چگونه از سود مرکب بهره ببریم؟


چگونه از سود مرکب بهره ببریم؟

مترادف بهره: برخه، بهر، حصه، سهم، قسمت، نصیب، بخش، سود، صرفه، فایده، نتیجه، ربح، مزد، منفعت، نفع، حظ، حاصل، محصول، حاصل قسمت، حق مالک

فارسی به انگلیسی

مترادف ها

سهم، محوطه، قسمت، کالا، تکه، قطعه، بخش، پارچه، توده انبوه، قواره، سرنوشت، قرعه، بهره، قطعه زمین، چندین، جنس عرضه شده برای فروش

لغت نامه دهخدا

( بهرة ) بهرة. [ ب ُ رَ ] ( ع اِ ) زمین فراخ. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( آنندراج ). || میانه وادی. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ). میان وادی. ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ).
- بهرةالحلقه ؛ میانه آن. ( منتهی الارب ) ( از آنندراج ) ( از ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ).
- بهرةالفرس ؛ میانه آن. ( منتهی الارب ) ( از ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ).
- بهرةاللیل ؛ میانه ٔآن. ( منتهی الارب ). میان شب. ( ناظم الاطباء ) ( از آنندراج ) ( از مهذب الاسماء ) ( از اقرب الموارد ).
- بهرةالوادی ؛ میان آن.( از معجم البلدان ).
- بهرةالیوم ؛ میان روز. ( از ناظم الاطباء ). بهره. [ ب َ رَ / رِ ] ( اِ ) حصه و نصیب و حظ وقسمت. ( برهان ). پهلوی «بهرک » قسمت. ( حاشیه برهان چ معین ). نصیب. حصه. و با لفظ داشتن و برداشتن و بردن مستعمل است. ( آنندراج ) ( غیاث ). نصیب و بخش و بهر و برج نیز با این ترادف دارد و بتازیش حصه خوانند. ( شرفنامه ). حظ. ( نفیسی ). زون. ( صحاح الفرس ). حظ. ذنوب. کفل. نصیب. ( ترجمان القرآن ). نصیب. حظ. ( دهار ). حصه و نصیب و قسمت و بخش و حظ و تمتع. ( ناظم الاطباء ). خلاق. قسم. قسمت. بخش. سهم. نیاوه. فرخنج. جزء. ( یادداشت بخط مؤلف ) :
حسودانْت را داده بهرام نحس
ترا بهره کرده سعادت زواش.

یکی دست بشکم من کرد و دلم بیرون کشید و به دونیم کرد و خونی سیاه از آنجا بیرون کرد و گفت این بهره شیطانی است. ( ترجمه تاریخ طبری ).
عدو را بهره از تو غل و پاوند
ولی را بهره از تو تاج و پرگر.

خان را بشارت داده آمد تا آنچه رفته است به جمله معلوم وی شود و بهره خویش از شادی بردارد. ( تاریخ بیهقی ). و میگفتند که ما را از علم خویش بهره دادی و هیچ چیز دریغ نداشتی. ( تاریخ بیهقی ).بیشتر بخوانید .

فرهنگ فارسی

شعبه ایست از از اسماعیلیه هند٠
حصه، قسمت، نصیب، ب ش، سود، فایده
( اسم ) ۱ - حصه قسمت بخش . ۲ - سود نفع فایده ربح . ۳ - حاصل محصول میوه . ۴ - حاصل قسمت .
نام قصبه ایست که از لاهور تا آنجا شصت کروه است .

فرهنگ معین

فرهنگ عمید

۱. (بانکداری ) سود بانکی.
۲. سود، فایده.
۳. [قدیمی] قسمت، نصیب، بخش.، ۱. به راه، باراه.
۲. نیکو.
۳. آراسته.
۴. مناسب.

فرهنگستان زبان و ادب

[فیزیک] معیاری که میزان افزایش دامنۀ نشانک/ سیگنال تولیدشده را در تقویت کننده نشان می دهد و به صورت نسبت دامنۀ خروجی به دامنۀ ورودی بیان می شود
[شیمی، فیزیک] [فیزیک] کل انرژی مؤثری که در انفجار هسته ای آزاد میشود [شیمی] نسبت درصد محصول به دست آمده از یک واکنش به مقدار نظری محاسبه شدة آن

گویش مازنی

واژه نامه بختیاریکا

دانشنامه اسلامی

[ویکی شیعه] بُهره یا بُهره ها، نام گروهی از اسماعیلیان هند است. بیشتر آنان به شاخه طیبی مستعلوی فرقه اسماعیلیه متعلق اند و اصل و نسبی هندو دارند. هم اکنون این گروه اجتماعی در گجرات، بمبئی و هند مرکزی و نیز پاکستان ساکن اند و در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حضور دارند. طبق برخی سرشماری ها اکنون حدود ۰۰۰، ۵۰۰ نفر بهره (عمدتاً داودی) در جهان وجود دارند. بُهره ها در بازسازی برخی زیارتگاه های شیعه و نصب ضریح بر آنان در کشورهای عراق، سوریه، اردن مصر و فلسطین اهتمام ویژه ای دارند.
بنابر توضیحات ریشه شناختی معمول، نام «بُهره» (بُهرا) مشتق از اصطلاح گجراتی «وُهُروو» (وَیه وَهار) به معنای «تجارت کردن» یا «دادوستد کردن» است.
بر این اساس، جماعتِ اسماعیلیان گجرات را به این دلیل «بُهره» نامیده اند که در اصل جامعه ای تجارت پیشه بوده اند. بنابر وجه تسمیه دیگری، بهره ها چون از طبقه (کاست) «وُهَرة» هندوها بودند به این نام خوانده شدند.

