اهداف رسیدگی به حساب سرمایه گذاریها


# فصل اول: کلیات: مروری بر درس اصول حسابرسی 1 # 1- جدایی مالکیت از مدیریت # 2- حسابرسی داخلی # زمینه های همکاری حسابرس داخلی، حسابرس مستقل # 3- حسابرس مستقل # 4- تعریف کنترل داخلی # 5- استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی # 6- صورتهای مالی اساسی # 7- وقایع بعد از ترازنامه # 8- رسیدگی به صورتهای مالی # محورهای اثبات اقلام منعکس در صورتهای مالی # مبانی نظری و مفاهیم اساسی حسابداری # خلاصه فصل اول # تست های فصل اول (امتحانات ادوار گذشته) # پاسخ تست های فصل اول (امتحانات ادوار گذشته) # فصل دوم: موجودی های صندوق و بانک # هدف اصلی از رسیدگی های موجودی های نقدی # کنترل داخلی موجودی های نقدی # کنترل های داخلی در مورد دریافت های نقدی # تقسیم وظایف # پرداخت های نقدی # کنترل های داخلی در مورد پرداخت های نقدی # آزمونهای کنترل وجوه نقد # سپرده های نقدی # یادداشت های حسابر آزمون محتوا # هدف از رسیدگی به موجودی بانک و وجوه نقد # خلاصه فصل دوم # پرسش های فصل دوم # تست های فصل دوم (امتحانات ادوار گذشته) # پاسخ تست های فصل دوم (امتحانات ادوار گذشته) # فصل سوم: سرمایه گذاری در سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانه # سرمایه گذاری در اوراق بهادار # اهداف حسابرسی در رسیدگی به اوراق بهادار # کنترل داخلی اوراق بهادار # رویه های کنترل داخلی در ارتباط با اوراق بهادار # آزمون محتوا # و برنامه حسابرسی سرمایه گذاری ها # خلاصه نکات کلیدی # خلاصه فصل سوم # پرسش های فصل سوم # تست های فصل سوم (امتحانات ادوار گذشته) # پاسخ تست های فصل سوم (امتحانات ادوار گذشته) # فصل چهارم: حسابها و اسناد دریافتنی # کنترل داخلى حسابها و اسناد دریافتنی # سایر کنترل های پیرامون حساب های دریافتنی # اسناد دریافتنی # خلاصه ای از روش های کنترل اسناد دریافتنی # کنترل های داخلی: اسناد دریافتنی و بروات وصولی # آزمون کنترل و روش های کنترل مربوط به حساب های دریافتنی # تأییدیه اسناد دریافتنی و بروات وصولی # مبادلات داخلی از تاریخ تایید تا تاریخ ترازنامه # دامنه تأییدیه # ثبت حساب های تایید شده # صورت حساب کنترل مشتری و درخواست تأییدیه # بررسی موارد عدم تأییدیه های دریافتنی # اجرای روش های متناوب # روش های تحلیلی # مقررات مربوط به حساب های غیرقابل وصول # قطع زمانی فروش # بررسی اعتبارات بعدی # آزمون تاثیر اعتبار اطلاعات # مواردی جهت نامه تأییدیه # یادداشت حسابرس # آزمون محتوای مربوط به حساب ها و اسناد دریافتنی # خلاصه فصل چهارم # پرسش های فصل چهارم # تست های فصل چهارم (امتحانات ادوار گذشته) # پاسخ تست های فصل چهارم (امتحانات ادوار گذشته) # فصل پنجم: موجودی های جنسی و قیمت تمام شده # کنترل های داخلی موجودی های جنسی # هدف های کلی در طراحی سیستم کنترل داخلی موجودی جنسی # مدارک انبار # شمارش موجودی های جنسی # تشکیل کمیته شمارش # اعضای کمیته سفارش # آزمون محتوا # هدف از رسیدگی به موجودی های جنسی # هدف از رسیدگی انبارگردانی # خلاصه فصل پنجم # پرسش های فصل پنجم # تستهای فصل پنجم (امتحانات ادوار گذشته) # پاسخ تست های فصل پنجم (امتحانات ادوار گذشته) # فصل ششم: داراییهای ثابت # کنترل های داخلی در ارتباط با دارایی های ثابت # حسابرسی، حسابهای دارایی ثابت (اموال، ماشین آلات و تجهیزات) # حسابرس باید مطمئن گردد # خلاصه معاملات طی سال # اثبات وجود و مالکیت داراییهای ثابت # فروش یا واگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات # تغییرات در استهلاک انباشته # آزمون محتوا # هدف از رسیدگی به دارایی های ثابت # خلاصه فصل ششم # پرسش های فصل ششم # تست های فصل ششم (امتحانات ادوار گذشته) # پاسخ تست های فصل ششم (امتحانات ادوار گذشته) # فصل هفتم: بستانکاران و سایر اقلام بدهی (حسابها و اسناد پرداختی) # بدهی های جاری # حساب های پرداختنی و هزینه های پرداختنی # کنترل داخلى حسابهای پرداختنی # آزمون کنترل های داخلی خرید # حسابرسی حسابهای پرداختنی # 1- تراز آزمایشی حسابهای پرداختنی (تراز مانده حسابها) # 2- صورت حسابهای مشتریان # 3- تحقیق و بررسی پیرامون بدهی های ثبت نشده # 4- رویه های تحلیلی # هزینه های تحقق یافته (هزینه های پرداختنی) # سود و کارمزد پرداختنی # اسناد پرداختنی # هدف از رسیدگی به حساب ها و اسناد پرداختنی # پرسش های فصل هفتم # تست های فصل هفتم (امتحانات ادوار گذشته) # پاسخ تست های فصل هفتم (امتحانات ادوار گذشته) # فصل هشتم: دیون با کارمزد و بدهی احتمالی # دیون با کارمزد # ساختار کنترل داخلی برای دیون با کارمزد # بدهی احتمالی # چگونگی دسترسی به اطلاعات مربوط به بدهی های احتمالی # آزمون محتوا # اهداف رسیدگی به تسهیلات مالی # اهداف بزرگی وقایع بعد از ترازنامه # خلاصه فصل هشتم # پرسش های فصل هشتم # تست های فصل هشتم (امتحانات ادوار گذشته) # پاسخ تست های فصل هشتم (امتحانات ادوار گذشته) # فصل اهداف رسیدگی به حساب سرمایه گذاریها نهم: حقوق صاحبان سهام # مبانی کنترل داخلی حقوق صاحبان سهام # اندوخته و تقسیم سود # آزمون محتوا # هدف از رسیدگی به حساب سرمایه # هدف از رسیدگی به اندوخته ها # خلاصه فصل نهم # پرسش های فصل نهم # تست های فصل نهم (امتحانات ادوار گذشته) # پاسخ تست های فصل نهم (امتحانات ادوار گذشته) # فصل دهم: رسیدگی تفصیلی به اقلام درآمد و هزینه # کنترل داخلی درآمد و هزینه # کنترل های داخلی در مورد فروش # کنترل داخلی در مورد خرید # کنترل های داخلی در مورد حقوق و دستمزد # کنترل های داخلی برای یک دستگاه صنعتی # سربار # رسیدگی اثباتی در مورد هریک از شاخص های عملیاتی # آزمون محتوا # هدف از رسیدگی به آزمون معاملات خرید و حقوق # هدف از رسیدگی به معاملات فروش # خلاصه فصل دهم # پرسش های فصل دهم # تست های فصل دهم (امتحانات ادوار گذشته) # پاسخ تست های فصل دهم (امتحانات ادوار گذشته) # فصل یازدهم: گزارش حسابرسی # گزارش حسابرسی # نحوه تنظیم بند اظهار نظر در گزارش حسابرسی # خلاصه فصل یازدهم # پرسش های فصل یازدهم # تست های فصل اهداف رسیدگی به حساب سرمایه گذاریها یازدهم (امتحانات ادوار گذشته) # پاسخ تست های فصل یازدهم (امتحانات ادوار گذشته) # سوالات امتحانی ادوار گذشته # سوالات امتحانی نیم سال اول 92-93 # سوالات امتحانی نیمسال دوم 92-93 # پاسخ سوالات نیم سال اول 92-93 # پاسخ سوالات نیم سال دوم 92-93

