احساسات و تعصبات سرمایه گذار


احساسات و تعصبات سرمایه گذار

عنوان مقاله: بررسی تورش های رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاران با تاکید بر نقش تجربه سرمایه گذاری: مطالعه موردی تالار منطقه ای تبریز
شناسه (COI) مقاله: ICMI02_146
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در سال 1394

اکبر نارنجی آذر - گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران، دانشگاه پردیس ارس، تهران، ایران

نوسانات شدید بازارهای مالی سراسر جهان را، از بحران جهانی سال 2008 به ستوه آورده است. احساسات سرمایه گذار یکی ازعاملان اصلی حرکتها و نوسانات بازارهای مالی، بوده است. در این زمینه، مطالعه نقش احساساتی چون ترس، حرص و طمع و پیشبینی در شکل گیری تصمیمات سرمایه گذاری به نظر میرسد موضوعی مهم و با اهمیت باشد. مالیه رفتاری یک رشته در حالتغییر و تحول می باشد که بررسی می کند، چطور عامل های روانی و احساسی بر روی تصمیم گیری در شرایط نامطمئن تاثیرمی گذارد. این پژوهش در جستجوی یافتن تاثیر تورش های مالیه رفتاری مشخص، مانند اطمینان بیش از حد، نمایندگی، گله ای،نقطه اتکا، پشیمان گریزی، سفسطه قماربازان، حسابداری ذهنی، تعصب ادراکی بر روی فرایند تصمیم گیری هر سرمایه گذار دربازار بورس ایران (تالار منظقه ای تبریز) می باشد. اطلاعات اولیه برای تحلیل، بوسیله پرسشنامه هایی که بین سرمایه گذاران توزیعشده بود جمع اوری شد. تحلیل بر روی پرسشنامه ای دریافت شده از نمونه 75 نفری، که به پرسش نامه ها پاسخ داده بودند، انجامشد. نتایج نشان می دهد که تورش های رفتاری بین دو گروه سرمایه گذاران با تجربه و کم تجربه با یکدیگر تفاوت معناداری وجوددارد، اما هر دو سرمایه گذار به طور کامل از خطر تورش های رفتاری در امان نیستند و عامل تجربه نتوانسته است سرمایه گذارانباتجربه را نسبت به سایر سرمایه گذاران، در برابر تورش های رفتاری در امان نگه دارد. نتایج نشان می دهد که متغیرهای اطمینانبیش از حد، پشیمان گریزی، سفسطه بازی قماربازان و تورش وضع موجود بر روی سرمایه گذاران با تجربه و کم تجربه به یکاندازه تاثیر گذاشته است به معنای دیگر هر دو گروه سرمایه گذاران با تجربه و کم تجربه به یک میزان تحت تاثیر تورشهای رفتاریاطمینان بیش از حد، پشیمان گریزی، سفسطه بازی قمار بازان و تورش وضع موجود قرار می گیرند و عامل تجربه نمی تواندسرمایه گذاران را از این تورش ها حفظ کند. اما رفتار غریزه گله ای، تکیه کردن و حسابداری ذهنی در گروه های مختلف سرمایهگذاری به یک اندازه نبوده و تاثیرات متفاوتی بر روی تصمیم گیریهای سرمایه گذاران قرار داده است و عامل تجربه توانسته ایندسته از تورش های رفتاری را تحت تاثیر قرار دهد.

تصمیمات سرمایه گذاران، حسابداری ذهنی، تورش رفتاری

برای چاپ کامل صفحه، در گزینه های چاپ Background Graphics را فعال نمایید.