[ویکی فقه] بهره (ابهام زدایی). بهره ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • سود، به فتح باء و سکون هاء، به معنای ربح و سود• بهره ها به ضم باء و سکون هاء، نام جماعتی از اسماعیلیان هند
.

دانشنامه عمومی

پولی که وام گیرنده از بابت استفاده کردن از پول های وام دهنده به او پرداخت می کند را بهره می گویند. به بیان دیگر، «بهره» بهای پول وام گرفته شده است.
نرخ بهره
ربا
اگر وام گیرنده (فرد یا بنگاه اقتصادی) مبلغی پول برای مدتی معین وام بگیرد، مبلغی را که در آینده باید به وام دهنده بازپرداخت کند، معمولاً بیش از مبلغ دریافتی نخستین خواهد بود. این پرداخت اضافی، "بهره" نام دارد که می توان آن را به صورت نسبت "تفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت شده در پایان یک دوره معین" به "کل مبلغ دریافتی" بیان کرد. بدین سان که اگر مبلغ ۱۰۰ ریال وام داده شود و در پایان سال ۱۰۵ ریال دریافت گردد، نرخ بهره سالانه برابر با ۵ درصد خواهد بود.
بهره عبارت است از هزینه ای که بابت جبران یا جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل نرخ تورم) به وام دهنده پرداخت می شود یا هزینه ای که بابت استفاده از پول طی مدتی مشخص که معمولاً یک سال است پرداخت می شود.در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت های سرمایه گذاری بهتر آن است که وام دهنده مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام دهنده به نرخ تورم اضافه کرده آن را پرداخت کند.اما فیشر نرخ بهره را اینطور تعریف می کند: نرخ بهره عبارتست از: پاداش پرداختی بر روی پول، برحسب پول در تاریخ معین که معمولاً یکسال بعد از تاریخ معین است.
نرخ بهره در واقع هزینه ایست که باید برای دریافت اعتبار بپردازید.

بهره (ابهام زدایی).چگونه از سود مرکب بهره ببریم؟ بهره (پول) یکی از مفاهیم بانکی و مالی است.
مستعلیه نامی است که در هندوستان به شاخه طیبی از پیروان مذهب اسماعیلیان داده شده است.

بهره (الکترونیک). بهره (الکترونیک) (به انگلیسی: (Gain (electronics) در الکترونیک، افزایش اندازهٔ تواناییِ یک مدارِ دوقطبی (اغلب یک تقویت کننده) برای افزایشِ قدرت یا دامنهٔ یک سیگنال ورودی به پورت خروجی است که با افزودنِ انرژی برگرفته از منبعِ تغذیه به سیگنال تبدیل شده است. بهره معمولاً به عنوانِ نسبتِ متوسطِ دامنهٔ سیگنال یا قدرت در پورتِ خروجی با دامنه یا قدرت در پورتِ ورودی تعریف شده است. این نسبت اغلب با استفاده از دسی بل لگاریتمی (دسی بل) واحد (افزایش دسی بل) چگونه از سود مرکب بهره ببریم؟ بیان می شود. به دست آوردنِ بهرهٔ بیشتر از یک؛ (صفر دسی بل)، که نشان گرِ تقویتِ صورت گرفته است، تعریف و نشان دهندهٔ یک جزء یا مدار فعال در سیستم است، در حالی که در یک مدارِ منفعل بهره همیشه کمتر از یک است.

بهره (باغ ملک). بهره (باغ ملک)، روستایی از توابع بخش میداود شهرستان باغ ملک در استان خوزستان ایران است.
این روستا در دهستان سرله قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۷۲ نفر (۱۸خانوار) بوده است.

بهره (فرقه). بهره ها زیر مجموعه طیبیان محسوب می شدند و خود طیبیان زیر شاخه مستلعویه بودند داعیان طیبی به مرور موفق شدند پیروان زیادی را در هند غربی پیدا نمایند آنان در هند آیین خود را (دعوت هادیه) می نامیدند و از نام (بهره) به معنی بازرگان نیز استفاده می نمودند. تامدتها داعی مطللق یمنی برای طیبیان مرجع و رهبر محسوب می گشت. دعوت فاطمیان را احتمالاً یک داعی یمنی موسم به (عبدالله) به هند برد که گفته می شود در سال ۴۶۰ در گجرات بوده است جماعت طیبی در سال ۹۹۹ با مرگ داعی مطللق (داوود بن عجب شاه) به دو شاخه داوودیه و سلیمانیه تقسیم شد.
رسول جعفریان، (چاپ سوم سال۱۳۸۹). اطلس شیعه. سازمان جغرافیایی ارتش، صفحهٔ ۲۹.

بهره (مشهد). بهره (مشهد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان کارده قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۰۲ نفر (۳۱خانوار) بوده است.