کتاب راهنمای کامل حسابرسی 2

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

نقش حسابرس در بازار سرمایه

نقش حسابرس در بازار سرمایه

نقش حسابرس در بازار سرمایه بسیار مهم است؛ در واقع حسابرس کسی است که مدارک و اسناد حسابداری را به منظور کشف تقلب و اشتباه در آن ها مورد جستجو و بازرسی قرار می دهد. او وظیفه دارد که درستی این اسناد را با اصول حسابداری و موارد قانونی تطبیق دهد. حسابرسان به نوعی بر کار حسابداران نظارت می کنند و نتیجه را با توجه به مورد تحت بررسی، به هیأت مدیره، سهامداران، بانک ها و سایر سازمان های نظارتی و قانونی، گزارش می دهند. حسابرس مسئول نهایی حسابرسی صورت های مالی بوده و ارائه خدماتی مرتبط را بر عهده دارد. لازم به ذکر است که حسابرس می تواند در قالب فرد یا موسسه باشد و با توجه به اهمیت نقش حسابرس در بازار سرمایه، قصد داریم جزییات آن را مورد پردازش قرار دهیم.

نقش حسابرس در بازار سرمایه به چه صورت است؟

نقش حسابرس در بازار سرمایه

در بورس اوراق بهادار، حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس تنها توسط موسسات حسابرسی مورد اعتماد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود و نقش حسابرس در بازار سرمایه اهمیت بسیار زیادی دارد.

