رشد نخواهد کرد. ماسک گفت که تحول توییتر در گرو خصوصی‌شدن این شرکت است. منتقدان توییتر در سال‌های اخیر، کنترل چپ‌گرایان و گلوبالیست‌ها بر این رسانه که منجر به نقض آزادی بیان در آن شده را یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های توییتر می‌دانند.

حذف حساب دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، از توییتر و ایجاد محدودیت برای حامیانش، در صورتی که مقام‌های طالبان و دیگر تفکرات تهدیدکننده حقوق بشر آزادانه در این پلت‌فرم فعالیت می‌کنند، یکی از مواردی است که باعث شده پیشنهاد ایلان ماسک برای خرید کل سهام توییتر با استقبال مخالفان تفکر محدودکننده حاکم بر این شبکه اجتماعی روبه‌رو شود. فعالیت ترامپ از بعد از حمله شش ژانویه 2021 افراط‌گرایان به کنگره آمریکا منع شد. اما ترامپ اخیرا در مصاحبه‌ای گفت که او خودش اپلیکیشن تازه‌ای راه‌اندازی کرده و دیگر استفاده از توییتر بخشی از برنامه‌هایش نیست.

ترامپ گفت: ما اکنون در حال ایجاد یک پلتفرم بزرگ هستیم؛ بنابراین حتی با تغییرات احتمالی در توییتر هم احتمالا علاقه‌ای برای بازگشت وجود نداشته باشد. توییتر خیلی خسته‌کننده شده است. آنها خودشان را از دست خیلی از صداهای خوب در توییتر خلاص کردند، خیلی از نظرات محافظه‌کاران. قبلا در توییتر جنگ بود اما جنگ بسیار جالبی بود. خب این یک جنگ ذهنی است. ما دعواها و بحث‌های مفید و خیلی خوبی داشتیم. و ما دنبال چپ‌هایی که خود را ترقی‌خواه می‌نامند بودیم که البته من آنها را غیرمترقی می‌نامم؛ چون واقعا غیرمترقی هستند. اما ما مرتب می‌جنگیدیم و این عالی بود. اما الان توییتر خسته‌کننده شده و دوستانم می‌گویند که توییتر دیگر جای سابق نیست».

هر مبلغ پشنهادی برای خرید شرکت توییتر مشروط به موافقت سرمایه‌‌گذاران خواهد بود. توییتر در بورس سهام نیویورک در فهرست اسامی شرکت‌های دولتی آمده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران توییتر هرکدام سهم کوچکی در این شرکت دارند. «گروه ونگارد» شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی، صاحب بیش از 10 درصد سهام توییتر است اما ونگارد سرمایه‌گذاری «منفعل» است؛ بدین‌معنا که در تصمیم‌گیری درباره مسائلی چون پیشنهاد ماسک دخالتی ندارد و تابع تصمیم جمع است. پس از گروه ونگارد، ماسک با در دست داشتن بیش از ۹ درصد سهام توییتر، بزرگ‌ترین «فرد» سهام‌دار آن است. جک دورسی بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق توییتر، مالک تنها بیش از دو درصد سهام این شرکت است. سهام صندوق سرمایه‌گذاری الیوت که سال ۲۰۲۱ خواستار استعفای دورسی شد نیز صاحب 1.25 درصد سهام این شرکت است.

ماسک چند روز قبل از پیشنهاد خرید توییتر، یک رشته توییت برای پیشرفت توییتر مطرح کرده بود که بعدتر بیشتر آنها را پاک کرد. ماسک در مارس ۲۰۲۲ در یک پست نظرسنجی از کاربران توییتر پرسیده بود که آیا این پلت‌فرم به اصول آزادی بیان وفادار بوده است یا نه. او با اشاره به اهمیت توییتر گفته بود که عدم پایبندی به رعایت اصول آزادی بیان در توییتر، دموکراسی را تضعیف می‌کند. نگرانی اصلی سرمایه‌گذاران توییتر رشد آن از نظر درآمد تبلیغات و شمار کاربران آن است که با وجود پلت‌فرمی مثل تیک‌تاک که رقابت سفت‌وسختی برای جلب توجه کاربران راه انداخته است، چندان آسان نیست. اگر توییتر به مالکیت ماسک درآید، تمرکز او احتمالا بر آزادی بیان و رشد کاربران خواهد بود.