دانشنامه آزاد فارسی

بُهره
(یا: بوهره؛ بهاره؛ وهره؛ واژه ای گجراتی به معنی تاجر و بازرگان) فرقه ای از شاخۀ اسماعیلیۀ مستعلویه. اینان پیروان مستعلی پسر مستنصر خلیفۀ فاطمی اند که از یمن، مصر و مغرب افریقا به هند کوچیدند. اهل بهره با هم کیشان خود درآمیختند و اندکی در یمن و بقیه در غرب هندوستان سکونت کردند و چون نخستین پذیرندگان این فرقه در گجرات، بازرگان بودند بدین نام خوانده شدند. بعد از مرگ داود بن عجب شاه، بیست و ششمین داعی ِ مطلق، نخستین انشعاب در بین بهره های اسماعیلی پدید آمد. اکثریت بهره های گجرات داود برهان الدین را به پیشوایی برگزیدند (۱۵۸۸م) و به بهرۀ داودی یا طیبیه معروف شدند و بهره های یمن، سلیمان بن حسن را به امامت برداشتند و بهرۀ سلیمانی خوانده شدند. داودیه خود به دو دستۀ علییه و ناکوشیه منشعب شد. پیشوایان داودی که از قرن ۱۸م در شهر سورت اقامت دارند، در روزگار سلطۀ بریتانیا بر هند، چون آقاخان ها و خوجه ها، از پشتیبانی دولت انگلیس برخوردار بودند و پس از استقلال هند نیز در آزادی و آرامش زیستند و القاب و امتیازات بسیار گرفتند. بهره ها غالباً هندونژادند و بالغ بر ۲۰هزار بهرۀ اسماعیلی، از داودی، سلیمانی و غیره در سراسر جهان پراکنده اند. این جماعت کتابخانه هایی ارزشمند با نسخ خطی نفیس در اختیار دارند و آثار خود را به زبان های عربی، گجراتی و اردو می نویسند. نیز ← اسماعیلیه

بهره (اقتصاد). بَهره (اقتصاد)(interest)
بَهره
بَهره
بَهره
در امور مالی، مبلغ پول پرداختی وام گیرنده در ازای وام دریافتی به وام دهنده، معمولاً برحسب درصد سالانه. بهرۀ سادهبهره ای است که برحسب درصد مستقیم مبلغ وام یا مبلغ سرمایه گذاری شده محاسبه می شود. در بهرۀ مرکب، که طی یک دورۀ زمانی (مثلاً یک ساله) به دست می آید، به سرمایه گذاری اولیه یا اصل سرمایه اضافه می شود، به طوری که در پایان دورۀ بعد بهره به مجموع آن ها تعلق می گیرد. سرمایه گذاری به مبلغ ۱۰۰ تومان با نرخ بهرۀ سادۀ سالانه دَه درصد به مدت پنج سال، سالانه دَه تومان درآمد دارد و مجموع درآمد حاصله طی پنج سال ۵۰ تومان می شود (در پایان دورۀ پنج ساله سرمایه گذار جمعاً ۱۵۰ تومان دریافت می کند). مجموع بهرۀ دریافتی بابت ۱۰۰ تومان سرمایه گذاری برای پنج سال با نرخ بهرۀ مرکب دَه درصد برابر با۶۱.۰۵ تومان خواهد بود (کل مبلغ برگشتی به سرمایه گذار در آخر دورۀ پنج ساله۱۶۱.۰۵ خواهد بود). در مجموع، همۀ مبلغ برگشتیِ حاصل از سرمایه گذاری به مبلغ S، با نرخ بهرۀ سادۀx درصد برایy سال برابر است با (فرمول ۱).فرمول ۱:
اگر همین مبلغ، یعنی S، با بهرۀ مرکبx درصد برای پنج سال سرمایه گذاری شود، کل مبلغ برگشتی برابر است با (فرمول ۲).
فرمول ۲:
در مثالی دیگر اگر بهره سالی یک بار با نرخ ۱۰ درصد حساب شود، ۲۰۰۰ تومان پس از سه سال با بهرۀ ساده بالغ بر۲۰۰۰ + = ۲۶۰۰ تومان، و با بهرۀ مرکب بالغ بر =۲۶۶۲تومان خواهد شد. فرمول کلی بهرۀ مرکب چنین است: (فرمول ۳)، که در آن A مبلغ سرمایۀ اولیه، t تعداد سال ها، r نرخ بهره، و k تعداد دفعاتی است که در سال بهره حساب می شود، Atمبلغ سرمایه پس از سال t ام است.فرمول ۳:

بهره (فیزیک). بَهره (فیزیک)(gain)
در الکترونیک، نسبت دامنۀ سیگنال خروجی تولیدشده در تقویت کننده به دامنۀ سیگنال ورودی. در تقویت کنندۀ ولتاژ، بهرۀ ولتاژ برابر است با نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ ورودی. در تقویت کنندۀ عملیاتی وارونگر بهره برابر است با نسبت مقاومت پس خور به مقاومت ورودی.

معرفی و دانلود کتاب اثر مرکب

عکس جلد کتاب اثر مرکب

برای دانلود قانونی کتاب اثر مرکب و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب اثر مرکب و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب اثر مرکب

سرنوشت چیزی‌ست که خودتان آن را می‎‌سازید. اگر می‌خواهید جاده‌ی موفقیت را برای خود هموار کنید، کتاب اثر مرکب به قلم دارن هاردی راهگشای شما در این مسیر پر پیچ و خم است. کتابی که در حال حاضر در گروه پرفروش‌ترین آثار نیویورک‌تایمز و آمازون قرار دارد.

درباره‌ی کتاب اثر مرکب:

همه‌ی ما می‌دانیم که رسیدن به موفقیت امری ناگهانی نیست و عوامل متعددی یک فرد عادی را تبدیل به یک انسان موفق می‌کند. کتاب اثر مرکب (The Compound Effect) برگرفته از تجربیات شخصی دارن هاردی (Darren Hardy) است. او سال‌ها جزو سرآمدان صنعت موفقیت و پیشرفت شخصی بوده، صدها هزار دلار را صرف آزمودن ایده‌ها، منابع و فلسفه‌های مختلف کرده و در نهایت ما‌حصل آن‌ها را در این کتاب گنجانده است.

ما در طول روز شاهد تبلیغات وسوسه‌انگیزی هستیم که ادعا می‌کنند با تلاش کم و هزینه ناچیز می‌توانید جوان‌تر، پولدارتر، لاغرتر و. شوید. اما هیچ موفقیتی بدون تلاش و هیچ تلاشی بدون داشتن برنامه‌ای منسجم به نتیجه نخواهد رسید. درواقع ما ناگهانی ثروتمند نمی‌شویم، اما می‌توانیم راهکارهایی جهت ثروتمند شدن بیاموزیم و آن‌ها را به طور مداوم و دقیق جهت افزایش درآمد خود به کار ببریم.

