اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟


اگر اصول حسابداری را ندانید، دفتردار هستید نه حسابدار!

شاید تا به‌حال این دیالوگ را شنیده باشید: این ساختمان سازه قوی ندارد و بساز بفروشی ساخته شده است! حکایت ساختمان‌هایی است که کیفیت ندارند و فقط با ظاهر زیبا به‌فروش می رسند.متاسفانه این روزها در شغل حسابداری تعداد افرادی که با وجود علاقه و حتی تجربه آشنایی کافی با سازه این شغل یعنی اصول حسابداری ندارند، زیاد هستند. امروز تصمیم دارم در خصوص پیامدهای بی‌توجهی به اصول حسابداری نکاتی را خدمت شما مطرح کنم.

باید توجه کرد که ثبت رویدادهای مالی به تنهایی، کار دفترداری است نه حسابداری.

امروزه برای حسابدار بودن فارغ از دانستن قوانین مالیاتی، بیمه، اداره کار و سایر قوانین، ابتدا مفروضات و اصول حسابداری را باید مسلط بود.

گاه در انجام یک ثبت حسابداری به ظاهر ساده، چندین اصل از اصول حسابداری و همچنین قوانین مالیات و بیمه با هم درگیر خواهند شد. این‌جاست که یک حسابدار خوب می‌تواند با در نظر گرفتن همه عوامل اثرگذار بر ثبت حسابداری، حرفه‌ای‌ترین و زیباترین ثبت حسابداری را صادر کند.

در این مقاله سعی داریم فقط اصول حسابداری را که رهنمودی جهت شناسایی و اندازه‌گیری می‌باشند را تشریح کنیم و با مثال‌های عملی کاربرد آن‌ها را نشان دهیم. امیدوار هستیم که این مقاله، مفید واقع شود.

فهرست مطالب

اصول حسابداری

الف) اصل شناخت

صورت‌های مالی شامل صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی همراه به آن است. این اصل به معنای درج کردن عنوان و مبلغ پولی یک عنصر، در صورت‌های مالی اساسی است که با یکی از تعاریف عناصر حسابداری انطباق دارد. اقلام در یادداشت‌های توضیحی افشاء می‌شوند نه شناسایی!

سوال ۱: آیا یک چاه خشک، دارایی شرکت محسوب می‌شود؟

پاسخ: نقطه عطف شناسایی کردن یک عنصر به عنوان دارایی این است که، یک دارایی باید دارای منافع اقتصادی آتی باشد. اگر چاه، دیگر منافع اقتصادی آتی ندارد و احتمال اینکه جریان ورود وجه نقد در آینده هم با عدم اطمینان مواجه است، این چاه خشک دیگر دارایی نیست. اما اگر زمین این چاه می‌تواند منافع اقتصادی آتی ایجاد کند، می‌توان آن‌را به عنوان دارایی ثبت کرد.

سوال۲: شرکت آلفا در تاریخ 29/10/95، ادعایی را مربوط به اتفاقی در همین سال در محاکم قضایی مطرح کرده است که در صورت اثبات، موجب دستیابی به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال دارایی می‌شود. آیا در ترازنامه به تاریخ 29/12/95 می‌توان این مبلغ را به عنوان دارایی شناسایی کرد؟

پاسخ: به دلیل اینکه این رخداد هنوز اثبات نشده و ورود جریان منافع اقتصادی به شرکت آلفا، با عدم قطعیت مواجه است نمی‌توان دارایی شناسایی کرد. این رخداد را می‌توان تحت عنوان دارایی‌های احتمالی در یادداشت‌های توضیحی فقط افشاء کرد.

ب) اصول اندازه گیری

۱ اصل تحقق درآمد

به این سوأل پاسخ می‌دهد که زمان شناسایی درآمد کی باشد؟ امضاء کردن یک قرارداد با مشتری، تحویل دادن کالاها به مشتری، پرداخت پول از جانب مشتری همه نشان‌دهنده یک رویداد واقعی هستند اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ اما فروش زمانی شناسایی می‌گردد که حسابدار شرکت تصمیم به شناخت آن گیرد که در بیشتر مواقع هنگام فروش محصول است.

شناخت درآمد دو شرط اساسی دارد:

الف- مبلغ و زمان دریافت درآمد به‌طور معقول قابل تعیین باشد یعنی جریان ورودی منافع اقتصادی به درون واحد تجاری محتمل باشد.

ب- واحد تجاری تعهدات خود را بابت کسب درآمد انجام داده باشد، مخارج مرتبط با کالای فروش رفته قابل‌اندازه‌گیری باشد.

یادمان باشد که عدم شناسایی درآمدهایی که تحقق یافته‌اند و یا به تعویق انداختن شناسایی آ‌ن‌ها به دوره بعد، مصداق بارز کتمان درآمد می‌باشد.

سوال ۱: در تاریخ 30/01/98 نمایشگری توسط شرکت آلفا همراه با حق برگشت تا ۳۰ روز، به مشتری فروخته شد. آیا شرکت آلفا در تاریخ می‌تواند درآمد شناسایی کند؟

پاسخ: اگرچه فروش صورت گرفته اما تا زمان تأیید مشتری مبنی بر عدم استفاده از حق برگشت یا منقضی نشدن دوره حق برگشت، شرکت آلفا حق شناسایی درآمد را ندارد.

نکته: گاهی ممکن است، بین اصول حسابداری و سایر قوانین از جمله قوانین مالیاتی تضاد به‌وجود آید که البته استانداردهای حسابداری، رعایت قوانین را در اولویت قرار‌داده‌اند. در مثال فوق، ممکن است در مواردی بین شناسایی درآمد مطابق اصل تحقق درآمد، با شناسایی درآمد مطابق مواد ۱۶۹ و ۱۶۹مکرر که مربوط به ارسال صورت معاملات فصلی است تضاد به‌وجود آید در این شرایط ضمن شناسایی درآمد حاصل از فروش و ارسال در فصل مربوط، در صورتی‌که درآمد تحقق نیافت ثبت حسابداری برگشت از فروش، صادر ‌گردد.

سوال ۲: یک کارخانه، هم در تولید نوشابه و هم در ساخت تجهیزات تولید نوشابه فعالیت دارد. این کارخانه نوشابه‌ها را مستقیم برای مشتری‌ها ارسال، اما تجهیزات تولید نوشابه را به فروشگاهی که به نیابت از آن، فروش را انجام می‌دهد ارسال می‌کند. زمان شناسایی درآمد حاصل از فروش نوشابه و تجهیزات تولید نوشابه کی است؟

پاسخ: درآمد حاصل از فروش نوشابه اگر بدون هیچ شرایطی در فروش باشد در زمان ارسال برای مشتری‌ها، شناسایی می‌گردد. حال آنکه درآمد حاصل از فروش تجهیزات تولید نوشابه تا زمانی که توسط فروشگاه واسطه فروخته نشود، قابل شناسایی نیست چون جریان ورودی وجه نقد با عدم احتمال مواجه می‌باشد.