علاوه بر این شرکت ها، سایر اشخاص حقوقی نام برده شده در ذیل نیز باید حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را از میان موسسات حسابرسی که در فهرست موسسات حسابرسی معتمد درج شده اند، انتخاب نمایند:

 • شرکت هایی که تقاضا دارند تا در بورس اوراق بهادار پذیرفته شوند.
 • شرکت های فرعی شرکت های پذیرفته شده و یا متقاضی در بورس اوراق بهادار.
 • شرکت های سهامی عام در صورتیکه کل حقوق صاحبان سهام آن ها بیشتر از رقم تعیین شده توسط سازمان است.
 • شرکت های فرعی شرکت های سهامی عام که در بند قبلی ذکر شد.
 • تمام نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 و شرکت های فرعی آن ها.
 • کلیه کانون های موضوع بند 5 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384.
 • سایر واحدهایی که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند.

انواع گروه حسابرسان

همانطور که اشاره شد، نقش حسابرس در بازار سرمایه بسیار کلیدی و مهم است و حسابرسان معمولا در دو گروه حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل تقسیم بندی می شوند.

حسابرسان داخلی

این افراد کارمند واحد مورد رسیدگی هستند و به عملیات داخل واحد تجاری رسیدگی می کنند. آن ها رابط میان هیات مدیره و شرکت هستند و گزارش رسیدگی خود را هفتگی، ماهیانه یا سالیانه به هیئت مدیره ارائه می دهند.

حسابرسان مستقل

در واقع حسابرسان مستقل افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول کار بوده و براساس قرارداد میان شرکت ها یا سازمان ها با این موسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را براساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار می دهند. آن ها گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می دهند. حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شرکت و هیات مدیره شرکت هستند.

لازم به ذکر است که بزرگترین موسسه حسابرسی دولتی در ایران، سازمان حسابرسی است که در کنار آن، سایر موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی نیز فعالیت می کنند.

شرح وظایف یک حسابرس

وظایف حسابرس در بازار سرمایه

نقش حسابرس در بازار سرمایه را بایستی از طریق وظایف آن جستجو کرد. در واقع یک حسابرس وظایف مختلفی را به عهده دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بررسی حساب های شرکت و تطبیق آن ها با قوانین و مقررات مالی به منظور اطمینان از درستی آن ها.
 • جمع آوری و تحلیل آمار و ارقام به جهت کنترل عملیات حسابداران و اطمینان از درست بودن گزارش های ارائه شده توسط تیم حسابداری.
 • شناسایی کسب و کار شرکت و صنعت مورد فعالیت به دلیل رسیدگی افزایش کیفیت کار.
 • ارزیابی سیستم های گزارش مالی شرکت به منظور اطمینان از درستی عملکرد آن ها.
 • ایجاد ارتباط کاری مطلوب با مشتریان به منظور تعامل بهتر با آن ها و سهولت در دریافت اطلاعات و گزارش های مورد نیاز.
 • ارائه پیشنهادات در جهت پیشرفت، توسعه و ایجاد فرآیندهای کنترلی داخلی که به منظور جلوگیری از ایجاد خطا، مشکل و احیانا سوء استفاده مالی کارکنان صورت می گیرد.
 • بررسی و ارزیابی سیاست ها، رویه ها و توان مالی شرکت (توسط حسابرس داخلی) به منظور بهبود کارایی آن ها.

انواع حسابرسی شامل چه مواردی می شود؟

انواع حسابرسی ها را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

 • حسابرسی صورت های مالی
 • حسابرسی رعایتی
 • حسابرسی عملیاتی
 • حسابرسی قانونی
 • حسابرسی داخلی

حسابرسی صورت های مالی

به طور کلی وقتی صحبت از حسابرسی و نقش حسابرس در بازار سرمایه می شود، منظور همان حسابرسی صورت های مالی یا به طور اختصار، حسابرسی مالی است. هدف از این نوع حسابرسی، اعتباردهی به صورت های مالی است. اعتباردهی به معنی قضاوت شخص یا اشخاص مستقل و دارای صلاحیت نسبت به جنبه های مهم ادعای منعکس ‌شده در صورت های مالی است که توسط معیارهای مشخص یعنی اصول حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد. چنین قضاوتی باید بر پایه شواهد معتبر و کافی باشد.

حسابرسی رعایتی

حسابرسی رعایتی به تعیین میزان رعایت سیاست ها، احکام، پیمان ها و مقررات دولتی و کنترل های داخلی شرکت ها می پردازد.

به عنوان مثال ممکن است شرکت ها از حسابرسان خود درخواست نمایند تا میزان رعایت قوانین، احکام و سیاست های داخلی را توسط بخش های مختلف سازمان، تعیین نمایند. یا به عنوان نمونه دیگر، اظهارنامه های مالیاتی اشخاص یا شرکت ها را توسط ممیزان وزارت امور اقتصاد و دارایی حسابرسی کنند تا میزان رعایت قوانین مالیاتی، تعیین شود.