کتاب حاضر شما را از این سردرگمی رها و ذهنتان را بر روی اصول اساسی موفقیت متمرکز می‌کند و به شما یادآوری می‌کند که برای رسیدن به دستاورد‌های بزرگ، لازم نیست اطلاعات جدیدی کسب کنید، بلکه باید برنامه‌ای مدون و سازمان یافته‌ای داشته باشید تا در رسیدن به اهدافتان شما را یاری کند. دارن هاردی با بیان 6 اصل تکنیکال و ثمربخش، مسیر پرپیچ و خم موفقیت را برایتان هموار می‌کند.

البته منتظر معجزه نباشید. نه اثر مرکب و نه هیچ کتاب دیگری نمی‌تواند در یک روز یا حتی مدت زمان کم شما را به نتیجه دلخواه برساند. تنها می‌تواند چراغی در دل تاریکی برایتان روشن کند.

قدم برداشتن در این راه به عهده‌ی شماست.

جوایز و افتخارات کتاب اثر مرکب:

- جزو پرفروش‌ترین‌های نیویورک تایمز
- جزو پرفروش‌ترین‌های آمازون
- جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های ایران
- جزو فهرست کتاب‌هایی که زندگی‌تان را دگرگون خواهند کرد

نکوداشت‌های کتاب اثر مرکب:

- دارن هاردی به شما کمک می‌کند از پله‌های موفقیت دو تا یکی بالا بروید. این کتاب را بخرید، بخوانید و در کتابخانه‌تان داشته باشید. (جفری گیتومر، نویسنده کتاب دایره‌المعارف فروش و کتابچه قرمز فروش)

- اثر مرکب به شما این امکان را می‌دهد تا در رقابت‌ها پیروز شوید، بر چالش‌هایتان فائق آیید و زندگی‌ای را بسازید که سزاوارش هستید. (تی. هارو اکر، نویسنده پرفروش‌ترین کتاب نیویورک تایمز با عنوان اسرار ذهن ثروتمند)

- دارن هاردی در این کتاب یک چگونه از سود مرکب بهره ببریم؟ فرمول کلیدی برای داشتن زندگی فوق‌العاده را به شما معرفی می‌کند. آن را بخوانید و از همه مهم‌تر، به آن عمل کنید. (جک کانفیلد، نویسنده کتاب اصول موفقیت: چگونه از جایگاه فعلی به جایگاه مطلوب خود برسی؟)

کتاب اثر مرکب برای چه کسانی مناسب است؟

بدون شک رسیدن به موفقیت خواسته‌ی همه‌ی ماست. هیچکس از شکست خوشحال نمی‌شود. اگر می‌خواهید یک برنامه عملی منسجم داشته باشید و راهکارهای جدیدی جهت دستیابی به موفقیت بیاموزید، خواندن کتاب اثر مرکب را از دست ندهید.

با دارن هاردی بیشتر آشنا شویم:

دارن هاردی (Darren Hardy) نویسنده، سخنران و ناشر سابق مجله‌ی موفقیت است. تجارت را از 18 سالگی شروع کرد و در 24 سالگی درآمدی بیش از یک میلیون دلار در سال داشت و در 27 سالگی صاحب شرکتی به ارزش پنجاه میلیون دلار شد. او در شانزده سال گذشته یکی از رهبران صنعت موفقیت و پیشرفت شخصی بوده‌ است و در تلاش‌های تجاری‌اش، از موفقیت قابل ملاحظه ای برخوردار شده است. هاردی در طول فعالیت‌های مختلف خود با رهبران بزرگ، سخنرانان و نویسندگان مختلف همکاری کرده‌ است و نوشته‌هایش همواره جزو پرفروش ترین‌های نیویورک تایمز بوده است.

جملات برگزیده کتاب اثر مرکب:

- تفاوت بین تبدیل شدن به فرد پولدار، شاد و سالم با شخص ورشکسته، افسرده و بیمار تنها در تصمیماتی است که در طول زندگی‌شان اتخاذ می‌کنند.
- این حقیقت را با عمق وجودتان بپذیرید که با انتخاب‌های خود، مادامی که مسئولیت شخصی آن‌ها را به عهده بگیرید، فردی آزاد هستید.
- زندگی شما محصول انتخاب‌های لحظه‌به‌لحظه شماست.
- با تلاش مستمر و کافی، هر رفتاری، خوب یا بد در طول زمان، خودآگاه خواهد شد.
- محرک‌ترین انتخاب‌ها، آن‌هایی هستند که با آن‌چه به‌عنوان هدف برای خود برمی‌گزینید و با ارزش‌های متعالی شما مطابقت داشته باشند. باید چیزی را بخواهید و بدانید چرا آن را می‌خواهید؛ در غیر این صورت به‌راحتی جا می‌زنید.

در بخشی از کتاب اثر مرکب می‌خوانیم:

خواسته‌هایی که در قلب‌تان دارید، شاید بزرگ‌تر از محیطی باشد که خودتان را در آن می‌یابید. گاهی لازم است از محیط خارج شوید تا آرزو‌هایتان برآورده شود. این همانند کاشتن نهال بلوط در گلدان است. وقتی دارای ریشه شد، رشدش متوقف خواهد شد. نهال، فضای بیشتری لازم دارد تا به درختی تنومند تبدیل شود؛ همانند شما!