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱
تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳

تعصبات و تله های روانشناختی هنگام شروع یا سرمایه گذاری در تجارت

سوگیری ها و تله های ذهنی مکرر هنگام سرمایه گذاری در تجارت

سرمایه گذاری یا تعهد شامل برخورد با احساسات ما است. آن قسمت طبیعی که باعث شده انسان به تکامل برسد ، هر لحظه در زندگی روزمره ما منتقل می شود. در حقیقت ، چارلی مونگر ، معاون رئیس Berkshire Hathaway در چند کلمه چیزی بسیار ظریف را تعریف کرد: چگونه اقتصاد نمی تواند رفتاری باشد؟ اگر رفتاری نباشد ، چه جهنمی است؟

تمایز و آگاهی از دلیل احساس ما باعث می شود که برای پردازش احساسات خود قبل از اینکه درگیر چیزی شوند فاصله بگیریم. نه تنها این ، بلکه قسمت منطقی آن نیز وجود دارد ، زیرا مغز به دور از برنامه ریزی برای کشف حقیقت ، برای زنده ماندن برنامه ریزی شده است. و چه اتفاقی می افتد ، مثلاً در بازارها وقتی همه سرمایه گذاران در یک صفحه عمل می کنند؟ که بازار تمایل دارد نتایج مشخصی به دست آورد. هشدار وجود تله های روانشناختی و تعصبات ذهنی به شما کمک می کند تا تصمیمات منطقی تری بگیرید. در غیر این صورت ، می توانیم طعمه جریان شویم ، و سرنوشت مشابهی را دنبال کنیم.

توهم کنترل بودن

چگونه می توان بر افکار و احساسات غیر منطقی هنگام سرمایه گذاری غلبه کرد

اولین نمونه از میزان اعتقاد ما به مدیریت وضعیت ، این است که فکر کنیم چیزی را کنترل می کنیم. این معمولا با گیج کردن ما رخ می دهد مهارت ها و توانایی ها ، غالباً بیش از حد، و معتقد باشید که هر عملی حول اعمال ما خواهد چرخید. در حقیقت ، گرچه سخت کوشی توجیه پذیر است ، اما درصد زیادی از عواملی که خارج از خود او می تواند در یک کسب و کار تأثیر بگذارد وجود دارد.

یکی از اقدامات برای غلبه بر این توهم کنترل این است که فکر کنیم چه عواملی را نمی توانیم کنترل کنیم. به عنوان مثال از شرکا گرفته تا مشتری ، سلیقه یا قوانین جدید. در این مرحله ، آنچه باید توجه شود این است که سخت کوشی معمولاً جواب می دهد ، اما همیشه هوشمند کار می کند.

تعصب تأیید

این سوگیری شناختی بسیار خاص است. بعضی اوقات در بعضی از افراد بسیار رایج است ، در بعضی دیگر نه خیلی زیاد ، اما در برخی از زمان ها همه ما درگیر آن شده ایم. و این است که نه بیشتر و نه کمتر از آن است مطابق با طرز فکر ما حضور یافته و اطلاعات را به صورت همسو بخوانید. معمولاً به چیزی اعتقاد داریم ، یا به چیزی فکر می کنیم ، آن اطلاعات را جستجو می کنیم و به منظور تأیید آنچه که فکر می کنیم دنبال می شود. در نتیجه دادن خطای مهلک. در صورت اشتباه ، ما یک اعتقاد نادرست را با اعتقاد بیشتری تأیید خواهیم کرد.

حقیقت این است که اگر به چیزی فکر کنید و بسیار مطمئن باشید ، هیچ اتفاقی نمی افتد که نظر مخالف را بشنوید یا به آن توجه کنید. حتی اگر چیز با ارزشی مانند وقت ، تلاش یا سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهیم ، حتی بیشتر از آن. تضاد و / یا داشتن دیدگاه متفاوت چیز بدی نیست ، حتی می تواند به تأیید آنچه اعتقاد داریم ، یا در یک حالت خوب ، خطای ما را تشخیص دهد. این یک سوگیری ذهنی است ، اما اگر به آن تسلط پیدا کنیم ، موقعیت فروتنانه تری با خودمان اتخاذ خواهیم کرد. و در نتیجه ، رویکرد دقیق تری به موضوع مورد بحث.