حسابرسی عملیاتی

حسابرس عملیاتی

حسابرسی عملیاتی، بررسی منظم فعالیت های سازمان یا بخش معینی از آن است که در ارتباط با اهداف تعیین شده است. هدف اصلی آن نیز ارزیابی رعایت صرفه اقتصادی است که در هنگام تهیه منابع و ارزشیابی کارایی عملیات در زمان استفاده از منابع، اثربخشی عملیات برای رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده، تشخیص فرصت های بهبود عملیات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مدیران سازمان است. به عنوان مثال، ارزیابی صرفه اقتصادی نمونه ای از حسابرسی عملیاتی است.

معیار مورد استفاده در این نوع از حسابداری به منظور ارزیابی ادعاهای مدیریت با معیار مورد نظر در حسابرسی صورت های مالی متفاوت است و به همین دلیل حسابرسی عملیاتی با چالش های دیگری نیز روبرو خواهد بود. بنابراین، حسابرس ها باید به شناسایی یا تعریف اهداف و معیارهای قابل اندازه گیری بپردازند تا به کمک آن ها قادر به ارزیابی اثربخشی و کارایی عملیات شوند.

حسابرسی قانونی

حسابرسی قانونی شبیه به خدمت پزشکان در پزشکی قانونی است. در سال های اخیر، دعوت از حسابرسان برای ارائه خدمات «حسابرسی قانونی» (Forensic Audit) به خصوص در بروز اختلافات مالی، افزایش یافته است. در برخی از موارد اجرای حسابرسی قانونی ضرورت می یابد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تقلب های تجاری و یا کارکنان شرکت ها
 • خسارت های اقتصادی و تجاری
 • اختلاف بین شرکا یا سهامداران

جمع بندی

در این مقاله با نقش حسابرس در بازار سرمایه و وظایف آن ها آشنا شدیم. به عنوان یک فعال بازار سرمایه، بیشتر هنگام مطالعه صورت های مالی شرکت ها با این مفهوم و عبارت روبرو می شوید. هنگامیکه گزارش صورت های مالی شرکت ها برای نخستین بار منتشر می شود، این گزارش در واقع گزارش "حسابرسی نشده" می باشد که در مقابل آن ذکر می شود. پس از آن، این گزارش توسط حسابرس های مورد اعتماد سازمان بورس بررسی شده و در نهایت گزارش صورت مالی حسابرسی شده منتشر می شود. البته در اکثر موارد، گزارش های حسابرسی شده و حسابرسی نشده مشابه یکدیگر می باشند. بنابراین، نقش حسابرس در بازار سرمایه بسیار کلیدی است و افرادی که از تحلیل بنیادی برای معاملات خود استفاده می کنند، بایستی با این مفهوم آشنا باشند.

حسابرسی چیست؟ اهداف حسابرسی و انواع آن کدامند؟

حسابرسی چیست؟ بررسی انواع احسابرسی

در بازارهای رقابتی امروزی یکی از بزرگترین چالش ها و خواسته های مدیران و صاحبان واحدهای تجاری و کسب و کارها، داشتن شفافیت و صحت در اطلاعات مالی و گزارشات مالی و نیز انطباق آنها با قوانین می باشد. در اینجا حسابرسان هستند که با بررسی ها در طی فرآیند حسابرسی این اطمینان را به مدیران و سایر استفاده کنندگان (سرمایه گذاران ،بانک‌ها و….) می‌دهند.

پس انجام فرآیند حسابرسی توسط حسابرسان و موسسات و شرکت‌های حسابرسی باعث می‌شود کارفرمایان و استفاده کنندگان اطلاعات مالی، از شفافیت و صحت اطلاعات ارائه شده اطمینان حاصل نموده و سیاست گذاری های خود را در جهت نیل به اهداف واحد مربوط به کار گیرند و همچنین از دیدگاه کلی‌تر می‌توان گفت حسابرسان باعث سلامت و پیشرفت اقتصادی در جامعه نیز می‌شوند.اهداف رسیدگی به حساب سرمایه گذاریها

در این مقاله سعی کرده‌ایم تا شما را به طور کامل با حوزه حسابرسی آشنا سازیم، پس با دروسا حساب همراه باشید.

حسابرسی چیست؟

تعریف حسابرسي به صورت عامیانه یعنی رسیدگی به حساب های یک واحد تجاری به منظور کاهش سوء استفاده‌ها یا تقلب ها.

اما در تعریفی جامع حسابرسی عبارت است از فرایندی منظم برای جمع‌آوری(گردآوری) و ارزیابی شواهد به صورت بی‌طرفانه در مورد فعالیت ها و رویدادهای اقتصادی و مالی جهت انطباق با معیارهای تعیین شده و گزارش نتایج حاصله به اشخاص ذینفع.