۲ اصل تطابق

اشاره به این موضوع دارد که، هزینه ها باید در دوره مالی ثبت شوند که از بابت آنها، در آن دوره درآمد کسب شده است. اگر این اصل رعایت نشود سودی که در صورت سود و زیان نشان داده شده، صحیح نخواهد بود.

باید به این نکته توجه کرد که، عامل اصلی تعدیلات در پایان دور مالی همین اصل تطابق می‌باشد. محاسبه صحیح استهلاک و همچنین محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته نمونه هایی از کاربرد اصل تطابق می‌باشند. گاهی انجام مخارج موجب کسب درآمد به‌طوری نامشخص در سال‌های آتی می‌شود، این مخارج در زمان وقوع باید هزینه شوند.مانند مخارج تبلیغات،مخارج تحقیق و توسعه

مثال: ادعایی را که شرکت آلفا در تاریخ 29/10/95در رابطه با مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مطرح کرده است. در تاریخ 29/10/95اثبات شد و معادل این مبلغ، دارایی وارد شرکت شد، ثبت این رویداد مالی به شرح زیر می‌باشد:

شرحبدهکاربستانکار
دارایی5.000.000.000
درامد 5.000.000.000

حال اگر این ادعا در تاریخ 97/05/29 اثبات و معادل آن مبلغ، دارایی وارد شرکت شود، ثبت این رویداد مالی به شرح زیر می‌باشد:

بستانکاربدهکارشرح
5.000.000.000دارایی
5.000.000.000 درامد

نکته: اینکه برای مالیات‌های پرداخت نشده مربوط به سنوات قبل که برای آن‌ها ذخیره ای در نظرگرفته نشده، مالیات در دوره جاری پرداخت و حساب سود و زیان انباشته را بدهکار می‌کنیم هم از مصادیق اصل تطابق است.

با نگاهی دیگر به اصل تطابق می‌توان گفت، عملکرد جاری مدیر شرکت که از صورت‌های عملکرد مالی جاری قابل برداشت است، تحت شعاع سهل انگاری‌ها یا مشکلات دوره‌های مالی قبل قرار نگیرد.

۳ اصل محافظه کاری

یعنی شناسایی کُندتر درآمدها در مقابل شناسایی سریع‌تر هزینه ها و ارزشیابی کمتر دارایی‌ها در مقابل ارزشیابی بیشتر بدهی‌ها. به‌عبارتی برای شناسایی درآمد و دارایی شواهد قابل اتکاتر و بیشتری نسبت به شناسایی هزینه و بدهی موردنیاز است، چون محیط تجارت با عدم اطمینان مواجه است.

اگر به این اصل توجه نکنیم ممکن است درآمدی را شناسایی کنیم، که هیچ‌گاه محقق نخواهد شد.

سوال: در تاریخ 29/12/95 از بابت مالیات عملکرد مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ذخیره درنظر گرفته شد. بعد از ارسال اظهارنامه و رسیدگی‌های حسابرسان، اداره دارایی برگ تشخیص عملکرد به مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال را در تاریخ 29/08/96 صادرکرد. شرکت به برگ تشخیص اعتراض و بعد از ارجاع به هیئت بدوی و تجدید نظر در تاریخ29/05/97برگ مالیات عملکرد قطعی به مبلغ ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال صادر گردید. حسابدار شرکت در دوره‌های مالی ۹۵، ۹۶ و ۹۷ باید ثبت‌های حسابداری زیر را صادر می‌کرد.

بستانکاربدهکارشرح
5.000.000.000سود و زیان جاری
.5.000.000.000 ذخیره مالیات بر درآمد5

بستانکاربدهکارشرح
1.000.000.000سود و زیان جاری
1.000.000.000 ذخیره مالیات بر درآمد

بستانکاربدهکارشرح
6.000.000.000ذخیره مالیات بردرآمد
5.500.000.000 مالیات پرداختی
500.000.000 سود و زیان انباشته

توضیح: از نظر اصول حسابداری شناسایی ثبت‌ در تاریخ 29/08/96 به دلیل رعایت اصل محافظه‌کاری است.

۴ اصل بهای تمام شده

این اصل به این موضوع اشاره دارد که، دارایی در زمان تحصیل به ارزش معاملاتی اولیه اندازه گیری می‌شود، همچنین فقط مخارج لازم و ضروری جهت تحصیل دارایی در بهای تمام شده آن لحاظ می‌شود.

سوال: در فیش حقوقی پرسنل عملیاتی یک فروشگاه شیرینی فروشی علاوه بر مبلغ حقوق و دستمزد، مبلغی تحت عنوان پاداش و مبلغی تحت عنوان دوباره کاری که ناشی از ضعف سیستم عملیاتی فروشگاه می‌باشد لحاظ شده است. بهای تمام شده دستمزد شامل چه مواردی است؟

پاسخ: تنها موردی که در بهای تمام شده به عنوان دستمزد ثبت می‌شود، فقط همان مبلغ حقوق و دستمزد به پرسنل عملیاتی است، چرا که مبلغ پاداش و دوباره کاری مخارج لازم و ضروری نبوده و تحمل آن‌ها ناشی از عوامل دیگری است.

نکته: برخی، اصطلاحاتِ شخصیت حسابداری، تداوم فعالیت، دوره زمانی و واحد پولی را به عنوان اصول حسابداری معرفی می‌کنند و حتی در برخی از آموزشگاه‌های آزاد حسابداری هم این اشتباه اتفاق می‌افتد.

باید گفت که این‌ها مفروضات بدیهی حسابداری هستند نه اصول حسابداری.

در آخر یادآور می‌شویم که اصول حسابداری شامل موارد زیر است:

 1. اصل شناخت
 2. اصل تحقق درآمد
 3. اصل محافظه‌کاری
 4. اصل افشاء
 5. اصل اهمیت
 6. اصل عینیت
 7. اصل قابلیت مقایسه
 8. اصل ثبات رویه
 9. اصل یکنواختی

10.اصل بهای تمام شده

برخی از آنها هنگام تهیه صورت‌های مالی باید رعایت شوند ما ۵ اصلی را شرح دادیم که حسابداران از ابتدای شروع فرآیند حسابداری با آنها بیشتر درگیر هستند.

اصول حسابداری چیست؟ 4 اصل مهم

اصول حسابداری چیست؟

از رشته های مهمی که در بازار کار طرفدار داشته و پر اهمیئت می باشد رشته حسابداری است. این رشته پر اهمئیت اگر به همراه 4 اصل اصول حسابداری همراه باشد دارای مزیت های فراوانی است. از مهم ترین مزیت های این رشته می توان به این موضوع اشاره نمود که در کنار آموزش امکان اشتغال هم وجود دارد و افراد با تجربه کم، که در این رشته تحصیل دارند می توانند وارد بازار کار شده و در هر ارگان دولتی و غیر دولتی شغلی مناسب داشته باشند و تجربه عملی نیز کسب نمایند. اما خوب توجه به اصول حسابداری از نکات مهمی است که هر فردی که وارد این رشته می شود باید به آن توجه نمود.
در ادامه با 4 اصل اصولی حسابداری شما را آشنا خواهیم نمود. با ما تا انتهای این مطلب همراه شوید.