سوگیری انطباق

من شخصاً فکر می کنم که این تعصب ، اگر نگوییم بیشترین ، یکی از "خطرناک ترین" مواردی است که می توانیم پیدا کنیم. سوگیری انطباق زمینه ساز اتخاذ تفکر اکثریت از درون یک گروه اجتماعی است. این به راحتی اتفاق می افتد زمانی که ما ایده روشنی درباره چیزی نداشته باشیم یا فکر غالب یک گروه را بپذیریم. معمولاً رخ می دهد با اعتقاد به این که اگر بسیاری از مردم همان فکر را داشته باشند ، بنا به دلایلی این مسئله وجود خواهد داشت، و ناخودآگاه ما به او نسبت می دهیم که این ایده / چیز باید در تضاد باشد. همچنین با توجه به سطح ناامنی های ما.

تعصبات ذهنی هنگام سرمایه گذاری در تجارت

در نهایت حتی اگر احساس کنیم که یک باور درست نیست یک عقیده را بپذیرید، معمولاً نتایج خوبی ندارد. از جمله ، زیرا اگر ما در حال راه اندازی مشاغل جدید ، بهبود تصویر یا انجام هر نوع سرمایه گذاری دیگر هستیم . این به این دلیل خواهد بود که ما چیزی را شناسایی کرده ایم که اکثر مردم نمی بینند. پس به چه دلیلی باید نظر خود را تغییر دهیم؟ باید پاها را روی زمین نگه دارید ، اما بدون خم شدن بیش از حد و مطابقت با تفکر اکثریت.

همدلی در سطوح مختلف

ما امروز در گوشت خود زندگی می کنیم. این در مورد ناتوانی در قرار احساسات و تعصبات سرمایه گذار دادن خود به جای شخص مقابل است. وقتی از موقعیتی آرام هستیم ، تشخیص سطح عصبانیت ، ناامیدی یا منفی نگری در دیگران برای ما دشوار است. از آرامش ، و منطق سرد را کنار بگذارید ، باید تلاش کنید تا درک کنید احساسی که آن شخص احساس می کند ، به ویژه در نتیجه اقدامات و / یا گفتار خود.

عدم درک احساس دیگران در تصمیم گیری بر ما تأثیر می گذارد. به طور خاص ، اگر آنها را بگیریم ، حتی نمی دانیم بعداً چگونه روی خودمان تأثیر می گذارند. در سطحی متفاوت ، به راحتی می توان دچار این خطا شد که باور کنیم می دانیم چگونه در آینده از نظر احساسی خود را پیدا خواهیم کرد. مهم نیست که بدون در نظر گرفتن این نکته که همیشه با انگیزه و حالت روحی یکسانی نخواهیم بود ، پروژه ها یا برنامه های بزرگ را برنامه ریزی نکنیم.

چگونه یاد بگیریم که تصمیمات مالی بهتری بگیریم

سندرم ایمپوستر

فرض پیچیده ، اما بیشتر از آنچه فکر کنیم اتفاق می افتد. سندرم Imposter در نهفته است این ایده که شما خودتان لایق چیزی نیستید. برای همه ما این اتفاق افتاده است که دستاوردهای خود را به شانس ، شانس ، اعتمادی که اشخاص ثالث به ما نسبت داده اند و غیره نسبت دهیم. اگرچه این درست است که ما ممکن است تلاش زیادی کرده باشیم و حتی در آنچه خود را وقف خود می کنیم یا به آن دست یافته ایم واقعاً متخصص باشیم ، اما زمانی می ترسیم. ترس از کشف شدن در موقعیتی که متعلق به خودمان نیست.

در واقع شما باید تصور کنید که بخشی از موفقیت شما را می توان گاهی به شانس نسبت داد. و ما نباید نسبت به آنچه به دست آمده احساس بدی داشته باشیم. مشکل بعدی اتخاذ این تفکر ، کم ارزش دانستن خود و شک و تردید در توانایی هایمان است. لحظه ای که این اتفاق می افتد ، ما فکر خواهیم کرد که توانایی دستیابی به چیزهای بیشتر را نداریم، و آن وقت خواهد بود که بی انگیزگی ظاهر می شود و تصمیمات بد ظاهر می شوند. و این درست نیست ، شما نمی توانید به خودتان شک کنید.