و یا به عبارت ساده‌تر حسابرسی همان بررسی گزارشات مالی بی‌طرفانه واحدهای تجاری توسط فرد یا افرادی مستقل از واحد مربوطه (شرکت) می‌باشد و در نهایت اظهارنظر حسابرس میزان اتکا به صورت‌های مالی واحد مربوطه را مشخص می‌سازد.

اهداف حسابرسي چیست؟

حسابرسی با بررسی گزارشات مالی ارائه شده و انطباق آنها با استانداردهای حسابرسی و قوانین و مقررات (تعیین شده توسط دولت)، مشخص می کند که آیا داده های مذکور وضعیت مالی واحد تجاری را به درستی نشان می دهد یا خیر؟

و در نهایت اظهارنظر حسابرس باعث اعتبار بخشیدن به صورت‌های مالی می‌شود. اما به صورت خلاصه می توان اهداف حسابرسي را به صورت زیر دسته بندی کرد:

 1. بررسی اعتبار داده ها
 2. بررسی کامل بودن و کافی بودن اطلاعات و داده ها
 3. بررسی صحت محاسبات و جمع بندی های کامل
 4. بررسی مالکیت و تعهدات واحد تجاری
 5. ارزشیابی(صحت درستی روش‌های حسابداری)
 6. اطمینان از طبقه بندی و افشای صحیح اطلاعات در صورت‌های مالی
 7. و غیره

انواع حسابرسی

انواع حسابرسی:

حسابرسی هم مانند حسابداری به شاخه های مختلفی تقسیم بندی می‌شود که هر کدام از آنها کاربرد و مفهوم ویژه خود را دارند.

انواع حسابرسي از جهت اهداف و موضوعات رسیدگی:

 1. حسابرسی صورت‌های مالی
 2. حسابرسي رعایت
 3. حسابرسی عملیاتی
 4. حسابرسی عملکرد (مدیریت)

انواع حسابرسی از جهت دلیل ارجاع کار:

 1. حسابرسی الزامی
 2. حسابرسی اختیاری

انواع حسابرسی از جهت ماهیت رسیدگی:

 1. رسیدگی اثباتی
 2. رسیدگی خاص (ویژه)
 3. بررسی و ارزیابی درباره سیستم کنترل‌های داخلی (سیستم)

تفاوت حسابرسی و حسابداری در چیست؟

 1. انجام امور حسابداری به معنای تنظیم و صدور اسناد و تهیه گزارشات مالی می‌باشد( شغل عملیاتی) اما حسابرسی به معنای بررسی و ارزیابی اموری هستند که قبلاً توسط حسابداران انجام شده است (شغل نظارتی و کنترلی )
 2. حسابداری اموری مستمر و روزانه(همیشگی) را انجام می‌دهد اما حسابرسي معمولاً در مواقع خاص و در صورت لزوم انجام می‌پذیرد(تفاوت در شیوه فعالیت).
 3. حسابداری اموری می‌باشد که نیاز به قدرت محاسباتی بالایی دارد اما حسابرسي امور را انجام می‌دهد که نیاز به قدرت تجزیه و تحلیل بالایی دارد(تفاوت در مهارت ها).
 4. و غیره

در آخر در این مقاله به بررسی مفهوم حسابرسی و اهداف و انواع آن پرداختیم و با توجه به آنچه گفته شد انجام فرایند حسابرسي یک نیاز مبرم برای هر واحد تجاری می‌باشد و سازمان‌ها باید با توجه به جنبه های سازمانی و نیازهایی که در واحد خود احساس می کنند از هر کدام از انواع حسابرسي (بنا به اقتضا) بهره ببرند.

بنابراین به منظور تایید و اعتبار بخشی به صورت های مالی، باید از خدمات شرکت های حسابرسی استفاده نمایند تا هم به اهداف بزرگتر خود دست یابند و هم جامعه را به سوی اقتصاد سالم‌تر و پویاتر سوق دهند.

حسابرسی ضمنی

حسابرسی ضمنی

در ارتباط با انجام عملیات حسابرسی شرکتهای مختلف با توجه به گستردگی کار در هر کدام از شرکتهای و بنگاههای تجاری طرف قرارداد اقدام به انجام عملیات حسابرسی تحت عناوین حسابرسی ضمنی و حسابرسی نهائی می گردد که جهت آشنائی با هر کدام ازآنها و تعیین حدود رسیدگیهای لازم در ارتباط با شرکت ها برنامه کلی حسابرسی تهیه گردیده است .

الف – اهداف رسیدگی حسابرسی ضمنی :

 1. کاهش حجم عملیات حسابرسی ضمنی برای حسابرسی نهائی
 2. بررسی سیستم ها و نقاط ضعف کنترلهای داخلی وعملیات مالی در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/ ۱۳۸x
 3. بررسی ایرادات منعکس در گزارش بازرس و حسابرس مستقل و نامه مدیریت سال مالی گذشته
 4. تا تاریخ رسیدگی درحسابرسی ضمنی چه میزان از ایرادات رفع شده است.