تعریف اصول حسابداری

یک علم تخصصی و یک گزارش مالی در حیطه عملیات مالی می باشد که با کمک نرم افزارهای حسابداری طبقه بندی و ثبت می گردد.
اگر شما به عنوان یک حسابدار تمام قواعد و ضوابط مورد نیاز حسابداری را بدانید راحت می توانید مفهوم حسابداری را بفهمید. حال بیاید تا تعریف دقیق تر و علمی تری از حسابداری را به شما ارائه دهیم.

زیربنای اصلی حسابداری بر اساس فرضیات شکل می گیرد و سپس به وسیله اصول حسابداری که بر پایه تحقیقات علمی شکل گرفته اند محقق میشوند. حال این اصول حسابداری چیست؟ چگونه باید از آنها بهره برد؟ اصول حسابداری به یک سری قواعد و راهنمایی های ریاضی می گویند که بر اساس اندازه گیری ها و ثبت اطلاعات و طبقه بندی و گزارشات مشخص که از نتایج مشخص و تایید شده از یک واحد اقتصادی استخراج میشوند. این اصول یک سری قواعد مشخص هستند که از نتایج و گزارشات تبعیت میکنند.

بهره گیری از این اصول با توجه به نیاز واحد اقتصادی ممکن است و ابتدا باید مشخص گردد که واحد اقتصادی چه هدفی از حسابداری دارد و چه مسائلی نیاز به حسابرسی دارد.
اما در عین حال شما باید در ابتدا مهارت لازم برای این امر را بیاموزید. حسابداری نیاز به مهارت و آموزش دارد و بازار کار مناسبی نیز دارد. اموزش اصول حسابداری از مهمترین بخش های آموزشی حسابداری به شمار میرود. در ادامه این اصول را به تفکیک توضیح خواهیم داد.

اصول حسابداری چیست؟

اصول حسابداری

چهار اصل مهم در حسابداری وجود دارد که هر فرد علاقه مند به حسابداری باید در ابتدا با این موارد آشنا شود و سپس با کسب این مهارت ها و تسلط به آنها وارد این حوزه شود. اما این اصول چه هستند؟
• اصل بهای تمام شده
• اصل تحقق درآمد
• اصل تطابق
• اصل افشای کامل در حسابداری

اصل افشای کامل

این اصل به معنای افشای مالی در مورد یک واحد تجاری است. مطمئنا مقصود افشای تمام مسائل مالی نیست. خصوصا اطلاعات مهم و امنیتی واحد به هیچ وجه نباید افشا شود. این افشا مرتبط با رویداد ها و وقایع مهمی است که می توانند به رئیسان و صاحبان واحد تجاری در جهت تصمیم گیری صحیح کمک کند. این اصل از طریق پاورقی ها و نوشته های یاداشت مانند به دست صاحبان واحد تجاری میرسد و به آنها در تصمیم گیری کمک می کند. اصل افشای اطلاعات در اصول حسابداری با ندادن مالیات ارتباط مستقیمی دارد. این یعنی هرچه افشای اطلاعات دقیق تر باشد اجتناب مالیاتی نیز بیشتر خواهد بود.

اصل بهای تمام شده

این بها نرخ تمام شده برای هرکالا تا رسیدن کالا به انبار می باشد و به همین طریق بدهی های واحد تجاری نیز باید ثبت بشوند. این کار موجب دقت سرمایه و ارزش سرمایه در حسابرسی خواهد شد .

اصل تحقق درآمد

یکی از اصول حسابداری اصل تحقق درآمد است. این اصل در واقع به موضوع ساده ای اشاره دارد. هنگامی که داد و ستد و معامله صورت بگیرد و سود از آن حاصل گردد این اصل تحقق پیدا می کند و باید در نرم افزار حسابداری ثبت گردد.

اصل تطابق

در این مورد ابتدا باید مشخص کنیم که سود چیست؟ به تفاوت نرخ هزینه های تحمیل شده و نرخ هزینه های بدست آمده سود حاصل از کار می گویند. حال اصل تطابق چه می گوید؟ بر اساس این اصل از اصول حسابداری، باید تمام هزینه های تحمیل شده را در همان دوره مرتبط که درآمد حاصل شده یاداشت کرد.
تمام مبادلات در اصل بهای تمام شده، در تاریخ انجام معامله باید ثبت شوند.

همانطور که مطالعه کردید این اصول ساده و در عین حال گیج کننده هستند و به همین علت آموزش و داشتن مهارت در دوره های معتبر میتواند به شما در کسب مهارت لازم برای حسابداری کمک کند. درست است که امروزه نرم افزارهای حسابداری کار حسابداری را بسیار آسان کرده اند اما این به تنهایی نمی تواند برای شما یک حسابدار مناسب باشد و داشتن مهارت حسابداری می تواند به شما در حسابداری دقیق تر کمک کند.

علتی که این اصول مهم تلقی می شوند به دلیل تنظیم یک چارچوب آن هم برای شفافیت و صداقت ارگان ها است. به عبارت کلی این اصول به صورت یک تئوری از پیش تعیین شده است که می تواند در امور حسابداری به حسابدار کمک شایانی نماید. به معنی ساده این اصول قوانینی و مفاهیمی هستند که باعث می شوند تا حسابدار بتواند صریح و قانونی امور حسابرسی را انجام دهد.

پیش دریافت درآمد

پیش دریافت درآمد

منظور از پیش دریافت درآمد چیست؟ گاهی یک شرکت یا یک موسسه قبل از ارائه خدمات یا کالا به فرد دیگری، مبلغی را به عنوان پیش درآمد دریافت می‌کند. که در اصطلاحات حسابداری به این مبلغ داده شده، پیش دریافت درآمد می‌گویند

قبل از اینکه بخواهیم در مورد پیش دریافت درآمد در اصول حسابداری را توضیح بدهیم باید بدانیم که دوره مالی یا دوره حسابداری به چه معنا است؟ دوره حسابداری سالانه برای یک واحد تجاری را دوره مالی می‌نامند. که در بیشتر مواقع یک دوره، یک سال محسوب می‌گردد. و در آن دوره، کلیه فعالیت‌ها به دوره‌های کوتاه و فصلی تقسیم‌بندی می‌شوند که به آن گزارشات میان دوره هم می‌گویند. البته باید در تنظیم این دوره مالی به نکاتی توجه کرد مثل:

 • همه شرکت‌های سهامی عام موظف به تهیه گزارشات میان دوره‌ایی سه ماهه است.
 • تا زمان تصفیه واحد تجاری، گزارشات تهیه شده جنبه برآوردی دارند.
 • عموماً پایان دوره مالی زمانی در نظر گرفته می‌شود که فعالیت واحد تجاری در پایین‌ترین سطح باشد.