در دنیای تجارت ، اقتصاد و دارایی ، مانند زندگی ما ، عقل سلیم همیشه بهترین متحد ما خواهد بود. شناختن نقاط قوت ، فضایل ، توانایی های ما به شما کمک می کند تا بدانید که تا کجا می توانید پیش بروید. اما در پایان ، مهمتر وجود خواهد داشت ، دانستن محدودیت های خود. محدودیت های خود را بدانید ، و همه چیزهایی را که برای لحظه ای می توانید پوشش دهید می دانید.

محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

مسیر کامل مقاله: اقتصاد اقتصادی » تجارت » کارآفرینان » تعصبات و تله های روانشناختی هنگام شروع یا سرمایه گذاری در تجارت

نکته طلایی برای سرمایه گذاری بر روی رمزارزها

سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

تعیین یک استراتژی منطقی بر پایه تحقیق و بررسی، در کسب سود بسیار تعیین کننده است. یکی از عوامل مهمی که منجر به ضرر در سرمایه گذاری بر روی رمزارزها می‌شود، عدم کنترل احساسات در انجام معاملات است. کنترل احساسات و اتخاذ تصمیمات بر پایه منطق، از مهمترین علل موفقیت در سرمایه گذاری بر روی رمزارزها است. در این مقاله به شناخت دلایل انجام معاملات بر پایه احساسات و چگونگی کنترل آن‌ها می‌پردازیم.

سرمایه گذاریرمزارزها

سرمایه‌ گذاری بر روی رمزارزها و بر پایه احساسات، چه تاثیراتی دارد؟

وقتی صحبت از سرمایه‌ گذاری بر روی رمزارزها می‌شود، احتمالا موانعی چون اطلاع داشتن از اصطلاحات کریپتوکارنسی، آگاهی از ساز و کار بلاک چین، مطالعه منابع انگلیسی زبان و … در ذهن همه مرور می‌شود. در حالی که این موارد، مانع و یا چالشی برای سرمایه گذاری بر روی رمزارزها محسوب نمی‌شوند. بلکه آن‌ها لازمه شروع این کار هستند.

از جمله مواردی که یک مانع بزرگ در راه سرمایه‌ گذاری بر روی رمزارزها محسوب می‌شود، پایبند نبودن به استراتژی و انجام معامله از روی احساسات مقطعی و یا لحظه‌ای است. البته رفتار احساسی در فراز و نشیب‌های بازار امری طبیعی است. اما تفاوت یک سرمایه‌گذار یا تریدر موفق ، درست در لحظات حساسی که نیاز به کنترل احساسات وجود دارد، مشخص می‌شود. بدون شک تسلیم شدن در برابر احساسات، در مسیری که سراسر با منطق و آمار دست و پنجه نرم می‌کند، موجب ضرر و از دست دادن دارایی می‌شود.

مدیریت دارایی ها

چرا سرمایه‌گذاری از روی احساسات رخ می‌دهد؟

یکی از اصلی‌ترین دلایل غلبه احساسات در سرمایه‌ گذاری بر روی رمزارزها، رابطه‌ای کلی بین احساسات افراد و سرمایه‌گذاری است. یک دارایی که بر روی آن سرمایه‌گذاری شده است، حسی بیشتر از پول به سرمایه‌گذار منتقل می‌کند. هر تغییر در وضعیت یک دارایی تاثیر روانی خاصی بر روی فرد خواهد داشت.

طوری که یک دارایی پولی برای سرمایه‌گذار به دارایی عاطفی بدل می‌شود. چک کردن لحظه‌ای قیمت رمزارز، صحبت کردن با همه درباره آن و پیگیری بیش از حد اخبار، همه نشان از تاثیر روانی سرمایه‌گذاری دارند که ممکن است به بروز تصمیمات احساسی ختم شود.