در مواردی چون مورد پیشنهاد ماسک برای تصاحب شرکت از طریق خرید اکثریت سهام، سرمایه‌گذاران برای راهنمایی و مشاوره به هیئت‌مدیره شرکت رو می‌کنند. پیشنهاد ماسک «خصمانه» است؛ به این معنا که او از حمایت هیئت‌مدیره برخوردار نیست و پیش از رفتن مستقیم نزد هیئت‌مدیره برای گفت‌وگو درباره این تصمیم، مسئله خرید تمام سهام را علنی کرده است. هیئت‌مدیره توییتر در نخستین واکنش به پیشنهاد ماسک گفته بود که آن را به‌دقت بررسی می‌کند تا روند اقدامی را که در راستای منافع شرکت و تمامی سهام‌داران آن باشد، مشخص کند. سهام توییتر پس از پیشنهاد ماسک ۱۸ درصد افزایش یافت. صاحب‌نظران می‌گویند که چنین روندی نشانه آن است که سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند که ممکن است توییتر در نهایت پیشنهاد ماسک را بپذیرد اما اینکه سهام همچنان بسیار پایین‌تر از مبلغ پیشنهادی ماسک است به این معناست که بازار همچنان مطمئن نیست که این معامله سر بگیرد. ماسک گفته است که قیمت پیشنهادی او قطعی است؛ پس اگر درخواست او رد شود، قیمت را بالا نخواهد برد. اگر ماسک همان‌طورکه گفته در سهامی که دارد «تجدیدنظر کند» باید سهم 2.9 میلیارد دلاری خود از توییتر را بفروشد. ماسک در سال ۲۰۱۸ نیز ایده غیرسهامی‌کردن شرکت خودروسازی تسلا را مطرح کرده بود که برای او مشکلاتی حقوقی به دنبال داشت که پایان‌دادن به اختلافات ناشی از آن ۴۰ میلیون دلار برای او هزینه داشت. با این حال به نظر می‌رسد عدم موافقت نهایی هیئت‌مدیره توییتر با پیشنهاد ماسک، با سقوط ارزش سهام توییتر، بیشتر به ضرر مدیران این شرکت باشد تا ایلان ماسک.

سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟

تکداد

تعیین مالیات انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص

خانه » بلاگ » تعیین مالیات انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص

انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص

 • تکداد
 • شهریور ۰۳, ۱۴۰۰

میزان مالیات تعیین شده برای هر شرکت ازجمله مالیات انتقال سهام شرکت‌ سهامی خاص و پرداخت آن˓ یکی از دغدغه‌هایی است که مدیران شرکت‌ها و یا افرادی که می‌خواهند اقدام به ثبت شرکت کنند را به خود مشغول کرده است. افراد ممکن است سؤال‌های زیادی درمورد مالیات ونحوه پرداخت آن داشته باشند. در ادامه این متن به برخی از سؤال‌های احتمالی شما در زمینه مالیات انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص˓ میزان آن و همین‌طور نحوه انتقال سهام و جزئیات آن پاسخ خواهیم داد.

نقل‌وانتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص

انتقال و جابه‌جایی سهام در شرکت‌های سهامی خاص امری است که برای بقا و رشد شرکت ضروری است و هر شرکت بنا بر فعالیت‌هایی که دارد و برنامه‌ریزی‌های آینده خود نیاز دارد تا نقل‌وانتقال سهام را در میان سهام‌داران و یا حتی کارمندان خود تحت پوشش قرارداد فروش سهام به کارمندان انجام بدهد. نقل‌وانتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص بسیار حساس است و به همین دلیل شفافیت روند کار اهمیت زیادی دارد.

به طور معمول بسیاری از شرکت‌ها (به‌ویژه شرکت‌های سهامی خاص) دفتر ثبت سهام ندارند و همچنین فاقد برگ سهم هستند لذا داشتن سهام در چنین شرکت‌هایی و جایگاه سهام‌داران با مخاطرات جدی روبه‌رو می‌شود.