پیش پرداخت چیست؟

زمانی که ما پولی را قبل از دریافت هر نوع کالا یا خدمات به شخص دیگری پرداخت کنیم در اصطلاح آن را پیش پرداخت کرده‌ایم. یعنی اگر قیمت کالایی پانصد هزار (۵۰۰،۰۰۰) ریال باشد و ما قبل از اینکه جنس یا کالا را از فروشنده بگیریم. پول خرید آن را که پنجاه هزار تومان است را داده‌ایم.

پیش دریافت درآمد چیست؟

در مقابل پیش پرداخت، اصطلاح پیش دریافت درآمد داریم. پیش دریافت درآمد به این معنی است که ما قبل از اینکه کالا یا خدماتی به کسی دیگری ارائه دهیم اول پول کالا یا خدمات را از خریدار دریافت می‌کنیم. در این موقع است که ما می‌گوییم بابت کالا یا خدماتی که در آینده می‌خواهد صورت بگیرد پیش دریافت داشته‌ایم. به طور مثال زمانی که ما، قبل از اینکه کالا را تحویل دهیم مبلغ دویست هزار (۲۰۰،۰۰۰) ریال بابت کالا بگیریم؛ می‌گوییم که بیست هزار تومان پیش دریافت داشته‌ایم.

حساب‌های پیش دریافت درآمد و پیش پرداخت با هم چه تفاوت‌هایی دارند؟

احتمالا با توضیحات که داده شده متوجه شده‌اید که حساب‌های پیش پرداخت در حسابداری به عنوان دارایی ما حساب می‌شوند در حالی که حساب‌های پیش دریافت درآمد، به عنوان بدهی شناخته می‌شوند. بنابراین، حساب‌های پیش پرداخت با ثبت بدهکار افزایش و با ثبت بستانکار کاهش می‌بابند و بالعکس آن، حساب‌های پیش دریافت درآمد با ثبت بدهکار کاهش و با ثبت بستانکار افزایش می‌یابند.

اصلاح حساب پیش دریافت درآمد چگونه صورت می‌گیرد؟

به منظور اجرای اصل “تطابق هزینه‌های هر دوره مالی” از درآمدهای همان دوره، گروه حسابداران موظف‌اند تا اطمینان پیدا کنند که در زمان تهیه صورت وضعیت سود و زیان، کلیه درآمدها و هزینه‌های دوره مالی، در حساب‌ها ثبت شده باشند. که اگر برخی از درآمدها یا هزینه‌های دوره حساب‌ها ثبت نشده باشد، حسابدار باید ابتدا آن را شناسایی کرده و سپس از طریق ثبت‌های مناسب در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل، حساب‌ها را اصلاح کند. که به این‌گونه ثبت‌ها در تعاریف حسابداری «ثبت‌های اصلاحی» می‌گویند. از جمله ثبت‌های اصلاحی که در پایان دوره مالی ثبت می‌شوند عبارت‌اند از:

 • اصلاح حساب دارایی‌هایی که مبلغی از آنها در دوره مالی صرف شده مثل: ملزومات، پیش پرداخت‌ها و موجودی‌ها.
 • اصلاح هزینه‌های تحقق نیافته.
 • اصلاح بدهی‌های جاری و پیش دریافت‌ها
 • اصلاح هزینه‌های تحقق یافته پرداخت نشده (عوارض، حق بیمه و حقوق)

نکته:ثبت‌های اصلاحی معمولاً در پایان دوره مالی و قبل از تهیه صورت‌های مالی انجام می‌شوند. اما این امکان دارد که مانده برخی از حساب‌ها در طی دوره مالی اصلاح شود.

مثالی برای اصلاح پیش دریافت درآمد:

فرض کنید که فردی یک موسسه آموزشی آموزشگاه کامپیوتر دارد و با سازمانی قرارداد بسته که تا پایان سال ۱۰ نفر از کارکنان آن سازمان را آموزش دهد که در آن نرخ آموزش هر نفر سیصد هزار (۳۰۰،۰۰۰) ریال است و شخص صاحب آموزشگاه کل مبلغ آموزش هر ده نفر کارکنان را در ابتدای قرارداد دریافت کرده باشد. بنابراین، ثبت این نقل و انتقال در دفاتر و اسناد مربوطه به این صورت می‌باشند. که نقد / بانک، ۳۰۰،۰۰۰هزار ریال و پیش دریافت درآمد،۳۰۰،۰۰۰هزار ریال

با این ثبت شخص برای خود حسابی به نام پیش دریافت درآمد ایجاد کرده که نوعی تعهد یا همان بدهی برای او می‌باشد. حال اگر تا پایان سال ۵ نفر از کارکنان سازمان را آموزش دهد یعنی نیمی از قرارداد و تعهد و یا بدهی خود را تصفیه کرده است اما نیمی دیگر از تعهدات را نه! بنابراین، ثبت پیش دریافت درآمد صاحب آموزشگاه تغییر کرده و به صورت زیر نوشته می‌شود.

پیش دریافت درآمد: ۱۵۰،۰۰۰

درآمد حاصل: ۱۵۰،۰۰۰۰

ملزوماتی که در مثال گفته شده وجود دارند عبارت است از:

با توجه به توضیح که در مثال داده شده، ملزومات اجناس مصرفی‌ایی هستند که برای استفاده در عملیات موسسه خریداری می‌شوند بدون آنکه قصدی برای فروش آنها وجود داشته باشد. در نهایت ملزومات مصرف شده به هزینه تبدیل می‌شوند ولی در ابتدای قرارداد و در زمان خرید از آنها به عنوان دارایی یاد می‌شود. از جمله معروف‌ترین و شناخته‌ترین ملزومات این مورد قرارداد می‌توان به لوازم تحریر، کاغذ، تمبر، یا موارد بهداشتی مثل صابون، جارو، مواد شوینده و ضدعفونی کننده و یا الزامات فنی نظیر کاغذ سمباده، روغن، الکل و.. اشاره کرد.

نکته: همان‌طور که گفته شد، صاحب آموزشگاه زمانی که ملزومات و نیازهای ضروری موسسه را تهیه می‌کند این اجناس خریداری شده به عنوان دارایی حساب می‌شوند. برای همین است که در ترازنامه (فهرستی از دارایی‌ها، بدهی‌ها، و سرمایه یک واحد تجاری در یک سال معین را ترازنامه یا صورت وضعیت مالی می‌گویند.) آنها را جزء دارایی نشان می‌دهند. اما نکته‌ایی که در این مورد وجود دارد این است که ملزومات در طی دوره استفاده می‌شوند و عموماً در پایان دوره چیزی از آنها باقی نمی‌ماند. به همین خاطر در پایان دوره نمی‌توان از آنها به عنوان دارایی یاد کرد.