ب – مراحل انجام عملیات حسابرسی ضمنی :

– برنامه ریزی جهت انجام حسابرسی ضمنی سال مورد رسیدگی بر اساس تراز آزمایشی اخذ شده به تاریخ ۳۰/۹/ -۱۳۸ صورت گیرد

در این رابطه موارد ذیل در رابطه با حسابرسی ضمنی مورد بررسی و پرونده های مربوطه تهیه و تکمیل گردد.

 1. اخذ تراز دفتر کل و تراز حسابهای معین مربوطه به تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 2. رسیدگیهای لازم بر اساس برنامه رسیدگی به هزینه های حقوق و مزایا و کسورات متعلقه برای ۹ ماهه سال مورد رسیدگی طبق برنامه رسیدگی
 3. رسیدگیهای لازم به حساب هزینه های اداری وتشکیلاتی و عمومی تا تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 4. رسیدگی به اضافات دارائی های ثابت شرکت تا تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 5. بررسی و سندرسی حساب تنخواه گردان در طی سال مورد رسیدگی تا تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 6. رسیدگی های لازم بر اساس برنامه رسیدگی به دریافت و پرداخت های بانکی در طی سال مورد رسیدگی تا ۳۰/۹/-۱۳۸.
 7. همچنین کنترلهای لازم مربوط به دسته چک ها و رسیدگیهای لازم مربوط به چک ها براساس برنامه رسیدگی
 8. رسیدگیهای لازم به صورت مغایرت های بانکی در تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 9. بررسی حساب صندوق و رسیدگی به گردش بدهکار و بستانکار حساب مذکور تا ۳۰/۹/-۱۳۸.
 10. همچنین برنامه ریزی و هماهنگی جهت شمارش موجودیهای نقدی صندوق در پایان سال
 11. رسیدگی به حساب درآمد حاصل از فروش تا تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸ بر اساس برنامه رسیدگی
 12. بررسی حسابهای انتظامی شرکت به تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 13. رسیدگی به حساب خرید کالا تا تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸ جهت انجام رسیدگیها
 14. مشخص نمودن وضعیت و برنامه انبارگردانی پایان سال مورد رسیدگی
 15. بررسی آئین نامه های شرکت از جمله آئین نامه معاملات و آئین نامه استخدامی
 16. بررسی وضعیت پلاک کوبی اموال و دارائی های ثابت
 17. بررسی صورتجلسات هیئت مدیره درسال مزبور تا تاریخ رسیدگی
 18. کنترل اسناد افتتاحیه سال مورد رسیدگی با سند اختتامیه سال قبل
 19. کنترل و بررسی دفاتر قانونی از نظر تحریر مناسب بر اساس ضوابط وزارت دارائی

قابل ذکر است که در تمامی موارد حسابرسی ضمنی کاربرگهای مربوطه تهیه و رسیدگیهای لازم انجام شود ( حتی کاربرگهای اصلی نیز تهیه میگردد و مانده سال قبل نوشته میگردد و مانده سال مورد رسیدگی نوشته نمی شود تا در حسابرسی پایان دوره وقتی تمام سندها ثبت شود و شرکت یک تراز آزمایشی قبل از بستن حسابها ارائه دهد نوشته میشود )

همچنین در حسابرسی ضمنی تمامی کاربرگها با خودکار نوشته شود. لازم به ذکر است فقط ارقام درستون مانده ابتدای دوره و مانده ها در ۳۰/۹/-۱۳۸ با مداد نوشته میشود که نهایتا ً کاربرگ مزبور برای حسابرسی نهائی مورد استفاده قرار گیرد.

ضمنا ً با توجه به برنامه مذکور در جهت حسابرسی ضمنی هر یک از شرکت ها با توجه به وضعیت خاص آن موارد مذکور انتخاب و به سرپرست حسابرسی اطلاع داده می شود.

در ضمن بعد از انجام این کار ها حسابرس ضمنی ارشد به کمک حسابرس ها نامه مدیریت که همان نکته ها و ایرادات به صورت خلاصه شده تهیه و به سرپرست حسابرسی ارائه می گردد.

حسابرسی ضمنی

حسابرسی ضمنی

در ارتباط با انجام عملیات حسابرسی شرکتهای مختلف با توجه به گستردگی کار در هر کدام از شرکتهای و بنگاههای تجاری طرف قرارداد اقدام به انجام عملیات حسابرسی تحت عناوین حسابرسی ضمنی و حسابرسی نهائی می گردد که جهت آشنائی با هر کدام ازآنها و تعیین حدود رسیدگیهای لازم در ارتباط با شرکت ها برنامه کلی حسابرسی تهیه گردیده است .