مالیات انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص هم از جمله موارد ذی‌ربطی است که ممکن است بدون دفاتر ثبت سهام با مشکل روبه‌رو شود. در ادامه به جزئیاتی از قبیل میزان مالیات نقل‌وانتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص مهلت پرداخت آن و همچنین درخواست انتقال سهام را در این‌گونه شرکت‌ها اشاره خواهیم کرد.

آیا انتقال سهام در شرکت سهامی خاص نیاز به موافقت همه سهام‌داران دارد؟

موافقت تمامی سهام‌داران برای انتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص و عام با یکدیگر متفاوت است و هر شرکت شرایط مخصوص به خود را دارد.

موافقت سایر سهام‌داران در شرکت‌های سهامی خاص دارای مرجع قانونی نیست و قانون در برابر این مورد ساکت است و اما طبق پروسه عملی موجود در اداره ثبت شرکت‌ها که توسط دادگاه نیز مورد پذیرش واقع شده است، نقل‌وانتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص مشروط بر موافقت تمامی سهام‌داران می‌تواند با قید شدن در اساسنامه شرکت قانونی شود و دیگر خلاف این امر قانونی نباشد.

برای هر نقل‌وانتقال سهامی هرچند به مقدار کم موافقت تمامی سهام‌داران نیاز است. پرداخت مالیات انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص از ملزومات انتقال سهام است که باید پیش از موافقت سهام‌داران و انتقال آن پرداخت شود.

پس با قید کردن در اساس‌نامه شرکت می‌توان مشروط بودن موافقت تمامی مدیران و شرکا را برای نقل‌وانتقال در نظر گرفت و اگر که در اساس‌نامه شرکت چنین بندی وجود نداشته باشد اما موافقت مدیران بر این باشد که از این اصل استفاده کنند می‌توانند با تشکیل مجمع‌عمومی و مطرح‌کردن این موضوع در صورت توافق همه سهام‌داران و مدیران این بند را به اساس‌نامه شرکت اضافه کنند.

انتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص

انتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص و همچنین نقل و انتقال سهام در سامانه ثبت شرکت ها به شکل‌ها و انواع مختلفی صورت می‌گیرد:

 • خارج شدن هر یک از سهام‌داران از هیئت شرکا و واگذار کردن سهام وی به سایر اعضا شرکت
 • خارج شدن هریک از شرکا و سهم‌داران و ورود فرد جدید که جایگزین قبلی می‌شود و تمام سهام فرد قبلی به سهام‌دار جدید منتقل می‌شود.
 • فروش سهام شرکت و انتقال آن به شرکا و سهم‌داران جدید

انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص

انواع سهام

حال که با نحوه و شکل‌های نقل‌وانتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص آشنا شدید بهتر است که با انواع سهام نیز بیشتر آشنا شود و تفکیک سهام را بشناسید. مالیات انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص به نوع سهام بستگی ندارد و میزان آن برای همه شرکت‌ها و انواع سهام یکسان است.

سهام در حال کلی به دو شکل سهام بی‌نام و سهام بانام تقسیم‌بندی میشود و نقل و انتقال سهام بی نام دارای شرایط و ضوابظ خاصی است.این تقسیم‌بندی کلی‌ترین تفکیک در انواع سهام را نشان می‌دهد. در تفکیک‌های دیگر سهام از نظر ماهیت آورده‌ای که دارد و صاحب سهام به دودسته سهام نقدی و سهام غیرنقدی تقسیم‌بندی می‌شود.

سهام از نظر حقوقی نیز دارای دو بخش ممتاز و سهام عادی می‌باشد که این دو نوع سهام بر اساس ارتباط صاحب سهام با سرمایه شرکت شکل می‌گیرد. در نهایت سهام مدیریت و سهام کنترلی نیز بر اساس اینکه آیا سهام می‌تواند بر فعالیت‌های شرکت به نحوی مدیریت داشته باشد˓ بیان می‌شود.