وقتی درباره محیط اطراف‌تان صحبت می‌کنم، اشاره من به تمام چیز‌هایی است که شما را احاطه کرده‌اند. فقط به محل زندگی‌تان اشاره نمی‌کنم. ایجاد محیط مثبت برای حمایت از موفقیت‌تان به این معناست که باید بی‌نظمی‌ها را از زندگی‌تان پاک کنید.

فهرست مطالب کتاب

تحسین اثر مرکب
قدردانی
پیامی ویژه از آنتونی رابینز
مقدمه
فصل اول. اثر مرکب در عمل
فصل دوم. انتخاب‌ها
فصل سوم. عادت‌ها
فصل چهارم. تکانش
فصل پنجم. تاثیرات
فصل ششم. شتاب بخشیدن
نتیجه‌گیری
ضمیمه‌ها
پرسش‌نامه ارزیابی قدردانی
پرسش‌نامه ارزشیابی ارزش‌های اصلی
پرسش‌نامه ارزیابی زندگی
پرسش‌نامه تعیین هدف
پرسش‌نامه ارزیابی عادت‌ها
پرسش‌نامه تاثیرات ورودی
پرسش‌نامه ارزیابی ارتباطات

چگونه از سود مرکب بهره ببریم؟

نتیجه نهایی بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک

برخی از محتوای فوتبالی با همکاری ترنسیس ترجمه و تهیه می‌گردد. بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک – ۱۴۰۱۰۱۲۱ پرسپولیس آلومینیوم اراک اتفاقات بازی ویدیوهای بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک خلاصه بازی پرسپولیس ۲ – آلومینیوم اراک ۳ شادی دانش‌آموزان اراکی پس از صعود آلومینیوم رقص و پایکوبی بازیکنان آلومینیوم در رختکن عدم مصاحبه بازیکنان پرسپولیس […]

شویلی کشتی

شویلی کشتی

وب سایت رسمی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران – خبر کشتی ، تصاویر مسابقات کشتی ، آموزش کشتی ، فیلم مسابقات کشتی

تطمئن القلوب

تطمئن القلوب

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ (الرعد – ۲۸) ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أي: يزول قلقها واضطرابها، وتحضرها أفراحها ولذاتها. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ أي: حقيق بها وحريٌّ أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا […]

شماره ۶ پرسپولیس

شماره ۶ پرسپولیس

محمدحسین کنعانی زادگان دفاع جدید تیم پرسپولیس، احتمالا وارث پیراهن کریم باقری، ضیا عربشاهی، فریدون معینی و… خواهد بود.

دیدار پرسپولیس امروز

دیدار پرسپولیس امروز

تماشای آنلاین و پخش زنده بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک , پخش زنده بازی پرسپولیس امروز جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱ , پخش زنده فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک

پرسپولیس خلاصه بازی

پرسپولیس خلاصه بازی

ویدیو های هشتگ خلاصه بازی پرسپولیس تهران

خلاصه بازی امروز پرسپولیس آلومینیوم

خلاصه بازی امروز پرسپولیس آلومینیوم

تماشای آنلاین و پخش زنده بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک , پخش زنده بازی پرسپولیس امروز جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱ , پخش زنده فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک

خلاصه بازی پرسپولیس آلومینیوم اراک امروز

خلاصه بازی پرسپولیس آلومینیوم اراک امروز

تماشای آنلاین و پخش زنده بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک , پخش زنده بازی پرسپولیس امروز جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱ , پخش زنده فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک

خلاصه بازی پرسپولیس المینیوم

خلاصه بازی پرسپولیس المینیوم

خلاصه بازی پرسپولیس تهران – آلومینیوم اراک در چارچوب رقابتهای هفته ۱۸ لیگ برتر خلیج فارس ایران ۱۴۰۰/۰۱

ترکیب سپاهان مقابل گل گهر سیرجان

ترکیب سپاهان مقابل گل گهر سیرجان

به نظر می‌رسد با بازگشت پیام نیازمند این دروازه‌بان به جای رشید مظاهری در ترکیب اصلی سپاهان قرار بگیرد.

آخرین مطالب سایت

 • نتیجه نهایی بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک
 • شویلی کشتی
 • تطمئن القلوب
 • شماره ۶ پرسپولیس
 • دیدار پرسپولیس امروز
 • پرسپولیس خلاصه بازی
 • خلاصه بازی امروز پرسپولیس آلومینیوم
 • خلاصه بازی پرسپولیس آلومینیوم اراک امروز
 • خلاصه بازی پرسپولیس المینیوم
 • ترکیب سپاهان مقابل گل گهر سیرجان
 • تتو سحر قریشی
 • مدل کت و دامن
 • جهاد با نفس
 • نتیجه بازی سپاهان و گل گهر امروز
 • نتیجه بازی پرسپولیس و الومینیوم اراک
 • خبرگزاری رسا
 • گل گهر سپاهان
 • سپاهان و گل گهر
 • بازی گل گهر سپاهان
 • پخش زنده سپاهان گل گهر

تمامی مطالب سایت توسط ربات جمع آوردی شده است در صورت نارضایتی از طریق تماس با ما در ارتباط باشید تا تمامی محتویات سایت شما حذفشود .