اصلاح حساب پیش پرداخت چگونه صورت می‌گیرد؟

پر واضح است که اگر فردی تعریف پیش پرداخت و پیش دریافت درآمد را نداسته باشد. شاید این دو را یکی بداند در حالی که با توجه توضیحات داده شده در بالا؛ اینطور نیست. از جمله معروف‌ترین حساب‌های پیش پرداخت اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ می‌توان به دو مورد پیش پرداخت بیمه و پیش پرداخت اجاره اشاره کرد. که اصلاح پیش پرداخت اجاره به شرح ذیل می‌باشد.

فرض کنید که شخصی خانه‌ایی را به مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال به صورت سالیانه اجاره کرده است. که در واقع هر ماه باید مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ هزار ریال باید بپردازد. حال اگر فردی که خانه را اجاره کرده است در همان ابتدای سال، اجاره یک‌ساله خود اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ را بپردازد. ثبت پیش پرداخت درآمد آن در دفاتر مربوطه به صورت: پیش پرداخت اجاره:۱،۲۰۰،۰۰۰ نقد/بانک: ۱،۲۰۰،۰۰۰ریال می‌باشد.

حال اگر بعد از دو ماه اجاره نشینی فرد قصد داشته باشد خانه را تحویل دهد برای اصلاح حساب پیش پرداخت خود، باید هزینه اجاره را پرداخت کرده و از حساب پیش پرداخت کسر شود. که نوع ثبت آن در دفاتر به شکل زیر می‌باشد.

هزینه اجاره (به مدت ۲ ماه): ۲۰۰،۰۰۰ریال

پیش پرداخت اجاره: ۲۰۰،۰۰۰ریال. به این ترتیب در پایان سال حساب پیش پرداخت اجاره برای مستاجر صفر خواهد شد.

حساب‌ها به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند؟

حساب‌های دفتر کل (دفتری است که حساب‌ها پس از طبقه بندی به طور جداگانه در آن نگه‌داری می‌شود.) از نظر انتقال دادن یا ندادن مانده آنها به سال مالی بعد به سه دسته حساب‌های دائمی، حساب‌های موقت و حساب‌های مختلط دسته بندی می‌شوند.

حساب‌های دائمی:

حساب‌های هستند که مانده آنها به دوره مالی بعد منتقل می‌شود. حساب‌های دائمی شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه می‌باشد. البته لازم است بدانیم که به این حساب‌ها، حساب‌های ترازنامه‌ای هم می‌گویند.

حساب‌های موقت:

حساب‌های هستند که در پایان دوره مالی بسته می‌شوند. حساب‌های موقت شامل حساب‌های درآمد و هزینه و برداشت می‌باشد. که به جزء حساب برداشت، این حساب‌ها اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ را به عنوان حساب‌های سود و زیان می‌شناسند.

حساب‌های مختلط:

برخی از حساب‌ها هستند که بخشی از آنها دائمی و بخش دیگری از آن موقت می‌باشد. این نوع حساب‌ها را حساب مختلط می‌گویند. برای مثال پیش پرداخت اجاره را به عنوان حساب مختلط می‌شناسند.

بستن حساب‌ها در اصطلاحات حسابداری به چه معنا است؟

در پایان سال مالی پس از انجام اصلاحات، حساب‌ها یا دائمی هستند یا موقت؛ که حساب‌های موقت در پایان سال بسته می‌شوند. و همین‌طور در پایان سال مانده تمامی حساب‌ها دائمی در ترازنامه درج و از طریق صدور سند اختامیه به سال بعد منتقل می‌شود. و حساب‌های مختلط نیز به دلیل انجام اصلاحی قسمت دائمی و قسمت موقت در موقع بستن حساب‌ها وجود ندارد.

مشاوره گرفتن از وکیل برای مشکلات پیش دریافت درآمد:

ما گفتیم که پیش دریافت درآمد، مبلغی است که فروشنده قبل از ارائه هر گونه اقدامی بابت کالا یا خدمات از خریدار می‌گیرد. حال ممکن است که به هر دلیلی، طرفین معامله، حاضر به انجام تعهدات گفته شده در قرارداد نشوند و همین عدم عمل به تعهدات، سبب اختلاف بین طرفین قرارداد شود.

بنابراین، اگر هر یک از آن دو با اصطلاحات و قوانین حسابداری آشنایی نداشته باشد ممکن است حق و حقوق او، توسط طرف دیگر قرارداد تضییع شود. و چه بسا ممکن است هیچ وقت به حق خود هم نرسد. به همین خاطر اگر در همان ابتدا فردی که ادعای حق و حقوق می‌کند بتواند از یک کارشناس مالیاتی، راهنمایی بگیرد قطعاً می‌تواند مانع از تضییع مال و دارایی خود در آینده شود.

مدیریت هزینه ها و درآمدها و ارتباط آن با نرم افزارهای حسابداری

مدیریت هزینه ها و درآمدها در دنیای کسب کار امروز از ارکان اصلی هر سازمان انتفاعی و غیر انتفاعی می باشد. فلسفه وجودی هر سیستم یا سازمانی مبنی بر کسب سود یا ارائه خدمات عام المنفعه می باشد، علی الرغم اینکه موضوع صحبت ما در خصوص واحدهای تجاری با هدف کسب سود می باشد، ولی برکسی پوشیده نیست حتی سازمانهایی که تشکیل میشوند برای خدمات و سرویسهای عام المنفعه دارای درآمد و هزینه هایی هستند که در صورت عدم مدیریت آن نمی توانند خدمات خوبی ارائه نمایند.این موضوع بر اهمیت وجود مدیریت بر هزینه ها و درآمدها تاکید دارد.

در اصطلاح عامیانه که همه ما بارها آن را شنیده ایم به این موضوع اینگونه اشاره می شود “دخل وخرج” باید با هم بخونه یا به تجارتی که رو به شکست می باشد اصلاحا گفته میشود” دخل وخرجش با هم نمی خونه”.این موضوع نشانده اهمیت مدیریت هزینه ها و درآمدها در فعالیتهای تجاری را نشان می دهد که حتی قشر عامه مردم که شاید از سواد وتحصیلات خاصی برخوردار نباشند به آن واقف هستند.

مدیریت هزینه ها و درآمدهاماهیت مدیریت هزینه ها و در آمد ها

رایج ترین اشتباهات در خصوص مدیریت هزینه ها و درآمدها پرداختن بیش از حد به هزینه ها و تلاش در جهت کاهش آن می باشد، و این درحالی هست که همیشه پرداخت و توجه به درآمدها گزینه آخر می باشد البته بهترین تلاش در این خصوص را افزایش در آمد تصور می کنند.

 • اگر شرایط بازار به شکلی رقم خورد که امکان افزایش درآمد وجود نداشت چه باید کرد؟
 • اگر کاهش هزینه ها موجبات دلسردی کارکنان و یا از دست دادن مشتریان بشود راه حل چیست ؟

معمولا سازمانها در این شرایط مجبور به تحمل هزینه های گزافی برای برگرداندن مشتریان و ایجاد انگیزه در کارکنان خود می شوند که این خود باعث افزایش هزینه ها شده و در واقع مدیران ناخواسته درگیر چرخه باطل و فرسایشی عدم تطابق هزینه و درآمدها قرار میگرند!