سهام شرکت در چه مواردی اهمیت پیدا می‌کند؟

قبل از اینکه سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟ مالیات انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص را در جزئیات بررسی کنیم بهتر است با مواردی که سهام در شرکت اهمیت پیدا می‌کند آشنا شویم:

 • باعث افزایش سرمایه می‌شود (افراد بیشتری سهام می‌خرند هرچند که مقدار سهام خریداری شده کم باشد).
 • افراد جدید و سهام‌داران جدیدی وارد شرکت شده و سرمایه‌گذاری می‌کنند (سرمایه در گردش شرکت بیشتر می‌شود).
 • حدود اختیارات و همین‌طور حقوق سهام‌داران را تعیین می‌کند.

میزان مالیات انتقال سهام شرکت سهامی خاص چقدر سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟ می‌باشد؟

میزان مالیات انتقال سهام شرکت سهامی خاص طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم˓ با توجه به هر نقل و انتقالی در سهام شرکا در شرکت‌های سهامی خاص مالیاتی باارزش ۴ درصد از کل دارایی وضع می‌گردد و به سازمان امور مالیاتی تعلق دارد و انتقال‌دهندگان مالیات باید قبل از انتقال سهام مالیات مقطوع ۴ درصد را به اداره امور مالیاتی بپردازند.

انتقال انواع سهام اعم از بانام و ‌بی‌نام شامل تبصره گفته شده می‌شود و اشخاص حقیق و حقوقی شرکت سهامی خاص موظف‌اند تا مالیات انتقال سهام را بپردازند. همین‌طور کلیه دفاتر رسمی موظف‌اند تا در زمان ثبت سند تغییرات انتقال سهام همه سهام در جریان را محاسبه نموده و به مراجع ذی‌ربط ارجاع دهند.

میزان مالیات انتقال سهام شرکت سهامی خاص چقدر می باشد ؟

مهلت پرداخت مالیات انتقال سهم

یکی از مسائلی که هنگام انتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص ممکن است با آن روبه‌رو شوید این سؤال است که تا چه زمانی مهلت برای پرداخت مالیات انتقال سهم داریم؟ پاسخ این است که انتقال دهندگان سهام موظف‌اند قبل از انتقال سهام مالیاتی که به سازمان امور مالیاتی کشور تعلق دارد را پرداخت کنند. در نتیجه طبق قرارداد فروش سهامی خاص قبل از منتقل کردن سهام، مالیات انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص باید پرداخت شود.

برای انتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص لازم است تا برگه مفاصاحساب دریافت کنید. برای دریافت برگه مفاصاحساب لازم است تا مالیاتی که به نقل‌وانتقال سهام در شرکت شما تعلق می‌گیرد را حتماً پرداخت کنید تا برگه مفاصاحساب برای شما صادر شود.

همان‌طور که گفته شد میزان مالیات برای انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص ۴ درصد از کل سهامی است که قرار است انتقال داده شود. پس اینکه بتوانید برگه مفاصاحساب را دریافت کنید، باید ۴ درصد را به طور کامل پرداخت کنید. به طور مثال اگر قرار است ۲۰۰ هزار تومان انتقال دهید باید ۸ هزار تومان به‌عنوان مالیات به سازمان اداره امور مالیاتی پرداخت کنید.

مدارک مورد نیاز برای انتقال سهام سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟ در شرکت‌های سهامی خاص

 1. تشکیل مجمع‌عمومی و هیئت‌مدیره
 2. ارائه گزارش صورت‌جلسه که توسط همه سهام‌داران تأیید شده و به امضا رسیده است
 3. ارائه مدارک تمام سهام‌داران شرکت: مدارکی مانند اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
 4. ارائه یکی از روزنامه‌هایی که به رسمیت شناخته می‌شود و حداقل یکی از آگهی‌های شرکت در آن قرار داشته باشد مثل آگهی تأسیس شرکت
 5. ارائه از آخرین شرایط و وضعیت شرکت
 6. برگ مفاصاحساب انتقال و جابه‌جایی سهام از سازمان امور مالیاتی کشور (این برگه پس از پرداخت مالیات انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص صادر می‌شود.)
 7. ارائه فهرستی که شامل اسامی سهام‌داران قبلی و سهام‌داران فعلی شرکت می‌باشد.