سود مرکب در بورس چیست

سود مرکب در بورس چیست

ساعد نیوز: سود مرکب، سودی ترکیب‌شده و مضاعف است. به عبارت دیگر، در محاسبه سود مرکب علاوه بر محاسبه سودی که به اصل چگونه از سود مرکب بهره ببریم؟ سرمایه تعلق می‌گیرد، سودی که به خود سودها تعلق می‌گیرد هم در نظر گرفته می‌شود. در محاسبه سود ساده، فقط اصل سرمایه و سودی که به آن تعلق می‌گیرد مهم است. مرکب کردن بهره، یعنی دریافت بهره از محل بهره؛ نتیجه این کار، بهره مرکب نامیده می‌شود

تعریف سود مرکب به زبان ساده (Compound Interest)

سود مرکب، سودی ترکیب شده و مضاعف است. به عبارت دیگر، در محاسبه سود مرکب علاوه بر محاسبه سودی که به اصل سرمایه تعلق می گیرد، سودی که به خود سودها تعلق می گیرد هم در نظر گرفته می شود. در محاسبه سود ساده، فقط اصل سرمایه و سودی که به آن تعلق می گیرد مهم است. مرکب کردن بهره، یعنی دریافت بهره از محل بهره؛ نتیجه این کار، بهره مرکب نامیده می شود. در بهره ساده، بهره دریافتی سرمایه گذاری نمی شود و بنابراین بهره ای که در هر دوره دریافت می شود، فقط از محل سرمایه گذاری اولیه خواهد بود. اثر، مرکب کردن در بلندمدت واضح تر است و سرمایه رشد زیادی خواهد کرد. برای آنکه تعریف دقیق تری ارائه دهیم می توانیم بگوییم که سود یا بهره مرکب به نوعی از سود گفته می شود که برای محاسبه آن علاوه بر اصل سرمایه، میزان سود حاصل از بهره های جمع شده از دوره های قبل سپرده یا وام نیز اضافه می گردد.

فرمول سود مرکب چیست؟

فرمول سود مرکب بصورت زیر است:

اگر بخواهیم اصل پول را از کل مبلغ جدا کنیم و فقط سود حاصل شده را محاسبه کنیم باید از این فرمول استفاده کنیم:

تصویر

شرح فرمول

تصویر

A = مقدار سود کسب شده در سرمایه گذاری

p = سرمایه اولیه

r = میزان سود سالیانه (به صورت رقم اعشار است، مثلا برای 20 درصد سود سالیانه عدد 0.2 وارد می شود)

n = تعداد دفعاتی که سود در طول سال مرکب می شود

t = تعداد سال هایی که سرمایه گذاری طول می کشد

مثلا با سرمایه ۵ میلیون تومان با سود سالیانه ۲۰ درصد به مدت ۳۰ سال (۲۵ سالگی تا ۵۵ سالگی) چنین خواهیم داشت:

p یا سرمایه اولیه =5000000
r یا درصد سود سالیانه =0.20
n یا تعداد دفعاتی که سود در طول سال مرکب می شود =1
t یا تعداد سال هایی که سرمایه گذاری طول می کشد =30

که اگه اعداد فوق را در فرمول سود مرکب جایگذاری کنیم خواهیم داشت:

اگه پاسخ معادله بالا رو حساب کنیم دقیقا به رقم ۱۱۸۱۸۸۱۵۶۸٫۹۹۸۸۴۹۰۳۱۵می رسیم و اگر همین اعداد را در فرم محاسبه سود مرکب وارد کنیم، نتیجه 1,181,881,569 تومان را خواهیم گرفت که رقم گرد شده فوق است.محاسبه سود مرکب از طریق وارد کردن سرمایه اولیه، نرخ سود سالیانه، مدت سرمایه گذاری و دوره سود مرکب چگونه از سود مرکب بهره ببریم؟ چگونه از سود مرکب بهره ببریم؟ انجام می شود.

مفهوم سود مرکب این است که سودها به اصل سرمایه اضافه می شوند و در واقع سودهای شما نیز سود می سازند.ساده ترین مثال سود مرکب این است که فرض کنید 100 میلیون تومان در بورس سرمایه گذاری کرده اید و 30 درصد سود معادل 30 میلیون تومان بدست آورده اید. با اضافه شدن 30 درصد به 100 میلیون، 130 میلیون تومان خواهید داشت.

اکنون با داشتن 130 میلیون تومان سرمایه، اگر بازهم 30 درصد سود کنید، سود شما 3.9 میلیون خواهد بود.30 میلیون تومان سودی که به 100 میلیون اضافه شده، دلیل 9 میلیون تومان سود بیشتر است.

چرا سود مرکب اهمیت دارد؟

استفاده از این سود، سرمایه ما را نسبت به سود ساده، چندین برابر می کند. نکته مهم این است که تنها در صورت وجود درآمد پایدار می توانیم از بهره مرکب استفاده کرده و سرمایه خود را چندین برابر افزایش دهیم. به عبارت دیگر، برای درآمدهای مقطعی کاربردی ندارد. دو اصل در سود مرکب مهم هستند؛ نخست آنکه به اصل و سود سرمایه گذاری خود دست نزنید و به آن اجازه رشد بدهید و نکته دوم داشتن صبر است.

چگونه از سود مرکب بهره ببریم؟

برای بهره گیری از این مفهوم نخست باید تعریف مشخصی از دارایی داشته باشیم. دارایی به هر چیز با ارزش مادی گفته می شود که با واحد پول، قابل اندازه گیری باشد؛ مانند پول، سکه، خانه، ماشین و… . این دارایی می تواند برای مرکب شدن در حساب بانکی یا کسب و کار به کار گرفته شود. پس ما هم باید سعی کنیم کسب و کاری داشته باشیم که حتی وقتی در خواب هستیم نیز برایمان سودآوری کند و سود آن را نیز بتوانیم دوباره در کسب و کار فعلی یا سایر کسب و کارها سرمایه گذاری کنیم تا منجر به پیشرفت فوق العاده ما در کسب ثروت شود. یکی از ساده ترین روش ها برای ایجاد سود مرکب، توجه به سرمایه های کوچک است. در واقع، با به کارگیری سرمایه های اندک و قرار دادن آن در مسیر درست سرمایه گذاری، فرد می تواند اندوخته خود را چند برابر کند. ازجمله راه ­هایی که می تواند ما را به این هدف برساند، خرید اوراق بهادار و شرکت در بازار سرمایه است. نظام پرداخت سود بانک ها بر اساس سود مرکب نیست. چون اگر از این راه استفاده کنند به سرعت ورشکسته خواهند شد. بنابراین نمی توان با پس انداز سرمایه در بانک به سود مرکب رسید. اما اگر فرد از دانش و تخصص کافی بهره مند باشد می تواند با سرمایه گذاری و خرید و فروش اوراق و سهام خود در زمان مشخص، به بهره مرکب برسد. روش کار به این صورت است که با هر بار سوددهی در فروش سهام، مبلغ به دست آمده را نیز دوباره سهام می خرند و آن را به اصل سرمایه اضافه می کنند.