نکات سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاران چگونه احساسات را از معاملات خود دور کنند؟

یک راه موثر این است که افراد پس از سرمایه‌ گذاری بر روی رمزارزها، سعی کنند که به مسیر سرمایه‌گذاری خود از بیرون نگاه کنند. نگاهی بدون تعصب و موثر از دید دیگران می‌تواند احساسات را کنترل کند. البته نهادینه شدن این طرز فکر بسیار دشوار است. چرا که بی تفاوت بودن نسبت به سرمایه‌گذاری بسیار دشوار است. اما می‌توانید این روش موثر را با انجام سرمایه‌ گذاری بر روی رمزارزها به مقدار خیلی کم، در خود نهادینه کنید.

راه موثر دیگر، شناخت بیشتر اکوسیستم کریپتوکارنسی است. متاسفانه بسیاری از افراد، سرمایه‌گذاری بر روی رمزارزها را شبیه به بازار سهام می‌دانند. البته در فضایی که بعضی برای پامپ یک ارز دست به دامان دعانویس می‌شوند، بعید نیست که تفاوتی هم بین کریپتوکارنسی با بازار فارکس و بورس قائل نباشند.

اساسا پیش از شروع باید بدانید که بازار رمزارزها بر خلاف بازار سهام، فاقد اصولی اساسی است. یک تریدر در بازار سهام، در هنگام خرید می‌تواند سود سه ماهه، گزارش‌های فروش و نقشه راه کمپانی را بررسی کند. اما در بازار رمزارزها، اینکه یک پروژه از چه تکنولوژی استفاده می‌کند و یا قدرت تیم توسعه‌دهنده چه میزان است، برای یک تریدر اهمیتی ندارد.

آن‌چه تریدر به آن تکیه می‌کند، نمودارهای تحلیل تکنیکال هستند که برای شخص آماتور در ابتدا دشوار به‌نظر می رسند. این درحالی است که یک سرمایه‌گذار بلند مدت و شخصی که قصد هولد کردن دارد، باید پیش از سرمایه‌گذاری وایت پیپر رمزارز مد نظر خود را به خوبی مطالعه کند. تحلیل‌های متعدد را مطالعه کند احساسات و تعصبات سرمایه گذار و در نهایت تصمیم بگیرد.

مسیر سرمایه گذاری

چه راه‌هایی برای مدیریت دارایی‌ها طبق استراتژی وجود دارد؟

در مسیر سرمایه‌ گذاری بر روی رمزارزها، مهم‌ترین و قدرتمند‌ترین ابزار ذهن سرمایه‌گذار است. علاوه‌بر آموزش و کسب تجربه که نیازمند گذر زمان و انجام معاملات در بازه‌های زمانی و شرایط متفاوت است، استفاده از بعضی ابزارها نیز، حائز اهمیت است.

یکی از انواع رایج این ابزارها، استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی است که تنظیمات معاملاتی آماده و از پیش تعیین شده را ارائه می‌دهند. مزیت‌هایی که این پلتفرم‌ها در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد، به ایجاد و پایبندی به یک استراتژی استاندارد کمک می‌کند. همچنین استفاده از ربات‌ها باعث کمرنگ شدن نقش سرمایه‌گذار در تحلیل و بررسی چارت‌ها می‌شود. همین مزیت سبب کمرنگ کردن تصمیم‌گیری بر اساس احساسات خواهد شد.

با این حال باید دقت داشت که استفاده از ربات‌ها، کسب سود قطعی یا انجام معامله بدون ریسک را تضمین نمی‌کند. به‌طور کلی، به سرمایه‌گذاران و یا تریدرها پیشنهاد می‌شود که پیش از شروع فعالیت خود، از پلتفرم‌های شبیه‌ساز استفاده کنند و پس از کسب تجربه‌ای کوتاه از این طریق، با دارایی خود وارد عمل شوند.

سخن پایانی

هنگامی که از سرمایه‌ گذاری بر روی رمزارزها صحبت می‌شود، اکثرا ترید کردن را مد نظر قرار می‌دهند. ترید کردن به سادگی آن‌چه که اساتید فضای مجازی ادعا دارند نیست. بلکه امری است که تحقیق، کسب دانش کافی و صبوری می‌طلبد.