مراحل انتقال سهام شرکت سهامی خاص

پس از تعیین میزان مالیات انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص و پرداخت آن توسط شرکت برگه مفاصاحساب دریافت می‌شود و در ادامه باید مدارک دیگری که در قسمت قبل عنوان شده‌اند را آماده کرده و به سازمان امور مالیاتی ارسال کنید تا درخواست برای انتقال سهام پیگیری شود. در پایان این مراحل ثبت تغییرات نقل‌وانتقال سهام شرکت‌های سهامی صورت می‌گیرد.

سخن آخر

در این مطلب به صورت کامل شما را با مالیات انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص آشنا کردیم.
همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه میتوانید قرارداد انتقال دوره ای سهام به بنیان گذاران را نیز مطالعه کنید.

سپاه پاسداران در بازار سهام

بازار بورس تهران

روزنامه «تهران امروز» نزديک به محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، چهارشنبه گذشته خبر داد که احتمال خريد سهام شرکت مخابرات از سوی بنياد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جدی شده است.

بر اساس گزارش‌ها، سهام شرکت مخابرات ايران روز ۱۸ شهريور در بورس تهران عرضه خواهد شد و اگر بنياد تعاون سپاه پاسداران در خريد اين سهام موفق شود، مالک ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات خواهد بود.

به نوشته اين روزنامه، براساس پروانه‌ای که برای ورود شرکت مخابرات به بورس تنظيم شده، همه بخش‌های زير پوشش شرکت، از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، ارتباطات ديتا و زيرساخت‌های آن، يک‌ جا از انحصار بخش دولتی خارج می شود و به بخش خصوصی منتقل خواهد شد.

تهران امروز افزود: «بنياد تعاون سپاه هم‌اکنون ۴۵ درصد سهام گروه بهمن، چهار درصد سهام گروه سايپا و ۲۵ درصد سهام پتروشيمی کرمانشاه را در اختيار دارد. همچنين اين بنياد در بورس بسيار فعال بوده و سهام برخی شرکت‌های بورسی چون شرکت "باما" را خريداری کرده است.»

بر اساس اين گزارش، از جمله شرکت‌های معروفی که صد ‌در‌صد سهام آنها متعلق به بنياد تعاون سپاه است، می‌توان به شرکت‌های کشت و صنعت شاداب خراسان، خدمات هوايی پارس و صنايع غذايی مائده اشاره کرد.

شرکت مخابرات ايران در سال ۱۳۵۰ با سرمايه‌ای بالغ بر پنج ميليارد ريال تأسيس شد. به نوشته تهران امروز، در حال حاضر ميزان سرمايه اين شرکت برای واگذاری در بورس، به بيش از ۳.۵ ميليارد دلار رسيده است. بيش از ۴۷ هزار نفر در اين شرکت و زيرمجموعه‌های آن شاغل هستند.

احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در همین ارتباط به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.

 • رادیو فردا:آقای علوی، هدف از تلاش بنياد تعاون سپاه برای خريد سهام شرکت مخابرات و يا شرکت‌های ديگر چیست؟

احمد علوی: اين نخستين بار نيست که خبری در اين مورد از سپاه پاسداران به عنوان يک بازيگر اقتصادی مطرح می‌شود. پيش از اين هم سپاه پاسداران در امور بازرگانی، چه به شکل قانونی و چه به شکل غير قانونی، دخالت داشت.

سپاه پاسداران تمايل دارد خود را از دولت و ساير نهادها مستقل کند و شرط يکه تازی سياسی آن هم، استقلال هرچه بيشتر از بودجه دولت است. بنابراين طبيعی است که سپاه تلاش می‌کند به عنوان يک عنصر بخش خصوصی ظاهر شود تا هم از امکانات بخش دولتی استفاده کند و هم از امکانات بخش خصوصی.