البته برای دست یابی به سود مرکب، راه های دیگری هم مانند سرمایه گذاری در بخش های صادرات، خرید و فروش ارز، طلا، ملک و خودرو وجود دارند که هر یک دانش و تجربه خاص خود را می طلبند. در هر روشی نخست باید به سود رسید و سودهای حاصله را به سرمایه اولیه اضافه کرد و سپس به سود مرکب دست یافت. در واقع ما به درآمد پایدار و زمان کافی نیاز داریم. اگر بخواهیم اصل پول را از کل مبلغ جدا کنیم و فقط سود حاصل شده را محاسبه کنیم باید از این فرمول استفاده کنیم:

اگر این ۱۰ نشانه را دارید، هرگز ثروتمند نمی‌ شوید

اما همه افراد این فرصت را غنیمت نمی‌ شمارند. برای اینکه بفهمیم از تمام فرصت‌ ها برای ثروتمند شدن در آینده استفاده کرده‌ ایم، ما 10 نشانه را به شما می‌ گوییم تا مطمئن شوید که راه را اشتباه نرفته‌ اید.

1- فقط سخت کار می‌ کنیم نه هوشمندانه

در مدرسه، یاد خواهیم گرفت که سخت کار کردن موجب پیشرفت ما در زندگی میشود. اما این فقط نیمی از ماجرا است. اگر در زندگی فقط سخت کار کنیم، هرگز به ثروت نخواهیم رسید. چرا که با سخت کار کردن آنقدر پول در نمی‌ آوریم که بخشی از آن را پس‌ انداز کنیم. برای اطمینان از ثروت آینده خود، علاوه بر سخت کار کردن باید هوشمندانه هم عمل کنیم. به نظر مشاوران ارشد مالی، یک روش برای هوشمندانه کار این است که روی پولمان در بازار سهام یا در صندوق بازنشستگی سرمایه‌ گذاری کنیم، یعنی از سود مرکب بهره‌ مند شویم. این گونه است که می‌ توانیم از پولمان پول در بیاوریم. ما می‌ توانیم این کار را انجام دهیم بدون آنکه ریسک زیادی داشته باشد یا نیرو و وقت زیادی از ما بگیرد.”

2- بیشتر روی پس‌ انداز تأکید داریم تا روی درآمد کافی

ثروتمند شدن

راه دیگر هوشمندانه کار کردن؟ درآمد خود را افزایش دهیم نه پس‌ اندازمان. پس‌ انداز در تولید ثروت از اهمیت بسیار برخوردار است، اما نباید آنقدر روی پس‌ انداز تمرکز کنیم که از درآمد غافل شویم، یعنی همان چیزی که ثروتمندان روی آن تمرکز می‌ کنند. آدمهایی که روی زندگی کوپنی تمرکز می‌ کنند و دائم به دنبال تخفیف‌ ها هستند و با امساک زندگی می‌ کنند، فرصت‌ های بیشتری را از دست می دهند. لازم نیست که استراتژی‌ های عملی صرفه‌ جویی را رها کنیم. به‌ هرحال، اگر می‌ خواهیم همانند ثروتمندان فکر کنیم، نگران بی پول شدن خود نباشیم، بلکه بیشتر روی این موضوع تمرکز کنیم که چگونه پول بیشتری دربیاوریم. یک صفت مشترک میان میلیونرها این است که آنها چندین جریان درآمدی دارند و رفتارهای هوشمندانه صرفه‌ جویی و پس‌ انداز را می‌ پذیرند.

3- چیزهایی می‌ خریم که از پس هزینه‌ های آن برنمی‌ آییم

اگر پا از گلیم خود فراتر بگذاریم، ثروتمند نخواهیم شد. حتی اگر درآمد خود را بیشتر می‌ کنیم، از آن به عنوان توجیهی برای بیشتر خرج کردن و تغییر سبک زندگی خود استفاده نکنیم.

4- حقوق‌ های ثابت ماهیانه ما را راضی میکند

میانگین افراد یک جامعه دریافت حقوق‌ های ماهیانه و ثابت را ترجیح می‌ دهند، در حالیکه افراد ثروتمند دریافت دستمزد بر پایه نتیجه را ترجیح می‌ دهند و معمولاً خود اشتغالی دارند. البته در میان ثروتمندان افرادی هم هستند که برای دریافت حقوق ماهیانه هر روز کارت ورود و خروج می‌ زنند، اما برای اکثر آنها این کندترین و البته ایمن‌ ترین مسیر است و برجسته‌ ترین افراد خود اشتغالی را سریع‌ ترین جاده برای رسیدن به ثروت می‌ دانند. در حالیکه در سطح جهان کسب و کارهایی راه‌ اندازی می‌ شوند که ثروت‌ سازی می‌ کنند، عده زیادی زندگی بخور و نمیر خود را با ماندن در شغلی که حقوق متوسط با افزایش‌ های سالیانه دارند، تضمین می‌ کنند.