ماهیت مدیریت هزینه ها و در آمدها بر پایه کاهش هزینه ها ویا افزایش درآمدها بنا نشده است بلکه براین اساس تشکیل شده که مصارف هزینه ها به گونه ای باشد که باعث افزایش بهره وری و کارآمدی شده و از آن طرف منابع درآمدی به شکلی مدیریت شود که اولا این منابع برای سازمان حفظ شده و دوما باعث رونق وتوسعه کسب وکار گردد.

اگر پاداش یا پورسانت یکی از کارکنان ما مبلغ یک میلیون تومان بود نباید این مبلغ در ازای یک کار مثلا دستیابی به هدف فروش یا تکمیل پروژه به او پرداخت گردد، بلکه می توان آن را به چند قسمت تقسیم نمود و در راستای خط مشی سازمان اهداف مختلفی برای آن تعیین نمود،مانند:دستیابی به هدف کل،رضایتمندی مشتریان از نحوه عملکرد فرد،افزایش تعداد مشتریان،و….

در واقع مبلغی که بعنوان حقوق یا پاداش برای او در نظر گرفته می شود بر مبنای کیفیت عملکرد او محاسبه شود نه کمیت.

در خصوص مدیریت درآمد می توان اشاره ای به تعریفی که در سایت خدمات اجتماعی دولت استرالیا آمده است اشاره نمود:

“مدیریت درآمد یک ابزار است که به مردم کمک می کند تا پرداخت های رفاهی خود را تامین کنند و اطمینان حاصل می کنند که آنها پایه های اصلی زندگی مانند غذا، مسکن، برق و آموزش را دریافت می کنند. کنترل بهتر امور مالی آنها به مردم کمک می کند تا زندگی خود را تثبیت کنند تا بتوانند از خود و فرزاندانشان بهتر مراقبت کنند.”

همانطور که ملاحظه می نمایید از مدیریت درآمد بعنوان یک ابزار یاد می شود و برگردان استفاده از این ابزار در فضای کسب کار را می توان اینطور دید:

مدیریت درآمدها یک ابزاری است که به مدیران وصاحبان سازمانها کمک می نماید تا هزینه های تحقیق و توسعه وتبلیغات خود را تامین کنند واطمینان حاصل نمایند که هزینه های جاری سازمان مانند:هزینه های حقوق ودستمزد، اجاره،تعمیر ونگهداری،خرید مواد اولیه وتکمیل موجودی انبار خود را دریافت می نمایند.

کنترل ونظارت بهتر امور مالی به ایشان کمک می نماید تا امنیت تجارت خود را بالا برده تا بتوانند در برابر نوسانات کمترین آسیب را ببینند وهمیشه آماده استفاده از موقعیتهای پیش رو باشند.

مدیریت هزینه ها و درآمدها و ارتباط آن با نرم افزار حسابداری

در فرآیند مدیریت هزینه و در آمدها سه پارامتر مهم می بایست وجود داشته باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شود:

 • سرعت در استخراج اطلاعات
 • دقت در اطلاعات استخراج شده
 • تحلیل داده ها و اطلاعات

دو اصل سرعت و دقت لازمه دوام و پیشرفت هر کسب و کاری می باشد و با توجه به حجم بالای فعالیتهایی در تجارت بدلیل وجود قوانین ومقررات حاکم مانند قوانین مالیاتی،تامین اجتماعی و قانون تجارت و همچنین نگهداری حساب مشتریان و موجودی سازمانها ناگزیر از استفاده از نرم افزارهای حسابداری شده اند ،به شکلی که هر سازمانی که ادعای بروز بودن ورشد در تجارت را داشته باشد ناگزیر به استفاده از این نرم افزار خواهد بود.

زمانی که صحبت از نرم افزار حسابداری می شود تصور اکثر افراد معطوف به نگهداری حساب و ثبت آن در نرم افزار می شود در صورتی که این امر وظیفه اصلی هر نرم افزار حسابداری می باشد و قابلیتهای بسیار زیادی را دارا می باشد از جمله مدیریت هزینه و درآمد ها با استفاده از نرم افزار حسابداری .

چگونه یک نرم افزار حسابداری می تواند به فرآیند مدیریت هزینه و درآمدها کمک نماید؟

با توجه به ثبت ،نگهداری و طبقه بندی اطلاعات در نرم افزار حسابداری و استخراج گزارشات دقیق وبه موقع از اطلاعات خام داده شده به نرم افزار می توان به لازمه سوم مدیریت هزینه و درآمدها که تحلیل اطلاعات می باشد دسترسی پیدا نمود.

یک نرم افزار حسابداری می تواند در هرلحظه گزاراشات مورد نیاز از هزینه ها و درآمدها با شرطهای مختلف به ما ارائه نمایند.مثلا:

 • هزینه های مشخص در طی یک دوره زمانی مشخص
 • هزینه ها با ترتیب مبلغ
 • هزینه ها با مراکز هزینه متفاوت
 • روند هزینه ها در فواصل زمانی
 • درآمدهای تحقق یافته به تفکیک منابع
 • درآمدهای تحقق یافته در فواصل زمانی
 • روند وصول درآمدها
 • و صدها گزارش درخواستی متناسب با فعالیتهای سازمان

مهمترین اصل ارتباط مدیریت هزینه و درآمدها با نرم افزار حسابداری طبقه بندی اطلاعات داده شده می باشد .

این طبقه بندی می بایست قبل از ورود اطلاعات در نرم افزار تعریف شود ازجمله این طبقه بندیها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 1. تعریف مراکز هزینه
 2. تفکیک هزینه های متغیر وثابت
 3. تفکیک درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی
 4. تعریف سرفصلهای هزینه مطابق با استانداردهای حسابداری
 5. ایجاد ارتباط بین درآمدها وهزینه ها(بطور مثال تعریف پروژه واختصاص درآمدها وهزینه ها به همان پروژه)

خبر خوب اینکه با توجه به رقابتی شدن کلیه فعالیتها در بازار با کمی جستجو بررسی دقیق تر در بازار می توان به نرم افزارهایی دست پیدا نمود که قابلیت تحلیل اطلاعات را نیز دارا هستند و این خود به سرعت ودقت استخراج اطلاعات نیز کمک شایان می نماید.

مدیریت هزینه ها و درآمدها

استفاده از یک نرم افزار حسابداری مناسب مصادق مناسبی برای مدیریت هزینه ها و درآمدها می باشد.