در سرمایه ‌گذاری بر روی رمزارزها خود را محدود به ترید کردن نکنید. اهداف بلند مدت و در اصطلاح هولد کردن، ریسک کمتری به دنبال خواهد داشت، تصمیمات بر پایه احساسات کم‌رنگ‌تر خواهند شد و احتمال سود قطعی جای خود به ریسک می‌دهد. به یاد داشته باشید که رمز ارزها در ابتدای مسیر خود هستند و آینده‌ای درخشان در انتظار آن‌ها است. پس بهتر است با آگاهی کامل وارد این عرصه شوید.

برای ورود به دنیای رمزارزها بهترین گزینه استفاده از ارز پایدار تتر (USDT) است. تتر به شما کمک می‌کند که در فراز و نشیب‌های قیمتی رمزارزها، ارزش سرمایه خود را ثابت نگه دارید. همچنین کمک می کند تا از ضرر در شرایط حساس معاملاتی جلوگیری کنید. از طرفی با استفاده از تتر، امنیت و سرعت معاملات خود را تضمین خواهید کرد.
برای خرید فوری تتر و یا فروش فوری آن، می‌توانید با مراجعه به وبسایت و یا اپلیکیشن تترلند، از به‌صرفه‌ترین قیمت و کارمزد صفر بهره‌مند شوید.

احساسات و تعصبات سرمایه گذار

عنوان مقاله: بررسی تورش های رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاران با تاکید بر نقش تجربه سرمایه گذاری: مطالعه موردی تالار منطقه ای تبریز
شناسه (COI) مقاله: ICMI02_146
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در سال 1394

اکبر نارنجی آذر - گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران، دانشگاه پردیس ارس، تهران، ایران

نوسانات شدید بازارهای مالی سراسر جهان را، از بحران جهانی سال 2008 به ستوه آورده است. احساسات سرمایه گذار یکی ازعاملان اصلی حرکتها و نوسانات بازارهای مالی، بوده است. در این زمینه، مطالعه نقش احساساتی چون ترس، حرص و طمع و پیشبینی در شکل گیری تصمیمات سرمایه گذاری به نظر میرسد موضوعی مهم و با اهمیت باشد. مالیه رفتاری یک رشته در حالتغییر و تحول می باشد که بررسی می کند، چطور عامل های روانی و احساسی بر روی تصمیم گیری در شرایط نامطمئن تاثیرمی گذارد. این پژوهش در جستجوی یافتن تاثیر تورش های مالیه رفتاری مشخص، مانند اطمینان بیش از حد، نمایندگی، گله ای،نقطه اتکا، پشیمان گریزی، سفسطه قماربازان، حسابداری ذهنی، تعصب ادراکی بر روی فرایند تصمیم گیری هر سرمایه گذار دربازار بورس ایران (تالار منظقه ای تبریز) می باشد. اطلاعات اولیه برای تحلیل، بوسیله پرسشنامه هایی که بین سرمایه گذاران توزیعشده بود جمع اوری شد. تحلیل بر روی پرسشنامه ای دریافت شده از نمونه 75 نفری، که به پرسش نامه ها پاسخ داده بودند، انجامشد. نتایج نشان می دهد که تورش های رفتاری بین دو گروه سرمایه گذاران با تجربه و کم تجربه با یکدیگر تفاوت معناداری وجوددارد، اما هر دو سرمایه گذار به طور کامل از خطر تورش های رفتاری در امان نیستند و عامل تجربه نتوانسته است سرمایه گذارانباتجربه را نسبت به سایر سرمایه گذاران، در برابر تورش های رفتاری در امان نگه دارد. نتایج نشان می دهد که متغیرهای اطمینانبیش از حد، پشیمان گریزی، سفسطه بازی قماربازان و تورش وضع موجود بر روی سرمایه گذاران با تجربه و کم تجربه به یکاندازه تاثیر گذاشته است به معنای دیگر هر دو گروه سرمایه گذاران با تجربه و کم تجربه به یک میزان تحت تاثیر تورشهای رفتاریاطمینان بیش از حد، پشیمان گریزی، سفسطه بازی قمار بازان و تورش وضع موجود قرار می گیرند و عامل تجربه نمی تواندسرمایه گذاران را از این تورش ها حفظ کند. اما رفتار غریزه گله ای، تکیه کردن و حسابداری ذهنی در گروه احساسات و تعصبات سرمایه گذار های مختلف سرمایهگذاری به یک اندازه نبوده و تاثیرات متفاوتی بر روی تصمیم گیریهای سرمایه گذاران قرار داده است و عامل تجربه توانسته ایندسته از تورش های رفتاری را تحت تاثیر قرار دهد.