5- شروع به سرمایه‌ گذاری نمی‌ کنیم

یکی از موثرترین روش‌ های کسب درآمد بیشتر با گذر زمان، سرمایه‌ گذاری است و هرچه زودتر شروع کنیم، بهتر است.

به طور متوسط میلیونرها 20 درصد درآمد خانواده خود را هر سال سرمایه‌ گذاری می‌ کنند. ثروت آنها با مقدار پولی که هر سال در می‌ آورند اندازه‌ گیری نمیشود، بلکه ثروت آنان با توجه به آنچه که با گذشت زمان پس‌ انداز و سرمایه‌ گذاری کرده‌ اند، سنجیده میشود. برای سرمایه‌ گذاری لازم نیست یک متخصص در امور مالی باشیم یا اصطلاحات اقتصادی بدانیم. لازم نیست از یک خانواده مرفه باشیم یا اینکه چکهای زیادی داشته باشیم. با سرمایه‌ گذاری‌ های اندک شروع کنیم تا نتیجه آن را در دراز مدت ببینیم.

6- رویاهای دیگران را دنبال می‌ کنیم نه رویاهای خودمان را

اگر می‌ خواهیم موفق باشیم، باید کاری که دوست داریم انجام دهیم- یعنی علاقمندی‌ های خود را تعیین و دنبال کنیم. اشتباه اکثر افراد این است که آرزوهای دیگران را دنبال می‌ کنند، مثلاً آرزوهای والدین‌ شان را. وقتی اهداف و رویاهای دیگران را دنبال می‌ کنیم، ممکن است در نهایت از شغلی که انتخاب کرده‌ ایم، ناراضی باشیم. عملکرد ما بازتاب‌ دهنده علاقه ما به حرفه‌ ما است. تلاش مالی ما فقط به اندازه گذران زندگی‌ مان خواهد بود و آن شور و اشتیاقی که برای موفقیت لازم است را نداریم.

7- به ندرت از منطقه امن خود خارج می‌ شویم

در آرزوی ثروتمند شدن هستید؟ اگر به دنبال ثروت، موفقیت یا پیشرفت در زندگی هستید، باید به بلاتکلیفی و آسوده نبودن عادت کنید. افراد ثروتمند، راحتی را در بلاتکلیفی و عدم قطعیت می‌دانند. آسایش فیزیکی، روانی و احساسی هدف اصلی طرز فکر طبقه متوسط جامعه است، متفکران در سطح جهانی خیلی زود یاد می‌گیرند که میلیونر شدن کار آسانی نیست و نیاز به آسودگی می‌ تواند ویرانگر باشد. آنها یاد می‌ گیرند زمانی آسوده باشند که در یک فضای بلاتکلیفی کار کنند. افراد ثروتمند یاد گرفته‌ اند که غلبه بر ترس و پذیرفتن ریسک‌ های محاسبه شده عوامل کلیدی در دست یافتن به موفقیت هستند.

8- هدفی برای پول‌ های خود نداریم

ثروتمند شدن سخت نیست. اگر پیش از تشکیل یک طرح مالی، هدف مشخص و معینی برای ایجاد ثروت داشته باشیم، این فرایند آسان‌ تر و لذت‌ بخش‌ تر خواهد شد. آیا می‌ خواهیم خانه بخریم؟ خارج از کشور زندگی کنیم؟ ماهی یکبار به مسافرت برویم؟ از بازنشستگی خود لذت ببریم؟ پس این اهداف را یادداشت کنیم. افراد ثروتمند خود را متعهد به کسب ثروت می‌ کنند. این کار تمرکز، شجاعت، دانش و تلاش زیادی می‌ طلبد- اما اگر اهداف دقیق و دیدگاه مشخصی داشته باشیم این کار عملی است. اولین علتی که اکثر آدمها به آنچه می‌ خواهند نمی رسند این است که نمی‌ دانند چه می‌ خواهند. افراد ثروتمند به وضوح می داند که ثروت می‌ خواهند.

ثروتمند شدن

9- اول خرج می‌ کنیم اگر چیزی باقی‌ ماند پس‌ انداز

اگر می‌ خواهیم ثروتمند شویم، اول پول خودمان را پرداخت کنیم. کاری که اکثر آدمها پس از کسب درآمد خود انجام می‌ دهند، این است که اول پول دیگران را پرداخت می‌ کنند. اجاره خانه را می‌ دهند، پول تلفن را می‌ دهند، اقساط را پرداخت می‌ کنند و غیره و غیره. به جای این که اول خرج کنیم و بعد هر آنچه باقی ماند را پس‌ انداز کنیم، اول پس‌ انداز کنیم. درآمد یک ساعت از روز خود را در صندوق اضطراری یا حساب پس‌ انداز خود قرار دهیم، کاری کنیم که این فرایند به شکل خودکار انجام شود. با این کار دیگر نیازی به پس‌ اندازهای دستی نیست و مطمئن می‌ شویم که پس از یک مدت پول ما چندبرابر خواهد شد البته به برکت بهره مرکب.

10- فکر می‌ کنیم ثروتمند شدن از دسترس ما خارج است

افراد طبقه متوسط بر این باوراند که ثروتمند شدن حق امتیازی است که فقط به افراد خوش‌ شانس داده میشود. حقیقت این است که در یک کشور سرمایه‌ داری ما حق ثروتمند شدن را داریم، اگر بخواهیم خدمات موثری را برای دیگران فراهم نماییم. از خودمان بپرسیم ” چرا من نه؟” بعد هم فکرهای بزرگ در سر بپرورانیم. افراد ثروتمند توقعات و انتظارات بزرگی از خودشان دارند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.