الف – اهداف رسیدگی حسابرسی ضمنی :

 1. کاهش حجم عملیات حسابرسی ضمنی برای حسابرسی نهائی
 2. بررسی سیستم ها و نقاط ضعف کنترلهای داخلی وعملیات مالی در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/ ۱۳۸x
 3. بررسی ایرادات منعکس در گزارش بازرس و حسابرس مستقل و اهداف رسیدگی به حساب سرمایه گذاریها نامه مدیریت سال مالی گذشته
 4. تا تاریخ رسیدگی درحسابرسی ضمنی چه میزان از ایرادات رفع شده است.

حسابرسی ضمنی

ب – مراحل انجام عملیات حسابرسی ضمنی :

– برنامه ریزی جهت انجام حسابرسی ضمنی سال مورد رسیدگی بر اساس تراز آزمایشی اخذ شده به تاریخ ۳۰/۹/ -۱۳۸ صورت گیرد

در این رابطه موارد ذیل در رابطه با حسابرسی ضمنی مورد بررسی و پرونده های مربوطه تهیه و تکمیل گردد.

 1. اخذ تراز دفتر کل و تراز حسابهای معین مربوطه به تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 2. رسیدگیهای لازم بر اساس برنامه رسیدگی به هزینه های حقوق و مزایا و کسورات متعلقه برای ۹ ماهه سال مورد رسیدگی طبق برنامه رسیدگی
 3. رسیدگیهای لازم به حساب هزینه های اداری وتشکیلاتی و عمومی تا تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 4. رسیدگی به اضافات دارائی های ثابت شرکت تا تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 5. بررسی و سندرسی حساب تنخواه گردان در طی سال مورد رسیدگی تا تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 6. رسیدگی های لازم بر اساس برنامه رسیدگی به دریافت و پرداخت های بانکی در طی سال مورد رسیدگی تا ۳۰/۹/-۱۳۸.
 7. همچنین کنترلهای لازم مربوط به دسته چک ها و رسیدگیهای لازم مربوط به چک ها براساس برنامه رسیدگی
 8. رسیدگیهای لازم به صورت مغایرت های بانکی در تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 9. بررسی حساب صندوق و رسیدگی به گردش بدهکار و بستانکار حساب مذکور تا ۳۰/۹/-۱۳۸.
 10. همچنین برنامه ریزی و هماهنگی جهت شمارش موجودیهای نقدی صندوق در پایان سال
 11. رسیدگی به حساب درآمد حاصل از فروش تا تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸ بر اساس برنامه رسیدگی
 12. بررسی حسابهای انتظامی شرکت به تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 13. رسیدگی به حساب خرید کالا تا تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸ جهت انجام رسیدگیها
 14. مشخص نمودن وضعیت و برنامه انبارگردانی پایان سال مورد رسیدگی
 15. بررسی آئین نامه های شرکت از جمله آئین نامه معاملات و آئین نامه استخدامی
 16. بررسی وضعیت پلاک کوبی اموال و دارائی های ثابت
 17. بررسی صورتجلسات هیئت مدیره درسال مزبور تا تاریخ رسیدگی
 18. کنترل اسناد افتتاحیه سال مورد رسیدگی با سند اختتامیه سال قبل
 19. کنترل و بررسی دفاتر قانونی از نظر تحریر مناسب بر اساس ضوابط وزارت دارائی

قابل ذکر است که در تمامی موارد حسابرسی ضمنی کاربرگهای مربوطه تهیه و رسیدگیهای لازم انجام شود ( حتی کاربرگهای اصلی نیز تهیه میگردد و مانده سال قبل نوشته میگردد و مانده سال مورد رسیدگی نوشته نمی شود تا در حسابرسی پایان دوره وقتی تمام سندها ثبت شود و شرکت یک تراز آزمایشی قبل از بستن حسابها ارائه دهد نوشته میشود )

انواع حسابرسی از نظر زمان انجام حسابرسی :

 1. حسابرسی ضمنی (ميانه )
 2. حسابرسی مداوم
 3. حسابرسی نهايی
 1. حسابرسي ضمني (ميانه ): با توجه به اينكه ممكن است ارائه گزارش حسابرس مستقل بعد از سال مالي داراي محدوديت زماني باشد حسابرسان مستقل ترجيح مي دهند كه در موارد لذوم قسمتي از كارهاي ممكن را قبل از پايان سال مالي ويا به عبارت ديگر در ضمن سال مالي انجام دهد كه در اين حالت حسابرسي را حسابرسي ضمني يا ميانه مي گوييم.

مانند رسيدگي 10 ماهه به حسابهاي ترازنامه قبل از پايان سال مالي فقط به تراز نامه دو ماهه بهمن واسفند رسيدگي خواهد شد .