انگيزه مالکيت بر سهام شرکت‌های گوناگون، انگيزه کنترلی يا انگيزه سوداگرانه و يا حتی انگيزه بلندمدت توسعه‌گرايانه است. انگيزه توسعه‌گرايانه معمولاً در واحدهای اقتصادی است که در کار خود تخصص دارند و معمولاً در پی سود کوتاه‌مدت هم نيستند. انگيزه سپاه، اما احتمالاً از دو نوع نخست؛ يعنی کنترلی و سوداگرايانه است.

انگيزه سوداگرانه که در اينجا و برای خريد سهام شرکت مخابرات می‌تواند مطرح باشد، خريد سهام زير قيمت و فروش آن در بازار انحصاری به قيمتی بسيار بالاتر و بدست آوردن يک سود رانتی هنگفت در زمان کوتاه است.

معمولاً وقتی قيمت سهام يک شرکت برای اولين بار به بازار بورس عرضه می‌شود، پايين‌تر از قيمت بازار است. اما قيمت سهام ظرف چند روز به سرعت بالا می‌رود و می‌توان از شکاف ميان قيمت عرضه و قيمت بازار سود سرشاری را نصيب خود کرد. با توجه به اينکه کسی نمی‌تواند با امکانات انبوه و قدرت سياسی و امنيتی سپاه رقابت کند، اين گزينه دور از ذهن نيست.

  آيا اين اقدام سپاه پاسداران برخلاف مقررات مربوط به اصل ۴۴ که بر خصوصی‌سازی تأکيد می‌کند، نيست؟

بنابراين به طور صوری، می‌توان موانع را دور زد. هر چند حتی اگر قوانين دقيقی هم وجود داشت، سپاه می‌توانست آنها را نيز به گونه‌ای خنثی کند. زيرا الان بخش عمده بدنه و رأس قوای سه‌گانه ايران در دستان سپاه است. سپاه در نبود قوه قضائيه و مجريه مستقل و کارا و همزمان، در اختيار داشتن دولت، هر کاری بخواهد، می‌کند.

 • آيا بازار سهامی که مؤسسات دولتی و نظامی چنين نقش مهمی در آن دارند، با فلسفه بورس که در آن ايجاد رقابت برای سرمايه ريسک‌پذير است، سازگاری دارد؟

چنين بازار سهامی، البته با الگوی بورس رايج در ساير کشورهای شباهتی ندارد. چون نخستين پايه فعاليت در بورس خصوصی، بودن آن و دوری از انحصار و اقتصاد دولتی است. اما اين تنها مشکل بورس ايران نيست. چون قوانين حاکم بر اين بورس هم چندان دقيق نيست و رعايت هم نمی شود.

يک بازار سهام فعال، بازاری است که بازيگران آن چنان زياد باشد که نتوان در آن انحصار ايجاد کرد. اين بازيگران همچنين بايد مستقل از يکديگر باشند تا ضمن کنترل يکديگر نتوانند تبانی کنند. تنها در چنين صورتی است که قيمت‌ها به شکل آزاد و عادلانه بازتاب پيدا می‌کند.

گردش اطلاعات و آزادی رسانه‌ها، يکی ديگر از شرايط لازم بورس مؤثر است، چون در صورتی که برخی بتوانند از رانت اطلاعاتی استفاده کنند، رقابت بی‌معنا خواهد بود و بورس موضوعيت نخواهد داشت. در غير اين صورت، قيمت‌ها بازتاب تعامل بازيگران بازار نيستند و مکانيسم قيمت معيوب عمل می‌کند و ريسک تقلب افزايش می‌يابد. ممکن است قيمت بالاتر يا پايين‌تر از قيمت بازار تشکيل شود. در چنين حالتی؛ سرمايه ريسک‌پذير از بازار فرار می‌کند. پيامد فرار سرمايه هم روشن است. کاهش معامله و رکود است. لازمه پيشرفت و توسعه بورس، افزايش معامله و مطرح شدن شرکت های جديد در بورس است.

افزون بر آنچه گفته شد، نبود بخش خصوصی قوی و مستقل از دولت، مانع بزرگی برای يک بورس جدی است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.