استهلاک دارایی در حسابداری چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

استهلاک دارایی

استهلاک دارایی به معنی کاهش کیفیت، کمیت یا ارزش یک دارایی است و در واقع معیاری برای دوام یک دارایی ثابت است. در حقیقت استهلاک دارایی معادل واگذاری ارزش آن ها به محصول تولید شده توسط آنها است. در واقع انتظار می‌رود با گذشت زمان، کارایی و بهره‌وری دارایی‌های ثابت که به طور مستمر از آن استفاده می‌شود، کاهش یابد. محاسبه استهلاک دارایی در واقع ارزیابی میزان دوام است و ارزش خالص دارایی را نشان می‌دهد و یکی از عوامل مهم در تعیین بهای تمام شده کالاها و در نتیجه محاسبه سود در حسابداری مالی مجموعه‌ها است. در این مقاله با ما همراه باشید تا با استهلاک در حسابداری، انواع استهلاک و نحوه محاسبه استهلاک دارایی های ثابت آشنا شوید.

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

استهلاک دارایی در حسابداری چیست؟

استهلاک به معنی سرشکن کردن و تخصیص بهای تمام شده دارایی ثابت، به سال‌های عمر مفید آن است و هدف اصلی حسابداری استهلاک، اندازه گیری سود و لزوم حساب کردن کاهش سودمندی دارایی است.

در حسابداری، اصلی وجود دارد به نام اصل تطابق هزینه با درآمد که واحدهای تجاری را ملزم می‌کند، بهای تمام شده دارایی را در طول سال‌هایی که از آن برای ایجاد درآمد استفاده می‌کنند، به هزینه تبدیل کنند. بدین معنی که بهای تمام شده در طول عمر مفید دارایی ثابت می‌ماند و هر چقدر عمر مفید دارایی کم می‌شود، استهلاک آن به صورت منظم به عنوان هزینه به عملیات واحد اقتصادی اختصاص می‌یابد.

استهلاک دارایی های ثابت

استهلاک انباشته به چه معناست؟

به جمع استهلاک‌هایی که برای دارایی‌های ثابت طی سال‌های گذشته بوجود آمده است استهلاک انباشته گفته ‌می‌شود.

 • استهلاک به معنی ارزیابی دارایی نیست.
 • استهلاک انباشته هم به این معنی نیست که واحد تجاری، وجوه نقدی را انباشته کرده است. حساب استهلاک انباشته دارایی یک نوع حساب دارایی با ماهیت بستانکار و کاهنده حساب آن دارایی است. حساب استهلاک انباشته در ترازنامه برای مشخص شدن خالص دارایی استفاده می شود.
  • منظور از استهلاک انباشته تمامی هزینه‌های استهلاک ثبت شده از تاریخ خرید یک دارایی ثابت است.

  نحوه ثبت نمودن استهلاک انباشته در ترازنامه‌ها

  محل ثبت استهلاک انباشته در ترازنامه در سمت چپ آن و در قسمت ذخایر ‌می‌باشد. این حساب در ترازنامه‌ها به عنوان موردی ثبت ‌می‌شود که باعث کاهش مبلغ ناخالص درآمدها ‌می‌باشد. زمانی که دارایی موجود در شرکت فروخته شود و یا دیگر قابل استفاده نباشد استهلاک انباشته آن از ترازنامه حذف ‌می‌شود. گاهی اوقات استهلاک انباشته در قسمت راست ترازنامه ثبت ‌می‌شود تا با کم نمودن این مقدار از بهای تمام شده باعث شود ارزش دفتری دارایی بدست آید.

  ارزش دفتری استهلاک انباشته

  بطور کلی ارزش دفتری به عنوان ارزش یا بهای خالص یک دارایی محسوب ‌می‌شود که در ترازنامه ثبت ‌می‌گردد و حاصل تفاضل استهلاک انباشته و قیمت تمام شده ‌می‌باشد:

  ارزش دفتری = قیمت تمام شده – استهلاک انباشته

  انواع استهلاک دارایی در حسابداری

  استهلاک حسابداری برای دو گروه از دارایی ها مصاحبه می شود

  1. استهلاک دارایی‌های مشهود: دارایی‌های بلند مدتی که موجودیت عینی دارند. مثل ساختمان، تجهیزات و…
  2. استهلاک دارایی نامشهود: موجودیت عینی و فیزیکی ندارند و به دلیل حقوق و امتیازی که دارند؛ مفید هستند. مثل علائم تجاری یا حق تالیف.
  3. استهلاک حسابداری کاهش منابع طبیعی: استهلاکی که به دلیل استخراج و یا مصرف از مقدار ذخیره شده آن کم می‌شود. مثل معادن.

  چگونگی ثبت استهلاک دارایی‌های ثابت در ترازنامه

  استهلاک دارایی‌های ثابت در ترازنامه بصورت استهلاک انباشه تاثیر دارد، به نحوی که در آخر زمان‌هایی که به عنوان دوره مالی در نظر گرفته شده است استهلاک دارایی‌ها در طول سال محاسبه ‌می‌شود و با استهلاک سال‌های گذشته جمع شده و به عنوان استهلاک انباشته در قسمتی با نام ذخایر در سمت چپ ترازنامه ثبت ‌می‌گردد.

  نحوه ثبت استهلاک دارایی‌ها در دوره مالی

  هزینه استهلاک (بدهکار)
  استهلاک انباشته (بستانکار)

  عوامل موثر بر استهلاک دارایی ها

  • فرسودگی در نتیجه استفاده مداوم از دارایی
  • گذر زمان
  • بی‌کیفیت بودن دارایی
  • زنگ زدگی و پوسیدگی
  • نابابی تکنولوژی و از مد افتادن

  معرفی نرم افزار: نرم افزار موبایل انبار

  عوامل و متغیرهای تعیین هزینه استهلاک دارایی ها

  • بهای تمام شده: بهای ساخت و یا خرید یک دارایی
  • عمر مفید برآوردی: مدت زمان مورد انتظار برای استفاده از دارایی ثابت
  • ارزش اسقاط برآوردی: مبلغ پیش بینی شده از فروش دارایی ثابت در پایان عمر مفید

  روش‌های محاسبه استهلاک دارایی

  جهت محاسبه استهلاک دارایی در حسابداری چهار روش مرسوم وجود دارد که در هر روش مبالغ متفاوتی را میان دوره های مختلف اختصاص داده می شود، اما در آخر نتیجه نهایی تمام روش ها در پایان عمر فید دارایی یکسان می باشد و همگی مبلغ کل بهای تمام شده استهلاک پذیر دارایی را در طول عمر آن مستهلک می کنند. محاسبه استهلاک به یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی یا تخمینی بستگی دارد. استهلاک به این صورت محاسبه می‌شود:

  هزینه‌ اولیه‌ی دارایی موردنظر- ارزش بازیافتنی/ سال‌های عمر مفید آن دارایی

  روش‌های محاسبه استهلاک عبارتند از:

  1. محاسبه بر حسب زمان: روش خط مستقیم یا اقساط مساوی.
  2. محاسبه بر حسب محصول یا روش‌های مبتنی بر تغییر هزینه هر دوره: روش ساعت کارکرد و روش میزان تولید
  3. روش‌های مبتنی بر استهلاک بیشتر در سال‌های اول و کاهش تدریجی آن: روش مجموع سنوات و روش مانده نزولی یا استهلاک بر اساس ارزش دفتری
  4. روش‌های مبتنی بر محاسبات سرمایه‌گذاری و سود: قسط السنین و سرمایه‌گذاری وجوه استهلاکی

  اما به طور کلی برای محاسبه استهلاک دارایی در حسابداری 4 روش رایج وجود دارد. در هر روش مبالغ مختلفی بین دوره‌های مختلف تخصیص داده می شود. ولی در نهایت نتیجه نهایی تمامی روش ها در پایان عمر مفید دارایی یکسان است. در زمان تعیین ارزش طول عمر یک دارایی، استهلاک عامل مهمی است. 3 روش از 4روش اصلیِ استهلاک بر پایه‌ زمان هستند و چهارمی بر پایه‌ مقدار استفاده‌ی فیزیکی از آن دارایی است.