 1. حسابرسي مداوم: در بعضي موارد به دليل ماهيت خاص كار وحجم زياد عمليات حسابرسان مستقل به طور مداوم در ضمن سال مالي در واحد اقتصادي مورد رسيدگي حضور يافته ورسيدگي ها را انجام مي دهد.

به عنوان مثال در پايان هر ماه عمليات مربوطه مورد رسيدگي قرار مي گيرد تا پايان سال مالي با جمع بندي حاصله نسبت به صورت هاي مالي مورد رسيدگي اظهار نظر نماييد درچنين حالتي حسابرسي را حسابرسي مداوم مي گويند.

 1. حسابرس نهايي: عبارت است از رسيدگي به صورت هاي مالي نهايي يك دوره مالي پس از تكميل نهايي شدن آنهاچنين رسيدگي معمولا پس از سال مالي محدود به رسيدگي هاي اثباتي در مورد اقلام مندرج در صورت هاي مالي مي باشد.

حسابرسی ضمنی

انواع حسابرسی از نظر شيوه انجام كار حسابرسی :

 1. شيوه سندرسی
 2. شيوه ترازنامه ای

شيوه سند رسي : شيوهاي قديمي است كه امروزه به عنوان شيوه منسوخ قلم داد مي شود در اين شيوه حسابرس مستقل رسيدگي هاي خودرا از مدارك اوليه مالي شروع وبه صورت هاي مالي ختم مي كند تا ديدي كلي نسبت به صورت هاي مالي پيدا كند ومبناي براي اظهار نظر پيدا كند

شيوه تراز نامه اي : اين شيوه در سال هاي اخير رواج يافته است در اين شيوه حسابرس مستقل ابتدا با بررسي صورت هاي مالي وتجزيه وتحليل اقلام مندرج در انها حسابهاي كه نياز به رسيدگي و توجه خاص دارند مشخص كرده سپس سعي مي كند از طريق دلايل ومدارک وشواهد وصورت ريزهاي مربوط ديد باز تري نسبت به اقلام ترازنامه اي پيدا نمايد ومبنايي براي اظهار نظر پيدا نماييد.

انواع دارايي ها : 1. داراييهاي جاري 2. داراييهاي بلند مدت

انواع بدهي های:1 . بدهي هاي جاري 2. بدهي هاي بلند مدت 3. حقوق صاحبان سهام

حسابرسی داخلی :

عبارت است از يك سيستم مستقل بررسي به منظور ارزيابي عمليات حسابداري امور مالي امور اداري وساير فعاليت هاي يك واحد اقتصادي وگزارش آن به مديريت واحد اقتصادي به عبارت ديگر حسابرسي داخلي عاملي است براي كنترل عمليات توسط مديران واحد هاي اقتصادي وسيله ابراي ارزيابي واندازه گيري ساير كنترل هاي موجود درواحد هاي اقتصادي

عمليات حسابرسی داخلی شامل :

1.بررسي وارزيابي صحت و كفايت كنتر ل هاي موجود در امور مالي حسابداري اداري و ساير عمليات واحد اقتصادي است .

2.تعيين انطباق امور انجام شده باخط مش هاي طرح ها مقررات وآيين نامه هاي اجرايي .

3.تشخيص ميزان دقت ثبت داراي ها در دفاتر مالي وحفاظت از دارايي ها در مقابل انواع خسارت ها .

4.تشخيص ميزان دقت ثبت و قابليت احتمال آمار گزارشات مالي اسناد حساب داري و ساير گزارشات .

5.ارزيابی كيفيت انجام وظايف محوله توسط كار كنان در قسمت های مختلف واحد اقتصادی .

حسابرسی ضمنی

تفاوت حسابرس داخلی با حسابرس مستقل :

 1. در حدود مسوليت ها
 2. در نحوه رسيدگی ها
 3. در توجه به كنترل های داخلی

حسابرس مستقل در مقابل سهام داران بستانكاران سازمانهاي دولتي مورد رسيدگي وبه طور كلي در مقابل جامعه مسئول مي باشد در صورتي كه حسابرس داخلي منحصرا در مقابل مديريت واحد اقتصادي مسئوليت دارد .

حسابرس مستقل صرفا از نظر مالي رسيدگي مي كنند تا مطمئن شوند كه صورت هاي مالي واحد اقتصادي مورد رسيدگي را به نحوه مطلوب نشان دهند در صورتي كه حسابرس داخلي علاوه بر رسيدگي هاي مالي ساير موارد را از جمله امور اداري را رسيدگي نموده تا مطمئن شوند كه سيستم استقرار يا فته به نحوه مطلوب ودر راستاي اهداف تعيين شده به وسيله مديريت فعاليت مي كنند.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی اصفهان در آشنایی هرچه بیشتر با اینگونه مسائل پیرامون حوزه های مختلف حسابداری در کنار شما خواهد بود و با تدارک دوره های مختلف در زمینه های گوناگون راهگشای کسب و کار شما عزیزان است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.