تصمیمات سرمایه گذاران، حسابداری ذهنی، تورش رفتاری

برای چاپ کامل صفحه، در گزینه های چاپ Background Graphics را فعال نمایید.

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱
تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳

تعصبات روانی و رفتار سرمایه گذاری: بررسی مدارک و شواهد از بازار سهام مالزی

تعصبات روانی و رفتار سرمایه گذاری: بررسی مدارک و شواهد از بازار سهام مالزی

Psychological Biases and Investor Behaviour: Survey Evidence from Malaysian Stock Market

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 1104
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

بسیاری از تئوری های اقتصادی و مالی بر این تصورند که سرمایه گذاران عمدتا منطقی عمل کرده و اغلب تمامی اطلاعات موجود در فرآیند تصمیم گیری های سرمایه گذاری را درنظر میگیرند.اقتصاد دانان به این موضوع که بازار پایدار بوده و قیمت سهام به دنبال روند اقتصاد متغیر است اشراف کامل دارند. با این حال، سرمایه گذاران هم طبیعتا تنها یک انسان هستند. آنها با توجه به احساسات بازار عمل می کنند و برخی حتی زمانی که تصمیم گیری های مالی را اعمال میکنند،بسیار حریصانه و با جرات بالا تصمیم گیری میکنند(کنایه از احساس دل و روده خود را دنبال کردن) . هدف اصلی این تحقیق به منظور تشخیص اینکه چگونه روانشناسی روی قدرت تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر می گذارد،میباشد. در این تحقیق ، به طور خاص ، چهارنوع از گرایشات و تعصبات روانی از جمله ; اعتقادات و باورها ، اعتماد به نفس، حسرت و اثر" نیش مار " : و تاثیر آن برقدرت تصمیم گیری مورد بررسی قرار میگیرد. اثری که این موارد بر قدرت و نحوه ی تصمیم گیری سرمایه گذاران میگدارند بسیار قابل توجه است. سرمایه گذاران به اثری که باورها و اعتقادات در تصمیم گیری های خود میگذارند اشراف دارند. سرمایه گذاران اعتماد به نفس کافی را با توجه به مهارت ها و دانش خود در نحوه ی تصمیم گیری هایشان بهئ کار میبرند. آنها عمدتا هنگام تصمیم گیری بدبین هستند.

چکیده لاتین

Many economic and financial theories presume that investors act rationally and always consider all available information in the investment decision-making process. Economists consider that the market is stable and stock prices follow the economic trend. However, investors are only human. They act according to market sentiments and some even follow their gut feeling when making financial decisions. The main purpose of this research is to determine how psychology affects investors’ decision-making. In this research, specifically, four psychological biases; beliefs, self - confidence, regret and “snake bite” effect and their impact on decision-making are examined. Their impacts on decision-making of investors are found to be significant. Investors are found to rely on beliefs in making decisions. Investors lack confidence with regard to their skills and knowledge in decision-making. They are pessimistic when making decisions. Investors also experience regret when they buy at a high price and sell at a low price. Sometimes, they hold the stocks too long and the price may have reached lower than the buying price. All these would cause them regret and affect their decision-making. Investors who had experienced losses are reluctant to assume risks or buy stocks though it may be appropriate to buy at that particular moment. These findings confirm that psychological biases inhibit the investors from making ‘rational’ decisions. Most of the evidences documented in this study are consistent with the studies done previously. As such, Malaysian investors can gain a better understanding of the differences between traditional finance and behavioral finance and as well as be made aware of these biases when making investment decisions in the stock market.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.