  روش های محاسبه استهلاک دارایی

  1- روش محاسبه استهلاک خط مستقیم

  مبالغ برابری هزینه استهلاک به هر یک از سال‌های عمر مفید دارایی اختصاص می‌یابد. در این روش مبلغ قابل استهلاک بر سال‌های عمر مفید تقسیم می‌شود تا هزینه استهلاک سالانه معین گردد. همچنین میزان هزینه استهلاک در طول عمر مفید دارایی یکسان و ثابت است و با گذشت زمان از ارزش دارایی به صورت یکسان کم می‌شود.

  فرمول استهلاک برای روش خط مستقیم:

  هزینه‌ی استهلاک = (هزینه – ارزش فرسوده) / عمر مفید

  2- روش محاسبه استهلاک میزان تولید

  در روش میزان تولید به هر یک از واحدهای تولید شده، مبلغ ثابتی از استهلاک اختصاص می‌یابد. برای بدست آوردن این مبلغ ثابت، مبلغ قابل استهلاک بر کار مفید(میزان تولید) تقسیم می شود.

  فرمول روش واحدهای تولید:

  هزینه‌ استهلاک = (تعداد واحدهای تولید شده/عمر دارایی به تعداد واحدها) × (هزینه – ارزش فرسوده)

  3- روش محاسبه استهلاک مانده نزولی مضاعف

  در یک روش تسریعی، استهلاک هزینه استهلاک سال‌های اول بیشتر ازهزینه استهلاک سال‌های بعد است. برای محاسبه استهلاک سالانه ارزش دفتری دارایی ثابت در درصد ثابت ضرب می‌شود. این درصد ثابت دو برابر نرخ استهلاک خط مستقیم است. در این روش، عامل استهلاک ۲ برابر روش خط مستقیم است.

  فرمول استهلاک برای روش تراز نزولی مضاعف:

  هزینه‌ استهلاک دوره‌ای = ارزش دفتری آغازین × نرخ استهلاک

  روش های محاسبه استهلاک دارایی های ثابت

  4- روش محاسبه استهلاک مجموع سنوات

  یکی دیگر از روش های تسریعی استهلاک، روش مجموع سنوات است که با ضرب مبلغ قابل استهلاک دارایی در یک کسر بدست می‌آید. مخرج این کسر مجموع سال‌های عمر دارایی است.

  فرمول استهلاک برای روش مجموع رقم سال‌ها:

  هزینه‌ی استهلاک = (سال‌های باقی‌مانده / مجموع رقم سال‌ها) × (هزینه – ارزش فرسوده)

  معرفی نرم افزار: نرم افزار خرید و تدارکات

  مقایسه روش‌های استهلاک دارایی در حسابداری

  روش میزان تولید، مناسب‌ترین راه برای برخورد با دارایی است که بر اثر مصرف فیزیکی دچار فرسایش شده است. براورد میزان تولید تنها برای دارایی‌هایی ممکن است که براورد کارکرد آن‌ها مثل کیلومتر یا سرعت پرواز قابل حصول و اندازه‌گیری باشد. مانند دارایی‌های مثل کامیون، هواپیما و … روش تسریعی استهلاک مانند نزولی مضاعف و مجموع سنوات برای دارایی‌هایی مناسب است که در سال اول درامد بیشتری دارند.

  چگونه باید استهلاک ساختمان را محاسبه نمود؟

  برای محاسبه استهلاک ساختمان‌ها بر اساس ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم باید بر اساس روش نزولی و نرخ‌های زیر عمل نمود:
  نرخ استهلاک سالن‌های تولیدی برابر با 10 درصد، برای سالن‌هایی که برای انبار استفاده ‌می‌شوند و دفاتر کارگاه‌ها و همچنین ساختمان‌های مسکونی کارکنان که در محل کارگاه و کارخانه وجود دارد نرخ 8 درصد و برای باقی ساختمان‌ها نرخ 7 درصد ‌می‌باشد.

  چگونگی محاسبه استهلاک ماشین آلات

  بر اساس ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم، محاسبه استهلاک ماشین آلات و وسایل نقلیه با روش نزولی و با نرخ‌های زیر محاسبه ‌می‌شود:
  برای انواع اتومبیل‌ها، ماشین‌های دیزلی و بنزینی، کامیون‌ها و کامیونت‌های دیزلی تا 4 سیلندر و ظرفیت 5 تن این نرخ 25 درصد محاسبه ‌می‌گردد. برای انواع وانت، ماشین‌های باربری، تاکسی‌های بنزینی تا 4 سیلندر، وانت‌ها، ماشین‌های باربر بنزینی که بالای 4 سیلندر باشند، کامیون‌ها و انواع ماشین‌های بارکش دیزلی که بالای 4 سیلندر بوده و ظرفیت آنها تا 10 تن باشد نرخ محاسبه برای استهلاک 30 درصد محاسبه ‌می‌گردد.
  انواع کامیون‌ها، بارکش‌ها، تریلر‌ها و دامپ تراک‌ها با هر نوع اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ ظرفیتی و همچنین انواع دوچرخه و سه چرخه و موتورسیکت‌ها با نرخ 35 درصد محاسبه ‌می‌گردد.

  روش‌های محاسبه استهلاک خودرو چیست؟

  محاسبه استهلاک خودروها با 4 روش خطی، روش کاهش باقی مانده، محاسبه بر اساس مجموع سال‌های مفید و محاسبه طبق مجموع مسافت پیموده شده انجام ‌می‌گیرد.

  در این مقاله خواندیم که با کمک استهلاک دارایی در حسابداری می‌توان محصولاتی که با گذشت زمان، ارزش خود را تا حد زیادی از دست داده‌اند، شناسایی کرد و در خریدهای بعدی از آن‌ها یا استفاده نکرد و یا استفاده کم‌تری کرد و در نتیجه هزینه‌های بنگاه اقتصادی کاهش می‌یابد و می‌توان بیش‌تر تمرکز و بودجه را برای طراحی و تولید محصول صرف کرد.

  سوالات متداول

  استهلاک دارایی به معنی کاهش کیفیت، کمیت یا ارزش یک دارایی است و در واقع معیاری برای دوام یک دارایی ثابت است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.